גליון 2440

העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 נאשמים לא רק ברצח ״סתם״ ערבים אלא גם בחבלה ביודעין בחבלן־מישטרה דרוזי, מקבל המושג ״ברית רמים״ — שדוברי ממשלה רישמיים מרבים להשתמש בו
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 5 | מכוזבים 1 נזשב־רוח ביום שרב הקוראה דרורה שלם הזכירה את סיבלותיהם של הגברים הגרושים שנהוג משום־מה להתעלם מהצד שלהם (העולם הזה * )23.5.8קוראה אחרת מגינה על בך:
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 6 | מטבע־חוץ בלתי־חוקיות ונסיעות־ביזבוז. גורם המקורב ל.,אל על״ ערך לא מכבר חקירה מקיפה בחשדות אלה. הוא טוען שבידיו עשרות עובדות, אשר בתוך זמן קצר ימצאו את דרכן
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 7 | נראה כי הולך ונוסף עוד נושא לקונסנזוס הלאומי, הקיים בין הליכוד והמערך: שיש למנוע מכלי־התיקשורת את סיקורם של מאורעות. כך נובע מדבריו של מועמד המעדר לתפקיד
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 8 | !ינז ־ו ־ן ־ השט! צ1חק, וצוחק, וצוחק ן* יום ה־ 5ביוני 1967 מכרה ישראל את נישמתה לשטן. ^ כמו׳ באגדה הגרמנית על הדוקטור פאוסט, מאסה המדינה בקיומה האפרורי ובחרה
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 9 | במדינה העם סיפור הצלחה בפעם הואשונה מזה 20 שנה מתעובים שיוותי־הביטחוו שוב לחסל את הרשימה המתקדמת רשרום, שהליכוד דואה בה את המחתרת הטרוריסטית מוכיחה שראשי
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 10 | מהם מואשמים בקשירת קשר לביצוע פשע, בהחזקת נשק שלא כחוק ובפגיעה בזדון ברכוש צבאי. האישום השני מופנה נגד 15 איש שתיכננו את הפיגוע בראשי־הערים. הם מואשמים בניסיון
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 11 | ^בבחירות -נדי או״בתו העיקרית מחיפה) ,והאחרון יהודי(אורי אבנרי). במקום השני הוצב האלוף (מיל׳) מתי פלד, ואחריו — ערבים כמו הכומר האנגליקני ריאח אבו־אל־עסל, איש
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 12 | השאלות שלא נשאלו ושלא ניתנה עליה! תשובה . ממשלת־ישראל פעלה השבוע בזריזות וביעילות כדי לקבור בשקט את פרשת הוצאתם להורג של שני חוטפי האוטובוס בקו - 300 כמו
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 13 | לא לפירסום לא לפירסום לא לפירסום לא לפירסום לא לפירסום אהרון(״רוני״) גילה לא לפירסום לא לפירסום לא לפירסום . לא לפירסום נועם ינון לא לפירסום לא לפירסום לא
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 14 | הגירסה כאילו הוכו החוטפים בעודם באוטובוס, וזאת כדי למנוע מהם — כביכול — לפוצץ פצצות אפשריות? . • האם לא היה ברור לוועדה כי גירסה זו היא שקר גם, מאחר שהתצלומים
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 15 | מדוע שתק אלי ארצי? בתמ״י, שהיא ״מיפלגה צעירה׳, כפי שמדגישים מנהיגיה שוב ושוב — איו רגילים (ואץ אוהבים) •שערוריות. לכן, בכינוס הנהלת התנועה, שהיה אמור להיות
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 16 | מחנים לערבים: 1שלושת נציגי חד״ש ממתינים בכניסה למישכן הכנסת לשני 1חברים ערביים. אנשי חד״ש( ,מימין לשמאל) עוזי בורשטיין, יורם גוזינסקי וצ רלי ביטון היו הראשונים
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 17 | סרק״ח עד כך רק שלוש דקות לפני חצות הלילה נכנסו אנשי־האגודה פנימה. במיש־לחתם התייצבו כל הח״כים, בנוסף לרב פינחס בונים אלתר — אחיו של הרבי מגור — ופירחי־אגודה
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 18 | אחרי ויקטור תייר נכנסו נציגי תנועת עצמאות, בראשות עזרא זוהר. מס׳ 2ברשימה, המהנדס מוטי היינריו, הגיש אותה. לעצמאות יש 18 מועמדים .״האם זוהי רשימת ח׳׳י?׳׳ שאל
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 19 | מרק־־ח עד כך (המשד מעמוד )17 קבוצת אופוזיציה שהתאספה סביב סיעת מפ״ם בכנסת הנוכחית, בימים שבהם חלמו אנשיה על הופעה נפרדת בבחירות. מאז הם התפכחו, קיבלו מקומות
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 20 |
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 21 | כבר ״ סנוב -הו א אל־סבון חד ש: ריחני יותו/חסכוני יותר ונעים הרבה יותר. אל־סבון ״סנוב״ אינו מ שאיר כל מ שקע על עור הגוף בזכות נו סחת * 7ק ומצטיין בתכונות
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 22 | בוית־המועצות: הכבוד שר הצאר ]׳שלא׳ יהיו בוודאי קוראים שיתמהו על העובדה ששילטונות ברית־המועצות יחליטו על עימות חמור עם מדינה חשובה כמו יפאן, כרי להגן על כבודו
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 23 | ארת\\ למשלמים עד 15.6.84 חברת התעופה האמריקאית״קפיטול איירי פותחת עידן חדש בטיסות ביז ישראל לארצות הברית. מעתה תוכל לטוס לאמריקה בטיסה נוחה וזולה ולהנות
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 24 | ספורט אולימפיאדה הכדור הוא עגור והדגל הוא מרובע בשנת 394 נקט הקיסר הרומי תיאודוסיוס הגדול נצעד הרבה יותר קיצוני ביחס לאולימפיאדה מאשר קונסטנטין צ׳רניינקו. הוא
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 25 | 19 חברי מאז קבלת חוק הקדמת הבחירות על־ידי הכנסת החלו כלי־התיקשורת מגלים ענייו מובן בנעשה במיפלגות הפוליטיות, בהכנותיהן לקראת הבחירות, בשיבוץ המתמודדים למיניהם
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 26 | נית(בניגוד לקודמו הפופוליסטי) ,אבל —1הוא גם עסקן מיפלגתי די מנוסה, ומראה לאחרונה נטיות ברורות לכיוון של כלכלת־בחירות. מעבר לזאת, ברור ששום שר־אוצר לא יצליח
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 27 | הממשלה: ציוני נמר (המשך מעמוד )25 ,אינו נחשב חנם״ אינטליגנציה — 5 הומאניות — 4 תיטקוד — 5 שטיות מדינית — +4 לויאליות לחבריו — 5 נועם הליכות — 3 חרותניק ותיק,
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 28 | התנרה דמני?ד-מחל נופש בחרל בקו־אוס מ של מי ם ב־ טטשםופסט ^ מ ל./ בכזשך שלשה חדשים כל שבועיים נגריל! • מקרר גאלקסי של תדיראן • שבוע נופש זוגי בפלמה • שבוע נופש
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 29 | אתה רואה מה שקורה: אפשר לפתוח דף חדש! אתה רואה מה שקורה לתלו ש המ שכורת שלך. א תה רואה מה שקורה במקום העבוד ה שלך. אתה רואה מה שקורה לחסכונות שלך. אתה רואה מה
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 30 | כך הם מדברים לפעמים ניתן למצות את רוחה של תקופה בכמה פסוקים. האנשים המפליטים פסוקים אלה אינם מודעים לחשיבותם. המלים יוצאות מפיהם, סתם כך, בלי מחשבה יתרה. אך
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 31 | משה רונן: אסף יגורי: נילי טל: ״רצח מחבלי האוטובוס אם החוקיתקבל :1,.ל עקות־בית יכולה מעשה חולשה ופחדנות!״ זה יהיה וע לאנשים! ״ לטפל בנרקומן אחד!״ רצח שצי מחבלי
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 32 | ם אומרים...מה הן או מרו ת...מה הם אוחד הה הן אומרות...הה הם יהורם גאון: מיכה קירשנר: רבקה משולח: ..לנשב זה דבו נ הוו ..ני בחווה בוחוב אלנב .,מתוגם הוא משהו
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 33 | אם מסבירים להם שהסרט ייעשה בכל מיקרה, אם יהיו שותפים בו או לא, זו פרשה אחרת, כי אף מנהל אינו רוצה להגיע למצב שבו יישאל, ביום מן הימים, מדוע לא ניצל את ההזדמנות
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 34 | קולנוע חוייה ללא מילים תדריך לפסטיבל הקולגזע בירושלים לכל מי שהולך לאיבוד בתוך רשימת המוני הסרטים המוצגים במיסגרת הפסטיבל בירושלים, הרי כמה המלצות שימושיות
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 35 | חייבות, שמלות- , חורצות, ג״נסים בגדי־ים,תחתונים, נער, סנדלים, קדרות ומאזניים - למנוע אי־נעימות מאותן חברות ידועות, שבגדיהן התגלגלו והגיעו עד הלום. אבל לפעמים
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 36 | ח ן 1 [ 1י עולים סנדלים שטוחים, מעור אמיתי, בציבעי חום, ^ ^ 111 1^3לבן, שחור. המיבחר של הסנדלים הוא לכל המישפ־חה, לאשה, לבעל ולילדים. ההיצע מגוון והקופצים,
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 37 | תוי & ב ץ שוק בצלאל (המשך מעמוד )35 במחיר 100 שקל ליחידה. פיג׳מות לגברים ולילדים, כותנות וחלוקים לנשים במידות גדולות, בגדי־ים שלמים וביקיני בצעקה האחרונה,
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 38 | טעם העולם הגדול. קשר בר*ל4שותי 0 1 1 1 ¥ 1 1טעם העולם
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 39 | אלכם אוריגינל • מ1גגי אחר לרבב ״ אלכ ס אוריגינל״־ מזגן שמתוכנן מפותח ומיוצר לכל סוג מכונית בנפרד. תוצר הנדסי מתוחכם של טכנולוגיות רכב ברמה עולמית עם מוניטין
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 40 | אלכם אוריגינל • מזגני אייר לרכג ליכטנזון
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 41 |
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 42 | הורוסהוס מדים בנימינ׳ מזל החודש: תאומים מטווח נשגבות וכשרונות מיוחדים, חוסרמוץ התאייד שבו מתחיל מזל תאומים אינו קבוע. בשנה אחת ההתחלה היא ב״ 21 ואילו באחרת ב
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 43 | *ץ ילצול חד של מכשיר האיג־טרקום העיר את רס״ן הנרי קוט, במוצאי־שבת כתחילת חודש יולי בשנה שעברה. הקצין הציץ בשעונו וראה כי השעה היתה אחרי חצות. ממכשיר האינטרקום
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 44 | קולנוע למבקרי־קולנוע , ויי (המשך מעמוד )32 נותרו מעט מאוד שגיאות שלא עשיתי עדיין. — איך הצלחת להגיע לנוסחה שלך, בבחירת הנושא והטיפול בו? לא הגעתי אליה, אלא
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 45 | הנסיכה זאוה: הססונות היא אם כל חטא ובכן, למה רק הנסיך ויליאם ואמו ליידי די תופסים את כל העמודים בעיתונים — מדוע לא היא, הנסיכה ז אר ה בת השלוש, בתם הצעירה של
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 46 | שיורי מקל״ן: תמונה ביתי נשכחת בגיל 50 היא עדיין מפתיעה — היא משחקת נפלא (עובדה — אוסקר) ,היא רוקדת כשד (מי שזוכר את מישדרי הטלוויזיה שבהם הינחתה, רקדה, שרה
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 47 | השבועון הבויט׳ החשוב..,סאנדיי טיימס׳ למפיקי! 1מטבריה, שקיבל 1החות האמנותי בין השניים. הוא אינו נראה נינוח ושבע־רצון מההגדרות של שותפו בן ה־ .40 בעוד שאחרים
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 48 | קדיש כתבת־ענק ף קדי אזרחות אמריקאית שהוצע על״ידי קאנון. ״זו דרך נעימה עד לשדה, מדוע ׳שלא תקחי כמה סנדוויצ׳ים ותאכלי בדדו?״ היתה התשובה. מפיק פעלולים בסרט של
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 49 | מנחם גולן: מהמר (המשך מעמוד )47 בכוח־עבודה לא מאורגן, בידע העשיר שרכשו, על המקומות שבהם ניתן להסריט ולערוך את הסרטים בדרך הזולה ביותר, ברכישת וכויות ובהח־תמת
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 50 | לשרותו: בימים ג /ד /ה׳ ־ עד 10 בלילה* עובדות פיקנטיות: נקניק פיקנטי הוא נקניק מהבוקר. יש טרי ממנו? את נקניק פיקנטי מייצרים 24 שעות ביממה -רק כדי למכור לך אותו
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 51 | החי בבית־הקבוות בחולון הוקצתה תרקח מיוחדת לנשים שמתו זמה עם רברס? ף* תל־אביב גילתה משתתפת ב* מרתון פסיכולוגי, כי העכבה העיקרית שלה היא שבעת נהיגה איננה מסוגלת
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 52 | בתוצאה ממנת־יתו של סמים -והובנים מסבירים מדוע זה נעשה לזנות. בגלל עבירות אלה הגיעה לכלא. שמונה פעמים ישבה ויקי בבית־הסוהר נווה תרצה ובכל פעם נגמלה מהסם מחדש.
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 53 | שידור צר״ג דבילרזיזיה • לבימאי הטלוויזיה שימעון יהותיאל, על סידרת סירטוניו, ששוררו במהלך ערב־השידורים לכבוד יום ירושלים ושהיו מבוססים על רשימותיו הירושלמיות של
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 54 | תוכניות מועדפות יום ש לי שי באיבוד שפיות־הרעת או בגורמים חיצוניים. • בידור: הדרן לשמואל רודנסקי 8.30 מדבר עברית) .מסיבה לרגל זכייתו יום ח מי שי • סידרה
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 55 | הדוד ליוושלים היא בנראה המקום החובות׳ ביותו בחדאביב -תמיד מובילה לנסטיבלים. והנעם: לפסטיבל הקולנוע הכ 3יש לירושלים דני ליטני ן 1אחד מארבע השותפים בפאב החדש.
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 56 | ״שמן״ ,בעליה של חברת אירגונית, כשבקבוק 1117 1-1 #11 - 11\ 1ן בירה בידו ובכובע של אחת הגברות. הוא פתח את עונת״הקיץ באוויה. במקום הצטופפו דוגמניות, שחקנים,
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 57 | 17031...717031...־17031...1־7 031... 1*17 031...717 031...717 031...117 031...1*17 031... 1ה1...ג זרי׳ העיקר זה דימוי טוב לא חשוב כמה בן־אדם עמל כדי לבנות
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 58 | ננדק׳ץ ורי*תר\1 7ס /ו 0ז מ עדני מזרע ...רק מהשם אני נע שה רעב! אבלל פני ש או כ לי םכד אי לדעת: מ ע דני מזרע מיו צ רי םברמה הגיינית גבוהה, ב שי טו ת ח די שו ת,
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 59 | הי גאו לוו* לונה גל חוף גולן לראשונה בישראל -פארק שעשועי מים משגע, מגוון פעילויות ספורט־מים, פאב־מסעדה, חורשות, חוף רחצה מוסדר ומגרש חניה -במסגרת אחת מתוכננת
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 60 | דליה אינו רק שם של אשה. ח״כ המערך גילה השבוע, שזהו השם שהציע הרב משד! לוינגר למחתרת היהודית. דלי״ד! היא ראשי תיבות של ״דמנו לא יהיה הפקר.״ רק עתה למד יושב־ראש
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 61 | לא? נערם הפירסומאי דויד אדמו! ובאיזה תזכניזת טלוויזיה יככס הפוליטיקאי לדעת דודו טופז*1 שלושה ימים חיפשו אנשים שונים את הפירסומאי דויד אדמון, ונענו שהוא איננו
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 62 | לקיבוץ, שם נערכת חגיגה, ורון מלווה את הילדים בנגינת שירי־מולרת, כי למרות מה שעובר עליו, משהו שורשי נשאר בו, מין נאיביות, שגם הפוליטיקה לא מצליחה להרוס. בסופו
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 63 | קשקשת ספרותית מסח מעין־ברוך * ארכיון ציבורי בסיגנון ג אנ די * פסטיבל מתנשא לפרובינציאלים ± הערפד מטראנסילבאגיה ^ משורר שתאוותו ובישרונז בידו פולקלור שמושפיליה
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 64 | בראם סטוקר מספר בסיפרו על סגולותיו הערפדיות של דרקולה: ישנם במציאות יצורים הקרויים ערפדים; לכמה מאתנו ישנן עדויות והוכחות לכד• גם אם לא היו בידינו הוכחות לאור
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 65 | נהדרים לטיולים במסלולים המרתקים ביותר* אירופה ארה״ב,קנדה וב?כ0י קו־26־ 32 יו החל מ$2,538 המזרח הרחוק ־ 34 יום $3,395 דרום אמריקה ו 8״ 0בים העולם ־ 45 יום
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 66 | ב בי פ ס מאת מ איר תזרנונר צות פיננסיות דנני הבחיוות החודש, מי שהחזיק דולארים, היכה את הבורסה ואת כל מה ומי שאתם רוצים. הדולר עשה * ;12 הבורסה נפלה שוב, המדד,
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 67 | 71 שאלות המיוחסים (המשך מעמוד )10 לקרובים להכניס לבני־מישפחתם העצורים מזון מכל טוב, מזון ששולחות נשים טובות בקיריית־ארבע ובהתנחלויות אחרות, לפי תורנות, כל אשה
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 68 | סוריה באמצעות סניגורו, עורך־הדיז מיכה קירש. בכתב־האישום נותר רק סעיף אחד, הסעיף של פגיעה ברכוש. תוך כדי מילחמת המבריחים, כדי למנוע מהמטוס היריב להמריא, וכדי
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 69 | הבית ברחו! אמון חשבתם שרק במיגדלים שמח? לפעמים במעוטי־קומות שמח יותר. אך יש בעיה. לך ושתול איזה שפיון רזה וקטן בחדר״מדרגות, שהדיירים לא יבחינו בו. או צפה
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 70 | תני ר את הגבס מרחתי את הפרצוף בצבעי־מילחמה ובאתי למערכת. ראיתי אור בחדרו של הבוס. העפתי מבט בוז חודר־שריון, נכנסתי לחדר הסמוך, הרמתי את השפופרת וביקשתי
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 71 | —^מרק׳־דז ער כר —י ש״ב: שיבוש בחירות (המשך מעמוד )9 על הטענות שהועלו אחת לאחת. הנה כמה מטענותיהם: • המיסמך מדבר, בלשון של הלשנה, על כינוס מסויים — אך מבלי
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 72 | ארוחות נוקו אמריקאיות י מו שאוכלים באס אנג׳לס מיץ תפוזים או אשכוליות, שתי ביצים עשויות כרצונכם, ן| ^ ךקות, שלושה ל חמניות א ו טוסט, חמאה, ריבה ודבש, עוגיות; ק
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 73 | 1ה היה גו שו! : 11:1שהיה גיליון.העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנה, הקדיש את כתבת־השער שלו לשערוריית ביזבוז המיליונים, במהלך חגיגות העשור לקיומה של מדינת
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 74 | מפעם לפעם מגיע לי... מפעם לפעם אני מרשה לעצמי משהו מיוחד. כמו קנט למשל. אני מדליק לי קנט ונהנה מהשילוב הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. אזהרה: משרד הבריאות
העולם הזה - גליון 2440 - 5 ביוני 1984 - עמוד 75 |
חזרה לתחילת העמוד