גליון 2446

העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 2 | חדש מ״עלית״ צוגת שוקולד משפחתית וימו־ יעקבסון טמיר שלא תגמר גם אחרי שכל הילדים יתנפלו עליה. עוגת שוקולד משפחתית (גדולה) של עלית. זוהי עוגת שוקולד נפלאה מ
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 3 | מכחכים סכנה: בית־חולים! כתבת השער האחורי: כתבת השער הקדמי: שנהיה בריאים ושלא נגיע לבית- החולים רוטשילד. כי מה שמצפה לנו שם... חברי האגודה למען בטיחות חולים,
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 4 | בלו ניס ממזכי סאת דניאלה שם, (המשך מעמוד )3 קשה ומפגר. האם המחוקק טרם שמע על חידושי הטכנולוגיה של המאה ה־?20 הגיע הזמן שנצא מימי־הביניים, שהציוד בקלפיות יהיה
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 5 | יי ״יי ־־״יי שהיה *>(62529/ גיליון ״העולם הזה״ ,שראדדאור השבוע לפני 25 עתה, עסק בכתבת־השער שלו בהמשך המהומות על רקע עדתי, שהתפשטו ברחבי המדמה אחרי סרוץ המהומות
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 6 | דוח־הכתות אחרי הבחירות דוח הוועדה שהתבקשה על־ידי סגנית שר־החינוך, מריס גלזר־תעסה, לבחון את מעמד הכתות המיסטיות בארץ כמעט מושלס. ראשי המישרד לחצו שהדוח יופיע
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 7 | במדינה העם ספורט שר צופים מיל מקלט הטלוויזיה 3ח 3רת ם יצוהים וידידים, עוקב האזרח אהדי הבידור הגדול ״קשה לראות שיש אצלכם מערכת־בחירות,״ העיר תייר גרמני, שהזדמן
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 8 | קן של ניצים (המשך מעמוד )7 .3גאולה כהן, ילידת ,1925ח״כ, לאומנית. .4אליעזר ולדמן, יליד ,1937 מורה, לאומן. .5גרשון שפט, יליד ,1927 מזכיר, לאומן. .6צבי שילוח,
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 9 | ניסיון לנתח את האופציות באופן הגיוני ^ יני מתכוון לייעץ לאיש בעד מי להצביע. ראשית, >£תהיה זאת חוצפה מצירי. אני בטוח שקוראי השבועון הזה יודעים להחליט בעצמם למי
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 10 | על סמר תחזית משוערת של תוצאות הבחירות, מנתח צוות..השלם הזה״ בא ואליו יחזור. השאלה היא: אם אכן תהיה הכנסת הבאה מורכבת פחות או יותר לפי תמונה זו, איזו קואליציה
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 11 | את האפשרויות ניתוח כזה אם תעמוד מולה אופוזיציה גדולה וחזקה. מזרעזה עבודה 41 משום־כך יש להניח כי כבר למחרת הבחירות ייפתח משא־ומתן להקמת קואליציה של המערך
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 12 | הגרון (המשך מעמוד )9 ומכיוון שבטוח לגמרי שזה לא ישתנה גם בעתיד — מה הטעם לתמוך בה? ¥ראה לי שהרשימה המתקדמת ולש לו ם, שבה אני תומך, אינה נגועה בליקויים אלה. אין
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 13 | במעט־נחטן! אומארו דיקו נמצאו בארגזים הליקופטרים של הסקוטלאנד יארד. גם מכונית האסירים, שהביאה את שלושת העצורים, נסעה כשמעליה חגים הליקופטרים לשמירה. שלושה
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 14 | וק רבני חודש עמו יוסי באו (מימין) ריד בראטו־שהן והגיש את ושימחו לוועדת הבחירות המרכזית -השבוע נרש ממם יחד עם 66 מבין 69 המועמדים ^ שיבת מטה־הבחירות של שמואל
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 15 | אבל היעדר כל תקציב החל מכביד ברשימה, פלאטו התחייב לתת לו על העבודה .״יותר ויותר אנשים זמן־שידור בטלוויזיה במועדי שידור שהבאנו בשכר ובהתנדבות עזבו אחרי התעמולה
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 16 | ן ףן 0שאחר חסרת תקים של אגף המישטרה במישרד־הפנים. ראש האגף, יעקב מרקוביץ הפך למעשה למפכ״ל על. הוא משתתף בישיבות סגל הפיקוד. הבכיר של המישטרה, לוקח חלק במאבקי
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 17 | חיים קוברסקי ימשיכו לאמר הן׳ הארצית לחקירות הונאה היא יחידות מחוזיות או מרחביות לעבירות צווארון לבן• אין ספק שרעיון זה יגרום לשיתוק מוחלט של כל חקירה רצינית,
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 18 | נשים: נשים פירוט ״מה הרס המערך״ .אפילו מודעי איבד את סבלנותו, וברח על נפשו ל״חוג־בית אחר״. אחריו;(לתה סגנית״השר ,״אסתר תעסה־גלזר״ ,כפי שאמרה לי אחת המארגנות.
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 19 | תמרורים זכה בפרס הגדול של מיפעל־הפיס, במדינת מסאצ׳וסטס שבצפון־מיזרח ארצות־הברית, בסך 7,110,540 דולר, ז׳אן גואריי, מהגר מהאיטי שהגיע לארצות־הברית לפני 12 שנה.
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 20 | פוחלצים מאופרים איני יודע מה חשבו אחרים, כשחזו ב״עימות״ ההיסטורי בין יצחק שמיר ושימעון פרס. בראשי שלי ניקרה המחשבה: אל אלוהים! האם אלה הם שני בחירי־העם,
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 21 | ^.ו\/ו 0 .בחרה ב״רס־קאר״ רס־קאר רכב בע־מ, השייכת לקבוצת רסקו, הינה היבואן החדש והבלעדי של 6 .)91.99 בישראל. חידוש המאפשר לך: * ליהנות מהרכב היוקרתי ביותר
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 22 | שידור צל״ג שלושה גברים באפור • לעימות שנערך במיסגרת מישדרי־הבחי־ רות לכנסת ה 11-בין ראש־הממשלה יצחק שמיר לבין מנהיג האופוזיציה, שימעון פרם. מישדר זה הציג שני
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 23 | /לבדילנא ! ג׳ ט ׳ בגר מניי׳ מוצדס £״ 9נ $279 לשמע. ג ב מיי רז ד מ טייו ה ך ב דו ק ה שווה ותגלה שבאדג׳ט הינה החברה השלישית בגודלה בתבל. כך יעמוד לשרותך כל אחד
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 24 | הקונים בקו־אופ ברמת־אביב כבר רגילים לראות ליד דוכן־הבשר עופות שחוטים, מרוטי־נוצות, המוצעים למכירה. איש אינו קונה עופות אלה, והכל מעדיפים לרכוש עופות קפואים,
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 25 | 14 11 711*1111ך ראש הממשלה, ושימעון פרס, יושב״ראש מיפלגת העבודה, צולמו 1 #1111 1 1 1על־ידי הצלמים הרבים שבאו לסקר את הקלטת העימות הטלוויזיוני ביניהם בזוויות
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 26 | ה הם אומר מה הן אומרות...מה ה *ומר ...הן אומרות...מה ו י1נה שימשי: בני ברבש: יהודית אוריין: .,דו ב תיו כבואה רא ״לפי הסקו־ם האחוונים ״היום ה צנזוו ה היתה מזוהה
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 27 | אוחוים...מה הן אומרות...הה הם אומדים ...מה הן אוחרות...חה הם שרה סלע: ״וצית לפגוש אנשים, אבל לא היה איפה!״ תביעתו של הסופר המנוח יעקב (״יענקלח״ ) שבתאי להסיר
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 28 | אהבה מי אמר שאפסו רומנסים מן הארץ? כל עוד ליאור ורשבסקי מהלך בתוכנו, העניין אינו אבוד. הצעירצ׳יק הולם את הטיפוס, או הטיפוס הולם את הבחורצ׳יק. עיניים כחולות
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 29 | (1111(11111(01ע 0111111 אילח מה עושים בתל־אביב כל היום? בבוקר הולכים לשוק עם חברה טובה ומרכלים על דודו י טופז. אחרי־הצהריים הולכים לדיזנגוף־סנטר, מילה בסלע,
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 30 | זז ה..וג ם זה1...גם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זדי 1...גם זה *זד! ע׳זגע; תשדירי שירות לחופש הגדול אח, איזה עימות ! נפלא ! מרגש ! ניצוצות עפו באוויר ! אף פעם
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 31 | בוא גם אתה לטעם טל מרלבורו הטעם של אמריקה הסיגריה המבוקשת ביותר בעולם 1 1 .3 .4 .חו 1\/13<16 אזהרה: משרד הבריאות קובע כי־ העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 32 | מגיע לך שקה כמו ב לובו־״ ,כ ...לפני שאתה
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 33 | דור כמו ב״לידו״ ומשם זגרפתי ;יע לפריז ד / 7,ס/ג ! 7/7א 110/־ ׳ ^ 7 /י_ומ 7 1י _ו ם נסיון של 36 שנות טיסה, צי מטוסים חדיש, דיוק מבצעי מהטובים בעולם ושרות מעולה.
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 34 | גדנג-קדר״ צילם: חדש בארץ — אך לא בארה״ב! ״קינג קויל״ ,מערכות השינה ש״עושות א ת היום״ למליוני אמריקאים — עכשיו בישראל! מזרוני ״קינג קויל״ ,עם המבנה המיוחד
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 35 | ^ דרך־כלל דן בית־המישפט את ^ האנסים המורשעים, לשנות מאסר רבות. אך דויד אביגדור ,,אשר הורשע לפני ימים אחדים באונס, יצא מבית־המישפט היישר לביתו. בפסק־הדין קבעו
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 36 | הנ ע רו ת הי פו ת ביו ת ר חיוודות בתיה בנדיקט בביקורה כובעים ומופיעה, כשהיא באה לארץ, בכל אירוע כשלראשה כובע אחר. 1 1ןךי * ן ך 1עומדת ראשונה מימין בתיה 111 1
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 37 | במשך השנים קנה טאובמן את סותיבי, ולאחרונה נודע כי הוא מקיים משא ומתן לרכישת טיפניס ואף הציע לקנות את הארודס, חנות הכלבו הענקית בלונדון. יהודית, שבאה ממישפחה
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 38 | שימשו בוס נאם על המהנס־ הדוסית נהקונת הבסוה שד הסוט.סחאווב״ מיסחר בטחארוב מירי צוקומן לידה ארנון בעלה, מי שהיה מנהל הטלוויזיה בעבר, ושניהל עם דן שילון את רימון
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 39 | ו 1יןד מזכירתו של מזכ׳ל ההסתדרות ישראל קיסר. קיסר היה \ | 1 1 1 1במגדל העמק, לכן ייצגה אותו מזכירתו. הערב היה שיין להסתדרות הכללית, וגם המזכ׳ל לשעבר ירוחם משל
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 40 | עודד פרוביזור היהודי ערך תצוגה בבית ערבי ־ פ אוי ס הגא! שנ אן 1 | 1 11 1111ךחח | חליפה בסגנון פאריסאי בעיצובו של עודד 1 1 -1 1 1 1111 - 1פרוביזור. הצבע הוא בז׳
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 41 | והאני מוואוהעובי הצעיו מבית־לחם ערר תצוגה במועדון הוד׳ בתדאביב מוראד, שנולד ומתגורר בבית־לחם, נשוי לשוודית ואב לבת קטנה, אמילי. אחרי שסיים את בית־הספר הצרפתי
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 42 | יה־סגד באומו אומנות־ מציבה אחת, משנת ,1977 כתובים תאריך הלידה והפטירה של המת על־פי הלוח הכללי. גם הטקסטים שעל המציבות הם שיגרתיים מאוד. בצידם של קברים אחדים
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 43 | של אביגיל (״בלה״) לוישווילי. כל שערה בראשה וכל חוליה בשרשרת* הזהב שעל צווארה של האשה בתמונה בולטים ומדוייקים. עיניה מביעות עצב ומביטות אל מקום רחוק מאוד.
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 44 | קולנוע סרטי מחוור, דשני רנוארים הסרט הצרפתי היפה ביותר שהוצג השנה בפסטיבל קאן לא היה חדשני, לא מהפכני, לא פוליטי ולא נועז. בעצם, יום ראשון בכפר הוא דווקא סרט
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 45 | ובשלושת ילדיו, ובתו הרווקה. מבחינה חזותית, הצילום אינו מזכיר דווקא את האימפרסיוניסטים, ולא רק משום שהוא חד וחריף, אינו מנסה למרוח צבעים או צורות בעזרת מסננות
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 46 | .א1שיס ב שלם דאסטין הופמן:כו מכינים שיעורי־בית דאסטין ( טו ט סי) הופמן, השחקן האמריקאי המחונן, עומד־ במכוניתו של מנהל טור דה פראנס. מירוץ האופניים הגדול ביותר
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 47 | נדנדה נל גאדס: שחקנית נאה, שחקניה חולבת - אבל אלי ואינג לשלם נשארת חאויסון סוד: אינדיאנה *ונס בורח מפילדלפיה רחוק מן הקרעים הזוהרים של אינדיאנה ג׳ונס ומילחמתו
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 48 | המפלגות הגדולות כבר יודעות הסקרים מראים להן. ההתלהבות של האנשים מוכיחה להן. יש כת חדש. הכת השלישי. כת שיכול להתמודד איתן. כת שיוליך את המדינה בדרך חדשה. כן,
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 49 | ד? פתיר, מנחה העימות שמיו־ט־ס, מסבו ער מנחם בגין, ובין, קיסינגו, סאדאת, קאוטו, מובאו־נ, מונד״ר, חזר! ועליזה, וכר יתו האנשים הגדורים שעימם נפגש כיועצם שר שני
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 50 | אני רא שכיד־חרבו (המשך מעמוד )49 עוד לפני הבחירות בארצות״הברית. זהו רק סיפור קטן על היחסים שהצליח פתיר לרקום במשך השנים עם ראשי הממשל האמריקאי. כעת הוא עסוק
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 51 | ואז קיבלתי טלפון מקדישאי — קח מטוס ראשון, חזור הביתה. סאדאת מגיע בעוד יומיים. ואז הכדור התגלגל. אחרי ביקור סאדאת חשתי שזה מישחק חדש מבחינת הממדים ההיסטוריים.
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 52 | ״לא ייאמן כי יסופר ננסח פורסיית חג־ספרות1 מפוברק היום הראשון של אברג ילדה בכלא ירושלים קריאת־קיץ אין חזרה סרדריק פורסיית נחשב בשנים האחרונות כאחד מסופרי העילית
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 53 | באיכה! ואתם טיסה הלוך ושזב ימים במלון ״$ 132 חדש! לרגל הביקוש בואינג ארקיע לאילת י עכשיו תוכלו ל סו ס ל איל ת גם ב מ טו ס בואינג מרוו ח הממריא משדה ה ת עופ ה
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 54 | מיו הוצוג אבדה בס מה קוה רה י האם נאנסה 1נחטט־!? נוחה?- הוברחה לארץ אחרת?׳ מתבודדת?׳ נישאה לבדואי ומתחבאה עימו?׳- ך * חדר של מירי ריק. המיטה הצרה \ 1מסודרת,
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 55 | ך \ 1ך ץ 1ן * מירי הרצוג, בתמונה מגיל ,5על חוף־ 11*1 *111 4היס באכזיב, בנ&ו של אלי אביבי. 11 #1 / אביבי הוא דודה, אחי אמה. בילדותה נהגה מירי לבלות בחוף־הים.
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 56 | וצה ניצולת חשואח >ך ריך לגזור עליהם עונש •//מוות!״ ״צריך להרוג רוצחים״ — אמר ד״ר גבריאל מוקד, כשעמדנו שנינו בתור דירתה ההפוכה של אימו הקשישה, כמה שעות אחרי
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 57 | בפתח הדירה כבר מבינים כולם מה קרה. יושבים בדירה ההפוכה. אף אחד לא רוצה להזיז כלום. הסדין שכיסה את המנוחה יום שלם ושני לילות, מונח במרכז החדר, מוכתם. כולם
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 58 | —— רצח ניצולת־השואה ״אני רא שכיר־חרבר (המשך מעמוד )51 הוא רצה בכל מאודו להגיע להישג אישי. בכל תהליך השלום היה לו דחף דתי עמוק, שהנה הוא יהיה שונה מקודמיו,
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 59 | מירי שובי הביתה (המשך מעמוד )55 התקשר פיתאום שוטר ממישטרת־ירושלים ושאל אם יש לנו בת בשם מירי. ענינו שכן והוא שאל למה אנחנו לא מודיעים למישטרה שהיא נעלמה. הוא
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 60 | _ קבר אומנותי תשבץ (המשך מעמוד )43 על־ידי בוני המציבות למרדכי גולדובסקי בראשודלציון. את גולדובסקי פגשנו בבית־הקברות, עומד על סולם ומצמיד דיוקן שצייר לקבר חדש.
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 61 | מאת מאיר תדמזר גה יהיה?• אני פוגש כל־מיני. הכל״מיני האלה חוזרים ושואלים, תגיד, מה יהיה? אגב, גם לחברים, וגם לשאינס כאלה, אני אומר אותו דבר: את האמת. אני מתרגם
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 62 | חדים בנימיני 777/7/7 לקראת סופו של היום יתברר שמיפלגה זו איבדה כוה רב .״הנס״ ,שקרה להם בפעם שעברה, לא יחזור על עצמו גם בפעם הזו. לפי זה המצב ברור, כנראה,
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 63 | שאיפה של טעם מיוחד. סיגריה ע שיר ה, ת ערו ב ת צרפ תי ת מ שו
העולם הזה - גליון 2446 - 18 ביולי 1984 - עמוד 64 | מיססר 2446 י״ח ת מוז תשמ״ד18.7.1984 , 450 שקלים (כולל מע״מ< בעיהבות מירי
חזרה לתחילת העמוד