גליון 2442

העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 1 | מיססר 2442 כ׳ סיוון תשמי ד20.6.1984 , •מנד 48 מ \ 1נון -התושר מיעארי המחיר 300 שקלים(כולל מע־מ< קו ב
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 3 | וימו
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 4 | מכחכים לזכור ולא לשכוח! 1־ 6.6.84 מלאו שנתיים לקרב על הבופור. זוג ההורים השכולים מקיבוץ כית״זרע זוכרים: עברו 730 יממות מאז התחילה מלחמת־לבנון. שנתיים מאז
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 5 | מכחכים (המשך מעמוד )3 אז לתשומת־ליבו של הח״כ הנלהב: ההכרזה שלו היא אולי תעלול־בחירות מצויין, אבל עליו לזכור שיום ה בחירות יחלוף, ואז הוא אולי ירצה להצטרף
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 6 | ליאיר קוטלר אין מזל: אין פשוט הרבה מה לחדש בפרשת יעקוב לוינסון ד ל אחרי מסע־הגילויים הגדול של העולם הזה (.)11.1.84 לא קראתי את סיפרו של קוטלר על הפרשה, אך לפי
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 7 | ריגול עיתונאי במטות הבחירות במחוזי, חוזר לתפקידו כשופט־שלום. לפני ועדת־המינויים, שדנה בקידומו, הובאו פיסקי־דין של בית־המישפט העלית, שמתחו ביקורת על החלטות שלו.
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 8 | *1) 1 1 במדינה העם מבט בראי הלאומי המירקעים נ ש ארו ריקים, ומי שלא ברח אל הין לסים והקולנוע, נאלץ להתבונן בראי לקראת שביתתם של עובדי• הטלוויזיה ניבא יצחק
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 9 | ׳ לבך, לנא ! ג ׳ ט בגרמ גי ר׳ מוצדס 90£נ $279 ל ש בו ע ־, ג עו הי ס ד ש מ דגג־ ר בדוק השווה ותגלה שבאדג׳ט הינה החברה השלישית בגודלה בתבל כך יעמוד לשרותך כל אחד
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 10 | תש1בה קטנה לרק״ח, על החשבון אפ שרות שרק״ח תשכנע בצידקת הדברים שבפיה. ס חת התופעות המוזרות ביותר במערכת ה הבחירות הנוכחית היא שיתוף־הפעולה המעניין בין
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 11 | חשבון שעשו, יידרשו להם 15 אלף דולארים לחודש, כדי לקיים את הנשים והילדים של העצורים. מובן שגם עורכי־הדין, מן היקרים בארץ, לוקחים נתח נכבד בשלל זה. כדי לממן את
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 12 | מנחם נייברגר בועז הנמן נתן נתנזון דן בארי זאב פרידמן נועם ינון אבינועם בתריאלי עוזי שרבף אורי מאיר יוסף צוריה סחחחוו שלמה לויתן ישועה בן־שושן חיים בן־דויד יצחק
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 13 | ח ן 0ךךןך י י מתחת לשני דיגלי המדינה מעלעל השופט גבריאל ב ן 11/11 1/111111 בתצהיר שהגיש האלוף אביגדור בן־גל לפגי ארבע שנים, ושהובא כטענה נגד המועמד הראשון.
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 14 | נציגי הרשימה המתק דמת, בשעה שטענו נגד הפסילה. מימין: יעקב ארנון, מי שהיה מנב״ל האוצר; אויבי המדינה וכך צמחה העיסקה המז הירה: המערך וג רו ריו יפעלו לפסילת ר שי
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 15 | 8נוח8 שגג במעדר ^ מטדדהבדד רו ת של המערך 4מסכימים רבים להגדרת המצב הבאה: ככל שמתקרב יום־הבחירות. כך מתרחק שימעון פרס מתפקידו כראש־הממשלה הבא של מדינת ישראל.
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 16 | תמרורי הו ענ ק אות ההבנה הבינ לאומית על שם ג׳ווהרלאל נהרו, מי שהיה ראש־הממשלה הראשון של הודו ואבי () 1964— 1947 העצמאית ראש־הממשלה הנוכחית, לכרוני קרייסקי,
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 17 | הנדון בצוו ת א, ב בנייני האומה ביום השני שעבר התקיימו להם בצוותא שני כנסים: זה היותר מפורסם של הליכוד, וזה של תמ״י. ההסבר לאחוות־הרעים הזו נעוץ בשלומיאליות
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 18 | יום השישי האחרון היה הקשה ביותר שעבר על שר־ מדוע ברח רעיונאי הליכוד מצדם הטלחיזיה 1מד1ע ישבה מזכירתו של שריר מחוץ לחדר השר התאורה לצורך הצילומים, החלו הנוכחים
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 19 | פינחס נ 1לרש טיין ע 1רן־ תעמולת בחירנת במרכ דיוו ; 14ג*ו 1דה כהן אוהבת רמטכ״לים לשעבר זהבימאי עומרי ניצן זכה בכינוי ״1ילי״ בראש שיירת הליכוד לעיר הדרומית עמד
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 20 | סאת דניאלה שמי העיתונאי הצפוני ביותר בארץ הוא מנחם הררביץ חובש הכיפה, המתגורר בקיר- יית־שמונה. אולי מסיבה זו הוא נותן את שירותיו לרבים. הוא כותב להארץ, חדשות,
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 21 | בנזדני ה עיתונות שמז על המדורה מה חושכ הכתב על העורך שלו רבין פונה לימין, פרס לאנשי המיפלגה ונבון לציבור המיזרח האהבה החדשה הזאת לרבין, איש שאינו מקרין סימפטיה
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 22 | פ רז פ סו ר רו תי ג בי חז ושבת־ואש ,,האגודה חשת האזרח בי שואד; מסבות ער נשנות האגודה לבטל צוך־ה^ברה המוטל על אזרחים עוביים, נשנות האגודה לבדוק באילו נסיבות
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 23 | * 4 4 4 4 י 11 יזו. וווו (המשך מעמוד )23 ״אמנסטי אינטרנשיונל״ ,אם בי לא אחת היא חולקת על הדיעות של אירגון זה. בין הישגי האגודה: העובדה כי הצליחה של רישום
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 24 | _ היה לו לדבר עם אנשים, והסיבה לכך היתה שהשילטונות רואים בו מנהיג מתסיס ולא רוצים לחשוף אנשים אליו. • ולכן אסרו עליכם להיפגש איתר? £מה עשיתם אז? רצינו להגיש
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 25 | ..רמה אתה חוקו אות 3ד 3ו הובה זה הזיור את הבת ד שאר האב את הסניגור נסני 111111ך 1יוסף הרנוי נראה 11/111 מאושש ביותר במה לך המישפט. הוא כופר באשמות. ידידה הקהל
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 26 | חו שו! וציחקוקים הבית, אין ספק כי הם נובעים מאותם מקורות עצמם. סיגל והרנוי הם אנשי אלון־מורה, ובכתב־האישום נאמר, כי עשו את המיוחס להם מכיוון שבאותו יום יידו
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 27 | ה הם אומר׳...מה הן אומרות...מה הם אומרים...מה הן אומרות...מה1 ..הונתעת* רטובה מהכנסת.. ,המודעות של המעון־ היא טובה מתדמיתה!״ נאיר! לקוחות מחסמבה!״ הכנסת התפזרה
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 28 | הן אומרות...מה הם< מרו ת ...מ ה הם אומרים מה אומרים...מה הן או ק 1בי אושרת: יובל מסקיז: ״ו״ צ מו סנה ממני אח ..דהעביו הזכות להשתמש בשיו!״ מירושלים
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 29 | שדור צל״ג שעסקה באנשי עין־שמר, הראתה שהתנועה הקיבוצית, למרות שעברה אף היא מטמורפוזה, מייצגת עדיין ארץ־ישראל אחרת. סתימת חורי שידור • למנהל מחלקת התוכניות של
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 30 | תוכניות מועדפות •ום רביע 2 0 .6 • סרט הנפשה: הדר״ דסים 5.30 מדבר עברי ת) .דרדסבא נתקף ב־ שי בסידרה, המספר על גירושיה השלישיים של השחקנית הנוד עת וכיצד הקדישה
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 31 | ,י 1יל י ז מזה 47 שנים עומד ששוו דיו העץ -ולפני כן עשה זאת אביו המישקפיים ביד. כאן, הוא מצביע על צומת הרחובות אלנבי קינג ג׳ורג /ליד השוק, היתה כיכר, כיכר מגן
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 32 | 4 * 14*1 ך ץ חתונים וחזיה זאת לא אופנת־ 1 1הרחוב, אבל חזיה ומיכנסיים, או חצאית, או שורטס, זה בהחלט הולך. אין הכוונה לחזיה הקונבנציונלית. הכונה היא לחולצה
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 33 | בחריין: הננט ייגמר ב־שפפו המילחמה העיארקית־איראנית, שמשקיפים רבים רואים בה את המילחמה האימפריאליסטית המובהקת ביותר מאז ,1918 מיקדה את תשומת־ליבם של
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 34 | 08101^ 1א 01 ון ש\\ /וא* 41 או 0ומס א 1110£א* 11<£מ $1ץ א 111€ אזהרה: מ שרד הבריאות קובע כי העישון 16ו? לבריאות1. \ ^ 7ט ואו *1(
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 35 |
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 36 |
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 37 | או. קי׳1: . כבר ניסית? ״סנוב -הוא אל־סבון חדש: ריחני יותר,חסכוני יותר ונעים הרבה יותר. אל-סבון ״סנוב״ אינו משאיר כל משקע על עור הגוף בזכות נוסחת 7וויו ומצטיין
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 38 | קולנוע י שר אל סוגרים את החנות לקראת סוף שנת התקציב הקודמת, פשטה שמועה במישרר המיסחר והתעשיה שבכוונת השר גדעון פת, לבטל את התקציב לעידוד הסרט הישראלי שניתן
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 39 | מלחמת הגאנגסטרים אחד השיחזורים המדהי ביו מים והאלימים בסירשו של ליאונה: גאגגסטרים יורי ם זה על זה במילחמה עקובה מדם. חוץ מזה, הוא מתעקש להשיב לשאלות באיטלקית
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 40 | הרוכלים, החנויות, הקבצנים והילדי ם השורצים בו בכל שעות היום. המדברים על 50 - 45 מיליון דולר. בסך הכל, הסרט עלה פחות מ־21 מיליון דולר. מדוע הם מדברים על סכומים
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 41 | ליידי די: הנסיך הקטן גונב את ההצגה בתיקשורת הבריטית יש כוכב חדש. זה עתה מלאו לו שנתיים והוא נמצא בכל מקום. בינתיים בליווי הוריו, אבל לפי ההתמצאות שלו בשטח
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 42 | נאנס, ורונאלד רגו: מ׳ מנשק אח מ׳ ולגהי אין פלא שהתמונה הזאת נראית. כאילו נלקחה ממלודראמה הוליוודית ישנה. שניים מן המצולמים הם אכן כוכבים הוליוודיים מאותה
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 43 | מי שיר תעלומת ״ערבי טוב״ ופיענזחה החלקי תיא 1ר המילחמה כטינופת תרבות הכפיה הדתית מ שורר עדין מהשוליים פיתגמים תוייכיים מחליאה המרכיב הערבי של הגיבור־המספר,
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 44 | מייצג את כתיבתו הייחודית, כשהוא פורש מאימיה של מילחמת־העולם הראשונה, וכל מילחמה אחרת. היד הקטועה נמנה עם הקלסיקה של ספרות המילחמה, לא פחות מבמערב אין כל חדש,
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 45 | מנפרד כץ ואה* אינדיאני ו*3ה, מיד ונהג־מיווצים, וכעת ״במשך הזמן נהייתי לאלוף אקוו דור באיגרוף במישקל־נוצה. שקלתי אז 58 קילו. בכלל, הייתי ספורטאי. השתתפתי גם
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 46 | ההנונות ובות בחייו — הוא היהונו ואסיה מתאגוו ומוגי, קיבוצניק הוא מתכונן לחלק העיקו׳ שר ח״ו מילחמת־העצמאות למיבצע־קדש. עוד בהיותי בקיבוץ הכרתי נערה מצ׳ילי,
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 47 | אחו שהסירה את המיטפחת, החולצה וההזיה, היתה מוכנה להוריד גם אה הגרבונים, אבר הבימאי נבהל,. :אם תורידי א;ת הגרבונים, יורידו לי את הסרב וי אותה שאומנם מדובר בסרט
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 48 | -דון סר־ג׳יו קזרליאונה * 111ך ן 1ך [ שלא כמינהגה, בחוף אילת, למשל, 11 #11 התאפקה אנה ולא התפשטה על חוף ימה של תל־אביב (למעלה) .היא רק ישבה, נהנתה, בגימנסיה׳
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 49 | ״ ל מג הבש לו ם נ מו במלחמה ! ״אני האחרון שיכולתי לזלזל בחשיבותו הצבאית של חצי האי סיני. עם זאת הייתי מוכן לשלם מחיר גבוה תמורת השלום -כי אין נוכל להביט בפני
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 50 | הגבוהה ביותר, ומופיע בתיקים חשד בים ומעניינים, מיצה את עצמו. אין לו יותר לאן לשאוף ולאן להתקדם. בראש הפירמידה יש מקום אחד — פרקליט־מחוז. והתחרות על תפקיד זה
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 51 | 70 גו 77/׳ 777 7 73״ץ7/ עשיתם פעם חשבון כמה ארטיקים אוכלים הילדים שלכם ליום? לשבוע? לחודש? תתיישבו עם נייר ועיפרון, תעשו את החשבון ותיכף תבינו למה אף פעם לא
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 52 | ׳למר בתל-אכיג כמו שגרים כמנהטן. זה מוז שרציתי תמיד/ ״אחרי שהילדים גדלו, והבית הפרטי הפך גדול מדי ־ הבנו, בעלי ואני, שהגיע הזמן לשנות את צורת המגורים. היתה זאת
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 53 | ח ט 1ץ 2442 מאת אביגיל ינאי מאוזן: ) 1ענק אגדי; )5קבוץ בבקעת הירדן; ) 10 קידומת סקוטית; ) 11 מאכל שטעמו כחפצכם; ) 13 אמונה; ) 14 שניים; ) 15 קומפו זיטור פורה (
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 54 | סח׳ •כרו והגלידה השמש חוינוך סו חווין אציה עבדכם הנאמן עובד קשה. טרחתי להשיג את הצעת החוק להגנה על השקעות הציבור בנכסים פיננסיים, התשמ״ד — ,1984 מיום .12.6.84
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 55 | זיוה תרם ו21^ 4 7£1_£1\/ מזמינה אתכם 6ו 1ז 10 ססץ 11 עח5 10 1ר/151מ\ תצוגת בגדי קיץ 9* 4 - מרשימה, צבעוני ת, אופנתית • איטליה -משלוח מיוחד, בגדי ערב, לארועים
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 56 | ״דמעות זציחקזקים ו- (המשך מעמוד )27 לא יישבר למראה הדמות הקטנה, המונחת על שולחנו של הפאתולוג המחוזי. הקליע, שהוצא מגופתה של עיישה, מומחי על־ידי לבסוף׳ זוהה
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 57 | 1+4 4 4 4*41 שתי מכבות קולנוע מן הגדולות בעולם בפסטיבל ־ הסרטים בירושלים פסטיבל של א 1בל ושימחה סביב עזר חפל ה צורך בחירות מנחם בגין מעל ראשו של עזר וייצמן,
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 58 | \ י | 11ך 1ך 111ך לבל כוכבת גדולה י ש שומר״ראש קבוע השומר 11 את צעדיה. זהו השומר הפרטי של ליליאן גיש. | 1\ 11 היא אינה עושה צעד מבלי שהוא י ת מון בה. הוא נותן
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 59 | בלום אנג׳לס מיץ תפוזים אחחותבוקו•אממקאמ^כמג^גאוכלים או אשכוליות, שתי ביצים עשויות כרצונכם, ן#ן וקות, שלושה - סוגי ג$ לחמניות או טוסט, חמאה, ריבה ודבש, עוגיות,
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 60 | מוסיקה פרוצליל תקליטים מה נשמע בבקשה לפתוח את הפה סיטאר אלקטרוני אני מכיר את הרכב שלום הציבור רק מהשיר נובמבר אחד. יובל בנאי ואורן אליעזרי, חברי ההרכב, הקליטו
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 61 | וחד המוחלת מדווחת על המסיבה המטוובת של סיום הנסטיבל ועל הוומו מ הישוארית ציני לוין והכוכב האמויקא וווו ביט׳(בתמונה מימיו) שמלו בבויבה יוושלמית ו א פנו ת בוקר,
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 62 | שלא להגיב, עמליה הפטירה לעברו: ״אתה נראה יפה יותר בסרטים, אתהבכלל לא כל־כן־ יפה!״ וורן נראה נבוך ומשך בכתפיו. סמי הירש התרגז ופלט: ״הסתלקי מכאן!״ לעזרתה נחלצה
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 63 | טיולים נהדרים גברת לאה פלטשה מנהלת אורנן לדוגמנות ורטינוח חן, במסלולים המרתקים ביותר! יצאה לחו״ל בקשר להכנת התחרות 84־0£ 80 * אירופה ארה״בקנדה ומכסיקו־6 המזרח
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 64 | במדינה דרכי־ אד סי דקר אותר? 3ט/ווותטלבלב הילדה נאנסה, ובני־המישפחה הסליאו מכותיהם בחשוד אליהו כהן נחשד בבית־מישפט השלום בתל־אביב באונס אכזרי של ילדה בת שבע.
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 65 | במדינה לרצונו, כשהתברר שהוא ריכז קרוב ל 40 אחוז ממניות חברת הביטוח סהר הנסחרות בבורסה. אחרי לחצים של מישפחת סחרוב בעלת סהר, הוא מכר אותן תמורת מניות של פי־בי.
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 66 | הורוססוס מרים בנימיני מזל החודש מתייחס לחיים. לרכוש ולכסף ברצינות מעמיקה הם גהנים מארוחה טובה. ועוד יותר מהננתה, ובעזר, לשם 13 בחומרים סוים הם זקוקים רבוטיות
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 67 | הוואי(!) דרינג דרינג חובבי־הזמר בארץ לא יודעים, אולי, אך אחד מטובי הזמרים בישראל, שתקליטיו, ובעיקר הקאסטות שלו, נמכרות כלחמניות חמות, מכור לסמים קשים, עד כי יש
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 68 | חופשה באירופ ה רחל דיין נסעה בימים אלה לחופשה באירופה. לחופשה ולהחלפת־האוויר היתה זקוקה מזמן אך נוספה עוד סיבה ליציאה. יומיים אחרי צאתה עמד להגיע התסריטאי,
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 69 | גיליון. העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה, הקדיש כתבת־שער נרחבת לנושא ספורטיבי, להפסדה של נבחרת ישראל בכדורגל, בוורוצלב, פולין, לנבחרת הפולנית, בתוצאה של •
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 70 | קינג-קדל״ מציגי ם: שינה מסח אמריקה. חדש ב ארץ — אך לא בארה״ב! ״קינג קויל״ ,מערכות השינה ש״עושות את היום״ למליוני א מרי קאי ם — עכשיו בישראל! מזרוני ״קינג קויל״
העולם הזה - גליון 2442 - 20 ביוני 1984 - עמוד 71 | מיססר 2442 המחיר 300 שקלים(כולל מע־מ) וי 1/ >׳4 1 ו| ׳1!1ן 1*1 11
חזרה לתחילת העמוד