גליון 2460

העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 1 | מיססר 2460 ב״ח תשרי תשמי־ה 24.10.1984 שנה 49 המחיר 700 :שקל(כולל
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 2 | וי מ רי עקב סון ט מי
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 4 | מכחכים כתבתה שער הקדמי: מחיר התמיכה שימעון פרס חזר מארצות־הברית. הבטיחו לו, הוא אמר. אבל הקורא חסון רוצה לדעת: כמה זה יעלהו כל ראש״ממשלה חדש בישראל נוסע, ראשית
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 5 | זה היה העו&ס ר 1ה שחיה מכחכים ליבאי אצל זמיר גליון ״העולם הזה״ שהופיע השבוע לפני 25 שגה הוכיח, כי העיתון עסק כבר אז, כפי שפירט העורך באיגרתו לקוראים, בכל
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 6 | ב ל תי ם סאת דניאלה שמי אנחנו, הח״כים, צריכים לשמש ,העולם הזה״ ,שבועון החרשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־רואר 136
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 7 | לחץ על נחמקין שר-החקלאות, אריק נחמקין, עומד להחליף! את כל מינויו של קודמו, פסח גרופר, במועצות־היצור השונות של המישרד. נחמקין כינס את המועמדים להדחה והסביר,
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 8 | במדינה העם סס 600 הממשלה ראצ׳ ר צ׳ י ל הממשלה משותקת, השרים מברברים, הלגגיגים יורימ והחיילים גהרגים מאיר אבני, מזכיר קיבוץ שמיר, אינו נואם גדול. איו לו קול
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 9 | המשחק החדש מתחיל! למקומות. היכון. גרד! ׳ חכעלר 0 .י ׳ 0 רא
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 10 | זוהי מ שימה לאומית עליונה: לחסל את הסאדיזס במי שטרהו קודם כל יש לטהר את המישטרה מכל אדם שעזר ליצור את המצב הזה, או שהשלים עימו מתוך ציניות, אי־שפיות מוסרית,
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 11 | האורגיות במישודהתחבווה חוזות ער חבו הממשרה -שמו הוזנו באורם בית־המישפט מי הו חשר ט 7חאורניה? ברוכי הסבירה, שאם ישוחרר בירנברג בערבות, קיים חשש להשפעה על עדות
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 12 | עצמוו -הוכעם משוב בעניין או נמחק עדיו׳ ה שופט למעשה, התייחס ויתקון לעניין שהתרחש כשהוא עדיין לא ייצג את בירנברג בתיק. לפני שלושה שבועות אכן התקיימה שיחה בארבע
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 13 | מתיתיהו דווברס תבע והדיח את דורצ״ו מהסוכנות, ניגרר הצהותו לפילוג הרימו -מיברגת־העבודה רוצה לקנות נמה?•נורים בסימעונוח, לא בסיטונות, מסניס חמישה־שישה חבוי־מסת,
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 14 | ^ לפני חודשיים התקיימה אסי־ €פה נאצית באולם הקטן של בנייני האומה בירושלים 500 .הנאספים שמעו דברי שיטנה ונאצה כלפי האוב־לוסיה הערבית. קללות נמרצות נגד המחנה
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 15 | ם נכי ר דדי נדלים/ במה רוצה שר־האוצר, יצחק מודעי, בימים טרופים אלה? במנכ״ל ביום השלישי אחרי־הצהריים נכנס אדם קצת־מוזר לבית הפרקליט בתל־אביב, עלה לקומה השניה,
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 16 | שב׳ התיקווה בפאלרמו בשבוע שעבר היתה לי חוויה מרתקת. ביקרתי תוך ארבעה ימים בארבע ערים איטלקיות: פאלרמו, רומא, נאפולי ומילאנו, לפי סדר זה. זאת היתה התרוצצות
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 17 | איך ספנים את שינזשן פרס בלישכתו, מה מציע יצחק שמי ר לכתב־הרדי! ו איך חגג יצחק ליבוי מאז נכנס שימעון סרס לתפקידו החדש, מתלבטים אותם המקיפים אותו איך לכנות אותו.
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 18 | חודשים. ייאלץ עורר״הדין 1ד פתח־תיקוואי הפעלתן אברהם (״אבי״) אורן למצוא לעצמו תחליף לבילוי בערבי־שבת. מאז החלו הפגנות החרדים, ליד בית הקולנוע, התייצב מולם אורן
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 19 | בלילה של ר וב הן נומה הקואליציה של שוון וכתנא, בתמינתם של 3ל חסיד הטווה, ההתנחלות והימין הקיצוני שכחו את הרצח במיכללה האיסלאמית בעיר, זמן קצר אחר־כך. באותו
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 20 | *171י|* 1ח חיילי צה״ל, אנשי מישטרה ושוטרי 1 114 . 111 4 1 1ו | מישמר״הגבול במיטפרים גדולים שמרו באותו הערב על החוגגים המחוללים. החיילים עמדו בצד וקפאו מקור.
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 21 | מתנה כל בוקר.. נדאג לספ ק את 540 ואנו העי תוף ^ מ שך חודשיים! בשעות הבוקון ״ המוקדמות לכתובת 1*$::שתמסור לנו תמורת 6,785ש קל בל ב ד (מחיר מוזל למתנה 13,570
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 22 | שידור בתוככי הרשות מה עם וירשובסקי? מיפלגת־שינוי חותרת להכניס איש משלה לווער־המנהל. המגעים מתנהלים מאז הצטרפה שינוי לקואליציה הרחבה. כוונתה להכניס איש לוועד,
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 23 | :ה ה אומר׳...מה הן אומרות...חה ה אוהדי ...הה הן אומרות ...ר יוסי שוהם: נתן וולוך: אברהם ברדוגו: ,,משתתפי שימחת־תווה ..הבישוף טוטו מקבר <1ת ,.בענ״ן תובות
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 24 | 0אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אומרות...חה הם א רוני אריאלי: ,.אחו השנה הבאה יהיה יותר טוב!״ לפני שנה, כשהמצב הכלכלי בארץ הגיע לקטסטרופה שחשבנו
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 25 | רפי נמש -מנכ״ל הברת ״ביוונים״ לא לגזענות -כן לדוקיום! שולה כינוס ארצי למען חקלקת חוק נגד גזענות ואפליה ייערך ב־ 0.84ו 28. בשעה 8.00 בערב באולם נחמני בתל־אביב*
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 26 | הכלעס קבלות דיזנגוף. אח, איזה רחוב. שמלות ב־ 500 דולר. מיסעדות סיניות וסיצואניות, פיצות, המבורגרים ובורקאס. בחורות הכי־יפות בארץ ובוהמה שחשבת בימי שישי על
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 27 | אס־ דייו אוסף שבע יפהפיות הטלוויזיה שמה פס על בנזין נקניקיה בנוסח חינה אין שינווים ביקב ראשוו אינה 1\ 1¥1ך ו | 1ץ 1ראש עיריית ראשון־לציון משקה את אשתו, נעמי, |
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 28 | ] הבנות שר אסי ונדב יש הפתעות. גם בעידן הקיצוצים, יש כנראה עתיד לקולנוע הישראלי. השבוע הודיעו אסי דיין והבימאי נדב לויתן, שהם מתחילים לצלם סרט חדש, ולכבוד כך
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 29 | לתפוס יוזמה, לעשות זאת בעצמך, וגם * 81§ 6 ךיוךו היא השיק הפא ! 11 1ריסי, גיזרה ות־פירה איכותיות. את הזיאקט מדגישות כריות. חליפה צרפתית עבה, מחמם ומעודן, בגווני
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 30 | וציבעי־ארמה חומים. גזרות החליפות הן שונות: ז׳אקט קצר בגזרת ספנסר או ז׳אקט ארוך, המגיע עד הירכיים ואף מתחתן. הכתפיים מודגשות מעט, בכריות שאינן בומבסטיות בגודלן.
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 31 | שמונה לירות שר אחו וסרטים שר סלוניקי טלט ן ץמישד 1ימים ושתי שעות טיסה בלבד ( 1הפרידו בין פסטיבל הסרטים הלאומי בסאלוניקי ובין פסטיבל הסרטים הבינלאומי, שנערך
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 32 | קולנוע איזה בלא, איזה פלא! פסטיבל חיפה רא ש 1מון^סח 1984 מישהו כבר העיר בציניות, שלא יכול להיות •י תעלול־פירסומת טוב יותר לסרט מאשר מותו של השחקן הראשי,
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 33 | ,בגלל שו:י קמטים מיסכו, ליד העין אני כבר לא ד י צעירה לקולנוע!״ מתלוננת מיו יי פביאן, האשה שאמוה בתעמולת־הבחירות ..תחשוב על זה;!״ ״תיראי,״ היא אומרת ומצביעה על
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 34 | הזזה 111111 *1 1 *1עקרת-בית היא לא משתגעת להיות, אבל \ 111 1ארוחה חמה יש כל יום לילדים ולבעל, כי גם מישפחה של שחקנית צריכה לאכול :״קפה אני דווקא אוהבת לעשות״.
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 35 | ״נשארה זרה בארץ!״ המשך מעמוד )33 פרטי מאוד שלי, וכשהוא לא בא על סיפוקו חשבתי שהעולם נעצר ושום דבר לא שווה. ״היום אני צריכה להיות לגמרי מטומטמת כדי לחשוב שלשחק,
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 36 | ן * יאנה שלחה זרוע שזופה 1לכוסית השמפניה. לצד הבקבוק והכוסיות היה ראי קטן ולידו חבילת הרואין קטנטנה .״ג׳ונסי!״ קראה דיא־נר״״ בוא לחגוג, היום אנו מסיימים!״ היא
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 37 | ¥11*111 !ספינת האהבה והסמיסי (המשך מעמוד )35 מבטו לג׳ונסון ואמר לו :״תראה, אדוני, אני לא מכיר אותך ולא יודע מי אתה, ייתכן מאוד שאתה לא מחבל, אבל אם אתה סוחר
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 38 | הו רו ס הו ס עקרב, ובינתיים צריך להפיק את מירב * התועלת מהמצב. שנת 1985 עומדת בפתח, וכאן ננסה * להשקיף או אולי לתת הצצה על מה שעומד ; לקרות בשנה זו.
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 39 | יי הורוסקופ (המשך מעמוד )37 מגורים כאן התמונה נראית בהירה ו טובה יותר. אם כי גס בשטח זה הקשיים וההגבלות של שנת 1985 יתנו אותותיהן, בכל זאת אפשר יהיה לבצע
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 40 | נ פו רי און 1011 0111111/ סראראס ראיתם פעם מיליון דולר? על כמה עשרות מיליונים הנחתם עין? קדחת! אך אם אתם רוצים להתחכך באחד שיש לו, רוצו להילטון תל־אביב לפני
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 41 | ךךןךן ^ ן ךי| 1ך ין ר ברורייל נישאה לאחר גירושיה מאניזץ 11 711 ^ 1 1 1 1לעורך־הדין אברהם בריר, שפתח מישרד בניו״יורק. הראיון התוקפני שלה עורר תמיהה בקרב
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 42 | וריר -השמיצו מירחמה שעדה זיכרוני, היא היתה בסך הכל גרופית בקבוצה הזאת, ולא יותר.״ את לילי אבירן פגש צוות העולם הזה בדירתה השכורה ברחוב ריינס בתל־אביב, כשהיא
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 43 | יכבט גבביבט —י חג שימחת טרור— (המשך מעמוד )19 הגדול לאקסטזה והכל פרצו בשירה ובריקודים סוערים. מאת מאיר תדמנר להכביר את מחיו הביצים ולצאת מלבנון גם הפעם חיפשתי
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 44 | ורה קלזגר, תאומת מנגלה, היתה בת 5כשהגיעה ואושוויץ עם אחותה התאומה והוויה. עד גיר 7סברה עימ״ם וזוועות. במשך 40 שנה רא וצה איש לשמוע את זיכרונותיה. כעת היא מדברת
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 45 | ״הסיוטים חוזרים אלי כל לילה ך • בת כמה היית כשפרצה מילדומת העולם השניה? (המשך מעמוד )43 התחושה המוזרה שהאשה הזאת מצליחה להעביר אלינו. כשפרצה המילחמה הייתי בת
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 46 | אני צועקת. אני רוצה למות! בעלי לא יכול לעזור לי ואז זה עובר. אני יודעת שאלה הזיכרונות שקשה לי לשאת, כי הרי כל חיי נאחזתי בחיים בכוח, אבל הזיכרונות חוזרים כל
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 47 | בנעם השלישית הנסיוה הנועל תדאביב. מה גום לה 1ונו?־ ך ין מש שנים ושינעה חודשים 1 1חלפו מאז נוצחה הפועל תל־אביב במישחקי הדרבי של תל־אביב. שיבעה נצחונות וארבע
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 48 | אך מה שהיה קל בעבר נעשה קשה כשבשטח יש שחקן נוף, האוהב לשחק בכדור ולכדרר בו בדיוק כמוהו. הסיכסוך פרץ את הסכרים, כאשר באחד המישחקים נראה בבירור שהשניים לא מוסרים
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 49 | במדינה עסק׳ חלב ישראלי, פרה אמריקאית 3יצד מבקשים אמרגני־צמרת להיחלץ מהמשבר המשבר הכלכלי פגע קשות גם בהפקות המקומיות ואמרגנים ישראלים החלו לתכנן הופעות לחדל.
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 50 | ויז־קה שגיא חובירה את בנה הצעיו רבו־מ*צווה. מעטים דעו שנוסו על הטוגדח של בנה הבמו, המואשם בוצח, מסתתוח מאחור היונה טוגו־ה נוספת: אתיה ניסה להתאבד בביתה *ץ עטים
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 51 | ״הסיוטים חוזרים אלי כל (המשך מעמוד )45 שלנו, עשו ניסוי מיוחד: חקר ההתנהגות. הוא רצה לחקור אצלנו ספציפית את כוח־הסנל. חקך איך ההפרדה מאמא משפיעה עלינו. הוא נתן
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 52 | רוצה עכשיו אדום זהב תערובת אמריקנית משובחת ־אזהרה-משרד הבריאות קובע כי העישיז מזי? לבריאות ם ע 81£1ו\ו\1):/א£ן א 4 £8־דז£מ^סו 0מ20
העולם הזה - גליון 2460 - 24 באוקטובר 1984 - עמוד 53 | מי ססר 2460 כ״חתש רי תשפדה 24.10.1984 ברוריה דויד אבידן משיב מילחמה
חזרה לתחילת העמוד