גליון 2447

העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 1 | מיספר 2447 כ״ה תמוז תשמ״ד25.7.1984 , •מנד 48 זדמחיר 450 שקלים (כולל
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 2 | האם ידעת ט מפחית אחת טל זיפ אפטר להכין יותר מ 7-ליטר מטקה? להככי
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 3 | מכחכים כתבות השער הקדסי!האתרי: מיחזור בחירות לאסוף מייד את הפתקים! ועדת־הבחירות המרכזית הדפיסה טונות רבות של פיתקי־הצבעה, שהיום כבר אין בהם שימוש. וגם לא יהיה
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 4 | ב ל תי ם סאת דניאלה שם, מכחכים (המשך מעמוד )3 במיקרה הגרוע ביותר נמסור לערבים את השטחים כשלא תהיה לנו ברירה אחת. אני סבור שהערבים תמיד יקבלו את השטחים ברצון.
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 5 | 1ח חיה העו &ס גיליון ״העולם הזה־ שראה־אור ה שבוע לפני 25 שנה, הביא כתבת־ שער על מנהיג המרד בוואדי־סאליב, דויד בן־הרוש (״מנהיג המרוקאים מדבר״) • מדור ..הנדון״
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 6 | לואיס יעזוב בינואר השגריר האמריקאי, פמואל(.,סם״) לואיס, אמור לסיים את תפקידו בישראל בחודש ינואר הקרוב. הבעיה היחידה העומדת כרגע בפני השגריר היא אמה הקשישה של
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 7 | במדינה עורך ״העוד הזה״ על תוצאות הבחיח ת: העם פסטיבל סמית אחרי שהטלוויזיה עיוותה את הבחירות, היא עיוותה ו, פ את מוצאי יום הקלפי. הם לא ילמדו לעולם. פעם אחרי
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 8 | חנוך סמית עשה זאת שוב, המערך נגד הליכוד, יהוון של שניים, שלושה, חמישה, ותדודח ש נ114 ששת אחו׳ תחילת הסיקור: חיוו מאולץ של השלישיה ( 20:00 מערך) :נערות חינניות
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 9 | תיקו וחוזר חלילה, אבר זאת היתה לבסוף גם המציאות שר רידהתוצאות הארוך ובמרכזו כתוב בגדול, בפרחים סגולים — הליכוד. ( 21:00 מערך) :אפי נצר מנסה את האקורדיון שלו
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 10 | נדנדה 04׳ (המשך מעמוד )9 התנועה עדיין איננה למטה. היא מסוגרת בקומה השניה. רק יועצו של וייצמן לענייני תיקשורת, צבי רימון, מאיץ בעיתונאים שיישבו במקומות שהוקצו
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 11 | הוא בא ביחד עם רן מרידור, חברו. ״למה אבא לא יצא?״ נזרקת לאוויר שאלה בחמש שפות .״את זה אפשר היה לשמוע בראיון שאבא נתן לכתב גלי־צה״ל ביומן של השעה חמש.״ הוא עונה
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 12 | נדנדה 84׳ בליכוד כבד לא ציפו רבגין, הסתנקו בבן וביצחק שמיד כמויות של אוכל בקצב מואץ: משה נסים וחיים קאופמן (המשך מעמוד )11 שישמע :״הם במילא עוברים למערך, אז
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 13 | טלוויזיה שואל בחיוך- :איפה הגששים?״ 22:35 מערך) :אווירת נכאים. נראה שאפי נצר יישאר בלי עבודה. בניגוד לבחירות הקודמות, האווירה קשה ביותר. אז, ב־ ,1981 למרות
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 14 | דק הם בננים: ו״צמן ובואליעזד (במרכז: הגזבר שומר) (המשך מעמוד )13 לתודה. באמצע השבוע התבטא יהודה בן־מאיר בשיחות פרטיות שהמפד״ל עומדים לאבד את המנדט השלישי שלה,
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 15 | שהה ממושכות מעבר לים .״מה כבר אפשר לומר, עצוב מאוד עצוב מאוד.״ ( 00:10 ליכוד) :גם פינחס גולדשטיין מתנגד להקמת קואליציה עם כהנא :״מכסימום אסכים שהוא יתמוך
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 16 | נדנדה ׳84 טיולים נהדרים במסלולים המרתקים ביותרי איתפה ארו 7ב,קנדה ומכסיקו המזרח הרחוק דרום אמריקה סביב העולם (המשך מעמוד )15 שהזרים תוצאות־אמת מהרחוב הערבי.
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 17 | 1:171־ 1 1 היו אלה הבחירות המוזרות ביותר בתולדות המדינה אין פירוש הדבר כי התשדירים האלה אכן השפיעו על ההצבעה. לדעתי, השפעה זו היתה מיזערית, אם היתה כזאת-בכלל.
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 18 | כל אנשי האוצר התיק הבעייתי ביותר בממשלה כיום — תיק האוצר — עומד להיות, ללא ספק, התיק הקשה ביותר לאיוש בשבועות הקרובים. המצב הבלתי־ברור מניח לפחות שלושה מועמדים
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 19 | שי שר יתכן שהקטע המשעשע ביותר בכל מערכת־הבחירות בטלוויזיה היה זה שדיבר על דאגתו של שמואל פלאטו־שרון לעניים. בזמן שנאמרו הדברים, נראתה הלימוזינה המצוחצחת של
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 20 | המעדר על סיכוייהם טרב ושד אהדו! פאפו ביוסי שריד ו אבירה ב תי א ט רון ה חי פ אי על-ידי ברחוב, מהם צפויות הפתעות, מה יהיה הלקח האישי שלך־־?״ לו פרס, מועמד המע:רך
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 21 | ביקורות מראשי המדינה על הספר המשותף שכתב עם זאב שין ל, הסופר הצבאי של הארץ, שעניינו הכישלון הישראלי במילחמת־לבנון. כשפנה אל רפאל(״רפול״< איתן, רמטכ״ל המילחמה,
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 22 | שימש! פינסל: נתיבה בדיהזו־ה: פריץ נשיגן: היום הם בעד זה.. .אני רא מאמינה במישחק.. ,הפולמנט הואשוו הוקם ומחו בעד אחר!״ אז רמה שאשפיע*״ רט ותו מאלו שנה!״ מעולם
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 23 | אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים...מה הן אומרות...מה ה א איתמר סרזביץ: ,,נושא הביטוח הובוא׳ ,,שש שנים שבתי .,הואהיד, רדד אתונה. אינו מנותח באו־ץ!״ סגורה
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 24 | הח״דת אדל תמו׳ ,נקידת קצין אגייס בגולן, רא מוות ות עד ההובעה הפאנקיסטית גם במדיצה״ל שמנת, שאביה איש־העסקים האמיד פינק אותה עד בלי די, בוגרת הגימנסיה היוקרתית א
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 25 | נמאס לה להיות ילדה־טובה־ירושלים. כדי לבעוט במוסכמות, החליטה לגלח את שיער ראשה. היא הופיעה לבית־הספר כשקרחת מפארת את ראשה. תגובת המורים היתה הלם מוחלט. בדיוק
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 26 | 41י איפה אפשר לאפול אמחה טינית טובה ולא יקרה ו ( ה ת שו בהבמ הו פ
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 27 | את רוצה לבנות חלק מסרס בגונו |1יוניים? אגן? גוועות? ש שיטה נוחה המאפ שות זאת עושות ורד צבעון (מימין) ושרון פנאן, אם לשתי בנות :״אנחנו רצות עם המישקולות, הולכות
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 28 | זה...וגם זה ״וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה1...ג זה...וגם על תבוות ואובייקטיביות מזה שיש לי מדור בעיתון, הרבה אנשים מרוויחים.
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 29 | קולנוע מוסיקת נ שמה ש ח קני בעקבות הגיבורה הרומנטית כשהיא יושבת ומייבבת בבכי, אחרי התגשמות מאווייה של הגיבורה הרומנטית, שזכתה סוף־סוף להיות בזרועות מאהבה — היא
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 30 | בפאב הסמ 1ר לרחזב ארנבי בוזל־אביב חגגו ב שתיית בירה אלופים־לשעבר, שחקנים, זמרים ועיתונאים 11*1השחקן גם הוא מבאי הפאב, 1 #הנמצא במקום שקט ובטוח. השחקנים מבלים
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 31 | 11ך 1ן 11ך השחקן המבוקש ביותר היום, כבר הספיק לשחק 1/1 111\ / 1 11 בהמתופפת הקטנה, אחר״כך בסרט ישראלי, ועבר מייד לשחק בסרט האנגלי לא לגמרי ירושלים. בסרטו זה
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 32 | ל׳ האוט ווונאלד וגו: הנובע בער שני הקצוות הכל למען הבעל — אמרה ועשתה לי הארט, אשתו של גארי הארט, הסנאטור שהתחרה על מועמדות מטעם הדמוקרטים לנשיאות. היא חבשה
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 33 | הגלנה אויזבת: בחגור מוא איב סאן־דורן: תכשיטי גוף לביגד׳ גוף שתי הדוגמניות היפהפיות גייל ומישל מדגימות את מיבחר תכשיטיו החדשים של האופנאי איב סן־לורן, לפני קהל
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 34 | שמוות־העוב הן בהזמנה, ומחירן הוא במאות דולארים יוסר היוקרה ^ בן מתחתן, הבת יולדת, ואת, ( 1אולי, נישאת בפעם השנייה. הבעיה, מה ללבוש, מה לקנות. אצל מי ואיך
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 35 | בד אורגנזה, כשאת האזורים האסטרטגיים מכסה פיסת־פאייטים שחורה וחצאית סאטן משלימה את ההופעה. גם עודד פרוביזור הוא חסיד של הפאייטים, היוצרים מראה מרהיב לשימלה
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 36 | שמור על ה׳פלומבה׳ וטוס לאירופה! קבוצת £ה/ 6׳ לתקשורת מודיעה על פתיחת מחזור ג׳ של בית הספר לפרסום ושיווק לימודים מעשיים ברמה אקדמאית עם מ שקפי ה טיי סי ם
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 37 | גינוני המי שגד של מ 1ס 1דיני +המם שב 1הפציצה י שראל זימה בבית־מרחץ פסרבורגי את בארנת־הנפט של ס שדיה עיון קוח ביום חמסין במהלך קריאת 392 עמודי המונוגרפיה
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 38 | הנערות היפות ביותר הדנות הדונמניות סיפור בחירתה למלכה היה סיפור מצחיק: באותה שנה שחני ודתה מועמדת, מצאתי בטבריה בחורה בשם יהודית אסולין. היא היתה בלונדינית
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 39 | ולקחה אותה ישר מהתחרות. מאז היא דוגמנית הבית של גוטקס. היא הצליחה בצורה בלתי״רגילה. יש לה שם בינלאומי כדוגמנית. גם את תמי מצאתי אצל לאה פלטשר. היא גדלה ברמלה
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 40 | החי גפילטע טא־פיש לפאריס גילה עיתון מקומי כי */שם־הצופן של מנחם בגין בפי המוסד הישראלי הוא הקוקיה; בפי הסוכנות המרכזית לביון (הסי־אי־איי) האמריקאית — פופאיי
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 41 | צילום הוא ביטוי אישי, תחביב או מקצוע. חווית יצירה ואמנות. צילום פותח בפניך אפשרויות ביטוי חדשות. צילום הוא כיף לשעות הפנאי או מקצוע לעתיד. צילום זה דרך -כוון
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 42 | הורוסהוס מדים נניח !, סוד החודש: ; בעיותביחסים 1עם בני־המישבחה ורצון לנתק קשרים לפחות ממה שהובטח להם. המצב נראה כאילו מישהו שם להם רגל ולא מאפשר להם להתקדם
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 43 | תמרורים נ ת מנ ה לראש־ממשלת צרפת לוראן פאביום 38 ראש־הממשלה הצעיר ביותר בצרפת זה 160 שנה. פאביוס, בנו של סוחר־עתיקות עשיר, שהמיר את דתו היהודית לקאתולית, היה
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 44 | ך* דרך המידברית זרועה משני 1 1ציריה בשלטים לבנים קטנים, שעליהם כתוב באדום, בעברית ובערבית :״הכניסה והצייד אסורים! העבריין ייענש.״ מימין(מדרום) שדות של קיבוץ
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 45 | ליל שוון היא ההיפן־ המוחלט שד חלום פמיניסט: אשה הקיימת בשביר בערה, השקועה כולה באישיותו ושאין לה עניין בחיים מילבד מאווייו וצרכיו מצטרפים לחגיגה גם כמה
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 46 | לילי. של אריק (המשך מעמוד )45 דברים שבתחום השקר והכזב. הוא מותקף על עשייה, לא על אי־עשייה.״ גם בתקופה הקשה ביותר, בתקופת ועדת־החקירה, ועדת־כהן, לא השפיע הדבר
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 47 | שידור צר־ג אב 1חציר העם טרחיזיית מסטיק • בסיכומה של עונת־הבחירות, לחוקי הבחירות שהטילו על הטלוויזיה מיגבלות שהדעת אינה סובלתן. תופעה זו הגיעה לשיאה בליל־שבת
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 48 | 11ן ביום א ,,בעוב, \2שעות לטי שעת נתיחת הקרב התכנסה הצמות לחגוג את המהנינה שר ה־ 23 ביול של מצרים קבלת־הפנים. ירוחם משל (זוכרים שהיה פעם, לפני זמן קצר בלבד,
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 49 | ישעמרו אותה שעה סביב סביב ולעסו ולעסו. שימעון פרס נכנס כשעל פניו כמובן — חיוך רחב( .בתום מערכת בחירות כל־כך ארוכה. בוודאי כבר כואב לו הפה מרוב חיוכים). ״פרם
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 50 | מו ד עו תבטל פון לכל העתונים ^ בכרטיסי אשראי במחירי המערכתי $ 0108י £1א01 *1אסוז*אז 0זאו ם ז/\611א5ו ויזה שואכרט בתי־סוהר אי 1מקום למתאבדים יש בעיה עם
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 51 | ,״אבל קודם כל אמנותית ואחר־כך פוליטית־חברתית.״ היא מדגישה שהאמנות שלה מאוד רכה ונשית. כל תהליך העבודה שלה, שיש בו מימד השיתופיות ואי־הכפייתיות. הוא מאוד
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 52 | ה עו לי ם ב ת שו ב ה רובם הגדול חי באמריקה, אבל נושם את ישראל. חלקם היו רוצים לחזור, אך אינם מעזים. הם מעדיפים את ניו־יורק, שמזג־האוויר שלה הוא בלתי־נסבל, את
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 53 | בארצות־הברית תפסה טרמפ על זה שהיא לא יודעת את השפה וירדה י בלימודים בצורה קשה. היא לא הצליחה להתערות בחברה האמריקאית. לא הירשינו לה לצאת 1כמו שילדים אמריקאים
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 54 | יעקב שמש (מימי!) ושב בין הוצל אביטן ואמנון דויד שעה קרה רבני קריאת נסק־הדין להעביר סיפורים על התעללות סאדיסטית מצד מנהל בית־הסוהר וצוות עוזריו. הם סיפרו על
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 55 | ועל שוד קרן אור. בביתו של אבוטבול מצאה המישטרה חלק מהתכשיטים שנשדדו בקרן אור, ואז היתה מוכנה לעשות עם אבוטבול את העיסקה. אבוטבול גילה כי בפשעים היו מעורבים שני
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 56 | הצטרפתי לרצח כי גם אני שנאתי אותו,״ העיד כהן בבית־המישפט. חי לו קי־ ד עו ת בזי הוי חרי שעלה הרעיון, החלו השלושה בסיורים בשטח, כדי לברר את מנהגיו והרגליו של
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 57 | גינות גג יעוץ ועיצוב וביצוע לבחירתך: השקייה אוטומטית, דישון אוטומטי או רגיל >4 *4 *4 94 94 1* 94 14 94 ** 14 99 91941 *9 9 44 49 99( 99*** 49 4- 9* *4 *4 1 1 9
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 58 | — המשתה האחרון ו ב 1 * £212פ ! 1פ £ 0 מ א 71מ איר ת דנ 11ר האם סניתם נבו הנל תרשמו לסגיכם שבמקום תוססת־יוקר, צריך להתחיל לתבוע מהמעסיקים שלנו, הצמדה מלאה של
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 59 |
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 60 |
העולם הזה - גליון 2447 - 25 ביולי 1984 - עמוד 61 |
חזרה לתחילת העמוד