גליון 2453

העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 2 | חדש מ ״עלית״ עוגת שוקולד משפחתית חד ש מ עלי ת וימו־ יעקבסון טמיר עוגת שוקולד ^ שלא תגמר גם אחרי שכל הילדים יתנפלו עליה. עוגת שוקולד משפחתית (גדולה) של עלית.
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 3 | מכחכים איש תשמ״ד מי יקשט את שערו של גיליון העולם הזה בראש השנה! בבואכם לבחור את איש־השנה של שנת ־ תשמ״ד, אני מקווה שתשימו לב גם למשמעות החבויה בשמה של השנה.
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 4 | מכחכים והמשך מעמוד )3 אגב, אני יודע, אפליה והתנשאות הורא מלול גם המערך, ג הליכוד יש גם במערך, שבו בחרתי, וגם בדויד מלול, ירושלים ליכוד• משנה אם יש רווחים, אם
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 5 | בלתים סאת דניאלה שסי • בלי בנ/׳\ 1א דיניב•2 ,,העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: *י תל־אביב, רחוב גורמן ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר 136 העורך
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 6 | מלישכת דובר צה״ל בתל־אביב, כממונה תיקשורתי בדרום־לבנון, במיסגרת יחידת־הקישור שם. כתוצאה מכך גדל היקף הפירסומים בארץ ובעולם על צד״ל — צבא דרום לבנון — ועל
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 7 | במדינה העם מישחק הרוטציה ישראל בוערת, וראשי המיסלכות מגגגים גגגל כמו גירון קיסר מילת־השבוע בישראל היתה ״רוטציה״. מילה לאטינית זו, המתארת את התנועה הסיבובית
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 8 | במדינה אני הייתי שם ישראל - פרוטקציה! ביום הרביעי הגיש מישרד־האוצר לוועדת־הכספים של הכנסת בקשה שהוגדרה על־ידי חבר־הכנסת דן תיכון כ״תמוהה*. הבקשה התייחסה לפדיון
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 9 | 11113111 רק עוכר־ישראד יכול היה להעז להציע זאת ה סו ה אלן הנורא ^ נה רשימה של שמונה דרישות להשתתפות בממשלה. • 1 1סגן ראש־הממשלה יהיה ערבי. • חלוקת כספי המדינה
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 10 | הבחירות. הנה, הפעם הוא יכול היה להוכיח קבל־עם ועדה שהוא הצליח. ^ * 4דדדסבא* * * לגימלאות ברצינות על האפשרות שהליברלים כולם, על 13 הח״כים שלהם, יפרשו במשותף.
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 11 | שמיר ידע גם שיהיה לו קשה מאוד להעביר במרכז חרות שני מינויים אלו בנוסף לרעיון שפרס יהיה ראש־ממשלה במחצית הראשונה של הקאדנציה, בייחוד כשברור שלא כל שרי־חרות
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 12 | מטר אבנים ניתר מלמעלה, ענני גאז מדמיע התפשטו למטה, הקרב היה בעיצומו !1 -שביתה שהחל ה בשקט (מימין) הננה ועימות והסתיימה בפצועים ובביצוע מעצרם — מה גרם לכול איו
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 13 | מאתו׳ מיתוס מאורתו מגווטאת נח התקבצו בני הננו וצעקו סיסמות נגד הפאשיזם שמטרת אנשי־המישטרההיא להגן על כהגא, שמטרתו המוצהרת היא לגרש את תושבי הכפר המסויים הזה
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 14 | אנם־אר־פחם (המשך מעמוד )13 כזה, איש לא בא לחסום בגופו את הפאשיזם. עברה עוד שעה. לא היה מה לעשות, אלא להמתין בסבלנות, וזו כבר החלה להיגמר. השמש כבר היתה קרובה
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 15 | ערבים. עם כל מישקעי העבר(וההווה), שהצטברו כתוצאה מכף שנוהגים בערבים כבאזרחים מסוג ב׳ ,עוצרים אותם השכם והערב על עבירות שביצעו ועל עבירות שלא ביצעו. בדרך־כלל
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 16 | אום־אר־פחם (המשך מעמוד )15 מבוהלים לרוץ מצד אחד לצד השני של החזית כשהם מנופפים נואשות בידיהם וקוראים לצדדים להפסיק לירות. צעירי הכפר, אותם שידיהם היו פנויות
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 17 | גזז י ־ י י במדינה (המעך מעמוד 18 במדיס. אלה בודקים את כל היוצא והבא אל הכפר, בדיקה שהיא בבחינת. טירנדר והטרדה לשמה. השוטרים עוצרים את החשודים על ״־־סמך מידע
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 18 | מותו ש ד סנדק (המשך מעמוד )17 מי. אך הוא עבד בהתמדה והקים את הפלאנגות, שהיו מורכבות בעיקר ממארונים, חניכי־הישועים כמוהו. הוא צבר כוח. • נמוהחקר־רב ^ ותר מזה:
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 19 | על השבדית הזאת לא מספיק להסתכל צריך גם לשבת. אתם בעד סלון מקורי? בואו לבחור מערכת ישיבה ב״וורדו״. תוכלו להתרשם מהדגמים החדשים מתוצרת הולנד, שבדיה ואוסטריה,
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 20 | ?.422 שנזפו פלירט עם חק 5להגנת השיער ודאי חשבת לעצמך איך לשמור על השיער, איך להגן עליו מפני השמש ואיך לדאוג שישמר בריא ויפה באקלים החם. המדענים שפיתחו את שמפו
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 21 | !וח 0ו\/ו 70א1\/1£ 1\/1£ עמדתי על שפת קיברו של דן עומר, וראיתי כיצד מורדת הגופה לבור. יש משהו אכזרי בצורה זו של קבורה• אר יש בה מעלה אחת גדולה: היא קובעת בצורה
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 22 | מדוע מקבל מזכיר ההסתדרות דמי־אבטלה, איך ינצח פלאטרשרון במישפטים, מדוע נעדר יועץ פרס יום־ההולדת שערן המיסעדן רימון בן־יקיר, במועדון- דיסקו בדרום־העיר. בן־יקיר,
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 23 | 1\ 1 | 1 1ך 1כתב״השלוויזיה הזמין לתערוכה של אשתו, 1 1 1ו 11ן דליה, שני אנשי מישטרה שחשובים לו, ניצב צבי בר ראש אג״ם וקצין המישטרה המושעה, אסף חפץ. אורן סיקר
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 24 | זה הם אומרים...חה הן זוהרות...הה ה אוחד נזה הן אומרות...חה שימשו! שושני: מנשה דחידזון: יונה שימשי: ,.אם תבווץ שביתה., .המשווים הקטנים ערמו ..ה״1ו צריכים להיות
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 25 | חם אומר׳...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אומדות ה מיכאל שני: מרדכי ק1פ: ירדן רוינסון: ,.מה שנהוג בירושלים ,,זו מקהלה מיקצועית ,.מלהיות יכה נ שאו נהוג גם
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 26 | לתושבי תל אביב והסביבה! וסבסובחסוס *•#וארהו הסד עוונם עסהוזו ליד איצסדיון הכדורסל החלממוצ״ש 1.9.84 ועד להודעה חדשה 1 1 1 9 על בלקניהבמזומן בימים:
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 27 | הנוווסרן אמנון אבירו(מימי!) ואביו שבעים לתשלום שר מידיוני וודאוים בטענה שרימו את שותפם אבל סבג אף הרחיק לכת. הוא נתן לאבידן־האב יפויי־כוח לפעול בחשבונותיו
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 28 | 03111:1רזה היה נוכח בניתוח הראשון שבוצע בישראל על־ידי סומחה אמריקאי שהמציא מכונה חדישה ביותר לניתוח הרזייה 1דךןך ד׳׳ר אלן מוברג 45 שהוא גם טייס, הספיק נבר 1
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 29 | ד הנקב שנעשה לצורכי הניתוח הוא קטן ביותר. הוא געשה במקום נ שהתפירה בו לא מורגשת. זהו השלב שלפני האחרון, שלב התפירה. יש לזכור כי בניתוחים אלה מתבצעות שאיבות,
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 30 | 11 1 3ד 3 1 2־ |15 3 11 *3 -* 3 2 18 -33. 3 !3נ >3 ג< /כ 3 5כ 5׳>0 3 3
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 31 | ניצול מכסימלי של השטח ני חו מי ם כשהרופא אמר לה לפני כמה שנים שהיא עומדת ללדת שלישיה, היא היתה מאושרת 5ממש. היה ברור לה שתיוולדנה לה שלוש בנות י. חמודות
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 32 | עורך־הדין והשחקנית נישאו במיסעדה * צלחות־נחושת על הגג תל־אביב הקטנה״ זכתה באוסקר חשימחח בשעה חמש אחרי הצהריים, כשהשמש עמרה לשקוע, נשא עורו־הרין שימחה זיו את
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 33 | הצלהות המעופפות ת שלוש שנים בארצות״הברית, והוא נרץ את בית־החולים שתפתח הפטלת חד לניתוחים פלסטיים ולטיפוח החן. נגיו״יורק, וגם הוא ינוהל על״ידי ידלין. נתמונה הוא
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 34 | בגדי־הים הם מיזעו״ם, חושפניים ובחלקם שקונים. בגדי_העור הם רחבים וארוכים. ך* וגמניות דקיקות־גיזרה וגבו( הות־קומה, בבגדי־ים מינימאליים, חושפניים, נועזים ושקופים,
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 35 | ך 11ך 1ך לילי מאוננת מרילין עיצבה ביקיני טנגה 1111 ^ 1111 1 /סיוחוני ומודפס ולו סיטת נראו תואמת מבד כותנה וואל בצבעי שחור, חום ולבן. המדגמנת: דורית ילניק.
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 36 | המישטרה הגרמנית העלתה את מירר! שחר מקר״ת־ים למטזס זגירשד 1חש ה11ח₪ ^ ואי אי תי, פרוילייו,״ אמר השוטר הגרמני לצעירה הנאה שהגיעה לנמל״התעופה של מינכן, אחרי בילוי
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 37 | *ותה בגלל ח 1סר היתר־עמו־ה להסתדר בכל חור בעולם. אמרתי רק שבאתי לבקר את הדוד שלי, אבל ראיתי שאני מסתבכת איתם. הם ראו את התמונות, והאשימו אותי שעבדתי בלי
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 38 | י״במירמר. ובבחשר י (המשך מעמוד )27 סך־הכל הוציאו האבידנים מסניף הבנק 1,3מיליון דולר. האבידנים הגישו תצהירים מפורטים לבית־המישפט באמצעות עורך־ דינם, שימעון
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 39 | 0 ! 0 1 001 0ט ^^0 >0 מעורב ספרדי־אשכנזי, ער תחירת הקאו״ו ה שרה, השתרבוחו שר אמו בה״ם הפוליטיים וער השינוי העצום שחר בשנתיים האהוונות באישיותה ״הייתי התיזמווח
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 40 | .החלטתי להיות א שה עד הס 1ף ו (המשך מעמוד )39 בחרה בשיר של לאה גולדברג -למי שאינו מאמין קשה לחיות השנה/השדות מבקשים ברכה/הים מבקש אמונה ״.זו הדרך שלה להביע את
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 41 | כשהיכרתי את סימה נפתחו לי שערים. פיתאום מישהו שר את השירים שלי. אני לא העזתי לשיר אותם, כי הרגשתי שהשירים שלי ראויים לזמר יותר טוב ממני. במילחמת יום־הכיפורים
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 42 | צילום ואמנות הזמן כבר עתה מקום בגיליון ד א עו ה ^ נ ה 3 1 3 !1 1 3 3 שיופיע ב־2 4 קמרה אובסקורה, בית הספר לצילום הגדול בישראל, פועל בשלושה מרכזים: תל-אביב,
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 43 | טלה ,מרים 1בנימיני תלמידים במזל טלה יצטרכו להתאמץ במיוחד בשליש הראשון של השנה. בשליש השני והשלישי הם ירגישו יותר נוח, בלימודים עצמם ובשטח החברתי. השטחים שבהם
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 44 | א׳ כממ׳ ע / לרות׳ שיהיה כף איתר יחפים על החוף ״איך להתחיל?״ שואל (,)1028/84 מצטט את המשוררת רחל ברק על עצמי לספר ידעתי וטוען שבעצם אין זה קל כל־כך. אבל הוא
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 45 | לאגד את הראש זה... לבוא ביחד, להמשיך לאהוב ובבל זאת לשבב על החוף ולחשוב שעכשיו אתה כולך לבדך ועולם ומלואו שייכים רק לך... לבחור חופשי בבידור מכל סוג, בבילוי
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 46 | טעם העולם הגדול. גילדן או רני ^ י 3ז 0ת* 16ז בי י י ׳י׳ ם מיס.ם יכר.מי׳י ת ^י 1ג ם י• קשר בו *ל 4שו תי טעם העולם
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 47 | שידור מאחרי המסך הנס שלא היה רמי גוברניק, שקיבל על עצמו להכין כתבה להשבוע -יומן אירועים על הבחירות והמיגזר הערבי, היה השבוע מיואש, וחיכה לנס. הוא בא עם צוות
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 48 | _ גירוש?וגרמניה והמשך מעמוד 137 לא מסריטים כאן סרט. אני יודעת שהכלא לא מתאים לבחורה עדינה כמוך, אבל מנפקדות לא מתחמקים. זוהי עבירה על החוק הצבאי!״ למירה,
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 49 | 521131 פ בס הע שירים מתע שרים מאת מאיר תדמ1ר צריך, וכדאי, לבדוק מה עושים בכסף שנשאר אחרי התשלומים של המים, החשמל, הטלפון, העיריה, העוזרת, הסופר המכולת. הגאז,
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 50 | המחרים נחוג יום־הולדתו ה־ 41 של מבוזה נסומי לובוואנאבי, שגריר זאיר בישראל. לובוואנאבי, מורה לשעבר, זנח את הקאריירה האקדמית שלו(הוא השתלם באוניברסיטות בלגיות
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 51 | מדוע מה שהוא לוחש בחדרי־חדרים כנה את ממלאת מקומו, שמממילא ולאוזניים ספורות אינו מגיע אף פעם תצא בקרוב לפנסיה. לידי ביטוי בדוחותיו של המבקר הקשיש. מי שלא רוותה
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 52 | סיג ארים ראורחים בבת אחת רוצים לעשות שמח לשר דויד לוי? לא צריך, שמח לו בלעדיכם. לא בענייני המרכבה, כמובן. שם. בירושלים, במלון המלך־דויד, העניינים צולעים. ואולי
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 53 | ?[ו נתנידו תל־אביב כל חובב־כרורגל בישראל יורע איזה קבוצה עולה העונה, ואיזו יוררת. איזה מאמן מצליח, ואיזה נכשל. אפילו אני, שלא נחשבת כמבינה גרולה בכרורגל, יורעת
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 54 | חייג 824261־( 03 שלוחה )540 ואתה מנוי על״האיץ״ למשך כל תקופה שתבקש במחיר 2,910 שקל לחודש, כלומר _. בהנחה שלס 50|(/ל 3-החודשים הראשונים של המנוי, ובהנחה של;/0״
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 55 | במדינה מנגנון הנאשם הב ש1רר. של הבוס החד ש הממשלה הקימה את הדשות לשיקום האסיר — וכתוצאה מ3ך לא יזכו אסירים משוחררים כעזרה ״המתנדבים עשו את שלהם — הם יכולים
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 56 | חתונת הגלידה החך | 1דן להט רוקד עם | 1 11111 המותר אלה שטראוס, שהירבתה לרקוד בחתונת בתה. ך* מעות התרגשות זלגו מעיניו 1של שלמה (צ׳יץ׳) להט, ראש עיריית תל־אביב,
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 57 | שפרה, כלתו של דן להט, בנו של צ״ץ׳ ,שולחת לשון ענוגה אר עוגתיהענק והסנסציונים ביותר של השבוע. דוד מושביץ הגיע לחתונה, כשהוא מלווה על־ידי כלתו פרחי, בלונדינית
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 58 | סמי וקס אלקולומנרו הגיע לחתונה עם אשתו ליאת (למעלה) בחברתו של טוביה סער מנהל הטלוויזיה. סמי היה״אורחו של מיקי, והרבה לשבח את מאכלי הבורקס. חתן השבוע, דוד
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 59 | — אי! מקום לשמנות (המשך מעמוד )35 שטימנץ. דוגמנית־הקבע שלהם, שלומית אמיר, שחזרה זה עתה מסיור־עבודה באירופה — ובחודש הבא היא שמה את פעמיה עם האוברזונים לפאריס
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 60 | משה טוב שהתכרסם נצייר וונ״סים, מגרה את סודות המיקצוע -עם פרישתו מן המישטוה ומעברו רחיים אזרחיים הכייסים את פניו, נהג להתלבש כצורה שתגרום לו להיטמע בהמון. ״הפעם
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 61 | ״לפני שעלינו לאוטובוס, קניתי ארטיק ואכלתי אותו כמו טמבל, ככה שהוא נזל וליכלו אותי. הבחורה שהתיישבתי לידה זזה ממני ועשתה העוויה. אבל הכייסים לא שמו לב אליי, הם
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 62 | ור חיה 091103 חי ה שחיה 25 20/ גיליון העולם הזה״ ,שהופיע השבוע לפני 25 שנה, גילה, תחת הכותרת ״רוצח מצדה נתפס!״ את הסוד השמור ביותר של מישטרת ישראל: בידיה היה
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 63 | מפעם לפעם מגיע לי... אזהרה: משרד הבריאות קובע כי — העישון מזיק לבריאות שווה כל מחיר. ק שר בסול & שות, מפעם לפעם אני מרשה לעצמי משהו מיוחד. כמו קנט למשל. אני
העולם הזה - גליון 2453 - 5 בספטמבר 1984 - עמוד 64 |
חזרה לתחילת העמוד