גליון 2459

העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 1 | כ תשרי תשמ״ה 16.10.1984 המחיר 700 :שקל(כולל
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 2 | חדש מ״עלית״ עוגת שוקולד משפחתית חדש מעלית 1 עוגת שוקולד ^ שלא תגמר גם אחרי שכל הילדים ^ 0יתנפלו עליה. עוגת שוקולד משפחתית (גדולה) של עלית. זוהי עוגת שוקולד
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 3 | מכחכים כתבת ה שער הקידמי: בלחצם של האמריקאים: שדזם לדא טראזנזה ללמוד לקח מנכונות מנהיגים ערביים לשלום, ולא להחמיץ הזדמנויות, כפי שקרה ב־ ,1970 כאשר גמאל
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 4 | מכחכים ו ה הי ה 7 1 1 :1 0 1 1 1 1 :1שהיה גליון.העולם הזזד שהופיע השבוע לפני 25 שנה הביא, בכתבה מרכזית, את סיפורו של יואל ברנד, יהודי הונגרי אשר נתבקש, בעיצומה
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 5 | ,העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר 136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך־מישנה: דוב איתן עורך
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 6 | ל1י יקצץ לסרזסי הצעה מפתה לאסתרון שר־הבינוי־והשיכון, דויד לוי, מתכוון לקצץ בסמכויותיו של עוזרו האישי, אבנר פרוסי. אחת משלוש רישתות הטלוויזיה האמריקאיות הגדולות
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 7 | במדינה העם הפא שלה של פרס המילכוד של הוועדה שהביא עימו ראש־הממשלה מביקורו הראשון בוושינגטון שימעון פרם חזר מארצות־הברית, ובאמתחתו כישלון חרוץ, ופצצת־זמן מחדלית
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 8 | השפן של ערפאת (המשך מעמוד 17 קה רישמית להצטרפות אש״ף לציר קאהיר־עמאן, והופכת אותו למשולש מצריים־ירדן־אש״ף. עצם ההופעה במועצה בעמאן תהווה הצנעה של כל ציר בעד
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 9 | 1131311 כולם ידעו שיש לו תוכנית. עד שבא הרגע הגדול... הבלוף הגדול ^ שהייתי ילד בן 8או .9ראיתי סרט שסצינה אחת בו עשתה עלי רושם בל־יימחה. עובדה: אני זוכר אותה
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 10 | אזנית־פחם הגיעה לארץ וחזרה כלעומת שבאה - חברת־הח שסל סירבה דקבל את הפחם -מה מסתתר מאחורי העיסקה המוזרה. שבה נמכרה סחזרה בימחתית תמורת פחם פגום ך* שולי החדשות
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 11 | מל הודיע למנכ״ל החברה, יצחק חופי, אלוף (מיל׳) ולשעבר ראש המוסד לתפקידים מיוחדים, שאין טעם לאפשר את פריקת־הסחורות. מרגע זה הופעל לחץ ללא־תקדים על מישרד־האנרגיה
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 12 | המשק מתמוטט --המונים !חוששים מפני אבטלה 11 -גירו אנשי צמות המדינה חוגגים עם אילי־הכלכלה בחתונת־ואווה מפוארת עוגיות, קרמים, מרציפנים, סוגי מוס, שוקולד וגלידות,
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 13 | זהדההההושת *? 7111 הרס־ ן! £א א 1ס 8ן 7 4 *1 5י £זז 1! 0 5 085£8401511ס ־ ־80117־5710850 541.7107) 6 7 085471 11)15178007) 54)108 ׳ 0505748555 08885 -
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 14 | במדינה ¥הו: הערב, יום השני בשבוע, ( החל עידן חדש בישראל. לעידן החדש (תקופה זה אותו דבר, אבל לא כל־כך חזק) אין עוד שם עברי, אולי משום שחברי האקדמיה ללשון עברית
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 15 | אדם בשם שינדלר לא היה לי כל חשק להסתכל בסרט־הטלוויזיה על אוסקר שינדלר, חסיד־אומות־העולם (.מה, עוד סרט על השואה אך אחרי כמה דקות נלכדתי. יתכן שזה לא היה קורה
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 16 | מדוע לילי שרון אינה ע1וה לטרפה ומה החרים המוכס במוס קב ה ממיזוודו תיו ש ל איציק קול • בעוד ראש־הממשלה שי מעון סרס נמצא בוושינגטון, ניצלו אנשיו שנותרו בארץ את
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 17 | העבודה בכנסת כדובר־הסיעה. הדובר ומרכז הסיעה, הד׳׳ר ישראל (.רוליק״ז פלג, המיועד למלא את תפקיד מנהל לישכת העיתונות הממשלתית, היה מנוע מלקחת חלק בישיבה, משום
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 18 | לדוגמה, שהתחייב לו פעם בחודש. קשה ליישב את הסתירה. כמה שמקל־פים את העטיפות של קצב בזו אחר זו, עדיין נתקלים בעטיפה. תחביבים כמעט ואין לו. זמן פנוי — אין! הוא
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 19 | קם הרעש, כן־ שזה לא היה רק דגל׳. קצב משוכנע לחלוטין שהישגיו הם פונקציה של כישוריו בלבד. הוא שולל בתקיפות כל אפשרות אחרת. האם עובדת היותו בן עדות המיזרח (יליד
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 20 | ה ה אומרים...מה הן אומרות ...ה ה אומרים...מה הן אומרות...מה 1 בצלאל ציריקובר: גיף טולמן: .,אם יוזמנו ם ם 4עותקים -״אי־אנשו לנהר חבוה, אוציא את הסנו מחדש!״ בלי
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 21 | 1אומרים...חה הן אומרות...חה הם אוחרים...חה הן אונזרות...חה הם א ד 1ר1ן סוסליק: ..נכון שקישרס מועמד לתפקיד אחראי מח־אדם!״ מבין כל התדהמות שאני פוגשת כל יום,
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 22 | חטים החדשות תודשואה, מעביר, חבו קיבוץ, בקיד ממשרתי, עיתונאי, סגן ואש עיויה ועכשיו חבו הכנסת ה־וו *־י קטן, מיוחד רק להם. הוא למד סיפרות ופילוסופיה. כבר מגיל
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 23 | בבחירות לכנסת העשירית, ב־ ,1981 הוצב ארצי בראש רשימת הליברלים העצמאיים אבל לא עבר את אחוז החסימה. לקראת הבחירות של 84 החליטה המיפלגה להצטרף למערה קרה, שכשבאתי
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 24 | מתנה כל ב1קר.. 540 ואנו ס * נדאג לספק את העיתוו משד חודשיים בשעות הבוק 2״ המוקדמות לכתובת 1*$:שילמסור לנו תמורת 6,785שקל בלבד (מחיר מוזל למתנה במקום 13,570
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 25 | גםזה...וג םזה...וג ם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה1... טוב באטצע קטע זה יהיה מובן רק לקוראים הגרים במרכזן של הערים הגדולות,
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 26 | .2זליג -ארצות״הברית .1נאראיאמה -יפאן הטוב תשמ יד • הסרט הטוב תוו ^ סך הכל, אם מתעלמים מן המצב הפוליטי ושוכחים את המצב הכלכלי, ולא מתייחסים לתוצאות הבחירות
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 27 | מייד • הסרט הטוב תשמי ד • הסרו שנים שבהם לא הוצגו כלל סרטים מארץ השמש 4תשמ״ה. זהו מאחורי הסורגים, אבל מקומו העולה, או שטופטפו אלינו במשורה, אחד לשנה בסיכום של
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 28 | סרטי השנה (המשך מעמוד )27 המושלם ביותר. בניגוד מוחלט לאושימה, עמד סרט קטן צנוע של בימאי צעיר בזם קוהאי אוגורי, בשם נהר הבוץ. תוך כדי תיאור הידידות הקושרת בנו
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 29 | היסטורי. זה הכל ביחד, וכדי לפענח את המת כיבים צריך יותר סבלנות מכפי שתעשיית הקולנוע האמריקאית מוכנה להניח כי יש ללקוחותיה. תוך כדי הסקירה הדמיונית של חיי אדם
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 30 | רות׳ גחד הירושלמית שהיתר! אטרקציה נבערת קרחת, מגרה ענשיו-בחצ קריצה: .א1י מפהידה גברים!י החלישה רותי לגדל לפני חצי שנה, והיא טוענת שלעולם לא תחזור עוד להיות
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 31 | איכות בלתי רגילה,״ היא אומרת, ״כשאחשוף אותו לשמש, הוא יקבל גוון בלונדי. בינתיים אני עוד לא רוצה לקלקל אותו עם צבע.״ היא הפסיקה את הגילוח היומי סתם כך, ללא סיבה
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 32 | אני מפחידה גברים! |(המשך מעמוד )31 אחר, ולא יתרכזו דווקא במיגרעות. ״הוא שאל אם אוכל לעזור לו, והצעתי לארגן בראנץ׳ — ארוחת בוקר־צהריים,״ מספרת רותי ,״הזמנתי את
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 33 | 1״שאל קללנט מודאג שעבר השבוע אצלנו בפירושקי;. ...ובכן בשמחות מהחילות לנשב ונהיה קריר ומחשיך מאחר־הצהריים ״אך בעיקר כשהקבחעים שלנו שואלים בחוסר סבלנות ״יש בבר
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 34 | א׳ עמהן .אני מפחידה גברים לרות׳ לקום באמצע הלילה ׳ היא בת ,23 סטודנטית באוניברסיטה, ומתארת את עצמה במילים הבאות :״שקטה מבחוץ ונמרצת מבפנים, מאוד ספונטנית,
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 35 | ,,עשית את זה בשביל האתגו.״ אומו עמי פדו. היחיד שהגיע בבריטניה למעמד זה הי ש הוו• לגמרי. בקושי ידע אנגלית (.דיברתי מין אנגלית ישראלית״) .הוא התגורר
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 36 | .הבאריסטר הי שראלי. (המשך מעמוד )35 אך לאט־לאט התחיל לקבל תיקים. תיקים שטותיים אמנם. הסוליסיטרס זרקו לו עצמות ופירורים כשתמורת עבודתו היה שכרו שתי לירות
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 37 | בנו היד קיימים שני איזווים עד שם כוכב ונוס חדים בנימי!• מזל החודש: נונ ב ונוס הוא השויט ב מ אזניי ם מזל מאזניים הוא מזל היופי, האהבה, האמנויות, השותפויות
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 38 | ך* ירות אירופה מכתיבות את ^ האופנה. כשהכל לבשו קורסטים הדוקים, כך עשו גם הנשים הישראליות. בעידן חצאיות ושמלות המיני, חשפו רגלים גם בארצנו. עכשיו החליטו
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 39 | 1\ 1ך ך [ 1 1 1 \ 11 ראש אינדיאני בעיצוב של ירדנה זיו ואילנה כרמלי. \ ^ 41 \ 11 1אוברולים רחבים לה ולו עם הרבה חגורות ואביזרים מגומי שחור. למשה: אלסק ה
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 40 | שני דברם קוו השבוע לנתנאל עופדי.לבנו הבכור נערכה ברית־מילרו והוכח שהבעל הקודם של אשתו המיס אותו לכלא בעלילת־שווא מין גם אחרי הגירושין, הצליחה שוש לקבל גט ממנו.
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 41 | !?111ךון שושנה היתה אהו- \ 11 ^ 1111 בה מאוד על בעלה הדאשזן, שגיסה להשיבה אליו. משוכנע כי מיזרחי הוא שגרם לפצי־עתו, נחרד מהמחשבה כי אילו רצה, היה מיזרחי מביא
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 42 | תחוח! תחוח! ההיסטוריה חוזרת ״אני צופה שוועדת״הכספים החדשה תהיה יותר קאתולית מהאפיפיור,״ הצהיר השבוע אחד מבכירי האוצר. האפיפיור לצורך העניין אינו אלא יצחק
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 43 | שידור צר״ש למאיר שליו, על כתבה מרעננת ומשעשעת לסיכום שנת תשמ״ד. שליו הכין את הכתבה לפני כמה שבועות, כתבה שאמורה היתה להיות משודרת בשבוע האחרון של שנת תשמ׳׳ד.
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 44 | איז ה 071 חרוז לבסח דן יגיל באמת ילד חכם כמה גדי יגיל אתם מכירים? אחד ויחיד, ואין מישלו! טמבלים כולכם, לא למדתם לספור. אני מכירה ארבעה גדי יגילים, כולם אותו
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 45 | כשאני הייתי קטנה ורזה, לפני כמה דורות, אספנו, כל הבנות ,״פרסים״ — ציורי סכרין של ילדות יפהפיות עם תלתלים משגעים, שפתיים אדומות, לחיים ורודות ולבושות מחלצות.
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 46 | ;קוסמטיקאית עשתה דיאטה לכ סד הבר־מיצחה עשן!מלאכים בתערוכה 01711 חראביב בדיזנגוף סנטר שבתל־אביב נפתחה תערוכת ציורים, שבמרכה הצבע הלבן. בערב הפתיחה הופיעו אמנים
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 47 | בר־מיצמה כ סו ח תונ ה ליזיקה שגיא, קוסמטיקאית ואשת־חברה, ערכה את מסיבת בר־המיצווה לבנה טדי במיסעדה של הורי בעלה, עמי, בקזה דל סול. ליזיקה עמרה בכניסה למיסעדה
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 48 | במדינה (המשך מעמוד )*2 לפני כמה חודשים גילו כוחות־הביטחון, השומרים על המערכת, סימנים של גרירת שקים ועיקבה טריה בחול. החשד היה כי מישהו זרק מלבנון את השקים
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 49 | אורח פסטיבל חיפה, הבימו>י אנדר מיכאלקוב־קונציאלובסקי (משמאל) ,הנ חשב כעילוי, נושא דרכון הסי, עובד בו שו ת במערב, נהנה מכל העולמות ומכריז בראיון מיוחד ל עדנ ה
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 50 | _ ירד טוב קרייוז־מלאכ׳ (המשך מעמוד )19 בין השמירה על תדמיתו ובין המאבק על עמדותיו? ״תמיד עמדתי על עמדותיי. נכון שאני לא תוקפן, אבל אני תקיף! אני לא עולה על
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 51 | רוצה עכשיו אדום זהב תערובת אמריקנית משובחת אזהרה-משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות 0א 81£א*/1£810ו 41ס £5ד ז ־ ו מ * 0ו 0מ 11£ו?
העולם הזה - גליון 2459 - 16 באוקטובר 1984 - עמוד 52 | נתנאל זשנשנה
חזרה לתחילת העמוד