גליון 2451

העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 1 | המחיר 450 מיספר
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 2 | חדש מ״עלית״ עוגת שוקולד משפחתית וי מ רי עקב סון ט מי ר שלא תגמר גם אחרי שכל הילדים יתנפלו עליה. עוגת שוקולד משפחתית (גדולה) של עלית. זוהי עוגת שוקולד נפלאה מ
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 3 | מכתכים כתבתהשערה קד מי; מי יהיה ה אי ש? פעם בשנה, בראש השנה העברי, בוחר העולם הזה את -איש השנה׳. כמה קוראים הציצו בלוח וגילו כי המועד קרוב. בהנחה כי שימעון
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 4 | מכתבים זה היה העובש הז ה שחיח (המשך מעמוד )3 גליון ״העולם. הזה״ ,שהופיע השבוע לפני 25 שנה, הקדיש חקירה נרחבת, תחת הכותרת ..מדינה בתור מדינה״ ,לממלכת
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 5 | ב לנני ם סאת דניאלה שמי .,העולם הזה״ ,שבועון החרשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדו ,3 :מל 232262/3/4 03 תא־דואר 136 העורך הראשי: אורי אבנרי
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 6 | אגמון מסיים בסוף השנה שלוש שנות־כהונה, והוא זכה לביקורת חיובית ביותר מפי ראשי ההסתדרות. אחת הבעיות המרכזיות שיעמדו על הפרק היא שאלת סיבסוד התיאטרון על־ידי
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 7 | במדינה העם עניין שלבסד המדינה רעשה לא כגלל הממשלה, לא כגלל המיפלגות, לא כגלל הכלכלה. אלא כגלל עניין חשוכ הרכה יותר המדינה רעשה. * לא בשל הכלכלה שהתמוטטה,
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 8 | במדינה הכנסת הא ם תי ש רו ד ה־? 11 הכנ ס ת הכנסת לא תחזי? מעמד אפילו שנה אחת — ככורים ח״כים ועיתונאים ישיבת הפתיחה של הכנסת ה־11 הותירה טעם מר בפה. בלטו
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 9 | 1111־ ! 1 צרור שלם של ספרים ומאמרים מנבאים לישראל רודנות פאשיסטית. מדוע? הציבור היהודי-המיזרחי׳והדור היהודי הצעיר. ^ אז הבחירות ירדה רוח־נכאים על המחנה *. *
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 10 | אורי א בנ רי ע ל השר הממונה על דיוני האוטונומיה: עם סאדאת המשא־ומתן־ מת ן* אשר הטיל עליו מנחם בגין את ^ ניהול שיחות האוטונומיה, התמוגג בורג מאושר. לאחד
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 11 | כדי לתפוס זאת, יש להביו את המלאכה הקרויה פוליטיקה. פוליטיקאי אינו אמור להיות הונה־ריעות. אינטלקטואל. מייסד־תורה, נביא, מדינאי או כיוצא באלה. הפוליטיקאי הוא
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 12 | בורג (המשך מעמוד )11 זוכה במדליית־הזהב בכל תחרות עולמית במיקצוע זה. הוא יכול לגנות את הטרור היהודי ולהתרפס לפני הטרוריסטים. הוא יכול להתנגד להתנחלויות ולהטיף
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 13 | מהליכוד, ואידיאולוגיה ברורה בזכות ארץ ישראל השלמה. אנשים אלה ישלטו, במוקדם או במאוחר במיפלגה כולה.״ מועמד שאקי שוחד בצורת תיק־החינוך ז ״בין כה וכה הכתיבו
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 14 | המישטוה בוצה את הנסבות בבווסה נוי והוכיח שהיהלומנים והבנקים שרחם רימו את .בנק שואל :,והיהרומנים מאיימים רבהח מן האוץ ץ ה יכול לקרות כבר מחר: בג( יין
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 15 | היהלומנים אף החזירו טובה לבנקים, ועזרו לנפח את המניות הבנקאיות — בעזרת כספי האשראי שקיבלו בבנקים,. כל זה היה טוב ויפה בתקופת פריחת הענף. כאשר החלו להיבקע בו
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 16 | ויעה קטנה גומה לזעזוע מסביב לעולם, והעלתה מחדש את החשש הווו מכני גרמניה מאוחדת, חזקה ועצמאית בריבה שר איושה ונ: דויסשתד איבו אנ ס? שלם. ארצות־הברית דיכאה ביד
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 17 | המילחמה בזיהום הסביבה, המאבק 4לצדק סוציאלי ודברים טובים אחרים. זוהי תנועה אותנטית גדולה, שצמחה מלמטה. אחד מביטוייה הוא מיפלגת הירוקים, שהפכה למיפלגה השלישית
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 18 | שוב: דוי טשתד איבר ארס? (המשך מעמוד )17 אחרי מילחמת שלושים־השנים, עד שקמה גרמניה מאוחדת. שנקראה בפי הגרמנים ״הרייך השני הרייך הראשון״ היה קיים בימי הביניים,
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 19 | מדליית־זהב לברברת אין ספר שישראל היתה יכולה לזכות בנקל במדליית־זהב(וגם כסף וארד) באולימפיאדה, אילו היה שם ענף־ספורט המבוסס על השריר האחד שבו טמון כל כישרוננו
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 20 | כיצד נחשף סודו של וייצנזן, איזה תיק קיבל יהודה בן־מאיר זאיזה שם מוצע לאורי לזברני עזר וייצמן בא בשבוע שעבר לפגישה סודית עם הנשיא חיים הרצוג שעניינה היה בקשתו
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 21 | בתו של האלוף (מיל ).רחבעם זאבי (מימין) באה עם בנה מנישואיה הקודמים לבני קלסר, להופעת הפרידה של להקת ;שבת ביו כל המכובדים האחרים, בני מישפחה, בכירים בעיריה
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 22 | הפנים החדשות יהושע מצא התחיל את דונו בלח,״ ,ה רחם בשילומים והגיע לאגף הקיצוני *¥ל דלת הכניסה נמצאת עדיין ז^מידבקת־בחירות :״צעירים זה ליכוד״ .למטה, על הפנס,
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 23 | והיה שונה מכל חבריו, הוא היה כלח״י. כשקרא בן־גוריון לסלק את אנשי המחתרות, סולק גם יהושע מבית־הספר, אך המשיך להיות חבר לח״י. אחר־כך חזר ללימודים. בפעם השניה
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 24 | מה הם אומרים...הה הן בוחרות...מה הם אומר, ם...חה הן <יוובזרות...מח יהודית דרזרי: מוקי מלצר: ,,בנר בעם בתוספות ״הישראלי הפראייר משלם ..הונה אנשים רא מנידים ר׳
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 25 | חם או מרי ם ..מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אומרות...מה ה ארדון רובינשטיין: דויד רודי: אסף שמי: ..עודו ארנוהור נוגע ,.אגשים צודקים הם ,,נבו גמרתי לעשות
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 26 | מישבט חבץ (מימין) . הוא נמירחמת הלבנון: זה החחיר נ־ם* קיימ, נמשו נרי 110 ונסור רא היה מנצח, אלא וק מנוצחים - כראיות. אם אומנם אמר חפץ בשיחות אלה לעיתונאים
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 27 | צו להאזנת־סתר נגד ארבעה קצינים שהשתתפו בישיבה. על פי חוק האזנות־סתר יכול המפכ״ל במקרים דחופים להוציא צו כזה ל־ 48 שעות בלבד, כאשר יש חשד לעבירת פשע. צו זה חייב
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 28 | מתנה כל בוקר.. רק נדאג לספ ק את 540 ואנו העיתוחו^משך חודשיים המוקדמות בשעות הבוק 2 לכתובתן ח [$1שתמסור לנו ^ ^£25 בלבד תמורת 5,175 (מחיר מהל למתנה 10,350 שקל)
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 29 | לאבוד ניתאשה״גו באילת על ולוח! טוב, אז הגענו לאילת. מה יש לעשות שם מלבד פולחן שמשימים (פחם) ביום ומיסעדות בערב? כלום! אז זה בדיוק מה שעשינו שם שלושה ימים. אין
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 30 | תלמיד־ הסטוויו של ניסן נתיב חגגו את סיום הלימודים ואת ההצגה המצליחה שלהם, המוצגת בבית וסין דורון צפרים ן התגלית החדשה של התי־ 1אסרון, מופיע על הגימה בתפקיד
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 31 | || 11 הסתפק בארטיק מהק־ 1111 יוסק. כשעבר במקום ציפ- נף בידו והסביר שהמקום מיועד להשכרה. אחר״כד נפרד והלך. נק״ם (התנועה הקיבוצית המאוחדת), לתל-אביב, היישר לקפה
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 32 | בסתיו 1984 ^ ש בנות־מזל המגיעות בזמן הנכון למקום הנכון. כזו היא ציפי חן, מעצבת־האופנה התל־אביבית, שביקרה לאחרונה בתצוגות האופנה העילית, שהתקיימו ברומא. תצוגות
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 33 | בשימלת־פרווה. גם המדרגות הספרדיות של פיאצה דה־ספאניה במרכז רומא לבשו חג מזה שלושה ימים. האיטלקים טרחו ובנו מאות מושבים מסביב לכיכר, והאיזור נסגר לכלי־רכב.
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 34 | אספקה מיידית עד גמר המלאי חברת קריסטל מציעה 9דגמים של מקררי ווירפול האמריקאים החלמ־ 16 קו ב עד 26 קוב( 449 ליטר 726 -ליטר), 2דלתות 3108 .ץ, 3106 8 3דלתות(דלת
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 35 | עקב גיל, מסי *5בושימת המעון לכנסת, שיא הצריח רהיננס, מדם־ ער אנזבתו הקשה ממנהיגי מיברגתו, מסבו ער רדותו נחניו השומו הצע!־ בשרת־אחיס, ער חסים עם ועי גירה, נאשם
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 36 | החניכים ש לי ה צ בי ש נגדיו (המשך מעמוד )35 היה זה נסיון נועז ובלתי״שיגרתי של השומר הצעיר, שנשא פרי, להגיע לבני השכונות. הוא היה חבר קיבוץ מגידו, ועזב בגלל
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 37 | הוא, היו נר לרגליי מאז ועד היום. אני לא יכול לסבול כשאדם אחד מדבר אל חברו מתוך עליונות, ולא חשוב אם הוא כורדי או ערבי. בהסתדרות המורים והכפלנו את מיספר המורים
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 38 | —י החניכים ש לי ה צ בי ש נגדיו (המשך מעמוד )37 היגיון, וככל שהמחנה הימני יתחזק ואנחנו לא נהיה בשילטון, הבעיה תחריף. אנחנו חייבים לחדור אל לב הנוער של
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 39 | שידור צל״ש הוועד המתייעץ מאחרי הקלעים מ שע שע אי־אמחו • לניסים מישעל, עורך מוקד, על תוכנית משעשעת על הספורט הישראלי והאולימפיאדה. מישעל השכיל להביא לאולפן שישה
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 40 | יהו שע מצא (המשך מעמוד )23 לא קורבן אישי. זו הקרבה בחיים הפוליטיים. אנשים לא יודעים שחיים פוליטיים הם קשים מאוד. הכל למען המיפלגה, למען המדינה. אין חיים
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 41 | המצרים טוענים שנא ל צו ל ה סיג אח ע מ דו תי ה ם בטאבהמ פני ש ח ״ לי הםואו את הי שראליות הערומות והמוראל שלהם נ פג ע בדווי, שבו מגיש שייד׳ איבודים קפה שדור עם
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 42 | חונשת הזמו אריק סיני וידידתו הקבועה שירדו לאילת נדי להיגפש ולזמר במלון סונסטה. שלובי זרוע העדיפו הזמר וחברתו את החוף הפרטי והאקסקלוסיבי של המלון, שתו קפה במאהל
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 43 | המפואר ספות קטיפה בצבע בז׳ ,שטיח מקיר לקיר בצבע בורדו, ומערכת סטריאופונית, טלוויזיה ווידיאו לשם הבידור. בר־המשקאות מציע מיבחר של משקאות ועל שני סיפוני השיזוף
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 44 | תגלית השבוע: חיים קא 31מ! די! זה נמאס! ״די, נמאס לי מהשיחות האלה״, התבטא השבוע אחד מנציגי המערך לפגישות הצוותים הכלכליים מערך־ ליכוד .״המטרה היא להרוויח זמן.
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 45 | במדינה גורודיש לחברת אברהם גינדי מי שטרה ש לי ט א נגד ברודו החייב שזוכה מכל חשד הכריז מסע-צלג ג3ד צמרת המישטרה ומי שעמדו גגדו מישפטו של אסף חפץ, בבית־ הדין
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 46 | לימור פרידמן גומה לזעזוע כאשו מעדה הואשוו. היא מסבות לראשונה עד חוויותיה הוגל״ס ועדו את הבית על פיו. לבסוף נמצא גזר״העיתון בארנקו. הוא שומר על העדויות
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 47 | מן הקורה כעמ״ס בתרגיל בלוס־אנגירס ובדוו דשם לימור הגיעה לאולימפיאדה במזל. מכיוון שהרוסים והמיזרודאירופיים לא השתתפו, עלה מיספר המישתתפים שיכלה ישראל לשלוח, וכר
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 48 | או נתן נתן למי שמסתובב בעיר הגועשת רועשת ומעשנת שלנו, חסרה דמות קבועה בנוף. היו שהבחינו ש איי בי נתן נעלם, והיתה אחת שהבחינה שאייבי חזר. ״לאן נעלמת אייבי״? אני
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 49 | שירי אהבה 70 77(070 707מ 07/117 כימעט שכחתם את דרורה חבקין. כמוני. כבר שנים שנעלמה מהשטח, ואילו המתינה עוד שנה־שנתיים, הייתם שואלים כמוני: דרורה מי? כשכולם
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 50 | קח את המשפחה לחופשה משגעת במחיר נמוך נמוך בעיר היפה ביו תר בארץ. סוף סוף, אתה יכול לראות א ת ירושלים כמו שצריך. עכשיו מציע ״אגד תיור״ חבילת נופש המאפשרת לך,
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 51 | הרכבם הכימי שר כמה גרגרים מיוחדים במינם וכתם־זוע ער המעיר הם כמעט הראיות היחידות נגד שלמה חליווה גרגרים 111 1*111111 ^ רכבם הכימי של הגרגרים על ) 1המעיל שלבש
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 52 | או חווו ת בחול . הבית האדום את הבית האדום (למעלה) .בית זה שימש את ההסתדרות, בימי המנדאט, ובו שכן המטבי ל הראשון של בה ל. הבית האדום (למטה) עמד במקום שבו עומד
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 53 | \ 111חךיי המיבנה, כפי שנראה לפני שנים רבות (למעלה מימין). המיבנה עדיין קיים בפינת הרחובות אלנבי ושדרות־רוטשילד | 1 7יי 11/11 11 בתל״אביב, אד לא בולט לעין כמו
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 54 | הבזרסה תזוז לחרד(המשך מעמוד )15 היו שניסו לטעון בשבוע שעכר שברשימה הופיעו שמותיהם של אותם שהמישטרה פתחה את הכספות שלהם. לפחות לגבי חלק ממי שכספותיו נפרצו היה
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 55 | •:זן • ידיז ׳ הבית בן שלוש הקומות נמצא על שטח של 200 דונם של יער פרטי. מלא בסנאים, עופרים, ובעלי־חיים אחרים, שחיים בתוך היער הפראי שבתוכו משתכשך מפל של מים
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 56 | _ הנדון טיולים נהדרים[ במסלולים המרתקים ביותר! אירופה ארה״ב,קנדה ומכסיקו־*״,ייהחל־558- המזרח הרחוק - דרום אמריקה סביב העולם ־45 יום 54,299 ־ 8־ 3 0יוםה חל מ$ 5
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 57 | 1פ ! 1ב ט -- מאתמ אי רתד מו ר הרבה אשליות. הרבה שמלים מעט דולארים, וחבל כל מי שנוסע לחו״ל מכיר את התופעה: פיתאום, בבת אחת, במקום לספור מאות ואלפים המיספרים
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 58 | הורוסהוס ממצב הכוכבים כמפה. האלימות, הסכנה וההסתכנות מלווים אותו כל חייו. או שהוא עצמו קורבן לאלימות או שהוא האחראי לה. הרעיונות שבהם הוא מאמין כאילו נכפים
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 59 | ^)0*1X20x1x10 ס ^ז 8 1 5וסאשח? 3 7שאח שאיפה של טעם מיוחד. סיגריה עשירה, תערוב ת צרפתית מ שו בחת. אזהרה משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות. פנסון ומזמזורת
העולם הזה - גליון 2451 - 22 באוגוסט 1984 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד