גליון 2454

העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 3 | מכחכים איש תשמי ד מי יהיה איש השנה של העולם הזה? קוראים מציעים: מאיר כהנא. הוא ריתק את רעת־הקהל, עורר — :עם יצרים של הרס והשמדה, וסופו שיגרום לשמד. המיפלצת
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 4 | מכחכים מותו הותיר חלד קוראים מביעים את צערם על מות דן עומר. לשם אמנות״ .מאותה סיבה היה דן עומר אחד האנשים היחידים בישראל אשר מדורו וכתיבתו לא עוררה אצלי את
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 5 | ב לנני ם מאת דניאלה שמי הליכוד רצה 20 התנחלויות. אנחנו רצינו .7 1גלי סביב! ,.העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורמן ,3טל
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 6 | כאשר הוא יעבור כבר השבוע לירושלים, אחרי השבעת הממשלה בכנסת. בעבר התבטא פרם באופן חד־משמעי נגד הרעיון שהיא תעזוב את דירתה בנווה־אביבים. כך מגרשים בלבנון מידע
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 7 | במדינה העם מה הם חושבים? מילון שימושי קצר: מה הם חשגו בשעה שהס דיברו ״ מה היה קורה אילו המציא מישהו מכונה המגלה את המחשבות האמיתיות של בני־אדם? מה היתה מכונה
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 8 | ״העדו־״הוא סרט קודם ל״ייול , שזיכה את גינאי בפרסום בינלאומי ובהצלחה מסחרית. ע. שמגרמעריב במדינה (המשך מעמוד )7 רוב עובדי המוסד הבכירים הם חברים ותיקים
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 9 | חהי ממשלת עבח־ה־דיבה־ ,ובקיצור ממשלת מעיל הסטוים נהטיז >\י ש חשוב אחד אמר השבוע על ממשלת־האחדות־ \ 1הלאומית :״זה הרע במיעוטו.״ ואחרי מחשבה של רגע, חוסי וזה רע
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 10 | הטבע-ק1רא לך בסמימצקי 1ספי,ח1,ממי| ,טבע | ניי ־ 2 0 ^-4 0 2 ״ הנחה המבצע בתוקף 25.9.84-2.9.84 תעודת שי־מתנה קולעת ת עודו ת ה שי של ס טי מ צ קי מאפ שרות ל מק בל
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 11 | הזקנים שהקימו את המעוו החליטו בה אחד ונוקו ץ מן רב הם פיללו לרגע הזה. (והנה, כשהוא בא סוף־סוף, הוא התקבל באדישות. רק לפני שנה וחודש, בוועידת מפ״ם שהתכנסה באולם
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 12 | -למה להחלי התבדח צ׳י ^ מרכז הזה כבר ידע רג ( 1סוערי 0יותר. התוצאות, כצפוי, לא הפתיעו הוכיחו פעם נוספת, שאין להאמין1 חבר מרכז אחד, המכריז מראש ל מי הוא יצביע.
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 13 | המנגנון המשומן .הבטיח ונואש את תוצאות ההצבעה ^ הדוברים דיברו על דבר אחד, 1 1אבל חשבו כל הזמן על דבר־מה אחר. ביום השני אחרי הצהריים התכנס ,.,מרכז מיפלגת העבודה,
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 14 | י1אר הווביץ קצת אחות... חידת ליברלי בערבו של היום הראשון, משנגמרה ההצבעה על ארבעת השרים הליברלים, התעקש מס׳ 1במיפלגה, יצחק מודעי, להשמיד את כל ההוכחות להצבעת
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 15 | מאחורי הסורגים זה מתחיל בחוקן. החוקן שהוא סמל הסאדיזם של בית־ הסוהר, וגם ביטוי להומו־סכסואליות הלאטנטית של סוהרים מסויימים. החוקן הוא מכשן ר של אונס. בגללו
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 16 | ממשלת האחדות הלאומית טרם קמה, אך האסטרולוג הרצל ליפשיץ כבר החליט לבחון את עתידה, לאור הכוכבים. ראשית, הוא הגיע למסקנה שמבחינה כלכלית אין כל סיבה לדאגה.
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 17 | 1| 7111191ך 11ך 1שר המישפסים, מסתודד עם שני ח״ני ש״ס, הרב יצחק פרץ ושלמה 1/ 1 11111 #1ע יוסף, בנו של הראשון לציון לשעבר, הרב הראשי הספרדי עובדיה יוסף. ניסים
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 18 | מה הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אומרות...מה גבריאל מוקד: ,,הימין הוא בער שינ״ם ואנחנו -צימחונים!״ בימים אלה התארגנה קבוצה של אקדמאים,
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 19 | וזם אומרים...מה הן אומרות...מה ה אומרים ...הה הן אומרות...חה אודי בן־ארי: יפה ירקתי: מיכאל שושן: ,,אני בשוט לא מסוגר ,,הזמן הגווע ביותו ״אני המפיק, הבימא׳,
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 20 | טלפן דהארץ ״ י״יישה ל ו וגט׳ חייג ( 03-824261 שלוחה )540 ואתה מנוי על ״הארץ״ למשך כל תקופה שתבקש במחיר 2,910 שקל לחודש, כלומר בהנחה של/0״ 50ל 3-החודשים
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 21 | הנסיון הצריח: האשה שאימצה אח היוד העבוייו המועד החזידה אותו לחיים נורמליים 0 1ו בו ד ה העבר! 1111113־ היה גונב כל אופנוע רב־עוצמה שמצא ברחוב, אבל בגלל גילו
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 22 | שדזר טלוויזיה י שיב ה.רב ת משתתפים״ ישיבת הוועד המנהל, הכולל בדרו־כלל שיבעה חברים, היתה השבוע ריקה במיוחד. המצב היה כזה: מיכה ינון, יו״ר, הופיע כרגיל. סגנו
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 23 | במדינה מישפט ״לכסף אין ריח ד המאזן של פלאטו: כישלון אחד, הצלחה אחת ״יום עסל, יום בצל״ חשב בוודאי שמואל פלאטו־שרון כאשר שתה את השמפניה הצרפתית המשובחת שלו
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 24 | חייג 824261־( 03 שלוחה )540 ואתה מנוי על ״הארץ ,,למשך כל תקופה שתבקש במחיר 2,910 שקל לחודש, כלומר בהנחה של 500/0ל־ 3החודשים הראשונים של המנוי, ובהנחה של
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 25 | כמה מילים על צביעות אני לא זוכרת בדיוק מה חשבתי ברגע צאתי לאוויר העולם, כלומר, הפעם האחרונה שהיתה לי מחשבה עצמאית לגמרי. ימים אחדים אחרי מאורע משמח(?) זה,
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 26 | הדיפלומטית הוותיקה ביותר נפרדת מישראלי חופה בתיאטרון התימנים מתחתנים פעמיים ם ם 3ו השחקנית חנ ה לסלו נישאה ביום החמישי למפיק שלה אביב גילעדי. גילעדי הוא בנו של
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 27 | | 1ד 1ה 11ך היא עורכת תוכניות ברדיו ואשתו של השדר | 1 1^ 11 114 111 בטלוויזיה הישראלית רם עברון, מהתוכנית זה הזמן, שהעלתה שוב את אחוזי״הצפיה בטלוויזיה. הם
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 28 | בגד עור: בפתחים עמוקים, המוצנעים על־ידי רצועות־עור רחבות. לחולצות נלוות חצאיות־אריג עשירות בלחצניות ובעלות כיסים צדדיים מעור, כש־הצבעים הדומיננטיים הם
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 29 | השימלה הוא ישר או בגיזרת מעטפה. קשירת־חבל. אילן לוי, מעצב בגד עור, עיצב קולקציה עשירה בסיגנון ספורט־אלגגט, ההולמת נשים וגברים בכל הגילים ומתאימה לכל ארוע, ביום
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 30 | הזמן כבר עתה .מקו ם בגיליון צילום ואמנות דאעוה אונו ת קמרה אובסקורה, בית הספר לצילום הגדול בישראל, פועל בשלושה מרכזים : תל-אביב, ירושלים וחיפה. בבית הספר צוות
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 31 | שלמה ניר, שישב 2ו שנה בנרא ער שוד מזו״ן ונסיו! רוצח, והמשחק בסוט המצטיין ״מאחור, הסורג מסבו ער הח״ם בנרא, ער היחסים בין אסיוים יהודיים ועוביים וער נסיו רחזוו
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 32 | ,בבית־הסוהר. הכבוד הוא הכוח! (המשך מעמוד )31 כשסיפרתי לאורי ברבש, בימאי מאחורי הסורגים, כי אני נפגשת עם שלמה ניר, אמר לי :״דברי עם רחל ״.רחל, מסתבר, היא הגורם
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 33 | שחלקם הארי הם אסירים פוליטיים, הם יותר משכילים מהאסירים היהודים? תראי, זה תלוי. בבית־סוהר יש תקופות שנעצרים אסירים יהודיים שהאינטליגנציה שלהם והרמה
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 34 | כל ראש הליכוד באו לבירת ישראל השניה כדי לחתו את שימעוו לוי ?הבה?והדת זהבה אלבז, היו ם לוי, ע ם שי מ עון לוי בנו של דוי ד לוי. ז הבה, לבו שהב שי מלת־ כלה לבנה
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 35 | עית־טאן ולכלה, להוריהם ולאורחים היותר מכובדים: לנשיא־המדינה, לראש־הממשלה, יצחק שמיר, ולשרים חשובים אחרים. כל שר שבא למקום זכה ב־מחיאות־כפיים סוערות, הן מן
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 36 | ¥ 11*111 2454 הגיע מולי — הוא היה שוטר אמיץ — קיבל צל״ש על זה — אמיץ אבל לא גבר. מאת • למה לא גבר? עמדנו האחד מול השני עם הנשק. יכולתי־לירות בו, להרוג אותו
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 37 | במדינה אשה בודדה בסבך בתי־הדין הרבניים ציונות יב.בר נסך ובל• בססידן הרצר אמר,,פר!״ האיש שהגיח, לראשוגה, דגל אדוס בקונגרס ציוני יש לו קבר בקיבוץ כינרת, כפר
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 38 | ד הו רו ס הו ס על אופיים ועל אישיותם של בני מזל בתולה יש לא מעט חילוקי דיעות. התנה גותם, תגובותיהם והדברים החשובים להם משתנים, לעתים אפילו כמה פעמים במשך יום
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 39 | המחרים שבר 4כמה מצלעותיו, הנסיך אלברט ( )50 יורש־העצר הבלגי ואחיו של המלך בודואין, כאשר החליק האופנוע, שעליו רכב על כביש־החוף, מזרחית לסן־טרופה, בריביירה
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 40 | הנערה בת ה־ 16 חזרה לגור עם אמה, הזמרת עליזה עזיקרי - ף* ית־המישפט המחוזי בתל{ אביב עמוס לעייפה בתביעות מזונות בתיקי־אישות. אבל תביעה אחת, שהוגשה השבוע, עוררה
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 41 | מזונות מהמאהב שדה מלפני 16 שנה, אריס סאן את השחקן והבית. כעבור שנה פגשה באריס סאן. אחרי שהסתיים הרומאן עם סאן, ׳ הכירה עליזה את האמרגן ששון רג׳ואן, שהפך להיות
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 42 | ¥את היתה הפתעת השנה בבית( המישפט. בין הקהל הרב שנאסף היה קשה למצוא אפילו אחד, שיהמר על הרשעה. לא בכל יום עומד לדין, על רצח, עורר״דין צעיר ומשכיל. מכיוון שכל
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 43 | אינני כועס עליה. אני יודע שהיה לה רגש אליי כל הזמן, לא הכחשתי זאת, אבל גם את בוודאי, כאשר אינך מעוניינת במישהו והוא רודף אחרייך, את משתדלת לנתק אתו מגע.״ הוא
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 44 | 1ך 1הונף לראשונה מזה שנים רבות בחזית ארמון / 1\ 1111 הפסטיבלים של ונציה. הפסטיבל שבעבר הלא 1 רחוק החרים את ישראל קיבל את מאחרי הסורגים בהתלהבות רבה. הרודן
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 45 | הסינור שמאחור הסי 1פור: כר 1כ ה הסרט הישראלי בפרס ס ה המסקנה הראשונה שמת־ \ * בקשת מפסטיבל ונציה (ה־41 במיספח עלי להגיש למישרד־החוץ של ממשלת ישראל. הייתי מציעה
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 46 | ^ ארץ כולה הוכתה בהלם — 1 1צעיר יהודי הותקף באלימות, נחתך בפניו בסכין־גילוח והוכה בכל חלקי גופו .״אתה מחלל את הדת היהודית ׳,אמרו ליוסי שגיא, לדבריו, שני
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 47 | בלישכת הגיוס אמרו לו ׳נחשוב עליך׳ וכעבור חודש שלחו לו צו־גיוס כדרוש. הוא התייצב והתנדב מייד לצנחנים. ״חייתי בסביבה יהודית ״,הוא מסביר שוב את מעשהו ,״כל חבריי
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 48 | צרות בשעה 12 בלילה עלתה על הבימה הזמרת, והחלה מייד לשיר. היא היתה לבושה במיכנסיים לבנים וחולצת־שכמיה תואמת. היה זה ביום הרביעי, במועדון סליק שבלונדון מיניסטור
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 49 | רותי גילעדי, אשתו של הד״ר עמי גילעדי, הובילה לחופה השבוע את השחקנית־זמרת חנה לסלאו. היה זה בטקס־חתונה עשיר ויפה, שנערך בגן ביתה. לאורחים היה נרמה, לפעמים, שהם
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 50 | וה היה העובס הזה שחיה 25 20/ בגליון.העולם הזה־ ,שהופיע השבוע ליפני 25 עמה, החלו מתפרסמות הצעותיהם של הקוראים לאיש השנה תשי־ט, כשרוב הקוראים ממליצים על מנחם בנץ
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 51 | טעם העולם הגדול. קשר בר<זל 4שווד טעם העולם
העולם הזה - גליון 2454 - 12 בספטמבר 1984 - עמוד 52 | ט״ו אלול תשמ״ד12.9.1984 , מיספר 2454 המחיר 500 :שקלים(כולל מע־מ) שנכווה חובש/
חזרה לתחילת העמוד