גליון 2444

העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 2 | חרטמ״עלית״ צו ג ת טו קדלד מטפח תי ת שכל הילדים יתנפלו עליה. עוגת שוקולד משפחתית(גדולה) של עלית. זוהי עוגת שוקולד נפלאה מ״עלית״ שעושה את השוקולד הטוב ביותר י.
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 3 | מכוזבים איפה ארידור? המעשה הדרמאתי שיחזיר הליכוד לשילטון. בליכוד מתרוצצים כולם ומחפשים אחרי טריק של הרגע האחרון: איר להטות את לב הבוחר, שהסקרים מוכיחים כי הוא
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 4 | מכחבים (המשך מעמוד ל) אוסף ארדה נרכש בשקלים בסכום השווה ל 27,000 דולר. לקליטתו של האוסף במוסיאון אנו זקוקים לסכום כסף גדול מזה עבור מיבנה, מיזוג אוויר, ריהוט,
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 5 | כעבור שבוע הופיע בעיתון המטכ״ל, במחנה, כתבת גדולה על ביתן .19 היא שיבחה וקילסה את הרמטכ״ל, ייגאל ידין, העושה ימים ולילות למען הנכים. רק למחרת היום הותר לנו
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 6 | וטירה, זכתה רק״ח ב״ ,30.6?!,ואילו הרשימה המתקדמת ב־* 37.2מקולות הבוחרים. תנג 14ץיך דיכ 1ד ;32 - מערך 52 - רוב הסקרים, הנערכים עתה על־ידי הרשימות הקטנות
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 7 | במדינה העם פיראטים של בחירות מעל למעולה כדלה התנוסס דגל שהדר — ועליו גולגולת־מתים ושתי עצמות שלובות .יש פקודות שעליהן מתנוסס הדגל השחור של אי־החוקיות!״ קבע
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 8 | הציבור פשוט קם והתמרד ־ נגד המסקנות. מרד חסר־תקדים ומוזר זה גרם לרעידת־אדמה. הוא שטך מן השילטון את גולדה מאיר ומשה דיין — בניגוד מוחלט לכוונותיו של ידין
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 9 | איר! עמד ידיו עד הסוף בטי חביתו ונשאו בוחביה היו הכר גומרם עליו השבוע את ההלל ומחליטים שהנה מת גאון, מושיע המדינה 202,265 אזרחים שמו בקלפיות את הפתק ״יש״ .מסעי
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )7 על־ידי דמשק או ירושלים? האם הסכימה ירושלים לתנאים, שלא הסכימה להם עד כה (כגון אי־הצמדת השבויים, שהיו בידי הסורים, לשבויים שהיו בידי אחמד
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 11 | 1ען ר־1־־ 1 1 ייי על ס פ סל אחד בבית־המישפט * 1ח1ו טר ¥ה היה מביך. זה היה מעליב. ו ישבתי על ספסל בית־המישפט העליון. בספסל הסמוך ישב ״הרב״ מאיר כהנא.
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 12 | מ מו נשהם ושבים ער שלושה כיסאות גדולים ושני קטנים, קיבלו שובט׳ בית־המישפט את החלטתם ההיסטורית ח|1ך 1 1ו 1שמואל פלאטו״שרון ואישתו אנט בכניסה לבית1 ! /המישפט
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 13 | הפעמוניס חמישה כיסאות שופסים, אך באולם היו רק שלושה כיסאות גבוהים בורא נרי השוונס הרב מאיר כהנא יצא באמצע הדיון המישפסי מן האולם וניגש למיזנון. שם קנה בקבוק
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 14 | פרס קילקל לאבן שנה מצויינת_ , עתירת־הישגים, שחיזקו מאוד את תביעתו למישרד־החוץ. מישאלי דעת־קהל קבעו, שהוא המועמד הפופולרי ביותר למישרה, יותר מכל אישי המערך
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 15 | וותיק ומר של אבן, להרכיב ממשלה. רבין הציע את מישרד־החוץ למפקדו בפלמ״ח, יגאל אלון, שנעתר להצעה, למרות שהבטיח במפורש לאבן שלא לעשות כן. בלחץ ראשי מפא״י הלך אבן
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 16 | אבן: האיש שנדפק (המשך מעמוד )15 רבץ, לתמוך בשרון, ואף להעניק לו עצות חינם, בלתי־הומגיות, כמו לסגור וולטיר מונדייל, בשום פנים לא גארי הארט, ובוודאי שהוא מתחלחל
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 17 | לםיצילצל1 (המשך מעמוד )13 השופט מאיר שמגר, נשיא בית־המישפט העליון. מימינו, גם היא על כיסא גבוה ונוח, ישבה סגניתו, השופטת מרים בן־פורת. לימינה, שוב על כיסא נוח
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 18 | האיש הבח־ד ל שבח1 שירת הברבור ביום הראשון, ב־ 09.30 בבוקר, היתה אמורה להתקיים בבית הפרקליט פגישת־חירום של חברי הוועד־המנהל של רשות־השידור. הפגישה נועדה לחסל את
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 19 | ביתוון*.איות 03-231460. הנהובתלאנשינושיודטיסלאובדאילהגיט נא לצלצל בין השעות 09.00-13.00 לחב׳ שיבן. חב׳ שיבן בע״מ. רח׳ אנסוקולסקי 9ת״א, טל .03-227498 ;03-231460
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 20 | מיהן המרואיץ הבלש 1של יעקב אגמון, מאיזה עימות חשש ד 1ד 1טופז, ומי יצביע עסו־ הרשימה הסבסואל־דנחקרטית? להתקפה כזו לא חיכה ח״כ העבודה, גד יעקובי. הוא הופיע
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 21 | גור הפסלת אילנה מגובסת. במהלך שיפוץ בית חדש ביפו היא שברה את רגלה. אביהם החורג של ר פי וטדי שאולי, שנפטר השבוע. מצא את מותו במיזרח הרחוק. הוא עבד כקפטן באוניה,
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 22 | קין והבל אחים היו. קין הרג את הבל. אלוהים אמר לו: קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה. וישם אלוהים לקין אות. מאז אנחנו מדברים על אות״קין. אם אלוהים עדיין מתערב
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 23 | לחוברת זאת של העולם הזה מצורף קטלוג דגמי נורדמנך ה־84 ...כשמצידו השני פוסטר צבעוני מפואר שיווק ושירות אספא אלקטרוניקה מודעות בטלפיו שילך ״ מדי קול בע״מ לכל ה ע
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 24 | ז הם או מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת ...מההם אוחו ה ה הן אומרות...כזה £ מיריי כהן דב י 1דק1בסקי: ,,קראת בעיתון שאני ״רוב הגוסעיו 0שלי ״בזמן שביתת הטלוויזיה
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 25 | או מ די ם ...מ ה הן או ח רו ת ...מההם או ם רי ם ...מ ה הן א! ח רו ת ...חההם< בני גאון: זכריה לירז: דובי זלצר: ,.דממת כ־וסומת מרדת אם אתהמתחרים ! ״ ,,טנאו
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 26 | ימים טיול ״קופל״ וקנדה ארה״ב כולל טיסות ותוספת עונתית האריכי יציאה 01.08.84 : 15.08.84 29.08.84 25.07.84 08.08.84 22.08.84 מחיר לנוסע בחדר זוגי $2764 32 צפון
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 27 | ג׳ קי מ קיי טן, זמו־הקאסטות, מספר על מילחמתו בשיתוק־הירוים, מאבקו במימסו התיקשוות׳ ,מסביר את המוסיקה שהוא נותב, מסכו על עולם אמרגני וזמרי הקאסטות, וטוען שמשלם
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 28 | ״מפים עלי להיות ומר קאסטותר (המשך מעמוד )27 מרבד לדבר עליה, מתרגז כשאני חוזרת ושואלת אותו שוב ושוב איך הוא חי עם העובדה שהוא מוגבל פיסית. הוא מבקש ממני להבהיר,
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 29 | לא הסכימו לדיעה שלי אז פרשתי. וככה התחלתי להופיע לבד, בחתונות, בחאפלות בבר־מיצווה. • אתה אוהב להופיע בחתונות? מת על זה, מה זה תענוג! זה עדיף לי מלהופיע באולם.
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 30 | שדור צל י ש מדינה כקריקטורה • לתועמלני כל המיפלגות על מישדרי־תעמולת הבחירות, המשקפים יותר מכל את מצבה התרבותי והאידיאולוגי של מרינת־ישראל, נכון לעכשיו. מישדרים
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 31 | תוכניות מועדפות הודעה לוח־מישדרים מומלצים זה, יהיה תקף במיקרה שלא יהיו שיבושים או השבתות של עובדי רשות־השידור. יום רביעי אנגלית) .סידרה קומית בידורית בת 13
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 32 | שלושה אופנאים התמסדו לעיצוב ש; דדך ^ מעצבים אביזרים **ץ געון חדש הגיע לארץ: */אביזרים, אביזרים, על כל בגד ועל כל לבוש, גם אם זו שימלת טריקו קטנה וזולה. בגד בלי
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 33 | זולקציות מושלמות הכוללות אביזרים העולים במו בגדים 1111 ¥1־ 11121 מעור, יחד עם חגורה ותיק תואם | 1 11/ן מדגימה תמי טסלר, גם היא תל מידתה של לאה פלטשר. משמאל:
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 34 | שילטונות־המכס בבריטניה הורו לאחרונה למוכסים, בנמלים ובשדות־התעופה, לא להעמיד לדין עבריינים, הנתפסים עם כמויות קטנות של חשיש ״לשימוש עצמי״. הוראה זאת גרמה לסערה
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 35 | ביוון והאיים השעון הרשמי הוא שעון השמש ...הזמן זורם לאיטו ונוסך בך שלווה נפלאה. סביבך פרצופים מחייכים תמיד וטרדות היום יום הרחק מאחוריך. לכן כל זמן הוא הזמן
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 36 | מגיע לד שכוס כמו ב״לוכר״ ,כ׳ ...לפגי שאתה
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 37 | דור כמו ב״לידו״ ובושם ׳גרפתי .יע לפריז ש 107 * 2 * 7 _1ר נסיון של 36 שנות טיסה, צי מסוסים חדיש, דיוק מבצעי מהטובים בעולם ושרות מעולה. אל על -כי לך מגיע להיות
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 38 | הום ומואה-קיץ צרפתיבאופנה גי תסמער כו תתד מי
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 39 | ״כופים עלי להיות זסר קאסטותר (המשך מעמוד )29 יוצר טוב, הוא בית־חרושת למוסיקה טובה. אני שומע את המוסיקה שלו, אני אוהב אותה. • אני יודעת שלא כל מי ששר שירים
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 40 | חותו עוד בהשתייכות למיפלגה הקומוניסטית. ולכן כאוייב האומה. במיקרה זה, היה למק־קארתי בסיס: לוסי אכן היה מקורב למיפלגה, הוא ביקר בשנות ה־ 30 בברית״המועצות, אפילו
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 41 | קולנוע סרט, גמילת! שר מומו קדחת של סרטים קצרים אחזה באחרונה בקולנוע הישראלי. עשו מארתון אחד בפסטיבל ירושלים, עושים עוד מארתון בתל־אביב, חילקו אפילו פרסים
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 42 | בול בלמנורו: מבט מתוסכל של נהג שניפסל סול בלמונדו(במרכז) שולח מבט מתוסכל ורווי עצב לעבר משאת נפשו — מסלול המירוצים של המירוץ הגדול במונטה־קרלו. הוא היה צריך
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 43 | גיוד׳ 1וסון ומארט־נה ]אבראטילובה: האלופות וא ׳ודווח או המחתות מארטינה נאבראטילובה (בתמונה מימין) יצאה להגן על תוארה בווימלבדון (בנגד איימי הולטון), בהחלטה לנצח
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 44 | שבת אי ע 1ד ער איך חנוך בר טוב הרג בספראת מתי מגד י 1ס ף שד אר ה +העורך ש ה שליך א ת הרום! שד יעקוב ל א שפ ה +אהרון אמיר מסרסאת הגרי מירר ם ק 1ר בסוף הבוטוב
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 45 | _ הולמים דיבוריו הגסים של אביו על דודתו שהזדיינה נפשית וגום נית עם אחיו הנערץ•״. מקבילית נוספת בצמדי האחים שו״ב ומגד, המבהירים שאין מקום כלשהו לטעות, מצויה
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 46 | _ ם 1ת 1של ענק (המשך מעמוד )40 להכחיש בדיעבד. אשר למר קליין, לדעתי, ההנחה הנ״ל היא נכונה. #עלשחקנים אני סבור שחיוני לבחור שחקנים מתוך הכרה קרובה של אישיותם.
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 47 | חת חסויה שיחה עס עורר הטלפוניות עם אחיו לחדל, סירב מאיר לענות, בטענה כי הוא מייצג את אחיו, ולכן יש חסיון לשיחות שניהלו ביניהם. טענה זו לא נראתה לצוות החקירה,
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 48 | משלח חושה, הצגות חדשות, ואנירו טבח מעורה מאיוונה, בנווה־צדק הכר מחד ש ך 1ן ד 1ל |י 1ךןה שחקנית ואשתו של השחקן מישר אשרוב ב ( 1111 1111 /בתמונה) מעניקה לבעלה
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 49 | _ הגברים מתבשטיס והנשים הישואויות נשארות צוננות רנ שי ם ברבר 111111 ך ל בצילום למעלה זהו לגי, דמות מוכרת במועדוני־ 11111111 1.111 הלילה. לני שהוא רקדן, ניסה
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 50 | בלבדי לבאדג ׳ ט. בג ר מני ה מרבלס ; 90£ 5279 ל ש בו ע׳ וב מיו חד שמדובר בנסיעתך הקרובה בדוק השווה י היז חי ^ ותגלה שבאדג׳ט הינה החברה השלישית בגודלה בתבל כך
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 51 | ביוגוסלביה הנה חזרתי. בדיוק כמו שהבטחתי 12 .יום, ובחזרה הביתה. רק משוגע מוכן להיעדר מהארץ הזאת לתקופה ארוכה יותר. מה יש להם שם, ואירופה? יערות? אגמים׳ אנשים
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 52 | בלתו של הסונו הוגו ווק באה לחופשה והתחילה רעבוד _ מכף רגל ועד ראש, הציעה שתשוב בשבוע הבא ותמדוד כמה בגדים. כשבאה מאריקה אחרי שבוע היא, מייד, הוזמנה לתצוגה
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 53 | בגיל 20 היא קיבלה הצעה שהיה קשה לסרב לה, להצטלם לפלייבוי הגרמני, צילום שער וכתבת־מרכז בעמודים האמצעיים, הצילומים נערכו בג׳מייקה ובמינכן ועבור התענוג שילמו לה
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 54 | טיולים נהדרים במסלולים המרתקים ביותר! אירופה ארה״ב,קנדה ומכסיקו המזרח הרחוק דרום אמריקה 31-יים 33.895 סביב העולם יום החל מ $ 5 9 9 - ־ 3 2 - 2 6י ו החל מ$ 2 ,
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 55 | מוסיקה פרזצליל אמת בפירסום מה הטעם במוצר טוב, אם איש לא שמע עליו? השאלה הזו היא הבסיס לכל מישרד־פירסום, וגם לכל מפיק, אמרגן או יצרן כלי־נגינה במוסיקה. מדובר גם
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 56 | ברתדה ה ת רנגו לו ת המודיעין של ארצות־ערב עוכר שעות נוספות, בכל פעם הם מרווחים על נשק חדש הפרצופון, ושערות בלונדיות משהו־משהו. כל שערה בקו־אורן־ וקו־רוחב קבוע
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 57 | מילזזמות היהודיות רוצים סיפור בלי שמות? טוב. לא רוצים? חפשו אצל מישהו אחר. הסיפור הולך בערך כך: לאחרונה נפטר בארץ מנהל של חברה בין־לאומית.גדולה, שאותה ייצג
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 58 | ף* שעת־בדלך מוקדמת הופיעה ₪1בבית מישפחת סיאם קבוצת שוטרים לבושי אזרחית, יתד עם שוטרת, גם היא בלבוש אזרחי, והודיעו כי הם מחפשים את הבת נאווה, וכי ברשותם
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 59 | במדינה בלונדית עדינה משפט זה מרמלי? ״בדי שילדים יובלו לטייל ללא 8חד!״ בבדיקה פסיכיאטרית נמצא בריא בנפשו. קצינת־המיבחן טענה בבית־המישפט, כי מאסר בפועל עלול
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 60 | ^ כאב ביד שמאל היה איום. 1 1ההרגשה הכללית — רעה. דני ליטאי חשב שזהו שוב התקף־לב, השני במיספר. הוא היה לבד בבית. הוא צילצל לחבר, ובשעת השיחה הרגיש שקולו בימאי
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 61 | דני ליטא מת מוות קליני מהתקו־רג התאושש, ונעבוו שרוש שנים רקה בשטו־דם בשח, איבד ודבו, ואכול ורדנת, ועכשיו הוא חוזר רחיים מישהו. מכיוון שלא יכולתי לאכול, רזיתי
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 62 | הווי סנדלר יחף ^ שיקאגו נדהמו אורחי מסיבת* קוקטייל, שנערכה לרגל פתיחת קו אל־על לוד־שיקאגו, כשגילו כי אחד הקברניטים הבכירים של חברת־התעופה הלאומית הופיע למסיבה
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 63 | האם צותת הברש הם־ט׳ שר הקבלן דחקו ועיתונאים* מה הוא וצה לשמוע? -מה חוקרת המישטרה בחיפה? -מדוע מודאג ראש־העיריה? מנהל חברת השמירה והאבטחה של זכריה ררוקר
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 64 | תמהרי נחוג בקורטריק, עיירת־ספר בגבול בלגיה־צרפת, יום־הולדתו ה־23 של גראג למונה אלוף־העולם ברכיבה על אופניים. למונד, הנישא לגובה של 1.78 מטר והשוקל 68 קילו, הוא
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 65 | :רמלה הנדרך: זילברמן ספורט 4193113 אולימפייאדה מבל אי לבקשתכם ה נ ״ ל נדקנוה בפוליגרףבתאריך 26 ובהסכמתו של אשנשרף ניד קלדב סיסי מ כ חי שהככלוכל ל ח.ז. בגין חסד
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 66 | זוג נשוי מעוניין בדירת שני חדרים +נולפון להשכרה באזור ת״א שם המיבצע: קו ירוק נליפגש ביער עידון ל מ עוניי מ ם ט ל פון 2 8 2 6 5 0 (ואדי ערה) בשבת, ה־ 7ביולי, מ־
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 67 | הו רו ס הו ס חדים בנימינ׳ מזל החודש: ההשפעה של קווי ]:ף־ו]ייד עו בנ׳ סווטו בכף־היד ישנו קו שנקרא קו השפעה -קו זה יגול להראות השפעות של אם, אב, אח, אחות, סבא,
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 68 | א׳ כממ׳ ע / נברים מעצבים (המשך מעמוד )33 לרודני קומה. מתעניין במיסטיקה ובפרא־פסיכולוגיה ופורט על גיטרה. הצבא ער הקו ( )1018/84 מספר לי, בצורה הכי תמציתית
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 69 | רבב£2 222111 ה בו רסה מאת מאיר תדמנר באלוהים נשים מיבטחנו בורסה. טוב, אין הרבה חדש. הייתי שם בשבוע עבר, להרגיש את האווירה. שום־דבר לא השתנה. אבל, יש כמה הברקות
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 70 | 1ה הי ה 0 1 1 1 1 3הנה שו ר ה גיליון ״העולם הזה״ ,שראדדאור השבוע לפני 25 שנה, דיווח בכתבת־שער על המשבר הממשלתי שפקד את ישראל ועל האפשרות הראשונה להקמת ממשלה
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 71 |
העולם הזה - גליון 2444 - 4 ביולי 1984 - עמוד 72 |
חזרה לתחילת העמוד