גליון 2452

העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 1 | מיספר
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 3 | מכוזבים מי יהיה איש תשנז״ד? קוראים מציעים את איש השנה. שימעון פרס, כמובן. תכונותיו. שעמדו לו לרועץ כל השנים — אפרוריות, חלקלקות, הנכונות לספוג כל עלבון מבלי
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 4 | וההיה העובס רז ה שהיה /ס ע 25 גליון.העולם הזה״ .שהופיע השבוע לפני 25 שנה, עסק בהרחבה בבחירות הקרבות לכנסת הרביעית ולא רק מן הצד המערכתי. מיספר מודעות בגליון
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 5 | דוני בן ב לי ,העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורמן ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר 136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך־מישגה: דוב
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 6 | ועידת־חרות בשער אנשיו של דויד לוי חותרים לכינוס מהיר של ועידת־חרות, בדי לבחור את המוסדות שבהם יהיה לאנשיו של סגן־ראש־־הממשלה רוב מוחלט. אנשיו של ראש הממשלה,
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 7 | במדינה העם הביזיון הגדול יודעי־דבר ידעו כי מילחמת הלבנון היתה גם בזיון צבאי. השבוע זה גורע לעולם בולו אחת התעלומות הגדולות ביותר של מילחמת־הלבנון הגיעה השבוע
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 8 | במדינה פירסומאי רוטנברג כדי לקבל, צריך לבקש (המשך מעמוד )7 הצטמצם, אך לא הליכוד הוא זה שהצליח בכך, אלא המערך, שהצליח לאבד לקראת תום מערכת־הבחירות בין ארבעה
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 9 | המ שיח באלכת רי אלבקהשבמר כז ה של האוכלוסיה, והעיירות. גדלת של דבר. למנוע לפיתרון־כהנא. ^ וי, איזו התנחלות נחמדה! \ 1הטלוויזיה, תבוא עליה הברכה, הביאה אותה לכל
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 10 | פעמים הוא ירק השבוע בפני הציבור 1011111111101111 פעמים ירק בורג השבוע הציבור הישראלי. י פעם עשה זאת בהתנשאות ,תוך הפגנת בוז גמור כלפי זהל הנאורה. זה כאילו מבקש
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 11 | בכלא בכל עת שהוא חפץ? האס אין הדבר מוכיח בעליל כי מבקשים לשנות את המציאות לקראת הביקור, ושעל כן דרוש זמן להכנות? האמתלה שניתנה — שנציב בתי־הסוהר נמצא בחו׳ל,
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 12 | הוא היה אחו מעמודי־התווו שר התרבות הישואוית -ומותו היתה שנויה במחלוקת -או איש לא חרק ער הידע העצום שר דן שמו 9110 וומי0וו על גבי עטיפת סיפרו השלישי בדרך, הספר
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 13 | חךך 1111ך*|ק דן עומר כפי שצולם בעת שביתת הרעב שלו על 11 ^ 1/111 פסילת ספרו השלישי, בדרך, על־ידי 11 חברי 1.111 הוועדה בשנת ,1966 בגין קטעים הנשמעים כיום כמעט
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 14 | הנון־קונפח־מיסט (המשך מעמוד )13 שנים היא משמשת לה כאם. דן עומר ונורית מאנה חיו כזוג נשוי לכל דבר. לפני שנתיים נולד בנם נמרוד, אח לעתליה. ולפני כחודשיים בתם
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 15 | חייבות להיות עוזרות למורות, ״י המלמדות 40 ילד בכיתה. כל עניין המורה המסייעת מיותר לחלוטין, ואם אינו מיותר, הרי שאינו מופעל נכון. וישנו עוד דבר שאני חייבת לדבר
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 16 | —י הנו! קונפורמיסט _ לא מכוניות יפאניות בקיבוץ פשוט! בליכוד רוגזים, כנראה, על ״בגידתו״ של עזר וייצמן. רוגז זה, אולי, מסביר את מיתקפת־הטלפונים שפקדה אותי בסוף
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 17 | הוא איים, הוא! נעצר, הוא שוחרר אי ים ש זב, נעצרש זב, שזחרר זרצח ף* חו ב לילד ביבנה היה שקט באותו 1ערב־שבת. בקומה השניה בבית מיספר 1 עמדו לקבל את השבת. מישפחת
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 18 | מתנה כל ב1קר״ ק ר 540 ואנו -?£נדאג לספק את העיתון^§^משך חודשיים בשעות הבוקון ״ המוקדמות לכתובת ן א שולמסור לנו תמורת 5,175שקל בלבד (מחיר מהל למתנה 10,350 שקל)
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 19 | טפו אני אוהב אנשים עיקביים. אני אוהב את זובין מהטה. הכל שיבחו אותו על התנהגותו בפרשת שלמה. זוהי יצירה של ארנסט בלוד, ששמה המלא הוא ״שלמה, רפסודיה עברית לצ׳לו
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 20 | מי שהחמיץ את השבוע החם של וייצמן ואנשיו, היה דוברו, צבי רימון, שיצא לחופשה קצרה אחרי עבודה מייגעת מאוד מאז תחילת מסע־הבחירות, אך לפני שהחל המי שא־ומתן הרציני
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 21 | לצעירות ולהופעות. ערב בואו לישראל היתנה אורי נלד תנאי בפני המפיק דני שלם שחתם עימו בטוקיו על חוזה הופעות בארץ. שהוא לא יו£יע על בימה אחת עם מכשפים, קוסמים
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 22 | היה מי שיהיה ראש־הממשדה הבא -האם הפרש? הצבאי שר ״השלם הזה״ טוען: דא! גולדה קבלת ההערכה מישאלת־לב אלעזר ויכוח בבוקר ך יסיון האמריקאים במילחמת ^ויאטנאם וטיפולם
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 23 | ניתוח של מיקרה: סלט מודיעיני גורם לאסון 17X11711 שלא נכל * * א ז מי לחמת יוכרו,כיפורים */עולה ונשנית שאלת ההתראה וההערכה המודיעינית. זאת תוצאת הלפ־ההפתעה, שפקד
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 24 | מה הם אומרים...מה הן אומרות...הה הם אוחרים...הה הן <זונזדות...מח סוזי אבן: בני שמיר: בן־ציח אזרגד ,,חבל שחווינו הפסידו ,,התעללות בבערי־חיים ,.וגנו הבו להיות
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 25 | זם אומר•...מה הן או מרו ת ...מהה אומר מה הן אומרות...מה ה פנחס (״גוד״) כרמי: יהודה פודיקר: מיקדו ש סיץ: ,,שבוע האופנה זה ״ש דנו היקוות שר ״עשוות ארבי ירדים
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 26 | אנשיו שר זיגר חוקוים שווה אחנה שר חשדות ב,.אגו:,, פרוטקציה, העדפה, שחיתות וקבלת טובות־הנאה ך ץ׳ ב ״יחד״ הטרי, שלמה עמר, 1 1איש אגד, קבע שיא של ממש. עוד בטרם
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 27 | איך שיחקו אנשי אגד בשוק החופשי? מסתבר שלא כל־כן־ טוב. דוחות־ביקורת פנימיים ומידע אחר שהגיע בחודשים האחרונים להעולם הזה מאשר את החשש שהענק הכלכלי כשל פה ושם.
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 28 | 9ימים גדושי עניו, חוויות, מנוחה ובידור! מבצע מיוחד עד 18 בספטמבר! למזמינים מקומות ומשלמים תמורתם בזמן ההרשמה תקופת השייט: אוקטובר .18-10 המחיר הכולל של השייט
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 29 | זהירות! אלי שובר אוניות זה לא סוד שאנשי יחסי־ציבור ממציאים פטנטים לא נורמאליים, כדי לעניין אותנו \ במוצריהם וכדי שאותם מוצרים יזכו לאיזכור < בעיתונים. גופר
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 30 | הלהקה האמריקאית ״מנהטו טונספו״ הופיעה השבוע בבריכת הסולטן בירושלים לפני קהל ענק של ת״ו־יס!שואלי ו!ושטן, ׳חשת׳ בבריכת הסולטן, שהיתה עד לפני 36 שנים מקום הריכוז
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 31 | טופול ם בשטף האהבה בודתו בישראל. תו בבודגה. הפאב ביום האחרון הוא נפרד מכל אלה שהיו תלמידיו במשך השבועיים האח״ רונים. את ענת טופול, שחגגה את יום הולדתה הוא כיבד
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 32 | גם 1.65 מטר גובה. אבל זה לא מספיק לה, והיא בטוחה שתגיע ל־ 1.70 בעצם. היא מקווה ליותר, משהו כמו . 1.75 ישלה על מה להסתמך. אם היא עומדת לרשת את קומתו התמירה של
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 33 | חושבת שככה זה יהי־ לא יודעת למ אג בלי כסף לא אוכל להסתדר. אני פתוחה מאור עם הוריי. פעם סיפרתי לאמי כל דבר. כל מה״שהיית־עושה. גם כיום. אבל בצורה שונה. רק דברים
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 34 | שמימיה הם מי־ים מלוחים ובריאים. כך אומרת לימור חסון בת ה־ 18 ששיערה שחור ומתולתל, וביקיני מינימאלי בצבע ירקרק מדגיש את גופה השזוף. ,בטח שיש פ אן תמימת!״
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 35 | | ץ ך 114| | 1ך | 1ך נותן בעל ה קיו ס ק של ! 11111\ / 1 1 הבריכה בעדי גבאי, שצבע עורה הוא יותר שוקולד משוקולד .״פעם היתה לי מיספרה בבריכה,״ מספרת עדי, המצננת
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 36 | ?191 שיו שנכתב בבית־חולים לחולי־נפש כבולה בשבוע שעבו הודיע,,השלם הזהיי שהוא מחבש את איריס דווידסקו, שנערמה אחו׳ שהיתר מאושפזת בבית־חולים לתווי־ נכש לצווו גמילה
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 37 | פעם. אורי ניסה להסביר לי שאחיה איתו חיים של מלכה, ושלמעשה כולם ישרתו אותנו. הייתי מאוכזבת שמאהבה גדולה כזאת זה מה שנשאר. חזרתי לארץ ואורי עוד המשיך לכתוב לי
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 38 | אם שעה אחת של בישול במטבח הורסת לאשתך את כל היום... למטבח ולשרותים איתן עמיח . הדברתנזזיקים י מומחים להדברת ת יק נ ים (ג׳וקים< ,תוילי לץ, חי קי מפרים ובגדים. 5
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 39 | הו רו ס הו ס מרים 1בוימיגי מזר החודש: בתולה לכן קשה מאוד להגדיר אישיות זו, להכניסה למישבצת או למגירה שתתאים לה בדיוק. כשמדובר על מזל בתולה, אפשר לצפות להפתעות
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 40 | \ז\מ י\ מו הי ^י \ 1 0 -1 ¥מ נ מז מי ע ד הקיץ־יש טעם מיוחד לשמחה שלכם. במלון ״מנדרין״! חתונה. בר־מצתה. ברית מילה וכר מאורע משמח. חוגגים במלון ״מנדרין״ .ב־ 10
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 41 | — ה 1ר 1סק 1פ 1וי!! ! (המשך מעמוד )39 יותר קשות בשליש האחרון של .1984 כל מה שקשור לכלי״דם, לחץ־דם וכוי, עלול להוות בעיה. אלה שנוטים לסבול מכאבי״ראש יצטרכו לטפל
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 42 | ירו־ ד ן 1ןעןןןך 1שני חלקים מכותנה אפו• רה, בעיצובו של גירי מליץ. ף שנות החמישים הדגישו 4הנשים את מותניהן. המוטו היה טאליה צרה־צרה, כשחגורת פלסטיק. בד או עור
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 43 | רוצה ומתעקשת להבליט את מותניה תוכל תמיד לרכוס את חגורת־הירכיים הרחבה, העשוייה עור, בכפתור האחרון. אביזר חדשני ונוסף הוא ערי לצוואר עשוי צדפים אמיתיים או חיקוי
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 44 | _ .שלוש פעמים בבתי־חולים ר ¥11*111 (המשך מעמוד )37 לאכול. בחדר, יחד איתי, היתה אשה שנכנסה לדיכאון, ואשה אחרת שסבלה ממשבר־לידה. התחלתי להרגיש טוב יותר כשהתחילו
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 45 | י 3 3 3יי ת 3 * 133 התחתון ^ סיליאנ שי המחלקה הפסיכי אטרית של בית־הסוהר רמלה היו מופתעים. הם אומנם רגילים לכל מיני הצהרות של חולי־נפש, אבל הוראה ברצח היא רבר
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 46 | — מ שפחת גורדון זהירות -מחוץ לתחום! (המשך מעמוד )33 5ושך. רק שלא ישמע את זה, הוא ירים את האף. לא גמשגת למישהק *ץ יציתי את החופש עד הסוף, * 1ממש נהניתי. הים קצת
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 47 | שיחר צל״ש דתיים בהר־בנש • לעמום כרמלי ,״כתבנו בצפון״ ,על כתבה מרתקת בהשבוע -יומן אירועים. כרמלי הכין כתבה מעניינת על חדירת הדתיים לעיר צפת, שהצליחה לחשוף את
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 48 | מי ירקי חזקים חדשים של מבין בשבוע שעבר ראו מיליון איש את תוכנית י הטלוויזה זה הזמן, שבה רואיינה ברברה טאופר היפהפיה, נספחת העתונות והתרבות של שגרירות אוסטריה
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 49 | מ מלבל אני בטח לא הייתי בוחרת כאייכי נתל כסבא ^1־ ם נא של השנה. לא די בכר שהוא לא זכר אם נולדה או נולד לו גכר — הוא גם לא יורע ששרונה התגרשה בשעתו. לכן הנכד
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 50 | ת שר יידן״ הכריזו מרד בהוא1נוט־ב: הן חצות ושים קץ לנוהג השוביניסטי של פיטוריה! לפני הקביעות זוכות מספיק. עכשיו, לפתע פתאום, ;ן לא כשירות. הכוונה מאחורי
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 51 | בצווארה מתאונת־דרכים שהיא לא רוצה לספר עליה. תנועותיה איטיות ומרי פעם היא גונחת בגלל הכאבים בגבה ובצווארה. איתה בחרה יושבים עור חברים שמשתתפים בשיחה באופן
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 52 | עדנה פיינרו מדווחת עד פסטיסל רוקארנו: דיכאון נטעם שוקולד ^ אן, שלא כמו בקאן, אין צורך ^ בעניבות פרפר. אפילו לא בנשק להגנה עצמית מפני שודדי״דרכים
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 53 | בלוקארנו, אחרי שרק לפני כמה שבועות הובטח בואו לכאן. ואכן, הפולנים נזכרו כנראה ברגע המכריע, שאולי מסוכן לתת לו להוסיף גם הסברים על סירטו. ואם במיזרח־אירופה
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 54 | הוף מן השרוול פרקים משתלמים של סידרת סירטי אסקימו־לימון, סירטי־מין לבני העשרה. חד־קוציא חוזה ת 3על מפית ^ דמת־גן פרצה אש בשרה־קוצים, 01 אחזה בשני עצי ברושים
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 55 | — הכסף מתגלגל _ (המשך״מעמוד )27 הציתותים של עמר, כמו אחרי הה שהועבר לזיגל. אבל אנשי פרקליו חיפה הפתיעו וחמישה ימים ק הבחירות השלימו את הכנת סן האישום. העונש
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 56 | ועץ או רועץ (המשך מעמוד )22 אה בצורה הקולעת ביותר על״ידי שר־הביטחון דאז, משה דיין. ,לא צפויה לנו מילחמה בעשר השנים הבאות ״,הרי הצהרה זו לא היתה אלא מישאלת־לב,
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 57 | הבורסה מאתמ איר תדנונר חזוה אל האלמוניות נחבר פ חו ת, נוצי א יו תר ן השבוע פגשתי מכר ותיק, מעמודי התווך 7 הבורסה בימים עברו. עכשיו הוא נח, הוא אוב • כשאני שואל
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 58 | — תחנה אחרונה — — מ ס עד ה מועדון בית אמריקה ״קס־ו *11 ^6״ לסעוד במסעדה הצרפתית המעולה או לבלות ולרקוד בלובי־ברלצלילי * ומרת הגיז רוגר ט ה * תזמורתו של סל ס ה
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 59 | 2 0 ? 11768 0 1 0 8 6 7 7 6 5 8 1 6 *10ו^-ס^זשחק? 1*1687 שאיפה של טעם מיוחד. סיגריה עשירה,תערובת צרפתית משובחת. אזהרה משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות.
העולם הזה - גליון 2452 - 29 באוגוסט 1984 - עמוד 60 | ה מ חי ר 450 הסיפור האיש מיספר 2452 (כולל מע״נס אי אלול תשמ״ד!9.8.1984 , ץ זז ת איריס דוידסקו הגמילה מזל
חזרה לתחילת העמוד