גליון 2443

העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 2 | ,עד שתגיעו תהיה עוגה!״ ״אני כבר לא נבהלת מאורחים המודיעים לי בערב שהם מגיעים בעוד חצי שעה ומצפים ממני לאירוח׳ מושלם. הבעיה הזו, השבח לעלית, נפתרה. איך שאני
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 3 | מכחכים סכנה לדמוקרטיה חברי ברם־שלום מוחים על פסילת הרשימה לשלום. פסילתה של הרשימה המתקדמת לשלום מהווה, לדעתנו, סכנה לדמוקרטיה. הזכות הניתנת לעסקנים מיפלגתיים
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 הדמוקרטיה בישראל. אנחנו, שחזינו בפירפורי גסיסתה זה חודשים ושנים, שיגורנו כי מותה יבוא לה מן הטנקים שיעלו על הכנסת, רואים כעת כיצד מותה בא
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 5 | סבים * בדי ערב כחירות. קבוצה גדולה של אזרחים ערביים, בעלי השקפה לאומית, מגבשת מצע כדי להקים כוח חדש וללכת לבחירות. הם מקיימים מגעים הדוקים עם יהודים. הם מסכנים
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 6 | גילזיים בסיכסון־ אלבין־אייזנברג צפויים גילויים נוספיס, לאוו־דווקא נעימים, סביב פרישתו של מיכאל אלבין מעסקיו של שאול אייזנברג. שני הצדדים מפשילים שרוולים, כדי
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 7 | .במדינה העם נרקומניה וגמילה תהליך הגמילה היה קצר מדי, והאזרח ישתוקק למם הפוליטי כמו נרקומאן בגמילה, המתרגל בהדרגה לחיות בלי הסם שלו, החלה ישראל מתרגלת השבוע
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )7 והטלוויזיה שירים בלבד, התקיימה פגישת חירום חשאית בבית ציוני אמריקה בתל־אביב, ב־ 11.30 בבוקר. הפורום כלל את מנכ״ל רשות־השידור, אורי פורת.
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 9 | בזה אחר זה כבים האורות במדינה, ורק בית־המישפט נותר עדיין הנר חאהו־וו פני כמה שביעות הגנתי על הדמוקרטיה הישראלית ) בכינוס של עורכי־עיתונים ועיתונאים בכירים,
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 10 | ה־ . 11 המערך,כבר הגדיל את כוחו ל־ 50 מנדטים. שני ח״כי תל״ם, יגאל .הורביץ ומרדכי בן־פורת מהאופוזיציה התנדנדו בין תמיכה בפרס ובין תמיכה בבגין. ח״ב התחיה, חנן
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 11 | גם בחוות וגם בדיבורים מדבוים ער נו בגרו: אחו׳ הבחירות בושו הדיבורים ויקימו קואליציה עם המעון -או בינתיים ברואים אנשי־חווח והר־בור־ם בושימה אחת, ונגזו עריהם רחץ
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 12 | ץ*יי הכדל ניכר כבר בכניסה. בבניין ( 1מיפלגת העבודה מקדם את הבאים שומר גדול־מימדים, שגילח את זקנו האדמוני. איש לא יכול לעבור דרכו ולרחרח בנעשה בין ארבעת קומות
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 13 | הכוחות הטובים ביותר. אבל, כרגיל וכצפוי, בפאשלה הראשונה האשימו אותו. העניין החל בסיסמה ״המחנה הלאומי״ .גם במיקרה זה הכל מייחסים אותה לז׳ורבין. מבלילשאול שוב
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 14 | קטעים מחוך הפרוטוקול המוקלט של הדיון המדהים בוועדת־הבחירות המרכזית - השבוע יצטרך בית״המיש־פט העליון של המדינה לקבל בעלת שתהיה החלטה, חשיבות היסטורית, מפני שהיא
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 15 | תרגיל באזרחות שבא מבחוץ ונכנס אל תוך ^ /או ל ם הקולנוע הגדול, עמד רגע, צפה במתרחש והקשיב לנאמר, יכול היה לחשוב שהוא נמצא בשיעור־אזרחות כשנושא השיעור הוא
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 16 | הסניגור, חיחשלמ״ס שר נאשמי המחתות היהודית עומדים לטעון שבית־המישפט אי 1:1מוסמו לד 11 בנסיונות ו;ניגוו 11 בהרהבית ך* שלב מסויים של מישפטי * 1המחתרת היהודית נדמה
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 17 | פרקליט הגלד מהר יותר והוועדה שמזכיר דבר־המלך מעולם לא הוקמה, ובכל זאת טענו לפני בית־המישפט העליון בשנת ,1968 כי דבר־המלך חי וקיים, ומונע התדיינות על
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 18 | דואוידפנה לרשותכם בחיקהחישפחההח₪ת מישרד־האוצר לא יורד לאחרונה מכותרות העיתונים. הפירסומים בעיתונות מטעם המערך, ותעמולת־הבחירות של שאר המיפלגות (בעיקר תמ״י).
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 19 | א!]_ 6ה שאיפה של טעם מיוחד. סיגריה ע שי ר ה, ת ע רו ב ת צר פ תי ת מ שו
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 20 |
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 21 | עזר נייצמן כרת השבוע ברית־דמים חד שה ורפאל איתן ניסה את מזלו ער א1ניה. ן ץ ן ך | 1מחפש מתחת לכן־הנואמים את דפי־נאומו שנפלו לריצפה \ | ן למעלה מימין) .גם גורלה
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 22 | אורה הרצוג מבינה יידיש, ,1בנוו של אורי דין רוצה, בשימעו! פרס כראש־הממשלה 1אסירים לשעבר משתקמים באילת בת כמה היא מגישת תשדירי תעמולת הבחירות של המערך? באחד
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 23 | מאז נחשפו ברבים דיעותיו של אברהם(״אברום״) בורג, הוא הפך למבוקש בקרב חוגים יהודיים דתיים בחו״ל. עתה הוא יצא לארצות־הברית כדי לקחת חלק בהתרמה לקרן ישראל החדשה,
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 24 | מי ר אה? מי שמע? מישהו ראה את יוסי שריד? מישהו שמע אותו? מישהו יודע מה קרה לו? אני ממש חרד. איך אפשר להסביר את דממת־האלחוט הזאת? בדרך כלל פועל יוסי שריד על פי
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 25 | ימים טיול ״קופל״ מחיר לנוסע בחדר זוגי ארה״ב וקנדה כולל טיסות ותוספת עונתית האריכייציאה 0 1 .08.84 : 15.08.84 29.08.84 25.07.84 08.08.84 22.08.84 $2764 32 צפון
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 26 | [ אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אומרות...מה הם א רפיולסון: .איציק אשכנז:, יורמבן־חרות: ,.נר הגיברגות חוץ ,.אנשים גחנשים בווידיאו .,בשע שהיהודים
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 27 | שדמה עמר: אברהם תורגמן: יוריק בן־דוד: מיני ״אני וב־סמל בצה״ל ״אם לא הבנת אות׳ ,זה ״בגלל ואני רמטכ״ל באגד!״ רק בגלל הרגישות שלו!״ ליכלוכים של פוליטיקה!״ ״הפעם
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 28 | כםק 1הכי יר 1ק __ ב תל -אבי פרוייקט דירות יוקרתי של חברת ״אזורים בפארק הירקון םםנ םכב 1כ כסב סכם מכם < ווא 1ו 1ו < ס < 9 8 1ווו * וי > או < 1ו > ו 0 ^ 1ווו <
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 29 | מתי פרד מסבו ער לדוחו ביוושדם, בציעת! במילהמודהעצמאוח, התקוית בממשלה בימ ההמתנה למילחמת ששת־הימים, יחס! עם אנש אעדו, יחסיו עם ובל נאמו ונעמי שמו. ואשותיו נל
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 30 | האלופים, ידידי בעבר (המשך מעמוד )29 מכחיש אותו. אוסי מציגה לפניי את בעלה. חיים, מוסכניק ממוצא כורדי, צעיר וחתיך. ״הוא לוקח את הנכדים לעבוד איתו במוסך, הם
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 31 | לכנרת — זו היתה הרפתקה גדולה.כשלא שבנו הביתה, ההורים דאגו לנו וביררו אצל התלמידים בבית־הספר, והתלמידים העלו סברה שנסענו לספרד. • למה דווקא ספרד? כך הם יכלו
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 32 | שדור צל״ש את הקרב פתח מנהל חטיבת החדשות, יאיר שטרן, שתקף את עורר מבע מיכאל קרפין, ש ־ 1ץ 6 • שביתת הטלוויזיה והרדיו בשבוע שעבר גילתה לתושבי רוב הארץ את מה
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 33 | תוכניות מועדפות יום רביעי 27.6 • סירטי הנפשה: הדרדסים 5.30 מדבר עברית) .דח־סבא חושש ש־הוא מתחיל להזדקן, אבל אהבתו לשפירית גורמת לו שירגיש צעיר. אלא ששפירית היא
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 34 | 174 קוראים לזה ״אחד־על־השני״ או מראה־השכבות. הכוונה היא לחולצה על חולצה. קצת קשה להבין איך בקיץ ישראלי לוהט, כשרוצים ללבוש כמה שפחות, האופנה היא דווקא שתי
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 35 | 1י \ 1ף 1והמראה המושלם. כך אוהבת דל־יה הרועה, מעצבת־האופנה, לראות את נשותיה -בחליפת״כותנה אופנתית, כובע וכפפות. ך ד 1ע מעשה ידיה של דליה הסרגנית. חולצת 11 11#י
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 36 | הקיץ תלבשנה הגברות הנזעזות חולצה שהיא חזייה ואת ראשיהן יעטפו מטפחות, שיסתירו את הצוואר חזיה ושוו מנפרד מוניק ק \ 1ךךי 1ך 1הדוגמנית ההולנדית שחיה בישראל כבר 1#1
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 37 | טענ^ם וו!ושונים בבניצבעי 77/01717 דך הפיצות, התחיל להתמחות 1מייצר גלידה בטעמים ביתיים ושבי הטיילת התל־אביבית ב־ 1--גביעים שלהקפוא וה־הגו אגמון מתוק ל | 11ך
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 38 | קולנוע סרט, לכבו ש את ל ב הטבחית לפני כשנה ביקר בישראל אדם בשם מארק דיימון, שחקן לשעבר, אשר הפך מנהל אחת החברות הגדולות ביותר בעולם להפצת סרטים, חברה בשם
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 39 | שהביאה סטראטאס לאולפן הדרמאתיים ההסרטה. אשר לפלאסידו רומינגו המופיע בתפקיד אלפרדו, המאהב הצעיר, הוא אומנם אחד הטנורים המבוקשים ביותר בעולם, אבל מערכת שמועות
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 40 | ארוארו קנוי: בר הבור גזוז בלחיצת יד ממושכת ובחיוכים מאוזן לאוזן נפגשו סנטור אדוארד קנדי והאב גיסי ג׳קסון בבננין האומות המאוחדות. שניהם באו לשאת נאומיהם בוועידה
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 41 | קאוו רואים: מאה, מאתיים, הופ -ענונו! אחד הכוכבים האמריקאיים המבריקים ביותר, קארל לואים, עורן הכנות נמרצות לאולימפיאדה. רבים רואים בו את בעל הסיכוי הרציני ביותר
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 42 | דיזצאים בימים אדה רחזפשת־קיץ בארץ ובחוצדארץ !לחיילי צה״ל ומילואים שייאלצו לבלות חלק ניכר מחופשת־הקיץ שלהם בלבני! ,מביא. נמר של נייר״ רשימת ספרים מומלצת קריאת
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 43 | בימת תיאטרון הבימה בידי השחקן מישה אשרוב. שיא המרד על הקיין הוא במישפט הצבאי, המתרחש כתוצאה מכך שקפטן קוויג מקומם נגדו את אנשי ציוותו, בעריצותו ובהחלטותיו
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 44 | רול ריבוביץ (מימין) ,אשת המיליונר, הביאה החדש וטוענת: מי שאיו לה גוו שר דוגמנית, סצ&נת בריץ וו ת חזקה, היא טוענת, ומעידה :״כשאני הולכת ברחוב, אני מקבלת המון
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 45 | מאוצות־הבוית הרהיט כדאי לה לבנות גוף ספורטיבי אומרת. לדעתה, הקינאה היא סימן לאהבה. לולי אומרת שעדי הוא.ממש בחור טוב. חברה׳מן, עם ראש טוב. לא מרגישים עליו שהוא
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 46 | ״בדי לבא דג׳ ט בג ר מני ה מרצדס 190£ $279 * .לשבוע. ן בנסיעתך הקרובה ותגלה שבאדג׳ט הינה החברה השלישית בגודלה בתבל. כך יעמוד לשרותך כל א חד מ־ 2000 סניפיה, ב־
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 47 | החכא הרבו מכתח־תיקווה טיבר בחורים השחווים בדחם־אבויקה וח באו־עדו -עד שנמאס רו לעחוריס וווו>יויוווייייוויייוו ך היות רופא גינקולוג — אומר /ד״ר אריה דקל, רופא
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 48 | ההבדל בין טקטיקה לאסטרטגיה ציפור חנה עזרא ואכרשה טמיר אין כוונה אברשה טמיר (אלוף מיל׳) נודע בעולם בזכות כושרו הפנטסטי בסטרטגיה, ואם לתרגם זאת למילים צנועות
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 49 | שיחה רדפה שיחה לצים(כך הוא קורא לה) .מדוע שלא תבוא מייד לירושלים? היא עסוקה בבוטיק, וחוץ מזה איזה תוכניות יש לו להציע? ראשית, אמר, ילכו למוסיאון, מצפים לו שם.
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 50 | א׳ כממ׳ ע / 0לשחורים בלבד! הוא לרשותך — עם התמונה שהוא צירף. את יכולה לכתוב אל פרץ משה, ת.ד ,13 .רמלה .72100 לרות• ידעתי שאי-אפ שר ל ב טו ח בו. הו א חזר לא
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 51 | ותפשוה ביצערעשף וורכרצונכם, סלט ע^זת, ד! 0ווז כבוש, לחמניות או טוסט, חמאה, ריבה ודבש, עוגיות, קפה 0נה אומל־טי | 0 1 | 0 0 1 0 ^0 8ט עם גבינה צהובה אומלט עק עם
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 52 | האיש שהוושע במעשה מיומה וסחיטה נפטר נאשו גירה נ׳ נוכל אחו הצריח דומות אותו לחות נאשם ויינר בבית־חמישסט המיגרש הוא שלי - ¥ה ממש הרג את יגאל וייס( //ברג לגלות
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 53 | .ו^זו 0ומס ץ) 1 0 0
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 54 | נוד לפני שליאור ידע לדבר :ר היתה לנו שפה משותפת־נפנוקי הגוף של ד׳ר פישר. תפנוקי הגוף של דר׳ פישר מטפחים אותי ואת התינוק שלי. רואים עלינו. אני משתמשת בהם לעצמי
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 55 | המאבק בין סביווו ולווו היה אחו משיא הכנסת ה־סו. שניהם רא היו בכנסת הזו, אבר לווו מבטיח דבקו בה, אחו׳ הבחיוות פיטוריו מהכנסת על־ידי מנחם סבידור. לורך זהיר מאוד
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 56 | מי זוכר את המזכיר לחות־הכנסת. הוא טוען שעיתונאים מסויימים לא סלחו לו על כך וקובל מרה על העובדה שאותם עיתונאים אינם זוכרים לו את העובדה שרק בזכותו ניאות הנשיא
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 57 | במדינה משפט הפרה בכוח מה דיגו של גבר המבריח את חברתו לבצע הפלה מלאכותית? זה מעשה כל־כן־ נדיר, שאין עבורו עבירה פלילית מיוחדת בחוק, על כן נאשם שאול חיון מרמלה
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 58 | שתי גובות ואשה גוססת שכבו ער הויצפה יותר מאוחר התאבדה אחת הדיירות בקפיצה מאותו גג. מכר של מישפחת מורד, שבא איתי לשם, הסביר לי כי כנראה יש משהו מקולל באותו בית
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 59 | בדירת מנהל־הסטוט החיפא .אליי בטענות שהבאתי את יפה לבוטיק. ליפה היה בעל מובטל בשם שלמה. הוא נהג לבוא לבוטיק ולשתות איתנו קפה בכל יום. אני התיידדתי עם שלמה והוא
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 60 | _ למות ממ שה זיוה תלם -פולום -בגדי־עור ה עך מוזמן/ת למכירה מיוחדת חד פעמית עודפי יצוא בגדי עור ־507 (המשך מעמוד )32 חשמל. הוא הציג את עצמו כאדם אמיד, העובד
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 61 | האלופים. ידידי בעבר (המשך מעמוד )31 • מילחמת ששת־הימים עשתה פה דפרים רגשיים עמוקים מאוד לאנשים: הכותל המערבי, מערת המכפלה; השיר ״ירושלים של זהב״ הסד כמעט
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 62 | 2443 פתרון תשבצופן 2441 מאת אביגיל ינאי מאוזן: . 1בששים ירד המסך ()3 .3מומלץ לחש בראשו 5,4ויש המפרשים — יווכח שאין לו ראש ומה על־כן כואב?) .9תודו שאין זה נדוש
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 63 | שלו שווה בדיקה! למחזיקי בן + 35 הלחם בחשש המנקר, בוא עוד היום לאיבחון מוקדם השקט הנפשי שלך שווה אח זה . בדיקת קרדיולוג, א.ק.ג. ־ א.ק.ג. במאמץ (ארגומטריה),
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 64 | מיהי כרמלה זילברמן, שהיתה עד לפני שלושה חודשים אשה אלמונית? פגשתי אותה על ספינת היאכטה האמריקאית גולף־סטאר, מיפרשית באורך 14 מטר, מהגדולות במרינה, השייכת לה.
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 65 | הלהבות פוצו ממועדון הלילה בשעה 4בבוקו -המחסנים שר תחנת־הדרק הסמוכה התחילו לבשו -השכנים שכבו ער הויצפה מפאת ההתפוצצויות.. מקווה שאצליח לעשות את זה תוך חצי שנה.״
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 66 | גלידה עם ערפאת (המשך מעמוד )15 שאיש לא ראה. הוא סיפר על תוכן שיחתו עם משה ארנס(־הוא בסך הכל די חדש במערכת־הביטחון״) ,שבה התבטא כך, אבל ־זו אמירה אומללה״. אותם
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 67 | הורוסהוס עבודה מרים בנימי!׳ מזל החודש: השש הנונחית תהיה ׳ותו לולה וגני מזו סוסו המהפכות וההישגים העיקריים התרחשו בשנה שחלפה, אך גם השנה עדיין ניתן לחדש, לשנות
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 68 | 22123 במה משקיעים ובמה אי/ משקיעים הפרופסור והבת״ קודם כל אולי נחזור ונגדיר את גודל הבעיה: 4.2מיליארד דולר צמודים לשקל, או, כפי שכלכלני בנק־ישראל אוהבים להגדיר
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 69 | בין א ם תשובה חיובית היא מ שמחת ובין אם היא מדאיגה, את מעוניינת לדעת זאת מהר ובדיסקרטיות. פרדיקטור הוא מ תקן קטן, פשוט וחכם שפותח לאחרונה במעבדות שפארו
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 70 | 1ה היה הווו( הי ה שהיה 02599/וע4 גיליון. העולם הזה״ שראה־אור השבוע לפני 25 שנה, הביא כתבת־שער עם הגילוי של העובדה כי.צה״ל מזיין את גרמניה״. הכתבה דיווחה
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 71 |
העולם הזה - גליון 2443 - 27 ביוני 1984 - עמוד 72 | מיססר 2443 כ״ז סיוון תשמיד 27.6.1984 , שנה 48 המחיר 300 שקלים(כולל מע־מ) העבריין ל שעבר חשד שאשתו בוגד ת בו עם קבוצת מכבי מנהר חיפה לשעבר -ה רג אותו, פצע אותה
חזרה לתחילת העמוד