גליון 2448

העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 2 | האם ידעת שמפחית אחת של1יפ אפטר להזכיר יותר מ 7-ליטר מטקה? ברז 1ם 0ח
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 3 | מכחכים סוכן האף־בי־איי בכנסת ישראל הופכת ארץ־מיקלט לחלאת המין האנושי, והכנסת פותרת את בעיות הפרנסה שלהם. לנוכח התופעה המתועבת, מתגנב החשש ללב: מישטרות העולם
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 4 | בלונים סאת דניאלה שמי מכחכים (המשד מעמוד )3 אבו־עלי בן ה־ 7ומישפחתו נמלטו ב־ 1948 מבשיט לרפיח. כעת נמצא אבו־עלי בגלות בדהניה, כפר בדווי השוכן כק״מ אחד בלבר
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 5 | גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע, לפני 25 שנה, המשיך לעסוק בפרשת ואדי סאליב, והאשים את צמרת המיפלגה השלטת בפרובוקציה מתוכננת, שמטרתה היתה לשבור את האירגון
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 6 | פת במעקב השר הליברלי התורן, המצוי במעקב כדי לבדוק אם הוא מקיים מגעים סודיים עם ראשי המערך, הוא שר התעשיה והמיסחר, גידעון פת. בסוף השבוע עקבו אחריו יריבים
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 7 | במדינה העם היום שלמחרת שתי דמויות בלטו השביע: דמותו המחרידה של בהגא ודמותו הטראגית של וייצמן אחרי האורגיה הגדולה בא היום שלמחרת. עם־ישראל התעורר משיכרון הבחי־
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 8 | אלה הן האפשרויות להקמת קואליציות, לפי הרכב ך} דשנים אוהבים לדבר על ״רצון הבוחר״ ,כאילו היה מדובר באיש אחד, ולא בהצטברות מיקרית של רצונות שני מיליון בני־אדם. אך
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 9 | הכנסת ה־ח מעבר עד לכיכון ממשלה רחבה יותר. אן־ ההצעה ירדה מן הפרק ברגע שווייצמן הודיע שלא יסכים לכך. קואליציה־בלתי־קיימת זו של 61 קולות קיימת כיום רק באופן
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 10 | שניים מהמועמדים שבילו את הלילה בחרדה שושנה יושבת מכונסת בעצמה, רבעים־ושישה מערך, ארב־מדברת בשקט, בתוך ההמולה של עים ליכוד 45 ,־45 ,40־41 ,41־ טלפונים, אורחים,
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 11 | ; 1 :1 1 1 1 1 1 סיעת מי״ן -המיפלגה היהודית הנאצית -הפכה עובדה קיימת ומינו דולן! היטלר כתב את מיין קאמפף (״המאבק שלי״) כשהיה עדיין מנהיג של חבורה קטנה וכושלת.
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 12 | ך* אשר הרב בהנא הגיע לישר^ אל, בסוף שנות השישים, הוא נראה כפארוריה של תגועה פאשיס־טית־גזענית. בשתי מערכות־ בחירות שבהן השתתף, בשנות השיבעים, הוא זכה בתוצאות
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 13 | לשימצה ג׳ו קולומבו, בעליו של האירגון למען זכויות האמריקאים ממוצא איטלקי שלא היה אלא מסווה לאחת מזרועות המאפיה, מיסגרת אלימה ודומה לזו של הליגה של כהנא. קשרים
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 14 | פיהרר כחול־רבן (המשך מעמוד )13 פרשת פאגלין מאפיינת את סיגנון ־ פעולתו של הרב כהנא מאז ועד היום. כלפי חוץ שומרים הוא ותנועתו על ניקיון־כפיים, אך אינם מכחישים
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 15 | כבר במהלך הבחירות לכנסת וד 10 ניתן היה לאתר את כיוון התעמולה החדש של מאיר כהנא. הוא החל פונה למחוסרי־העבודה מעדות־המיזרח ב־עיירות־הפיתוח, שהעניקו לו בבחירות
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 16 | יצחק שמיו ושמעון בוס השיבו את בניה ויקם ..או אבות שביגו( 1מימין) אינה מו טז: היא תובעת ע!ואש־הממשלה הבא יקים ועות־חקיוה למילחמת לבנון שנפלו בלבנון עד לחתימת
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 17 | את הטלוויזיה, אם היא משררת דברים כאלה. גאולה כהן אמרה אז שהגיע הזמן שהנשים יפסיקו לחשוב בעזרת הרחם ויתחילו לחשוב בעזרת הראש. .היא דרשה ממני,״ אמרה אפרת שפיגל
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 18 | מדוע נפל יואב? (המשך מעמוד )17 היתה פעם סידרת־חינוך. הוא היה קצין צעיר וחדש והחיילים שלו לא רצו לנסוע לסידרה. הם התחילו לברוח. הוא ניסה לרדוף אחריהם, בסוף
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 19 | הטריפ של ל1בה הפרשה העגומה של לובה אליאב היתה פשע — פשע כפול. הפשע הראשון היה של המערך. לובה רצה לחזור אליו. לראשי המערך היה חבל על המקום ברשימה, כי התור לכל
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 20 | ביצר יחליט 1ייצמן_ איך ניבא מני פאר את תוצאות הבחירות 1איך כם עט החמיץ שם 1אל עצם(] את ההצבעה על שולחנו של עזר וייצמן מונחות שלוש ערימות של מיברקים ומיכתבים,
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 21 | אחרי השידור־החי. הוא מנחם את עצמו, שאם כמו״ל היומון ״ חדשות הספורט הוא לא יצא לראות את האולימפיאדה בלוס־אנג׳לם, לפחות הוא יוכל לצפות בה בביתו בשעת האירועים
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 22 | ; הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אובורים״.מה הן *ומרות...כזה ה מרדכי1ירש1בסקי: דני קרמן: זהר כץ: .נ ר צעקה ער מאיו ..רמה רהטויח את חנוך סמית ת״ת׳ צויו להחליט
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 23 | או חוי ם ...ח ה הן אומרות ...מה הם אומרים...מה הן אומרות...חה הם <ז נעמי רדקו: חיים מלמד: מרים הנדלמן: ..מה יכולת לעשות, ,הצדק אול נעשה. ,בשנת 1382 בלבד מלבד
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 24 | חוטפי השד הניגר בלונדון: שניף־חוב? 1 אנשי־עסקים? אידיאריסטים? שריח המוסד? התוצאה אחת: מאסד אחד בכלא הבריטי! אח לוסיאן אבוטבול ..אני לא מאמין שזה באמת קרה׳ ך*
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 25 | במדינה נסח׳ דרכי־אדם שיבח על אי־תנועה לפני 11 שנה נידון רוני קראנץ למאסר־עולם על רצח גיסו. הוא שוחרר מהכלא לפני חצי שנה ומאז לא מצא שיכון. על כן התנחל, לפני
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 26 | איפה אפשר לאכול א מחה סינית טוגה ולא יקרה ו (התשובה במהופך) א״* 1׳ ז ז 1
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 27 | החיים ךמתת שהיא מתגרשת ממני בשעה הכי קשה בחיי, אני לא שומר לה טינה. היא היתה כל־כן־ טובה אליי, כל־כן־ נהדרת ואני כל־כך אוהב אותה — שלא אעמיד מיכשולים בדרכה
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 28 | אנדויו. הרו ושוה, שלושה מוססטוים מניח טוב מי גורם לנסיך אנדריו, בנה של המלכה אליזבט השנייה לצחוק במלוא פית שתי הרודניות שלו ליידי הלן היפהפיה וליידי שרה. שתי
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 29 | ואנסה ו־ויאמס: מיס אמויסת ים ואחו כתר המלכות הוא עניין כבד מדי, כך החליטה מיס אמריקה, ואנסה ויליאמם, והעדיפה להוריד אותו יחד עם כמה פריטי לבוש אחרים לטובת הזהב
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 30 | שידור צר־ג בודרוטק • למפיק מישדר ליל־הבחירות לכנסת ה־,11 מפיק כולבוטק רפי גינת. במישדר זה נכנס גינת לנעליהם של המפיקים הבכירים של הטלוויזיה בעבר, דן שילון,
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 31 | בוא גם אתה לטעם ט ל מרלבן רו־הסעם של אמריקה 1!.זז ^ ג 7 ח 6ז 1ן;ן הסיגריה המבוקשת ביותר בעולם ח! 1\/13016 אזהרה: משרד הבריאות קובע כי-העי שון מזיק
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 32 | אלבס אנרינינל • ממני א1יר לרכב ״אלכס אוריגינל״ -מזגן שמתוכנן מפותח ומיוצר לכל סוג מכונית בנפרד. תוצר הנדסי מתוחכם של טכנולוגיות רכב ברמה עולמית עם מוניטין
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 33 | אלכס איריגינל • נחמי אייר לרבב ליכטנזון צרפתי ״אלכט אוריגינל״ ־ מזגנים לרכב רח׳ עשר טחנות 12 רמת-החייל, ת״א טל 03-491112 . פיתוח, תכנון, ייצור, התקנה ושרות־הכל
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 34 | טעם העולם הגדול. יי לז ץ או רנג מויייי ^ ל א דימו!.זממו גי״״י^^י ;- ק שר בתיול
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 35 | מה שפירא להרצתן שמתם לב שהזנחנו את עניין ההצעות למתנות? זה פשוט מפני שנגמר לי כל הכסף על קייטנות ועל לונה פרק ועל ארטיקים, ולכן לא קניתי לאף אחד שום דבר. אבל
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 36 | בונה סטולו רא חרמה ער 13־ שיהיו רה דדים. בגיר *5רדה את בתה הבנווה והיתה היורדת הקשישה ביותר שירדה בנעם הראשונה בבית־החורים ב״רינסוו ף 1ך 1ך 11ך | 1כד התייחסו
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 37 | פלוס, נראית צעירה בשנים רבות מגילה האמיתי. היא לבושה בשימלת־בית אדומה, פניה נקיים מקמטים והיא אינה מבינה למה עושים עניין מהעובדה שילרה בגיל כה מבוגר. סיפורה של
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 38 | ש7״ק0 עס מ דנו **ץ לייקם זה ביידיש מה שנקרא ** בעברית כתפיות. פעם השתמשו בכתפיות אלה גברים זקנים, כדי לתמוך במיכנסיהם, שלא יפלו. היום הפכו כתפיות אלה ללהיט
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 39 | 111־ 11171 חצי שחור, חצי לבן; חצי ארוך, חצי קצר -כן נראה החלק העליון ^ 1X11 11 הא״סימסרי. אלה הם בגדים משוגעים וסופר־אופנתיים. כוכבה ומאיה ראו אותם בפאריס. הן
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 40 | לבךי לבא לג ב נג ר מניי׳ 7 מרצדס?190 $279 ל ש בו ע ל מיו ח ד ^ודץ^׳ך ל רי ב ון בדוק השווה ותגלה שבאדג׳ט הינה החברה השלישית בגודלה בתבל כך יעמוד לשרותך כל אחד
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 41 | קן אצילים רומאנטי ג1סח טורגנייב בארץ נית! לשנחר על עילום־שם ה״אגדה של תנועת הפועלים היהודית״ קריאת־קיץ סאטירה רומאנטית הסופר הרוסי בן המאה שעברה, איוואן ס׳
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 42 | חניתה נמנעה מלהיפג ש גם בממלכת הי 1פי יש פילוג עם קארי? ולאה פלט שר בדל ל א באה לתצזגה שלא מברה הברוגז של הדוגמניות ך11־ 1ך 1ך 1111111ך הדוגמנית הוותיקה יה־ 14
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 43 | דל ליטני הזמר שמופיע בפאב זו ארץ וגם היועץ האמנותי של הפאב, מחזיק בידו כוס משקה בסידה. 1 | 1ךקךךך 1היא בראזילית לשעבר, ונמצאת בארץ גבר 16 1 111 11 11/שנה. היא
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 44 | ראווה דו־סור ש ה נו מנידים אותה עו מן עד ה בד מסבות ועדנה כ״נח עד תפקידה הדואמת הואשוו כשחקנית דנד דנו ודנו ברמן שאיש לא מביר וילי הוא עככר שנלכד בתוך מאורתו
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 45 | קולנוע מזזווה לשפילברג סרטים היום שלפני האם מישהו תהה פעם מאין שאב סטנלי קובריק את השראתו לקומדיה המקאברית שלו, דוקטור סטריינגילב, שיילר לראות סרט תעודי אשר
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 46 | האסטרולוג שכינויו היה ״חרובל״ ,חילק את 30 הימים של כל מזל והתאים לכל יום בחודש טיפוס אחר. בני מזל אריה ימצאו שבכל יום ישנן תכונות יוצאות״דופן המאפיינות דווקא
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 47 | פוינט בין א ם תשובה חיובית היא מ שמחת ובין א ם היא מדאיגה, את מעוניינת לדעת זאת מהר ובדיסקרטיות. פרדיקטור הוא מתקן קטן, פשוט וחכם שפותח לאחרונה במעבדות שפארו
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 48 | החיים זה לא חברת־ביטוח י טיולים נהדרים (המשך מעמוד )27 כן גנב פינקס צ׳קים מחברת־הביטוח מיגדל וזייף צ׳ק כביטחון .״אבל וידאתי שהוא לא יכול לגבות את הצ׳ק בעצמו,
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 49 | א( ברהם) ב(ולי) י הו ש ע, מיוזמי, מינשר הארבעה״ ר׳כינון ממשרתי אחדות־ראומית, מסביר מדוע הו!ג בעד ממשרה כזאת, מגנה את, הצביעות המפ״מית״ ,מובו ער ההקצנה ימינה
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 50 | אין לי ע אחרו־(המשך מעמוד )49 נשמע כמו חזון אחרית הימים! לאו דווקא. אנחנו יוצאים לחצרו של הבית, אל פיסת הרשא שעל צלע ההר. פה, בצל העצים, נמצא צריף שוודי
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 51 | הנוער הזה. לכן אני חושב שצריך להתמודד איתם _ בטיעונים רציונאליים מוסריים, במערכת של חיים משותפים. • וכיצד תתגבר על הניכור הקוטבי? לא יודע איך אתגבר, אבל אני לא
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 52 | ונאל איתן, מנהיג התחייה (מימיו) הנוח בפני השומר הצעיר אישום חמוד: שזרק מקיבוץ מרחביה זוג שלי יהודיה וערבי. אר מוחמר גיאסר ו;משמאל) מסבר. :הקיבוץ ביק ש ממני להי
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 53 | _ גועלי ציות ^ האם ביובל איתן בין שתי תנועות, בין שני קיבוצים, בין שני גברים עוביים ובין שתי נשים יהודיות? לגמרי ואין מאחוריהם גב ותמיכה. הם הולכים לאיבוד — הם
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 54 | כהנא הציע לתלות את בגין (המשך מעמוד )15 המרכזיים באותה תקופה היה קצין בכיר מהמדור המרכזי במישטרת ירושלים .״גם הוא פרש בסופו של דבר, אחרי שהבין שלמעשה כהנא רק
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 55 | וווו שמור על ה׳פלומבה׳ וסוס לאירופה! גינות גג יעוץ ועיצוב וביצוע לבחירתן: השקייה אוטומטית, דישון אוטומטי או רגיל • בחירת כלים לפי קטלוג • יעוץ וחידוש גגות
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 56 | הזמו זוהו אוגוב מסט־ על מעצה ועד חייו ניתן למי שמוכר יותר מ־25,000 עותקים. אבל זו כמות קטנה לעומת מאות אלפי קסטות שנמכרו. אנשים לא קונים תקליטים, היום הם קונים
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 57 | ץ!ר13ב סמים ונשים ^ מרות השמועות העקשניות /שהסתובבו בתל־אביב על כן שהזמר זוהר ארגוב מכור לסמים, לא התעניינה בו המישטרה במיוחד. המישטרה היתה עסוקה במעקב אחרי
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 58 | לודנץ, איש פגישות, פגישות: כולם נפגשים עם כולם. אולם פגישת השבוע (שעבר) היא, ללא ספק. פגישתם של ראש־הממשלה יצחק שמיר והרב שלמה לורנץ, שהתקיימה ביום הששי. הרב
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 59 | ו1ו!וב\ במדינה סמים הרואין במגפיים האם נסרד הזוג כדי להסתיר את הסמים או סדי להסתתר מהאשה החוקית? כאשר חזרו פנינה עזרן והחבר שלה, אברהם כהן, מחוץ־לארץ הם נפרדו
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 60 | כלשהי לחזור לכאן. חוג חבריה ובעיקר, חוג תלמידותיה, מקווה מאוד כי תחזור. היא הותירה פה קבוצת תלמידות מתוסכלות, שלא מצאה לה תחליף. היא הותירה קבוצת חברים ענקית
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 61 | יום לפני הנסיעה שלי לארץ, הלכתי לפגוש אותו בביתו, במה שנקרא בליינד דייט(פגישה עיוורת). הוא אמר שאבוא, כי הוא מארגן מסיבה, יבואו כמה חברה, יהיה נחמד. באתי קצת
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 62 | המיליונרית נזמיאנזי 8£ס ^ \10X^ 1,1 שרותי רפואה בע״מ בזל 1תל־אביב, טלפונים 226844 :־03 246278־03 • ניתוחים פלסטיים קוסמטיים ע״י מיטב המנתחים בישראל. • ניתוחי
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 63 | משז_11ק20 8 8 8 5 8״״ שאיפה של טעם מיוחד. סיגריה ע שיר ה, תערוב ת צרפתית מ שו בחת. אזהרה ־ משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2448 - 1 באוגוסט 1984 - עמוד 64 |
חזרה לתחילת העמוד