גליון 2461

העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 1 | מיססר 2461 31.10.1984 המחיר 800 שקלים(כולל
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 3 | מכוזבים הכיפה שד קורפו האורגיות במישרד-התחבורה (העולם הזה - )24.10 האם יש חשיבות ליחס לדת! כאשר כתבתכם כי החיים האינטימיים של השרים אינם מעניינים את הציבור,
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 4 | 1ה היה ד ו 1ו 0 1ה 1ו 7שחיה /ס ע 25 בגליון ״העולם תה״ ,השבוע לפני 25 שגה. הגישה חכתבה המרבזית. ,חידון בחירות 1959״ ,אפשרות כמעט־מדעית לקבוע את הרשימה שעבודה
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 5 | בלתים דניאלה שמי ,ייעודם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר 136 העורך הראשי: אודי אבנרי עורך־מישנה:
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 6 | מואשם בהתנהגות של איפה ואיפה כלפי הפונים ללישכה. מכיוון שהמותקפים ישיבו מילחמה שערה, צפוי בלישכה מתח רב, שיעיב על עבודתה התקינה. זנבר ל,,חברת חשמל״ שר־האנרגיה,
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 7 | במדינה העם סברה פי־ל־מישמיש איש איגד יפיל להתלונן שיש במדינה אך ידס משעמם אחד: עו 6ות ק6ואימ, חטי 6ת תינו?, רצח וטרור־טנדי הפולקלור הישראלי התעשר השבוע בכמה
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 8 | במדינה הטיעון הזה. גור היה אומנם חדש יחסית בזירה הפוליטית, ואיש מעס־קניה הבכירים של המיפלגה לא ראה בו את גיבור חלומותיו. אלא שגם המועמדים האחרים, חברי
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 9 | 1X93X8 זה פשוט לגמרי: שרז אז אבטלה. פ שרה א 1רעב עכשיו הילד מוטל על הארץ ומקיא את נישמתו. ] 1ו 9חוחם 1א * 0 ^מילחמה, כך אמר צרפתי חכם, היא עניין רציני מדי 1
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 10 | ך• אווירה בבית מישפחת לוי 1 1בהרצליה כבדה. בסלון המרווח יושבים בני מישפחתו הקרובים של רון, ומולם מתחלפים בתדירות גבוהה חבריו הנאמנים, הבאים להביע את צערם
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 11 | ידו על נשק? איך בעל הנשק משאיר נשק מופקר? איך לא באו הנה לחפש את הנשק, הרי ידעו שהוא עובד שם? ״הוא הרי משוגע. לו לא היה משוגע, היה הולך למישסרה ומספר להם שהוא
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 12 | מישפדות הגרצח ג׳מאל עבד־אל־רדוים מישסחת החשוד־ברצח נימר עבד־רבו ״אנחנו מצטערים בשבילם״ (המשך מעמוד )11 באותו הערב, אחרי שנודע על הדריות עם אוניברסיטת ביר־זית
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 13 | שדשדת־הדסים ״ההתקפה על האוטובוס,״ נכתב בפתק שהיה מונח ליד משגר הטיל, ״היא נקמה על הרצח של שני הסטודנטים היהודיים ליד מינזר כרמיזאן״. ביום השני בבוקר הודיעו
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 14 | רפתות את הכספות? היה זה, ללא ספק. שבוע התרנגולות. הברווזים, ושאר בעלי־הכנף. ביום השלישי, בעוד כולם מלחשים במיסדרונות הכנסת על ההתייק־רויות הצפויות בלילה(.תרוצי
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 15 | מסוכן אכזרי בשנים האחרונות לחייו היה נתן אלתרמן האליל התורני של חסידי ארץ־ישראל השלמה. עד היום מעלים המתנחלים את שמו על נס בכל הזדמנות — גם בכינוסים המוקדשים
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 16 | מדוע מחליפים את כיסאו של אברהם שפירא ואיזו הפתעה ציפתה לניצב אברהם תורגמן לפני חמש שנים קיבלה עידית, אשתו של ח״ב העבודה מיכה חריש, מתנה: שעון־יד מקסים. אבל היא
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 17 | השלט כדת־וכדין על לוחות- המודעות. עמית הטיל וטו, והכרזות שנכתבו נגדו מאוחסנות בעיריה ולא הוצאו להפצה. ערב יציאתו לפאריס כש־ליח־עליה של הסוכנות, גויים העיתונאי
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 18 | שימשו בוס הבטיח לגייס חמישה מיליון דולר למטרות חינוכיות של ״בית ברר -ונסך זה משמש בחשאי למימון מיפלגת־העבודה יו״ר־מיסלגה סרס ..הממשלה -גם בשביל זהי ידיר אבן
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 19 | מי מ שלם בעד הביטאון המיפלגתי המשל? ההחלטות הננונות שקי־ \ 1כל באחרונה אהרון הראל, מנכ״ל בית ברל, היווה המתת״חסד של הביטאון האידיאולוגי של מיפלגת העבודה
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 20 | ת הם אוהדים...הה הן אוהדות...הה הם אוהדים ...הה הן אומרות...חה ה לסלי 1סבה: יעקב ארנון: .,אם ״עשו צעדים נמנים ונבונים -נצא מזה!״ .פנחס גולדשטיין: ,.לא הונו 1אם
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 21 | אומרים...מה הן אומרות...הה ה אומרים...מה הן אוחרות...מה הם < ..ציח־ציח זו מילה בעריבה, ביקורת לא משפיעה ..ע ד ״ 1איו בכנסת רק כשמתכוונים להעליב!״ עלי. אני
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 22 | ..השלם החד חושו מיסמך שהיה גנוז במשך 22 שש והמטיל אוו חל המתרחש ענשיו: הנסיון לנצל את מנגנון־ההסבוה של המדינה לצרכים מיכלגת״ם 11 יעמד של קולק הכל־יכול, שבז בכל
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 23 | מתנה כל בוקר.. 540 ואנו ס * נדאג לספקאת ה עי תון׳ ^ מ שך חודשיים בשעות הבוקון ״ ה מוקד מו ת לכתובתן ח 123 שתמסור לנו תמורת 8,280שקל בלבד (מחיר מהל למתנה 17,560
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 24 | ש דו ר צל־ש דמשת בעיני, • לאיתן אורן, על כתבה אנושית ומרגשת על החלל ה־ 600 במילחמת־הלבנון, ועל קיבוץ שמיר בכלל. זהו קיבוץ הכולל בתוכו את כל סיפורה של
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 25 | גוד אפטרנון. סנובים חמודים שלי. איזה נקמה מתוקה יש לי בשבילכם. אח, אח, אח! שנים שאני באה לבתים שלכם ואתם מגישים לי תה (למרות שאני אוהבת קפה) ומזבלים לי את המוח
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 26 | גמר מקבל את פניהם שד הסועדים בהרצליה זמרת ותיקה מאוד מזמינה חיילים צעירים דריק 1ד בתל־אביב בימאים מקווים שהטובה תיפתח מעכו מ א חו רי חו מו ת ע כו הם הלכו בקטן
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 27 | * קיבלה זר״פרחים ו לפאב בודגה לש־וקי, שגם היא מו־ .אחרי שוישינסקי מסיימת את הופעתה העברית הצעירה, מופיעה יפה ירקוני, ומדי שבוע הן נפגשות בפאב. בכל יום רביעי
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 28 | היא הובכת ררנוש הלאומי: היא טובה והדירה, דנו בני המישנחה, והיא שווה רכל י עובי הבד, איכותו ועמידותו בכביסות רבות טובה יותר. לבד הפוטר משלבים בדי סאטן, כותנה
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 29 | לנל שעות היום ננש, גברית ונשית גרבי־כותנה — שלושה דולר; חגורות — שלושה דולר. בפתורי־מתכת. גם בחברת ט.ה.בד, המייצרת כותנות־לילה, פיג׳־ מות, חלוקים וביגדי־אירוח
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 30 | על המוצר אומר הכל מד 0 מיקרוגל קחס 6ל קריס 5ל ><נא 5 0ו\/ז 0ו-נ־ו־ קריסטל רו קו קריסטל 0 0 1ק1ז\^111 ׳דזטסממסט ץ^־ קריסטל ><ואס 5ו/ץ ו 0ו >1 3111*110)11
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 31 | קולנוע כוכבים שיר אשיר בגשם שר קוניאק צרפתי הזוכה המאושר בפרס על מיפעל חיים שהעניק המכון האמריקאי לקולנוע בשנת 1985 הוא ג׳ין קלי. מי שזכור לער כרוקד עם מיטריה
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 32 | דוחן בוב/ו ך 1י כבר עם כדור ביד, אך ^| 0עדיין לא כדורסל. דורון שיחק כדוריד, ואף שבר את ידו. ** אז דרך כוכבו של דורון ג׳מצ׳י */לפני שלוש־ארבע שנים, זה היה ברור:
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 33 | הידיים היקרות ביותו במדינה נמכרו כדי להציל את מכבי ומת־גן מבשיטת־וגר ויעזרו בשנה הבאה למכבי תדאביבצמוד לדולר) והרי בכל שנה גם עולה מעמדו וערכו בשוק. הפרידה
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 34 | נזיסבוך חסוי (המשך מעמוד 122 היטב שמנחם בגין של 1977 היה איש רחום וחנון. לא רק רחום וחנון. אלא גם איש־אופוזיציה ותיק ומנודה, שהיה זקוק ללגיטימאציה. מפא״יניקים
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 35 | שו ד/ז ן* פה (שם בדוי, השם האמיתי נאסר לפירסום) הציצה בחלון חנות־הנע־ליים שליד התחנה המרכזית בתל־אביב. בעל החנות, יגאל סהר, גבר נמוך בגיל־העמידה, יצא מן החנות
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 36 | י— דורון ברבע מיליון — ,והמשך מעמוד )33 ישחק לצידו של מיקי ברקוביץ בשנה הבאה מעוררת כבר עתה חלחלה בקרב המתמודדים על התואר. השאלה המסקרנת היא, במקום מי ישחק
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 37 | הורוססוס מרים בנימינ׳ מזר הח 1ד ש: עקרב פלוטו, הפכו אותו לשליט עקרב, וכוכב מרס הועבר אחר כבוד לשמש, כשליט שני של המזל. פלוטו הוא הכוכב האיטי ביותר שאנחנו
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 38 | א׳עממ׳ה/ לרות׳ הצלע הגזספת נשמע נחמד, והרבה יותר מזה. ( )1048/84 בהחלט מסוג המיכתבים החביבים עליי .״בן ,34 אקדמאי. בתהליכים ובפזילה נבוכה החוצה,״ הוא מתחיל
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 39 | יהרה בסופו של דבר תהיה עיסקת־חבילה. לא ביום הרביעי והחמישי שעבר, שבהם אמורה היתה להיחתם. גם לא השבוע, לקראת ה־ 1בנובמבר. הנה, כבר הספיקו להרוג עוד הצעה לעיסקה,
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 40 | שתן חצה לפתות (ולבתה) לבית־הספר התיכון תלמה ילין בתל־אביב ופנו למגמת התיאטרון, שם לומדת שרון. כשביקשו ממנה לבוא לבחינה, היא התחמקה(״חשבתי בליבי, מה לי
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 41 | | ¥י 1י \ 111ק 171| 1שרון, בעלת עיני הטורקיז המלוכסנות, וירדן . 41 11 11/11.1 #1לוינסון (מימין) הבלונדית, נעלת העינייס התכולות. .אני יפה,־ אומרת שרון- ,אבל
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 42 | הפרופסור אורי אלקיים, רופאילב, מסביר כיצד אפשר לאתר מחלת־לב לפוני שמקבלים את ההתקף, מספר על שיטה רמאית חדשוז שבאה למנוע ניתוח וטוען שהישראלי אומנם מחד ממחלת
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 43 | בתוך מעטה של סודיות ומיסתורין. אחרי כל זה, כשאני קוראת בעיתון שהרופאים מזהירים כי אחת מכל 3ג נשים בישראל עשויה ללקות בסרטן השד, כשאני נכנסת להיסטריה ובודקת כל
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 44 | ״רב־האדם הוא כטביעת־אצבעותיור (המשך מעמוד )43 מתחילה כאשר אדם חולה־לב משחק בטנים. לאדם כזה זה באמת המישחק לא בריא, ויכול לגרום קטסטרופה. אני מניח שלכך התכוון
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 45 | ל^גי• *5555י&ייחי מי־י!ינ! ואהוזסמוזיננוגונוס תפעלה פי ס רא
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 46 | אשתו החדשה שר אודם טוענת שתמי מטרדה אותם, ותמי אומדת שאולם הוא המצלצל אריה, שהוא ״שאד תמיד ידידה ^ יזה שקר! להעליל עליי ש* אני מצלצלת ומטרידה את אולסי כל יום
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 47 | (משמאס ׳ושה את מקומה שר תמי ברעמי (מימי!) בריבו שר אורסי. התיוש גם את אניבה התגלתה כבעלת גוף חטוב. גובהה — שני מטר וסנטימטר אחד — ממקד בה את כל המבטים. היא
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 48 | פרח בסוף הקיא מתגרשים מתחתנים שלישיה משעשעת מאוד נראתה סועדת לאחרונה במיסעדה אוסקר התל־אביבית. בשולחו אחד נראו יושבים ואוכלים אלי טמיר, אנבל טמיר והומר איתן
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 49 | לסבתא יואל ריסל כתב לפנינה רוזנבלום את המילים לשיר מצאתי את אבא, שאותו היא עומרת לשיר בתוכנית־טלוויזיה גרמנית לפני 15 מליון איש. דרינג־דרנגתי אליה לפני שנסעה
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 50 | במדינה דרכי־אדם כ״ך ייפסל כהנא יש עילה טובה ל6סילת כהגא: גם מקורית, וגם חוקית שמואל גוטנטג, בעל סוכנות־הביטוח ברק בתל־אביב, היה מרוגז ממה שראו עיניו על המסך
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 51 |
העולם הזה - גליון 2461 - 31 באוקטובר 1984 - עמוד 52 | אשתו שר אולסי נדי נגד חברתו לשעבר: אולסי אנינה,. :תמי מטרידה אותנו!,, תמי :״אולסי מטלפן
חזרה לתחילת העמוד