גליון 2450

העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 1 | המחיר 450 שקלים (כולל מע־מ) מיסטר 2450 י־׳ז אב תשמ״ד15.8.1984
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 2 | האם ידעת ש־מפחית אתת של זיפ ^ ר מ > ?יסר?ז טקה? להכ ני1 ב רזו
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 3 | מכוזכים להפסיק לכתוב ער אביו בתו של יגאל וייטברג המנוח, שנפטר מהתקף־לב אחרי שרומה בידי נוכל, מוחה על הכתבה בעניינו (העולם הזה .)27.6.84 הופתעתי לגלות מאמר
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 4 | ממזכי וה חיה העובס הי ה שהיה גיליון. העולם הזה״ ,השבוע, לפני 25 שנה, הגיש לקוראים את הניסוי הראשון בארץ לחזות את תוצאות הבחירות(לכנסת הרביעית) בעזרת הכלי שהוא
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 5 | • • 1ג לי ב ו ־ שזאס בי ב ו • ,.העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר 136 העורך הראשי: אורי אבנרי
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 6 | בלומנטל, ח״כ הכנסת ה־( 10 מטעם המערך): שהמערך יסכים להיזקק לקולות רק״ח להקמת ממשלה צרה, תמורת הסכמתה של ברית־המועצות לאפשר ל־ 50 אלף יהודים להגר לישראל. רבץ
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 7 | במדינה העם ה אופ צי ה האחרונה: מחברו! תיפתח הרעה הליכוד ירק בפגי המעיד — וזה העמיד 8גי0 כאילו יורד בהגיון גשם שלושה מאורעות הקדירו השבוע את שמי ישראל — ושלושתם
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 8 | במדינה מגג ₪ 77/007ו! 1ק ₪ש ז/ל׳ס; ,.ש׳מעון פופ - ואש ₪שוח ישוא1״ ** וד לא ראיתי פוליטיקאי; //צ המשקיע כמות כזאת של מאמצים מרוכזים כדי להצדיק את השם הרע שיצא
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 9 | 1 1זונ1״1 1ייי 1י ^ ז אץ תו־ופ ת־פ אטנט. שינוי שי ט ת־ ה ב חי רו תראי שנ הדבר הכנסת תיבחר בנפרד, על פי השיטה היחסית הקיימת. במשך ארבע שנים יהיה קיים שילטון
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 10 | אש״פיסטיס! בוגדים!״ צעק מאיו נהנא דענו אנשי רק״ח, ונו נתח כמצופה את הצגח אשלה רדסה פאשלה. היושב^! ראש הזמני, יוסף בורג, לא ידע בין ימינו ושמאלו. מדי פעם פרצו
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 11 | ובכורה שלו בישיבה הראשונה של הכנסת ה־וו, בשעה שבחוץ נערכה הפגנה נגדו בשורה הראשונה, סיעות בגודל דומה, אר לא־חביבות (כגון הרשימה המתקדמת) הושבו בשורה הרביעית.
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 12 | בעד־המצטו הגיעו-או הם לא היו ובי ם -הב ם הכירו 1ה את זה מבעמים קודמות ך* מפגינים עמדו בשמש צהריים 1 1חמה, בצירי הכביש המוביל אל הכנסת. על דש ביגדם נשאו מרבקה
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 13 | ה־ ,11 רעש חלק מן הציבור בארץ. ״איך זה ייתכן?״ אמרו רבים ,״שגזען ופאשיסט כמו כהנא נכנס לבית־המחוקקים הישראלי?״ רבים שלחו מיכתבים נזעמים למערכות העיתונים. חלק
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 14 | במשך שבוע שלם נערנו המיפגשז נפ & ש ך 114ך שימעון פרס מנסה לצאת החוצה. ! 1^ #1בתום כל אחת מן הפגישות המארא־תוניות היו המוני העיתונאים והצלמים מתנפלים על
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 15 | ן אואתוניים -ושום שיא לא נשבו מה יש להגיד? יגיב ־ ; חד המיפגשים הרבים שבהם נכח השבוע. התיק- אחד — דרושה ממשלת אחדות לאומית.״ ביום המיפגשים השני שנערך במלון דן,
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 16 | מתכתני למאבק המכריע אנשי לוי הסבירו להעולם הזה שמנהיגם שומר לעצמו שלל מגוון של אופציות אינסופיות, ושאין לו כל סיבה לפחד מממשלה בראשות פרס. • ס השבוע חזר סגן
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 17 | להתנער מכל תדמית יונית, כדי להימנע מגורל נוסח מרדכי ציפורי, שר־התיקשורת הרחוק מכל ״ותרנות מדינית״ ,אך ששילם בכל זאת מחיר יקר על התנגדותו לאריאל שרון. רוב
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 18 | של שר־האוצר בנידון הוציאו את נציגי הוועדה מכליהם ומחדרם. אחד־אחד הם התייצבו לפני התיקשורת, שניהלה את סדר־היום. ״עכשיו תוציא את דן תיכון,״ שיגרו הכתבים הוראות
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 19 | אד1דו\ אם אתם משקיעים קצת דמיון בתכנון הסלון שלכם — בואו לבחור מזנון ב״וורדר*. תוכלו להתרשם מהדגמים החדשים מתוצרת הולנד, שבדיה ואוסטריה בעיצובים מקוריים במיוחד
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 20 | מחדשת את הכביש צג בי קו ר ת אלק טרוגי ופיקוד מו מיל מערכות מערכת הידרו־פניאומטי ת הודו ת למערכת ה היד רו־ פני או מ טי ת מגדיל ה סי ט רו אן החיוניו ת. 0.8 .^.א
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 21 | בתוך הצוללת הוורודה ליבי ל־ 36 חברי־הכנסת, שכהונתם הסתיימה השבוע, ובראשם היו״ר מנחם סבידור. אני יודע מה עובר עליהם. לי זה קרה פעמיים. בפעם השניה זה היה קל.
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 22 | יי>׳י<1 איך פורסמה ברחבי העולם תמ 1נת 1שר שימעון פרס ליד הכותל 1מדוע יפרוש יצחק רגין ם הם שא־ 1מת- , 1 הסתיימה תקופת האידיליה בין ראשי מיפלגת העבודה. יצחק רבין
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 23 | סלחו לו על הביטוי האומלל ״צ׳חצ׳חים״. מעמסת שידורי ליל־הבחירות בטלוויזיה נתנה את אותותיה גם במפיק רפי גינת. אחרי השידור המארתוני ובתום עבודה מאומצת של שלושה
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 24 | /לנ ד, לבאדג׳ ט ־ בגומגיר׳ מרצדס 90£נ $279 ל שבו ע, י גי מי גוזד ^סודץ^ך בדוק השווה י הזויז לי ותגלה שבאדג׳ט הינה החברה השלישית בגודלה בתבל. כך יעמוד לשרותך כל
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 25 | דב חבורי, ראש עיריית פתח־תינוווה, שמעשיו שמדים במרכז המשא־ומתן הקואליציוני, מספר על ילדותו במלאבס ומילחמתו בדתיים, מבטיח שלא להיכנע להם ולא לאפשר
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 26 | ״אני ראש־הממשלה של פתח־תיקווהר (המשך מעמוד )25 מפינות עיתונאים, מנגח את ראש־העיריה וממרר את חייו. אך ראש״העיריה לא נבהל, ני ח ד עס דוברו (כל דימיון בין דן
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 27 | • ובכל זאת, איך אתה מסביר את זה שמהפגנה נגד חילול השבת הפכה פרשת קולנוע ״היכל״ להיסטריה של הדתיים? • והם מוכנים לעבור את עבירת תחום המושב למען ההפגנה? אל תשכחי
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 28 | הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אוחרות...כזה ה מוקה קריגר: ,א ת הא שה מעניין נמה בעלה מרוויח!״ פרשת יוסלה שומכר היתה המפורסמת שבכולן, אבל כל
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 29 | דני גרמת: ,.אני הבסקת להופיע, אבר המשכתי להתקיים!״ ע מי ר ם טננ סי ס: מנ חםס בידנ ר: ,נשיהודם גאון הופיע ,.אני לא חבר שרה, התרוקנו הרחובות!״ ודא מזדהה איתם!״
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 30 | אילו המלט היה יושב בקפה תיאטרון הבימה. לא היו לו שאלות במו להיות או לא להיות. הוא היה יושב בשעות \ תערב לא רחוק מהפסנתרן, פורס לעצמו דג שמך ושוכח מהצרות. אחר
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 31 | נם זה...וגם זה...וגם זה 1...גם זו כבר סיפרתי לכם שיש לי כל מיני סוגי חברות. סוג אחד זה האנטי־עקרות־בית. אלה שלא יודעות לעשות חביתה וגם גאות בזה. לאחת כזאת
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 32 | מינרלים זעסקים פ 1רחים בתיאטרון הבימה״ ,שבו נפתתה מיסעדה חרשה ומזערית הצגה חד שה מעצבת־אופנה מצרפת ובעלת בית־אופנה שנקרא אלכ סי ס דשרסאק, שהוא בית־אופנה המשווק
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 33 | [ ך ך 1ך 1יוסי הוא מעצב״אופנה מתחיל, שרקד במשך 11 1 1 כל המסיבה העליזה שבה ניתנה הבירה חופשי ועל חשבון הבית. השחקן (מימין) מניח א ת ראשו על 1011 1^ 111 1/1כתפו
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 34 | סארי ה״ :כדה דשנה אחת ברבו זאת היא התמונה האחרונה מנישואיהם של סאלי דיי וריציארד גרטון, השחקן הוולשי המנוח שנפטר ב־ 5באוגוסט בז׳נבה. התמונה צולמה בטקס הנישואין
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 35 | או נאנסוופס ומר נהסס :׳דודדנש מ טווו בהחלט האויבים שלהם חושבים שהם מטורפים. ידידיהם בטוחים שהם מטורפים. כבר שלוש שנים הם משפצים, הורסים ושוב מתקנים את ביתם
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 36 | קולנוע סרטים סרט בהתכתבות מפיצי הסרטים בישראל זהירים מאוד. חמש שנים נדרשו עד אשר השתכנעו להציג בארץ את העדר של אילמז גיני. וגם אז הם נקטו ביוזמה הנועזת הזאת,
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 37 | בחיבה האמיתית שרוכש לה גיני, ואולי בכך גדולתו בסרט הזה. מה שיכול היה להיות מלודראמה באנאלית, מקבל, בזכות רגישות זו, ממדים של טראגדיה אמיתית ועמוקה. אולם כאן
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 38 | ך יך1ן ך*ךיך לך יך יך ב־ :1975 השתקפות, ציור קולאז׳ של אשה | 1 111 1 1 / 1111 המסתכלת על עצמה במראה. בציור אפשר לראות את נצנוצי הגראפיקה של רן שטיימה את
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 39 | מעיתונים וספרים שמצאה בנבירותיה במחסן. אחר־כך השתמשה בקטעים אלה בעבודות הראשונות שעשתה, בקולאז׳ים. היא זוכרת את ׳עצמה מתבוננת בסקרנות באנשים, בפניהם, בבגדיהם
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 40 | הנשים הס ת ערו על היעד הגברי ביו תר בארץ -ואחרי שני דורו ת 11! 1 11*1 ?111111י ח |יי אמר בזמנו השופט חיים י ו \ 1ש 1 / 1\ / 1 1כהן לעורבת־הדין הצעירה ויקטוריה
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 41 | בו צ ר כב שו אותו בענייני חוזים והכנת תיקים מישפטיים בלבד. בשנת 1933 חזרה חמדה נופן־־מוזס לארץ ועשתה סטאג׳ במישרדו של עורך־הדין אברהם גורודצקי, שהיה אז ראש
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 42 | 2450 תטבץ מאת אביגיל ינאי מאוזן: )1אות ההצטיינות באולימפיאדה; )5טרוף, שגעון ()10 ;)3,3 בכי תמרורים; )11 נהר באירופה; )13 אינו פקח; )14 רשע; )15 סימן בכתב לטון
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 43 | חמרורים נחוג יום־הולדתו ה־ 59 של מאיר שמגר, הנשיא השביעי של בית־המישפט העליון. שמגר, בנו של מהנדס ונכדו של ספק־הנשק להגנה עצמית ליהודי דרום־רוסיה בראשית המאה,
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 44 | הורוסהוס מרים בניכזיני מזל החודש האווירה מתוחה ואין שקט נפש ומנוחה בימים אלה או יותר נכון בחודש זה במיוחד, האווירה מתוחה ואנשים רבים אינם מרגישים רגועים, ואינם
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 45 | טעם העולם הגדול. קשר בתיזל&שותי טעם העולם
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 46 |
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 47 | _ ״מלך פתודתיקחהר (המשך מעמוד )27 נבהלת כל־כך בקלות. יש לה אבא שמסביר לה ומתדרך אותה,.אבל להגיד לך שזה נעים, לא. זה לא נעים. היתה לנו שיחה בבית. שאלתי את אשתי
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 48 | 55 אלף איש השתוללו, בכו, התעדנו, נמחצו ושאגו בקונצרט ההמוני שר איתה, אך קל היה להבחין בין מי שמילמל את המילים מכיוון שאינו יורע אותן ובין מי שמכיר את המילים
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 49 | ן ץן 1ך: ק צעירה היסטרית פו 1ערת פיה וצועקת כש שוטר ואיש ביטחון מפנים אותה, להקת ״כוורת״-רובם התוודעו ללהקה רק לפני חודש דני סנדרסון היה מחובר לגיטארה שלו,
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 50 | צלס־סורנו גרנות ,פיתיון לטיפשותי **ישהי כתבה על תיבת־הדואר ^ /ש ל צלם הפורנו דניאל גרנות, ״זהירות, רוצה זיונים.״ הכותבת צדקה רק חלקית. אילו רצה רניאל גרנות
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 51 | המחוז הששי בבודאפשט במהפכת .1956 לדבריו, ברח אחרי המהפכה לגרמניה, ושם שמע כי בהונגריה הוצא נגדו, גזר״דין מוות, בהעדרו. לדברי גרנות מיקצועו פיסיקאי ומהנדס והוא
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 52 | בואו נעשה לכם מיבחן זיכרון. מי זוכר סיפור על דיילת ראשית, שניהלה רומן עם קפטן באל־עלז רגע! כולם זוכרים, כי כמעט כל דיילת ראשית ניהלה רומן עם כמה קפטנים. שאלה
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 53 | 01111111110 01010101 חתונה אם לאצילים דם כחול, מה ציבעו של רם המצליחנים? תלוי איפה בודקים. אס הבדיקה תעדר בניו־יורק, צבע דמם יהיה ירוק, כצבע הדולר. האצולה שם
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 54 | איפה אפשר לאכול ארוחה פינית שובה ולא יקרה ז (התשובה
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 55 | וולוווונף גבוהים ן ך 1ך 1עם ידידה לחיים מזה שש שנים זאביק קירשנר, ששלח לה ! 11 1לתא״המעצר עיתונים כשבין הכתבות הוסיף בכתב ידו מילות אהבה. על מעשה זה ננזף
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 56 | על עקבים גבוהים (המשך מעמוד )55 במעצר נתנו לי חמישה מיליגרם. הייתי צריכה לקחת אותם לעיני החובש ב־ 5בערב. הסתובבתי כל הלילה מסוממת. מאוחד יותר הורידו לי את
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 57 | מחפשים היסטריה (המשך מעמוד )49 ״־פעם חבר בלהקה. אבל ביחד עם סנדרסון כתב את החומר הראשוני. ״איך אתה מרגיש כשאתה רואה את החברים שלך מופיעים לפני חמש מאות חמישים
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 58 | ךןןן ׳ ו 1ךןןוי ״ ן \ של ליז לקיץ :85 אפקט בוקלה שבחזיתו צמות 1 11/ 1בשני גוונים שוגיס מחוט מבריק. צווארון הסירה מתפצל כלפי מעלה. חוטי הטריגה עשויים מכותנח
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 59 | עוו מחורו בג׳מג׳ט לקיץ ׳85 קיצי ונושם בגזרות רחבות. שמלות, חליפות וז׳קטים של סבא בעיצובה של חווה שלמן. הקווים הם קווים פשוטים ונקיים והצבעים חזקים ובהירים.
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 60 | 3ו המדינה חיפשה אחרי שלושת הירדים מואשוו־רציון שבותו מהוריהם ושנמצאו לבסוף בפארק הירקון בתדאביב. בעמודים אלה מסכות אגש את גיוסתה: שלילדים שלי יהיה אבא, שנהיה
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 61 | לעזור לו. אחרי שנעלמו הילדים. התביישתי ללכת למישטרה, אחרי כל הפעמים שירון ברח, אבל שלא חזרו, הגעתי למישטרה והם ריברו אלי בזילזול, כאילו שאני זונה או נרקומנית.
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 62 | _ כתם בכנסת — מנכ״ל חדש ל״טבריה קלאב הוטל״ מיקי שוגול 32 נתמנה לתפקיד מנכ״ל טבריה קל אב הוטל -המלון הראשון בשיטת ה״טיים שרינג״ בישראל. במלון 310 -סוויטות
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 63 | שאיפה שלטע ם מיוחד. סיגריה עשירה, תערוב ת צרפ תית מ שוב ח ת. אזהרה מ שרד הברי או ת קוב ע כי העי שון מזיק לבריאות. מטון ומזשורת 0ו
העולם הזה - גליון 2450 - 15 באוגוסט 1984 - עמוד 64 |
חזרה לתחילת העמוד