גליון 2445

העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 1 | העוד ה1היי חושו*
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 4 | מכחכים י דמוקרטיה של בוחר אחד העם רוצה אתה תי קוו ה הי חי ד ה - הסקר לשילטון! כל המיפלגות מבזבזות הון־עתק על תעמולת־בחירות עקרה ומעליבה (מכספנו — כספי המיסים!)
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 5 | מכוזבים עד קוצן שר יוד במדור אנשים (העולם הזה )20.6.84 פורסם שמו של המיסעזץ -אבל בשיבוש קל. גם אני הייתי במסיבה של רימון בן־יקיר, אותי. אבן סוציליסט? אני לא
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 6 | .,העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערבת והמינהלה: תל־אביב, רחוב• גורמן ,3 טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אבנרי י עודך־מישנה: דוב איתן עורך
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 7 | במקובל באגודת ישראל מתחיל עתה, בו זמנית, מסע השמצות מאורגן נגד תעשיין השטיחים בענייני דת, פוליטיקה ועסקים. הנוצרים למיתקפת הסברה נציגי הכוחות הלבנוניים
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 8 | במדינה העם האח־גיר. המסוכנת מה יקדם למה: ידם הבחירות או מות הכלכלה הישראלית? ארם מוטל על הארץ, כשעורקיו חתוכים. הדם נשפר ויוצר סביבו שלולית אדומה. חייו תלויים
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 9 | היא ניסתה לכוון אותנו שוב. גם הפעם לא מצאנו את הכתובות שהשאירה לנו. מכיוון שהקדשנו למסע זה של איתור קרובים שלושה ימים, החלטנו לבדוק בשגרירות האמריקאית באתונה.
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 10 | ^ ציבור ראה את ליסה פרץ 1בשירות הליכוד רק ביום הראשון שעבר. אבל הרומן בין הליכוד והילדה המקסימה, בעלת כושר המישחק הפנטאסטי, החל כבר לפני חודשים. לפני ארבעה
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 11 | סי את. שושנה פרץ? (המשך מעמוד )8 צורף על־ידה לשאר הניירת שמסרה למזכירות הקיבוץ. דומה שאם שוררת אי-בהירות לגבי מעשיה ער שנת , 1979 הרי שמאז יש מידע רב יותר על
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 12 | לשעבר, שלום חנוך שפרץ חייבת לו ממון רב; ויהודית בורשטיין, מזכירה בבית״הטפר בעיר, שהיתה הראשונה שעימה קשרה פרץ קישרי ידידות כשהגיעה לנערת. בתשדיר שנפטל הוצגו
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 13 | מי את. שושגה פרץ? (המשך מעמוד )11 חובותיה דאגנו שתלמד אנגלית את העובדים אחר־הצהריים, אחרי שעות העבודה. ע ד כאן דבריו של אוחנה. אבל המציאות טפחה על פניו של
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 14 | 137־ 11 מנגנוך החושך נזעם ח־ק״ח נתקפה בפאניקה. מדוע? מהסוס 1ע 1ב ר ף* מילחמת״בחירות זו תוכרע שאלה חשובה: האם הגשש החיוור עולה על ספי ריבלין, או להיפך. האומה
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 15 | .,וצי1ו לצאת לטיול בנומר ביום החג,,, מסבוים נוסע האוטובוס. או הם הגיעו לבית־החולים הריצפה והתחלתי לבכות. חלק מהבחורים שהיו לידי רצו לקרוא לאמבולנס שיבוא לקחת
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 16 | בית־צחור. הטיול היה מתוכנן ליום * אחד, לאזור חיפה והכרמל. כשהגיעו למחסום הצבאי שליד קבר־רחל, כך סיפרו, עצרו אותם חיילי מישמר־הגבול במקום וביקשו מהם להישאר
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 17 | החזות השבויים הזכירה נושה נשכחת. שנוטיה נחשבים נאו לואשונה: התעלול של בראטו־שווו (מימין במסיבה) בעניי! השבדים השיבה בחיוב שתשחררם, כתגובה לבקשה, כדי לצבור
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 18 | הפשיר הקרח ואמרתי לו: אדוני, שסוריה תיתן שלושה שמות של שבויים הכלואים באל־אנצאר, שג׳יבריל יתן — שלושה, וערפאת — שלושה, ותוך שעתיים מרגע שאני מוסר את השמות — הם
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 19 | מנחם, שוב הביתה! חבו״הכנסת אליהו בן־אלישר, לשעבר מנכ״ל מישרד ראש־הממשלה ושגריר ישראל במצריים, וכיום יושב- ראש ועדת־החוץ־והביטחון של הכנסת, התארח בחוג־בית
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 20 | המערך גנב קטע מהצגתו של ד 1ד 1טופז ושייקה לוי פוחד להיכנס ל שכונת התיקחה לבררן דודו טופז אין מזל עם המערך. ערב הנחירות הקודמות הסתבך עם פרשת הצ׳חצ׳חים ומאז
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 21 | מהו ריקוד הבר״קדוס, מה עושה אהוד יערי במיכתבים שנשלחים אליו וכמה עולה חג מיכנסיים בפאריס המפואר וערכה חופה מישפחתית בבית הורי־הכלה. כדי לפצות את אלה שלא הוזמנו
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 22 | ב לוני ם הפתעה ציפתה לאריה יכץ, התאורן הראשי של ז התיאטרון הלאומי הבימה. הוא ׳ שחה בבריכת מלון בתל־אביב לתחתית הצלילות ובאחת הבריכה גילה שטרות ירקרקים
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 23 | כואת ג. י פי ת כל יודעי ם כי ה תרופות מ הוו ת פתרון לי חי דתז מן קצרה, או לםל טוו ח הארוך הן מ חלי שות א ת הנוף, שלא לדבר על סכנ תההתמכ רו ת לתרופות שהיא בעיה
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 24 | לשחק בקאקא המערך מביא למירקע את נינה מיזרחי, שאינה גומרת את החודש. אתה מוכרח — מערך. הליכוד מביא למירקע את דודו גלילי, שאשתו וילדיו נהרגו על־ידי פצצת קאטיושה
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 25 | חה הם אומר•...מה הן או מ רו ת ...מ ה הם אומרי ם...הה הן אוהרו ת...הה פנחס תבין: מרים עמיאל: יוסי פאר: ״החוק הזה דונק את ..אם תיפול ממשלת ,.לא מנחידים אות׳
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 26 | *ומרים...מה הן *ו ח רו ת ...מ ה הם אומרים...חה הן *ומרות...כזה הם א שרגא שדה: תמי מזסינחן: י1סי עבאדי: ,.החובש הגדור אחו מד 11.. ,הוגשה מחורבנת, שנל .,התכנית,
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 27 | חדש! לרגל הביקוש בואינג ארקיע לאילת ! עכשיו תוכלו לטוס לאילת גם במטוס בואינג מרווח הממריא משדה התעופה בן־גוריון -ולאחר 30 דקות בלבד אתם בעולם אחר. אילת קורצת
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 28 | השחקנית יזנה א לי א! מסבות ער רדותה בים, במישבחה ממוצא סדני, ער הקאו״וה שרה, חסיה הברתי־וגירים עם בערה שש קשת, משונותה הפוליטית וחחושותיה רגבי החיים בארץ וער
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 29 | ״לא טוב רמות בעד ארצנו ר כי המערך פנה אליה. כעת היא שמחה שלא התפתתה להשתתף בתעמולת הבחירות. מה שהיא רואה בטלוויזיה מגעיל ומפחיד אותה. את דיעותיה הפוליטיות היא
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 30 | בעיטה, ובשלב כזה מוקדם של הקאריירה שלי. ,היום, כשאני מדברת עם שחקן צעיר שקיבל ימיכתב פיטורין — אני חכמה ואני אומרת לו — תיראה זה קרה לכולנו, וכל אחד צריך
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 31 | שידור צר־ג חיילים לתשדיר־פירסום • למוטי קירשנבאום, על תשדיר- שירות אינסופי לכותב־השירים מאיר אריאל, שהוא מעין מהדורה ביד שניה של ליאונרד כהן. לא זה בלבד
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 32 | תוכניות מועדפות המקובל כיום. הסרט מרחיב על עניין הפער שבין ההחלטות הקרות, המתקבלות אצל המפקדים הבכירים במיפקדה שבעורף, לבין התוצאות הישירות שבשטח. מככבים:
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 33 | נישואין בשנות 11־80 הטקסים משתנים, הכלות משתנות וגם הלבוש משתנה. בשנות ה־ 50 לבשה הכלה החסודה שימלה צרה, בסגנון הצ׳רלסטון, מחשוף צנוע, שרוולים קצרים וגלימה
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 34 | סריג לקיץ כבר הפך אופנה מקובלת בארץ. פעם עורר הסריג אסוסי־אציות של חורף, של לבוש בסגנון זקן. היום הסריג לקיץ הוא המילה האחרונה באופנה. אצל מיטב מעצבי־האופנה
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 35 | אוצות־הבוית: הפיספוס האחרון של גיקסון קשה שלא לרחוש אהדה מסויימת למועמד הדמוקראטי השחור לנשיאות ארצות־הברית, ג׳סי ג׳קסון. הוא לא יהיה נשיא, או סגן־נשיא. את זה
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 36 | לאקי סטרייק נסה אותה עכשיו [36013
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 37 | מגיע לד דיוק ככוו בחילופי וספל תה
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 38 | ־מ שמחת, אדימ ת של ג׳נטלמן אנגלי ...לפני שאתה מגיע ללונדון נסיון של 36 שנו ת טיס ה, צי מ טו סי ם חדיש, דיוק מבצעי מ ה טו בי ם בעולם ושרות מעולה. אל על — כי לך
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 39 | אופל חווסה ״הגה הזהב״ לקחה את התואר ויצאה ל״הוצה״ ב ת שנה באירופה. עכשיו היא בארץ. קור ס ה״ הי א׳פ הפי ה א מי תי ת:קו מפ ק טי ת -אךמ הו ח ת להפליא ונושאת
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 40 | גם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וג בגלל חופז דולארים כמו שהבטחתי לכם, אתם עוד תשמעו הרבה זמן על
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 41 | בלבדי לב אדג׳ע בגרמניה מרצדס 190£ $279 .לשבוע. ובמיוחד ר זלחו״ל! שמדובר בנסיע תך הקרובה בדוק השווה ותגלה שב אדג׳ ט הינ ההחברהה שלי שית בגודלה בתבל. כך י ע מוד
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 42 | מיסמר אנושי: עדותה המזעזעת של מיכל אלקיים(מימיו) הנאשמת ברצח בת־שבע חזו(משמאל) על רקע אהבת־נשים ך * שה היה להאמין, כי מיכל אלקיים, שניצבה על דוכן־העדים מחייכת
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 43 | )• 11*1111ב של ס הנשיא וגו: סאריוה נוספת לנשיא־שחקוי הנשיא רונאלד רגן, במצב־רוח מרומם, עוזר לתמי וין, זמרת הקאונטרי־אנד וסטרן, לשיר בפיקניק ההמוני שנערך
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 44 | (יון מ9נוו: הניצחון נמעט נו ח מן היו״ם האלוף המגן על תארו בווימבלדון אינו אלא וכיון מקנרו, ברגע של מעוף, כשהוא נופל לארץ והמחבט נשמט לו מהידיים. היה זה רגע לא
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 45 | של 20 שנות נישואים לפירוד נציב־הערכים פוחד מרעיה חדש וממשורר סח חינוך תיכון ח !1ללאומנות הדיאלקטיקה של אפלטזו קריאת־קיץ הזוג מיפל ג׳ון אפדייק, מחשובי הסופרים
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 46 | העולם וירושלים במרכזה, משנת ,1225 שנמצאה בתור כתב־יד לאטיני של ספר תהילים, מפה המשמשת גם כשער מעוצב להפליא של החוברת. למפה זו מצורפות עור כמה מפות, שבאמצעותן
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 47 | זקוק דחוף למודעה? לגזור ולשמור הרשימה המתקדמות לשלום לשרותך 24 שעות ביממה 622828 .623311־03 קז ירוק בטלחיו^ לבע לי מ ־ טיס׳ אשר אי בלבד י 1די 11 ,ביולי יום שב
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 48 | במדינה מי יוביל את שערות הכלב מדע השחיר באוקיינוס מי יצר את המחשב הראשון בארץ ומי המציא את השימה לריכוז מיץ־הדריס? ״הגיעה השעה לעזוב את האמבטיה, צריכים לשחות
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 49 | חוגגים מאחורי הגדר לצלילי בינה־ * מני פאר !הנשים הבכירות יום־הולדת, לא חשוב איזה. של הדוגמנית כינור שני אוו׳ פסטר בימאי ההצגה מאחורי הגדר. בן .26 מחבק את אבי
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 50 | הגיל שלומית אמיד הדוגמנית מחזיקה את כלב־השעשועים שלה ליידי. שלומית הכינה מטעמים מארוקאים -יונים ממולאות והרבה מטעמים חריפים. את הגיל היא מעדיפה שלא ידעו
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 51 | קולנוע מכבים היו מבקרים שכמעט טרפו אותה, שכתבו על מישחקה :״חבל שהיא לא נפלה באמת לתופת לא בלונדית מטומטמת הבוערת.״ אחרים כינו אותה ״יבבנית סתומה.״ אבל עובדה
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 52 | שהוטבלה בשם קטי סו נייל, בת לקוסמטיקאית ולסוכן־נסיעות, החלה כשחקנית במיסגרת בית־הספר בהעושה נפלאות. מאחר שבפרוור מגוריה — בסנט־לואיס, מיסורי — לא נחשב המישחק
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 53 | /ץעממ׳ ס ; לרות• את המוסיקה יחד עם ישראלי גולה אחר, מישה סגל. אודי הוא עדייו רווק, בן ,32 גבוה, כבר איך זה בעברית ״.יש לי הרגשה שהוא לא יתנגד להיזכר .״בעיר שבה
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 54 | חד״ש והרשימה ״המתקדמת״ העובדות מדברות בעד עצמן ״יש לצו אוייבים בסקטור הערבי -האוייבים העיקריים שלגו זה המערך ורק״ח״ (הכרזת נציגי הרשימה ״המתקדמת״ בפני שר
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 55 | _ לא טוב למות (המשך מעמוד )29 • מה כואב לך? המון דברים שקורים פה עכשיו. כואב לי שחינכו אותי על ערכים ופיתאום הגעתי לגיל שאני מתחילה לחשוב שאולי אמרו לי דברים
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 56 | הנערות היפות ביותר () 1 שיצא! לדרך ס /ה דונג יונג — עיתונאי, סופר ואמן מפורסם אך לא פחות מכל אלה מבקר־מזון ידוע — טען פעם, שהטעם של נוסטלגיה עולה בעיניו על כל
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 57 | הנערות היפות ביותר כה לא נפסק. פנינה, לעומתה, החלה מטפסת בסולם־ ההצלחה, ואיש לא יאמר >2החתירה קדימה לא תוליך אותה להישגים גדולים יותר, כמעט בכל תחום שתבחר בו.
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 58 | ספק שהיו יפות ממנה בתחרויות השונות, אך ראו לאן היא הגיעה. שמה הפך שם נרדף לזוהר. כמעט כל ישראלי שיישאל מי היא החתיכה היפה במדינה, ישיב: פנינה רוזנבלום! הדרך
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 59 | ״מדבר.״ ״שלום, שלום, מה נשמע?״ ״ב־ס־ס־י־ד־ר, מי זאת?״ ״המרחלת. שמעתי שנפגשת עם כרמלה זילברמן?״ מה נפגשתי? במיקרה הגעתי ביום השישי לחקירה במכונת־אמת במישטרה
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 60 | רבראטור ר בן 50 מכירים את שמואל עשת? גם אני לא. מכירים את מולא הרמתי? גם אני. שמואל עשת הוא השם האמיתי, המסתתר מאחורי שם זה. לפני היום השני בבוקר קם הבן־אדם
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 61 | הנדון הקרב על הירושה (המשך מעמוד )13 בין יהודים וערבים, אלא גם היהודים בינם לבין עצמם. לכן נוצרה שותפות טבעית בין האזרחים הערביים, השואפים לשיוויון, ובין
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 62 | בין אם תשובה חיובית היא משמחת ובין אם היא מדאיגה, את מעוניינת לדעת זאת מהר ובדיסקרטיות. פרדיקטור הוא מתקן קטן, פשוט וחכם שפותח לאחרונה במעבדות שפארו
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 63 | ריסה והתשדיר במדינה י (המשך מעמוד )9 שגידפו. אחר כך נותק הקו על־ידי בני־המישפחה. ״אמא גורא אמיצה״ לשושנההיתה סיבה טובה לנ תק את הקו. העיתונאים הצפוניים קיבלו
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 64 | מוצא אחר,״ סיפרה שוש. מזרחי התגרש מאשתו הראשונהונשא את שוש לאשה, ב־ . 1975־היו עליות וירידות בחיי הנישואין שלנו. היו ימים שהרגשתי פחות או יותר אשת בית, אבל זה
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 65 | שמוה, בתו שר יהודה מורא, שבעדה נבטו השבוע, מסבות עד ודוחה, נשואיה ובדידותה יאיר, בנם השני, הרתה אמה בדמשק, שם שימש אביה כמורה עוד בטרם פרוץ מילחמת־העולם
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 66 | ספרדים, אשכנזים? אצולת הממון הקדימה את זו של האשכנזים, אצולת הרוח של האשכנזים בוודאי שפיגרה אחרי זו של הספרדים. למדנים ותלמידי חכמים, דורי רודות ישבו ליד קיברי
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 67 | להיות בודדה ולא להיכנע (המשך מעמוד 165 כתפאורן בתיאטרון ועופרה — עופרה טוענת ״חשוב היה לי לא להיות תחנת־השידור לחיילים גלי צה״ל. צרכנית, מעולם לא רציתי להיות
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 68 | הורוסהוס נזרי בנימיני מזל החודש: סרטן כוכבי״הלכת במפת״הלידה שלו עם כוכבי״השבת. כאן נביא את את הרשימה של כוכבי״השבת והשפעתם. בכל חודש, עוברת השמש 30 מעלות שהן
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 69 | מאת מאיר תדמור אוקטובר השחור: הי פ ר־ אינ פ ל צי ה אני מצטער להודיעכם שהחל בחודש הבא תהפוף המילה הי פ ר־ אינ פ ל צי ה לבת חוקית במילון המונחים של הישראלי
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 70 | — תמורת מישגלים (המשך מעמוד 163 ^ ועליו לעבור עוד ניתוח. הוא היה יכול י למות, זה היה כל־כך קרוב ללב. התלוננו שוב במישטרה כי אנחנו חושדים במזרחי, אבל שום דבר לא
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 71 | גיליון. העולם הזה־ שראה־אור השבוע לפני 25 שנה, הביא כתבת־שער נרחבת, תחת הכותרת.מהומות בחיפדד. כתבה זו מיקרה את פרשת המרד של תושבי שכונת ואדי סאליב • בנוסך
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 72 |
העולם הזה - גליון 2445 - 11 ביולי 1984 - עמוד 73 |
חזרה לתחילת העמוד