גליון 2464

העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 3 | מכחכים כל יום ראשון בירושלים חוקרת־נוער ועובדת סוציאלית זוע־ .קת לזכויות״הילד. אחרי עבודה של ארבע שנים כחוקרת־נוער, ד 14 שנים של עבודה סוציאלית בשכונות, אני
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 4 | וה היה העובס הורשהיה בגליון ״העולם הזה״ שהופיע השבוע, לפני 25 שכה, דווח בכ תבה ,.ידו של מי בי ד דשם״׳ כיצד ה שתמ שו בכספים שנועדו להנצחת השואה לקניית די־ת־ ש־ד
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 5 | ב ל תי ם ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה:תל־אביב, רחוב גורדו] ,3טל 232262/3/4 03 תא־־דואר 136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך־מישנה: דוב איתן
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 6 | חריש מבקש להתמנות כשגריר באחת ממדינות מערב־אירופה, כדי לנצל את הקשרים ההדוקים שיצר עם ראשי האינטרנציונאל הסוציאליסטי, בתוקף תפקידו בירר המחלקה לקישרי־חוץ של
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 7 | במדינה העם במישור ואש־וו]((1שלו! -לביצוע נוגע המתאים קבורת חמור כל בית־אב בישראל שילם 15 דולר עבור פרוייקט מ טו ר ח האזרח הישראלי משלם יותר מיסיס מאשר כל אזרח
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 8 | בשד שישואד עסוקה בענייניה, מתוחש באש״ף מאווע ה־סטור: האיוגון משתחרר מן השיעבוד ראסד, הנתמך עדיו׳ יצחק רביו ד סו־ א ת פי לוג לי די ע ה הראשונה על כר 1 1פורסמה
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 9 | הטלוויזיה הי שראלית היא הדוגמה המו של מ ת לנוירוף־המערכות חח־קס אבל יש ברשות גם כמה וכמה ״עיתונאים״ ששום עורך נורמלי לא היה מטיל עליהם את התפקיד של
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 10 | ועות־החקיוה קבעה: וב־חובל אבנו גירעד עשה מעשה חסותו את המוסו הישואד. העניין הועבו רחקיות המישטוה. או א״ו באון, האיש שחשו את הבושה, ושדיווח עריה רואשונה 70 ם וב
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 11 | צחוק מחויד: אבנו גילעד ויוסי הוץ, בוש הרפסודה, משתעשעים בצאתם גן החקידה אחו׳ עדותם ניגשתי לאיש. היה לי קשה עם זה לבד. זאב לא היה בארץ. ניסיתי לעשות את המילחמות
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 12 | ,,אודחנהתעו^וס! סמתם באמצעי־התיקשורת, מפני שלא הצלחתם כדרר אחרת?״ אייל :״האמת היא שניסינו, אבל התמונות היו אצל זאב, שהיה רוב הזמן בהפלגות. המיקרה הובא לידיעת
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 13 | ארודץ סאות דולרים בכל חודש נ ח שו ואתיים! דירת יד שניה של קלרין - התוח הנקי שלך. יש לך כסף פנד? קלרין מציעה לך את אפיק ההשקעה הבטוח, המוגן והכדאי ביותר. רכוש
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 14 | — לקראת פילוג _ תיסכול! 4חודשים מהיום התבטאותו של שר־האוצר, יצחק מודעי ,״לא לנער הזה (עיסקת־החבילה) פיללנו.״״ היא לשון המעטה בהשוואה להתבטאויות הבלתי־פוס־קות
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 15 | טלפאתיה? פת האם אני מאמין בטלפאתיה? מה זאת אומרת, מאמין? אני חי איתה! כלומר, אני חי עם רחל. ולרחל יש מינהג מגונה: היא גונבת לי את המחשבות מן הראש עוד לפני שאני
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 16 | חוקיבהנא וחוק־כנוביץ, למה פנה הנשיא למנהל הטלוויזיה ומדוע מתרחקים בכנסת מהעוזר הפרלמנטרי מי שחשב כי שוררת אידיליה בין שימעון פרס ליצחק רבין, היה צריר לשבת ליד
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 17 | מדים, חיים יבין, דן שילון, וטוביה סער, לשלושת הקופים שאחד אינו רואה, השני אינו שומע והשלישי אינו מדבר. ״לכולם יש יתרונות וחסרונות״, אמר ארמון ,״אילו היו למועמד
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 18 | •מיס מתחת ל- קול המפרסם גאפע נו תנ ת לך הז ד מנו ת פז לרכוש רהיטים מוזלים השבוע. מחירי מבצ ע מיו חדי םמתחת למחירי ה ה קפ א ה. לדוג מ א: מבחר ענק של מערכות
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 19 | במדינה הכנ ס ת ניצים למען השלום אגשי-השלום הוחרמו, הגיצים הוזמגו — 3ד התפגסה השדולה לשלום הפגישה הראשונה של השדולה הפרלמנטרית של היונים היתה הצלחה אירגונית
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 20 | מה הם אומרים...מה הן אומרות...מה הס אומרים ...מה הן אוחרות...חה מזל קיסר: איזי דורזן: אמנון אלסר: ,.הרב הרחמן שרנו דופק ,,איטליה מעורם לא ,.אסו חפץ ישלם את
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 21 | הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...הה הן אוחרות...מה הם גדי אן ר1ן: ע־ הילל: אמנון מטלון: ״מי ואשוו המחרים בדו־ן־ רשירטונות אני ,.לראשונה בארץ מופע
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 22 | מא 71 מאיר תדמזר נוצץ ולא אוכל דולארים אסור להחזיק. לא יותר מאלפיים, מהם 1500 בהמחאות־נוסעים וחמש מאות במזומן, נכון להיום. שקלים לא כדאי להחזיק, כי כל יום הם
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 23 | שידור צריג בובה בחרוז־ראווה • לעורך השבוע -יומן אירועים. מיכה לימור, שקיבל על עצמו לראיין את רב־החובל של פרשת הנוסע הסמוי. לימור ישב וחייך חיוך מתוק בשעה
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 24 | נאשם ניר אינוס ועוד ^ פני 20 שנה סערה המדינה /כאשר התברר כי מורה בתיכון ברחובות, התאהבה כאחד מתלמידיה. השניים עברו להתגורר יחד והעיר היתה כמרקחה. אותו מיקרה
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 25 | ז ה וגם קינים לכינים מרה מאוד זה שהפסקתי לכתוב על הכינים הגרים בתוך ראשיהם של ילדינו — זה סתם מעייפות. לא שהבעיה נגמרה, חס וחלילה. כל שבוע, פעמיים, אני מכריזה
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 26 | ת יזדקביץ נוסעת לד אל א ס טלי רו בינ ש טיין חוגג ת בכו ר ה ו דו דו טופז פול טומתעשר צחצחיםמת אי ר! ר פליטת פה -זה שמה של התוכנית של הבדרן שפלט במיקרה את המילה
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 27 | זברה החדשה של טופז מאילת .״אבל מזמינים את השכנה ״,הסביר דודו למי ;י לא התרגשה מהבזקי־המצלמות. היא ־ הסוף כבת״לוויה של טופז לערב אחד. פת הביקורות? העיקר שהקופות
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 28 | תמונת העירום של איריס גוניט מתנוססת על קידות המוסנים.זרא קיבלה עבור הצילום 50 דולר ׳ חונכה נצורה תרבותית ושמרנית. לגשת אליהם. היא דיברה עם שולה פוגל, מנהלת
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 29 | ך* ירו שלים ביקש *1דוברת מה המצב בנושא הקפאת של קופת־חולים, לא היה יכול תשובה מהדוברת, מכיוון שהיא בעצמה היתה באותה השעה בקופת־חולים. כדי לברר את מצב מסיד,
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 30 | קולנוע סרטים מת הפעלולים איד הצליח צבא הפעלולגים של ,.גיסבזבאסטרס״ להסריח מיפלצות במיקדש דימיוגי שעל ע גורד שחקים בניו־יורק ולה6יד כלבי אבן למיפלצות טורפות
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 31 | כשהיא הולכת בין מיניאטורות של מכוניות ועצים. על צילום זה הלבישו צילום של תנועה אמיתית. המתרחשת בחלק אחר של המסך, ובין השניים חיברו בעזרת ציור של בית דומם. כדי
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 32 | 0*7צ 7 מאלץ ** ד לעונה זו כמעט אי־אפשר היה בלמ צו א בשוק המקומי מעילים ארוכים, בעיקר לא באיזור השפלה. מי שחיפשה בחנויות בצפת או בירושלים, יכלה למצוא כמה דגמים
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 33 | ך ך | 1ע -ך \ 1ך והכוונה כאן לחוץ־לארץ שממערב לנו) האופנה היא מעילים 11ן 1\ /ו ן גדוליס״גדולים, ארוכים־ארוכים, כמו המעיל למעלה, מימין: צמר שחור, כפתור גדול
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 34 | ¥11*111 2464 דרכי אדם מאת בגודל טבעי אביגיל ינאי 3יצד מוש3ימ קהל בעזרת הקוקטייל הנכון לפני היות הטלוויזיה, היה עם ישראל מבלה את לילות־השבת ב־ערבי־ראיונות.
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 35 | היז מ שחת מגורי ם! תחננתי לפני השופטת, בי־ 1 1 / /קשתי ממנה שתיתן לבני צ׳אנס, כי זו היתה העבירה הראשונה שלו והוא רק בן 15 וחצי. אמרתי לה שאני מוכנה לעשות הכל
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 36 | דירה פר טי ת על שפת הכינר ת 7ז 1 אפיק השקעה פופולרי י מומחים ממליצים על השקעה בדירות פרטיות הכינרת) ,מחיר נוח (מכ־ 18מ׳ 1 לאבטחת ערך הכסף וכמקור נושא הכנסה
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 37 | מרים בניחיני מזל החודש: !1x1טומנת בחובה השגה הסחבה לבני המזל 1 ^ 4זה כשלוש שנים חייהם של בני מזל ^ /קשת אינם שקטים ונינוחים כבעבר. הכוונה, כמובן, לנינוחות ושקט
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 38 | —הורוסקופ חום בהיר. לא ,אבל -אומרים גם אוהבת להתלבש גינטדמן רמזפת ״אני גרוש, בן ,30 אב לבת בגיל שנה וחצי, שאני מטורף עליה, ושנמצאת אצל אשתי לשעבר ״,כותב (
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 39 | בני גאון מנכ״ד ושת סובומוקטים ואחיו שר הורם, מסבו ניצר נערך השיווק לתקובת ההקנאה1,כיצד הוא מנסה להתהוות במחיו׳ שוק הכומר ובשוק ההברחה של הניחת והיוקות, מה אוהב
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 40 | ״אם אין חמאה. יאכלו מרגרינה1־ (המשך מעמוד )39 קיימת. רשתות״השיווק מנסות לעשות בכל שביכולתן כדי שתקנה רק אצלן. מיבצעי־הנחה של 20-15 אחוזים, מיגצעים של ״קנה שני
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 41 | נעשה. הרי המשבר לא התחיל לפני חודש, אלא לפני שבע שנים. אבל הוא החריף לפני חודש. כן, אבל את ההתחלה עם ישראל שוכח. זו דרכו לשכוח מהיכן צמחו הדברים. • אתה חושב
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 42 | טומי לפיד נאלץ הטוש את תנקיוו האהוב. אתרנו חלה ואושפז ־־ והשבוע נכלה המהלומה הנבוה מנל:1 :תו הבנווה נהוגה במכונית!! (מימין) הבת־דודה. מכוניתו של יוסף מיזרחי
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 43 | לא פיסית. הוא ניגש לטלפון הציבורי שבבית־החולים וטילפן לבעלה של מיכל, שוקי. הודעת־האימים נמסרה לבעל הטלפון. שולמית ויוסף לפיר ישבו בבית כשהגיע החתן ואמר שמיכל
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 44 | חוזרת אחו׳ דוו שרם עשויה המעי נתח־תיקווה רחזוו לגדולה - כשהבנים של שחקני האתמול ממלאים את מקום אבותיהם וצהבי מול חודוווב״״ד;: פתח־תיקווה קשה היה לבלום את
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 45 | ד|?1ך י 7111 במסע של 60 יום בשנת 1958 למיזרח הרחוק השתתף \ 1 11 גם המאמן אליעזר שפיגל (שני משמאל, בשורה הראשונה) ,ששותף כשחקן למרות שלא היה לו כרטיס״שחקן
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 46 | — ההסטוריה כמעט חוזרת - (המשך מעמוד )45 שבכדורגל אפשר לשחזר הישגי־עבר :״קבוצה תלויה בשחקנים המתפתחים בה. יש לנו שחקנים טובים וכישרוניים. אם השחקנים יתפתחו
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 47 | 4י* * 1 4*4*4 4*4׳ 4׳ 4׳**4 דליה ויוסף א. שלוש מאו שרי ם להודיע על הולדת בגס ל מ מי, ת מי ו אי תי נכ ד ל חנ ה וארי ה מזור ז הו בי ת שלוש לד בתוך סד// מעטים מכם
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 48 | תמחרים ספורט כדורגל הרס״ר מתוניסיה נוסח ספרד נולדה בשדרות, לסרזי ברמי (,)36 רס״ר קבע בצה״ל (חיל־השריון) ולאשתו סוזן ( ,)34 בתם ה־ ,11 בת־אל. ברמי, יליד
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 49 | לי אורי גלר. נרקומנית שהתכערה. ״פיתאום נפתחה הדלת וראיתי דוגמנית־צמ־רת יפהפיה. נדהמתי לגלות איזה כוח יש בבחורה הזאת, איך היא יצאה מזה. כי בתקופה שהייתי בסיחרור
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 50 | סרטון ישראלי זבה בפרס הברונזה של פסטיבל ניו־יורק ס ר טון הפר סו מ ת למוצרי ״פלירט״ של ״עץ הזית״ זכ הבפרס השלישי בתח רו ת הג מר של הפס טי ב ל ה בינ ל או מי לסר
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 51 | תערובת אמריקנית
העולם הזה - גליון 2464 - 21 בנובמבר 1984 - עמוד 52 | מיססר 2464 כ״ו חשון תשמ״ה 21.11.1984 שנה 49 7וזז1זד¥ז 7171171111 המחיר 800 שקלים(כולל
חזרה לתחילת העמוד