גליון 2457

העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 2 | סאוהבים הרבה ביום וג ס בלילה. 1002 קסרי קפה טורקי נטו באריות
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 3 | מכחכים טשה וחרפה האם היה צריך לבחור במאיר כתנא כאיש״השנה(״העולם הזה״ !)23.9.84 יש הסתייגות ויש גם בדיעבד, הצעה למועמד אחר. לבחור ולהכתיר את הרב כהנא לאיש השנה!
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 4 | וה היה העובש הי ה שהיה בליון..העולם הזה״ ,שהופיע השבוע לפני 25 שנה. עסק בכתבה המרכזית. תחת הכותרת ״מיטהר ושמו מוהר״, בבעיה שהטרידה צעירים ערבים רבים. אשר לא
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 5 | בלנוים גליבדד׳\ואדינים לפני הופעת כל גיליון של ראש־השנה, יש בין הקוראים הנאמנים שלנו מתיחות מסויימת סביב השאלה: מי יהיה איש־השנה? בשנה רגילה יש כמה וכמה
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 6 | ייי גו קי ך פרס זועם עד השביב שימעון פרם זועם על השב״ב, שהכניס אותו בכוונה תחילה למלכודת. השב״כ ניצל את תקופת־הביניים של חילופי השרים, כדי להודיע על סגירת
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 7 | במדינה העם ממ שרת המחדל הממשלה דומה למרבה״רו״ליים, שבל רכל שלו סוסעת בכיוון אחר, וראש אין בועת־הבורית הגדולה, ששמה ״ממשלת־אחדות־לאומית״ ,התפוצצה. לכאורה נולדה
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )7 אל־בעת לשעבר, הידוע בנטייתו החזקה לסוריה. • בבגדאד בישרו רמזים חזקים שגם עיראק תחדש את היחסים עם מצריים, התומכת בה במילחמתה באיראן. כך
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 9 | הוא תבע בתוקף את מישודהאוצו ומשהגיע אדיו התבור שאיו באמתחתו שום תוכנית, או שהתוכנית שרו נכשלה, או שהיא טווט־ה ההסתדרות נכנסה לתמונה. הממשלה התכנסה לדון על
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 10 | אנשים אלה סימלו בשנת תשמ״ד את הישגיהם וכישלונותיהם של ישראל והעולם. עולם ישראל ידעו בקושי היכן נמצא האי סרי־לאנקה(סיילון לשעבר), ומי הם הטאמילים, אשר
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 11 | הוכיח במהרה שהוא, כמו קודמו, פקיד של מיפלגתו, ושמותר לו לכל היותר לצייץ פה ושם. הוא עלול להביא לאובדן שילטון המערך בהסתדרות, מול פני הפופוליזם הגואה של הליכוד.
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 12 | וערת־הכספים של הכנסת. אך כוחו חרג בהרבה מעבר לחשיבות מישרותיו. היה זה כוח אישי, שביטא את עוצמת אישיותו, שאיש לא היה מסוגל לעמוד בפניה. שפירא הציל את מנהלי
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 13 | במשך כמה ימים עמדה במרכז תשומת־הלב הארצית אשה בשם שושנה פרץ, שבתה ליסה הופיעה בשידורי״הליכור. האשה הצדקנית, שזיעזעה את הארץ בגילוייה, התגלתה חיש״מהר כדמות
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 14 | הראשונה ערכו שכירים דרוזיים של כוח זה טבח בכפר השיעי סחמור, שהזכיר בזעיר־אנפין את טבח צברה ושאתילא. גם ראשי צה״ל שוכנעו שאין לתת לכוח זה שליטה ממשית בשטח, בלי
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 15 | ללמוד. טראומה זו דבקה במישעל עד היום. בסוף תשמ״ד הציע לו שימעון פרס לשמש כיועצו לענייני תיקשורת, אך מישעל השיב בשלילה. אין עיתונאים רבים שהיו דוחים הצעה זו,
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 16 | מדוע רצה חיים בר־לב להזעיק את המישטרה. מדוע נעשה מוטה גור שו״הבריאות ומיהו יורשו של ספיר ערב ראש־השנה החנה שר־המישטרה החדש, חיים בר־לב, את מכוניתו בחנייה
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 17 | פגשה בשדרנית עיינה אילין, בעלת רשת הרדיו כאן ישראל. איילון הגישה לתמיר שי, קלטת של שיחת־רדיו של תמיר בתחילת חודש מאי, ובו חזתה האסטרולוגית שהיא גם קוראת
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 18 | ביום השנה של מילחמת ׳ום־הנימוים שונו דוני שניגר אוו חדש ער הכישלון ך יי וויכוח שצף ועלה, לפני כחצי שנה, על 1 1הגנת רמת־הגולן במילחמת יום־הכיפורים. היפנה, אולי
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 19 | אלוף־פיקוד חוסי .הוא חשש ממיחטף, לא ממילחמה מינוי כזה עלול, מטבע הדברים, ליצור מתיחויות בין המח״טים, וקבלת תפקיד כפול, מפקד גיזרה ומפקד אחת החטיבות בה, חייבים
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 20 | הפאשלה של חופי _ < שיחר (המשך מעמוד )19 הכוחות הישראליים הדלילים שמולם. ליושבי כונקר־הפיקוד בגפה היה מושג קלוש ביותר על המתרחש ברמה. כשעות הערב עזב בן־שהם את
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 21 | 2ם11 כח מה יהיה?• מאתמ איר ת ד מנ ר נבואה על מיליארד דולר לצערי לא השתתפתי בשיעורי הנבואה בשביעית, בגימנסיה, ואני לא מוכן לגלות למה. אני מוכן להסתכן בנבואה
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 22 | 540 ואנו ס * נדאג לספקאת ה עי תון׳ ^ מ שך חודשיים בשעות הבוקון ״ ה מוקד מו ת לכתובתוח&ן שתמסור לנו תמורת 6,785שקל בלבד (מחיר מהל למתנה 13,570 שקל) עם ב מקום
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 23 | ד 1ד מגז (מ שמאד) הזא הסמן הימני של חרות. הוא חוד־וזחנית נגד שמיר וחבורתו, הוא ך פני שבוע התאספה חבורה עלי/זה בבית־קפה קטן ליד מצודת־זאב ברחוב המלו ג׳ורג׳
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 24 | -י — האגרוף של שר1ן מתנה שששה לך חג על ספרי: ארכיאולוגיה, הסטודיה ויהדות. 2070-4070 הנחה 0־ 30.9עד 19.10 (המשך מעמוד )23 כיצד רץ שר־החוץ ״והתחנן״ לפני יו״ר
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 25 | חבר לרגע עלו לעיניי הדמעות. זה היה בעת שידור מבט לחדשות בטלוויזיה. על המירקע נראתה תיזמורת צבאית שניגנה שיר, שבוודאי לא אמר דבר וחצי־דבר לרוב הצופים. היה זה
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 26 | הם שוב ביחד: קובי, קובי 1חנן יובל מסיבה בתוך חנן יובל, קובי רכט וקובי אשרת, שיחד נקראו לפני 10 שנים ,״שובבי ציון״, חידשו השבוע את הופעותיהם כשלישיה. גם הם
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 27 | בי ת הכלא השחקן הוא מנהיג האסירים היהודים הפליליים בכלא, המגיע, בסרט, להידברות עם האסירים הפוליטיים הפלסטיניים, שאת מנהיגם מגלם השחקן מוחמד בכרי. ארנון לא נסע
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 28 | לרות׳ לפתוח פרק ב גם השבוע מצאתי בין גל המיכתבים את האחד שגרם לי התמוגגות כללית. אני נשבעת שזה לא בגלל המחמאות שהיא מחלקת לי. הנה הוא, לטובת ההנאה שלכם, בלי
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 29 | קולנוע כוכבי דיסגי חושף טפח אולפני דיסני היו צריכים להקים חברת־בת חרשה בשם ט אצסטון, לפני שהעזו לנגוע בסרט בשם ספלאש. כי הרימוי שלהם, כיצרני בירור לכל המישפחה,
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 30 | מה הם *ומרי...מה הן *ומרות...נזה הם *והרי ...הה הן *וחדות...מ שמואר אבירור הכהן: רם ישי: י 1סי כהן: ,,אפילו אמא של י ,,ה ובנים לא שקלו על במציאת רופא לעובה!״
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 31 | תם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים. .מה הן אומרות...מה ה גד שן ריבדין: אירית מיטלפונקט: 1 ,־ 1985 נעוון־באוץ ״ל נע ור את הבער 34 ננסים בינלאומיים!״ זו
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 32 | מודעות בטלפיו לכל ה ע תוני ם ״ ^ בכר טי סי א שראי במחירי המערכת 8ש$ <:א£אוס * 1ו 5סוז*או 0זאו 0ז$8*£11ו •שראברט שרות ת.ד. ללא תשלום -חני ה חופ שית במקום נולד
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 33 | ווצח סונעודהגה, ווצח בהזוקת־נבט, הצח ברימון וווצח במאפיה עמדו לוין בשנת תשמ״ ו. או ענייו הציבוו התמקד בבג״ץ שבו אושש בית־המישבט העליון את אושיות־הדמוקדטיה
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 34 | 12 הסישפטי הגדולים (המשך מעמוד )33 אחר הרופאים במחלקה שבה אושפזה סוזאן, המטפלת, בעיקבות מורסות נוראות שכיסו את כל גופה, זיהה את הגבר שטיפל בה במסירות גדולה
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 35 | של המישטרה, על עבירת מישמעת פעוטה לכאורה. הוא נאשם בכך ששוחח בטלפון עם עיתונאים, ואישר כי למישטרה היה מידע על פרשת כנופית ליפתא, שנה תמימה לפני שנעשה בו שימוש.
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 36 | במדינה (המשך מעמוד )28 ריקה, הרי הם תמיד גילו את התכונה האמורה לאפיין אמריקאים: יוזמה. אם זה הקיבוץ שהקימו בערבה, קטורה. שבו הם מגדלים לא רק תרנגולי־הודו אלא
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 37 | בתמונת נישואין זו שהפתיעה את אמריקה מחוף אל חוף, נראים האדון והגברת הראשונים של ארצות־הברית עם הכלה, סטי רגן והחתן סול גדילי, כשלצידו ניצבת אמו. מה שהפתיע,
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 38 | הורוסהוס ,מרים 1בנימי!• מאזניים בחודשים האחרונים של שנת 1984 ובשנת 21985 עבודה בשטח זה נראות תקופות שבהן ייאלצו בני המזל להשקיע מאמצים רבים ולהרגיל את עצמם
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 39 | במדינה שטחים כב1שים הומור הנרדפים גם לימודים כהתכתבות אמורים על סטודנטים מאחורי סוגר וכריה רק ישראלים מעטים קוראים את עלון־המידע של אוניברסיטת ביר־זית. הקריאה
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 40 | _ ה 1ר 1סק 1פ _ _ כנסת? המפסיד הגדול מזה שלושה שבועות אני מנסה לשחזר את המהלכים שקדמו לאיוש ועדות־הכנסת, על יושבי־ראשן וטפן, ובכל שבוע שבו אני מתכוונת להכריז
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 41 | /0״ם 5מן השוכטים המחוזיים העוב״ם במדינה מישים: מסי שהם מהווים אבס אחוו בבית־המישפט העליון וסירתמוי 001011 בגין, שהוא עצמו מישפטן, ידע להעריך נכונה את חשיבות
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 42 | בינו צדיק, מנהל..הבנק הבינלאומי הראשון״ ,התבדסם בצדיק האחד בסדום בימי משבד המניות הבנקאיות. עכשיו נטען נגדו בבית־המישנט: גם הוא יעץ ללקוח גדוד והחזיק במניות
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 43 | ההלוואה. לדיברי צדיק ביקש רחמים את ההלוואה. כדי להציל גם את שאר המניות שהיו תחת השפעתו. עיסקת החלפת מניות סהר במירב אושרה על־ידי המוסדות המוסמכים של הבנק ורק
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 44 | — רחסי לא צדק — (המשך מעמוד )43 צדיק מנתץ את טענת רחמים שנמנע ממנו למכור את מניות מירב ערב המפולת, בכך שהוא קובע שרחמים לא מכר חבילות אלה גם בבנקים אחרים ששם
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 45 | העיתונאי איו קוטרו בא להעיד במישכטו שר אסף ח3ץ(בתמונה למטה) נחקו עדיו הסניגור שתי־ועוב, עד שהשונט נאלץ להתעוב ולהעיו שהוא לערער את מהימנותו של קוטלר, שתמך
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 46 | זה קוה דובים בבוהימה רבניהם -עכשיו זה קווה לאחת הזמרות הטובות במדינה ולבעלה השחקן: ןךי רותי, בתו של שגריר, | 1_1 /שהיתה סולנית בלהקה צבאית, היתה נשואה נעבר
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 47 | מירי אלוני ושמואל אומני בחתונתם ..חתונה כזאת עושים פעם בחיים״ מירי :״אני באה מבית לא דתי. :וד מחפש תשובות לבעיות שלי :עולם הזה. לפני הלידה אנחנו עור לא התרגלתי
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 48 | בזכות בזירחסת הרבנון ״אני לא מאמינה שהרומן הוא רציני. שאנגלי יכול להיות אסיאתי, ושישראלית יכולה להיות אנגליה. למרות שהרומן בינינו הוא הדדי,״ אמרה על הרומן שלה
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 49 | זה קוה .בעוב החג אילו היו נותנים לי לבחור בימים הנוראים האלה את איש־השנה, בבומה שביט לא הייתי בוחרת. הבחור בסדר וצודק תמיד, אבל... לפני חמישה חודשים נפטר אביו
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 50 | זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...ונם זה...וגם זה...ונם זה...וגם זה...וגם ...ואני בחוץ חומך רמחשבה מה שאני עושה עכשיו זו גניבה פשוטה וגסה.
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 51 | בוא גם אתה לטעם של מרלבורו הטעם של אמריקה הסיגריה ה מבוק ש ת ביותר בעולם 11 5 £חו אזהרה: משרד הבריאות קובע כי-העישוז מזיה לבריאות 1* 3 6
העולם הזה - גליון 2457 - 3 באוקטובר 1984 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד