גליון 2465

העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 1 | ד כסלו תשכדה 28.11.1984 המחיר 800 שקלים(כילל
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 2 | בורד אוגרות 25־ 2ג יחידות. המצרכים•. \ צמת *מלית טול צלית או צמת עויעו צלית, או צמת שוקולד משפחתית. 60-50 צטרותנייר מס׳ .4 ההכנה מבינים את תצרובת תצמח לפי
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 3 | מכוזבים בתבת השער הקדמי: המדור בצוות המררשימעון הוא עירום ארידור לא פתר את הבעיות עם דגם הציפיות והפסיבולוגיה־בגרוש. עד מהרה יתברר, כי גם פרס״מודעי לא יפתרו את
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 4 | מכחכים !ה היה דעו&ס ה 1ר שחיה (המשך מעמוד )3 פיז מון חוז ר: לוא רק היה פחות שחרחר / ,הסיום לא היה כה מר ונמהר — הוי מה נמהר: ואז אמר האיש זה עסק ביש, צריך את
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 5 | בלתים סאת דניאלה שמי • בלי ב;/׳\וא 7יניב•1 המיכתב נשא בול גרמני וכתובת של תיבת־דואר בפרנקפורט. רק כאשר התחלתי לקוראו נוכחתי לדעת שהוא נשלח מבית־הסוהר, וכי
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 6 | ״י גוו ןיך סמנב״ל מישרד ראש־הממשלה אריה שומר, מי שהיה יד־ימינו של עזר וייצמן בתנועת יחד, יתמנה לתפקיד סגן־־מנהל מישרה ראש־הממשלה. המינוי, ביוזמתו של
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 7 | במדינה העם ממשלת רחל המרחרח הרכילות משתלטת על המדיגה ועלובי־הגפש חוגגים בה אילו בא השבוע עיתונאי זר מעמאן לירושלים, וקרא את העיתונים הישראליים, לא היה מאמין
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 8 | בשד שישראר שקועה בענייני ׳ום־יום, מתחוורת מור עיניה ממש הדואנחי הגדולה ך* שביל שני מיליון הפלסטינים החיים בארץ, ובשביל היהודים שנצמדו גם הם לטלוויזיה **
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 9 | אך חשוב מכל היה מיפקד התומכים מכל רחבי העולם, ובעיקר מרחבי העולם הערבי. בירכו נציגי האו״ם, הליגה הערבית ואירגון המדינות המוסלמיות; באו מישלחות ממצריים,
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 10 | עונאת־חוס״ן, השבוע בעמאן 14 :שנה אחו׳ ״ספטמבר השחור קונסנזוס וחב (המשך מעמוד )9 גדולות במרחב, כי אין להם שום בסיס־כוח אמיתי בעולם הערבי. על סוריה אי־אפשר לסמוך
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 11 | א? 2ע מקררים וטלויזיות באספקה מיידית בל שאר המוצרים בהתאם למועדי התשלום המבצע עד גמר המלאי תנורי אפיה ובישול מיקרוגל מדיחי כלים. מייבשי כביסה ומקפיאים מקררים
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 12 | 0 110133 ננ ה־אתדווו ^ פני שבוע עבר ח״ב הרשימה /המתקדמת לשלום מתי פלד חוויה מיוחדת במינה. איתרע מזלו לדבר באולם המליאה מייד אחרי נאום־הבכורה של ח״כ ש״ס שלמה
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 13 | אנשי חווח והתחיה טחדים מכני נהנא, הגוזל אח קוו1תיהם -והשנוע טענו אנשיו באמריקה שניסו להתנקש בחייו ך 1פני כמה שבועות התכנסו /כמה מראשי חרות לישיבה בלתי- רישמית
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 14 | התנהגות לגופת! גוס &זנג.. בשקט־בשקט הסתיים לו בשבוע שעבר קרב־האיתנים ביו חברי־הכני סת שרה דורון(ליברלים) וחיים קאופמן (חרות) על תפקיד יושב־ראש 4/5של הכנסת, .מה
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 15 | שו מ ר ידיד ישראלי החי בגרמניה, מיכאל נתן, היה חייב קאסטה של וידיאו למישהו בארץ. הוא מצא דרך מקורית להחזרתה. הוא הקליט בה תוכנית־טלוויזיה גרמנית שהיתה עשויה
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 16 | יורשו של אבנר גלעד ב,.מורך הוא קיבוצניק. אוהד של התחיה המעריץ את המישטר בדרום־אפריקה היו מורידים נוסע יהודי מאוניה איטלקית, אנגלית או סובייטית. כשירד ביטון
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 17 | אמיר איגשט״ו ג לגעת בבובה. אוחז לידו, באמיר, בנו של הזמר אריק אינשטיין, השדר אלי ישראלי. אמיר הגיע עם מישפחת ישראלי למרכז החוויה הישראלית ביפו, להצגה באפלו
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 18 | חאות דולרים בגוחודעו בחשו שנתיים! דירת יד שניה של קלרין - התוח הנקי שלך. .3הדירה רשומה על שמך בטאבו -ואתה מקבל אותה היום. .4אינך מ שלם דמי תיווך. .5אפשרות
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 19 | ח״ם בו־־דב, שו־המישטוה מזה חודשיים, מדבו ער בעיית הקצינים הבניוים במשטרה, ער בעיית אלימות השוטרים, היחס רעצוו׳ המחתות היהודית, ונסיונותיו ותוכניותיו והכניס סרו
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 20 | ,תנו לי שנתיים. ואשנה את המישטרהו (המשך מעמוד )19 היחידה המרכזית, שהיתה גולת-הכותרת של המישטרה, מתפוררת. השר בעצמו או מר :״צריך להעלות אותה על הפסים.״ מטאטא
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 21 | תמרורים אמרתי כבר — אין פה שום איפה ואיפה. מה שכתוב בעיתון הוא צד אחד של המטבע. ולהחליט החלטות על גורל בני״אדם זה הצד השני של המטבע. הרי אי־אפשר לקבל החלטה אלא
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 22 | אהר1ן בן־שחר: רפי אדרי: עמוס עבר1ן: ..׳ש חוסו מוועות רגושא, ז ה יד וע ש יש ר ,.׳שתקןמחמיר הפיצו עבור מעצר!״ סימפאטיה לנשים! ,,ביותר לוהיטי־ילדיס!״ בשבוע שעבר
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 23 | הם אומר•...מה הן אומרות...מה ה אומרים ...מה הן אומרות...מה יוסף נדד 1א: אהרון ברנע: אריאל גרוסמן: ״אני חושב שהנסיבות ״צארח הסגיר את עצמו.. ,אעשה כמו בתנ״ו -
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 24 | מתנה כל בוקר.. 540 ואנו ס * נדאג לספק את ה עי תוו ^ מ שד חודשיים בשעות הבוק 2״ המוקדמות לכתובתן ח )39 שולמסור לנו בלבד תמורת 8,280 (מחיר מוזל למתנה 17,560 שקל)
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 25 | מדים בנימינ׳ אינו מרשה לעצמו לזלזל בהתחייבויות, וכך יחיו שניים שעולמם שונה לחלוטין, כשה אחד מוסיף עניין ותוכן לשני. כדאי שיעברו מזל החודש: קשת עם טלה התאמה
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 26 | ^ איפה חוגגי אחרי ביקור בבית־הקברזת מה בדיוק ששים יומיים אחרי החופה שמוי ניצן גבי עמוני האבל העליז ע קיד ה זהו שמה של ההצגה שהועלתה בפעם הראשונה בפסטיבל עכו
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 27 | ויודו ! ךןו \ ן ^ ןךו אביו של ג׳וליאנו מר (מימיו) הוא סופר 11 / 11\ | 1 1\ ^ 1 1 1ממנהיגי רק״ח. במרכז השחקן הראשי של זעם ותהילה, בנו ג׳וליאנו. משמאל: האם, ארנה
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 28 | מחירי הסריגים בעסדת־יד, מצמר נקי, מוהיר, אנגורה וק שמיר ממ שיכים להיות יקרים הדגמים פשוטים, הצווארון וי עגלגל. הכתפיים מורגשות, השרוול הרחב הולך וצר, כשהקישוט
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 29 | עיצבה ומדגימה דניאלה ברון החיפאית, שהיתה עד לפני במה שנים גרפיקאית. היא משלבת צמר נקי, אנגורה ואפילו. יהלומים־ נוצצים ואופנתיים. חש׳ אנגורה שחורים ובוהקים על
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 30 | שידור צל״ש רואים את הקולות • לטלוויזיה הירדנית של רבת־עמון, שהעבירה את פתיחת מושב המועצה הלאומית הפלסטינית בשידור ישיר במשך שש שעות, ביום החמישי אחרי הצהריים
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 31 | קולנוע סרטי שקט, קורוסאווה מצדם! תמיד הצילו מסיקים זרים את כבודו האגוד של הגאון היסאגי אד מדוע מסרבת 1?.,וידם״ לבטח את פירטו החדש? יפאן היא מעצמה כלכלית אדירה.
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 32 | וו בו ט אבו(מימי!) ביקש מבית־המישבט לבס1ר את הודאת!, 1טען שהודה ו ק מבני שחשש שמא אשת! (איתו בתמונה) תישלח רבית־המעצו (בלה אבן -אשתו השלישית) .עם נסיון בחיים
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 33 | להמשיך בבדיקה. הוא טען כי בעת שהיה בחקירות ברומניה נחקר כמה וכמה פעמים בפוליגראף והוא מבין במכונה. לדבריו, הוא יכול להשפיע עליה. כאשר שמע כי המומחה אומר לו
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 34 | — כולן סורגות — (המשך מעמוד 129 אומרת מירי :״הם כל־כך יפים, שאם לא לובשים אותם, אפשר למסגר אותם כציור על הקיר.״ את הקולקציה שהכינה מירי היא הראתה לחנויות־יוקרה
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 35 | היום, ואני מתכוון גם לנוער, אפשר לומר, אולי קצת בכאב, שמה ששולט זו החומרנות. במחשבה שניה, אולי החומרנות הזאת היא ריאקציה על הסוציאליזם המודגש מאוד בתחילת דרכה
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 36 | — הורוסקופ (המשך מעמוד )25 ציב, אף אחד מהם לא יוכל לעצור את יצר הביזבוז. מה שיציל אותם זהו מזלם. שני מזלות אלה לעולם לא ישארו ללא כסף. ברגע האחרון תמיד יימצא
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 37 | אתם זוכרים שבשבוע שעבר אכלתי דגים? לא זוכרים? בשביל מה אתם קוראים עיתונים אם אתם לא זוכרים את הדברים הכי־חשובים שקורים טוב, אז אכלתי דגים קטנים וטעימים, ומאוד
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 38 | עוז וז הוא אחו הגנויס שער שבת־הים שעיסוקם היחידי בחיים הוא להתחיל עם בחורות — ביחוד עם תייוות זרות, הוא אורב במי־הים או מחנה על החסקה נמשכתי במיוחד לבנות
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 39 | וקנאי, והחלטתי שיותר כדאי לעשות חיים עם בנות. החלטתי שזה יותר כיף עם נשים מבוגרות, במיוחד שהן יותר מבינות. לפעמים הן גם מפרנסות אותי, ולא חשוב אם הן ישראליות
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 40 | הדואהה הגדולה (המשך מעמוד )10 המערכה כולה נראתה כאילו נוהלה על־ידי ״מיניסטריון האמת״ ,המנגנון לדיכוי המחשבה בסרט ״1984״ ,המוקרן עתה בארץ. במערכה זו לא הופעלו
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 41 | ואז הגיעה מישלחת גדולה לביתי ואמרו לי, בצורה חד־משמעית, שהבן שלי הוא הרוצח. ביקשתי שילכו ויודיעו למישפחת הנרצח שאני כן רוצה להשתתף בהלוויה. אצלנו, נהוג, לפי
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 42 | במדינה (המשך מעמוד )14 אירופי השיגו הישגים מפליאים, גם לעומת ילידי חדל ממוצא אירופי ו,הם העילית״) ,וכי קיימת עדתיזציה של המיפלגות: מיזרחיים לליכוד ומערביים
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 43 | אהב נשים הונה. אחת עזרה רו אוחו ער אבהות, אחת מתייצבת לימינו ׳אצלו תמונות עירום כ״מנכרת״ שיהיה כולו שלה (העולם הזה בד בבר ניהלה יעל רומנים אחדים עם כמה גברים,
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 44 | ״770 חותר אתה ״בשבילי חוו׳לה מתה!״ הכריז טוביה, הוא חיים מוסול, במחזה כנר על הגג, כשנודע לו שחוול׳ה שלו נישאה לגוי. זה היה אחד מרגעי־השיאשל ההצגה. אז לא העלה
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 45 | אשת המנהר מאיטריה ביום השלישי השבוע עזבה את הארץ השחקנית דליה להב, אחרי שממש ברגע האחרון היא קיבלה את שכרה עבור הופעתה בסרט בנות בנות. דליה שהתה בארץ חודש. היא
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 46 | פרידמן טי־מישטרה, אינם זוכרים שגם בעבר היו תקופות שבהן הופנו חיצי־זעם לעבר היחידה. כי בשל אופי העבודה בה והפירסומים על כל מיבצע שנערך על״ידי אנשיה, היא חשופה
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 47 | של פרידמן, שבו בלטו רב־פקד זאכי דנה ושוטריה הוותיקים של היחידה. לקשקש!״ ך* מאבק של חפץ, שהתנהל \ 1באמצעות התיקשורת ובבית״הדין למישמעת של המישטרה, פתח צוהר דק
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 48 | ספורט — אבל עד הסוף. את העקרון הזה חווה לאחרונה אלי כהן, כדורגלן־הקישור הנוקשה של הפועל תל־אביב, על גופו. עוד לפני שהתחילה העונה נעצר כהן על־ידי שוטר, אחרי
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 49 | ר\ ר\צ\1 בעבר היו לסילבר חיכוכים עם ראשי הנבחרת, בפרט כשהיה צורך לבוא ולהתאמן עם סיום העונה. כיום אין בעיות. האימונים נעשים במרוצת העונה. אשר לקבוצתו, הוא חושב
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 50 | דירה פרטית על שפת הכינרת 1 1 אפיק השקעה פופולרי מומחים ממליצים על השקעה בדירות פרטיות לאבטחת ערך הכסף וכמקור נושא הכנסה אזור הצפון זוכה לעדיפות אצל משקיעים מכל
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 51 | כן! תיש גד 4מיליון מייד. אתה לא מחכה ליום שלישי לתוצאות ההגרלה. גם לא ליום חמישי אושבת.לך,יש עסק עם חיש גד. בחמש שניות סוגרים עניין. ניגשת לדוכן, גרדת כרטיס
העולם הזה - גליון 2465 - 28 בנובמבר 1984 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד