גליון 2466

העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 2 | סופגניות טלית מטימות, גדולות ונפלאות. חגיגה אמיתית לכל המשפחה. הפל כפר בפנים, כולל השמרים. לכן, מכינים אותן בהלות ובמהירות. הגישי סופגניות טלית חמות,
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 3 | מכחכים המסקגה שד חציני־הים איגוד קציני״הים סבור שנעשה עוול נורא לרב־החובל אבנר גילעד. מלבד העובדה שקבעתם ריעות ברורות וחד־משמעיות לגבי מיקרה שדווח אליכם באופן
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 4 | וה היה הוווו 9הוה שהיה בליון.העולם תה־ ,שהופיע לפני 25 שנה, הביא את הצעתו של נכה אירגון ההגנה משה ברש(שהיה פעם גם איש אצ״ל, וב־ 1959ת ה בעל תחנת־דלק בחיפה
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 5 | בלונים ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב נורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא״דואר 136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך־מישנה: דוב איתן
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 6 | התארגנותם של השרים מרדכי גור וגד יעקובי. בשלב זה אין הוא קורא תגר על מנהיגותו של שימעון פרס, אבל הוא הסביר למקורביו, שאם שרי הבריאות והכלכלה חושבים שהם יכולים
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 7 | במדינה העם השלום הוא פ שע פרשות דראושה וקפליו? משמשות תירוץ ליוזמה שמטרתה האמיתית היא לקבוע: מעולה למען השלום • היא עבירה מלילית קשה להגיע בישראל לדרגה של אלוף
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 8 | סליחה, ט עו ת ביום החמישי, בשעה ,12.00 כינס שר־הקליטה יעקב צור מיבחר של ראשי מועצות ועיירות: אברהם (״בייגה״) שוחט מערד, שלמה בוחבוט ממעלות, שאול עמור
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 9 | וי 1דוו זה היה מחזה דרמאתי, מסעיר והיתולי -אך מוסר־ההשבר שלו חשוב ביותר ן פני שבוע היה השם עבד־אל־והאב (״עבדו של ) אללה הנותן״) מזכיר רק אליל־זמר־ידוע. עכשיו
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 10 | כד למנוע את מינויו כסגן שרהביטחון, פתחו יריביו שר מינאי דקד(למטה) בתנועת־החרות חיבת־טדווה של גילויים על מעשיו בגדה המערבית כל ערך, מפני שבסיכומו של דבר נותרו
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 11 | המדע והפיתוח, לעיתים תכופות ביותר. הוועדה אישרה בסיטונות הקמת ישובים ומאחזים מעבר לקו־ הירוק. דקל ביקש להעביר בוועדה החלטה ״גם לטובת כרמים של גינדי. אחרי
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 12 | עבד־אל־והאב דראזשה מספר עד תולדות נדשפחתז, ירדזתו במידחמת ,1948 יחסי כפר! עם אביו שר רפ 1ל, יחסיו עם אשתו 1 ,ער מה שעבר עלי! במ שך 48הששת המיסתוריות שבהן שהה
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 13 | ועליו תחריטים, כורסות מקטיפה ירוקה ניצבות לאורן הקירות, באמצע שולחן עגול ועליו מפת תחרה לבנה. גברת הבית, לילה, שהפכה לגיבורת״מישנה בפרשה, פותחת לנו את הדלת
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 14 | ״הייתי לבד. פחדתי!״ (המשך מעמוד )13 ביחד. הוריה של אשתי גרים אצלי ומטפלים בילרים. קיים קשר הדדי. כל המישפחה גרה ביתר. אנחנו, האחים, גרים אחר ליה השני. אם אני
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 15 | יתהדר ח1גר כמפתח לפני כמה שנים רכשתי מכונית חדשה. ימים מעטים לאחר מכן נהגה בה אשתי. זה היה בערב. הלילה היה גשום וחשוך. בפינה שכוחת־אל בשכונת־פלורנטין בדרום
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 16 | מדוע ירגיזו הח״כים את אברהם שפירא. מיהו דודו טופז בטבעון השר המכונה פת״ם ומה עשה מה מעסיק בימים אלה את . הח״כים? שאלה אחת בלבה: איך ומתי יוציא בעצמו ח״ב אברהם
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 17 | מיספר רב של בני־אדם עוסקים במרוכז ובמקום אחד במדיטציה, הם יכולים לשנות את מהלך ההיסטוריה על כדור הארץ. קו טאי אינו יוצא לשם כדי לארגן יחסי־ציבור לאירוע. הוא
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 18 | הסווים מתנגדים להם, הדרוזים שוללים אוחם7 השיעים שונאים אותם ורק הישר!אלים דבקים בהם זה התח יל במישחק עם וב־סון סעו חדאד(משמאל) וזה נמשך בתוגילים עם אננוואן לחד
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 19 | צון לקבל מדים ונשק, מביאים אותם לשורותיו. אסילו תושבי הדרום כבר הדביקו להם את הכינוי ״ג׳נוד מעאש״ — חיילי משכורת. הבעיה החמורה ביותר בצד״ל, אחרי בעיית הגיוס,
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 20 | ׳׳המכירה ליחידים״ ע הרשתות והמכולות הסליחה כתוקף מ 4.12.48-עד 18.12.84 או עד גמר המלאי 31 תית ״חלמה״ אריזת חסכון 230 גר |ן אבקת כביסה י׳דנהיי 4ק״גבש קי ת 1יתימ
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 21 | חמחרים זאבים בעיקבות הרצים נתקעו 4בדמשק, עם 250 הדולארים האחרונים שלהם, רובין קרום 24 ,והנרי וטסון ,23 ,שני אנגלים שיצאו לפי שמונה חודשים מלונדון לריצה מסביב
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 22 | מה הם אומרים...מה הן אומרות...ימה הם אומרים ...מה הן או הדו ת ...מ ה פאיים סמסרי: משה קצב: חיים רמ1ן: ״ אנילארוצה ״הישראלים לא יסכימו ״אדון שפירא ״אלץ רנשל
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 23 | הם אומרי ם...מה הן או מ רו ת ...ה ה הם אומרים . .ח ה הן אומרות...מה הם חיים מרבה: רינו צרור: טיבור גרוס: .,שימש! נשאו אותו בן־ ״שמוליק מבחינתי היתה ..שיבעה
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 24 | מתנה כל ב1הה. 540 ואנו ס * נדאג לספק את העיתוו ^ משד חודשיים המוקדמות בשעות הבוקון שתמסור לנו לכתובת תמורת 8,280 שקל ^ (מחיר מחל למתנה 17,560 שקל) עם במקום
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 25 | { !ן ־ ־ין ־ ־וחר־זן יף׳ ^!1111: ןץז 1ן ן1ן 1ן-ן;ך ן;| ן ד ^ ןזי 8 8ש 1י 1ו ישוי 1 ^ 3 1 7 1ז י מיכתב לאמא כן אמא. אני נוסעת לשבוע ימים לניו־יורק. לא, לאהרון
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 26 | בחנות הבגדים מסדרים גם תיסר1קת, ציפורני ידיים ורגליים. ובנווה־צדק מעלים זיכרונות בסיגנון סיני להשחיז את הסכינים הצגה חדשה של תיאטרון יובל לפי סיפוריו של המחזאי
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 27 | ך 1ןעןןךי ך מעצב השיער, שהוא לא רק אח־ 1^ / 1 1111 ראי על תיספורת, אלא גם על הלבוש של כל גברת מגונדרת שתעשה אצלו תיספורת. מיבחר ענק של בגדים להתאים ולרכוש.
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 28 | ״191171 ״7 1 * 1 *11 מראה פאנקי או מראה הנאסח. שיער שחור 1/1111 11.1 | /כעורב. מסופר בחלק הראש העליון קצר. כאשר העורף ארוך יותר. כמה קצוות״שיער יוצרות פוני
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 29 | ף ע | ךךשיי קרן נתה ,18-ב״״ של ! מעצבת״התיסרוקות ונדה, ש צבעה את שיער הבת, המתולתל מטינעו, וסיפרה אותו. ך>ן יסרדקת יפה, אופנתית ומת! 1אימה היא חלק מהופעתה של
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 30 | ואיון בלעדי נוום השחקן אנתוני הובקינס, המעצב בגיוסה החדשה של -,הבאונטי״ קפטן הנאלץ לשמור על מעמדו בכוח הזחע ובכל זאת יוצא זכאי הקפטן חצה (היות שסו׳ הופקינס הוא
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 31 | קולנוע סרטי 1984ע ר תנ אי עורן־־הדין היהודי מארווין רוזנבלום ישב וחשב, לפני חמש שנים: מה הוא התאריך הבא שכדאי לחגוג באמצעות סרטי חגיגות מאתיים השנה של ארצות
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 32 | קצר ולעניי! ב לו ף ושמו צדל (המשך מעמוד )19 לך צד״ל עכשיו נוטה להפיכתו לצבא רב־עדתי, דוגמת צבא לבנון. בצבא לבנון קיימות חטיבות שבהן רוב של בני עדה אחת ומיעוט
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 33 | שידור מאחורי המירקע החרס שנשבר הכתבה שודרה ביום השישי בהשבוע -יומן אירועים בטלוויזיה, ושסיפרה על סיפרה החדש של שולמית לפיד, כחרס הנשבר, צולמה לפני כמה שבועות.
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 34 | י 1ק 1ר צביקה סאבו, האיש י 1 1| / 1111 שחזר מקניה והעומד לשאת את חני פרי, ותנינה. מיפוץ התנינים בגן־שמואל ז־- הוקם על אדמת ביצה שחורה, שגודרה בחומה עבה. בחווה
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 35 | סיפוח האיש של אלון תבור י על ציד־התנינים 1שלו בקניה וכיצד צדים את ו;תימסחים: היפנטנו אותם בלילה״ ך פני שנה יצאתי לחופשה של €שנה מהקיבוץ. נורע לי שחברת כלל
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 36 | 1נויו ב\ במדינה מישטרה הפיברוק שר המפקח .1בהשאלה — מקום המנותק מן המציאות ( .5 ;)2,4חרון, זעם רב, ( , 10 ;)2,4שליח; .11 טבעת לבהמה; .13 ענן; . 14 אביון; .15
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 37 | מדים בנימיני מזל החודש: מ השבוע והקשו לכוכבים מם הראשון ביום זה שולטת השמש (הקשורה למזל אריה). או לפרוייקט שכאילו נעצר על המקום. לא לפנות לדרכים צדדיות או
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 38 | הו רו ס קו פ (המשך מעמוד )37 לרות׳ הומור מ ד לי ק ״אכתוב נקצרה, למרות שאני אוהבת דברים ממושכים,״ היא מתחילה. כותבת קצר, אבל בהחלט לעניין: ״גרושה נאה מאוד
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 39 | דירת 3ח, שלן 20.000 +קוטר 4 -חדרים ! דירת 4ח, שלך = $20,000 +קוטר־ 5חדרים ! תירגע ושב בנחת: את הדירה שלך — קלרין לוקחת ! כשרוצים לעבור לדירה גדולה יותר — עיקר
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 40 | הצנון המקום האחרון ג״זמד?ג הוא הצומת במחלף טירת־הכרמל -אחוזה, בכניסה ף* י בו ץ כפר מסריק היה במתכו־ ^<|נת הרום. במשק ניכרה תכונה רבה, ניידות־מישטרה
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 41 | מתנדבים מנר העמים והגידים סדקו בנקיקים, במעוות ובהרים מסריק, אסא רמץ: כנראה שהעובדה שהדס בחורה אחראית, שעמדה תמיד בלוח־הזמנים שלה, דירבנה את המיש־טרה כשהחליטו
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 42 | אני מתפוצצת1ר, ביום השלישי שעבר הודיע הפירסומאי דוי ד א ד מון על אסיפה מיוחדת של כל עובדי מישרדו. העובדים היו משוכנעים שהאסיפה כונסה כדי להודיע על קיצוצים
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 43 | 01111111] 10111010101 ביתד 77/1 יארלה! קישקוש רק אידיוטים חושבים שאוהדי ביתר״ירושלים כולם בעלי בסטות בשוק מחנה־יהודה. יש אחדים שהם אפילו סוציאליסטים למהדרין.
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 44 | ן* עולם הדוגמנות, בעולם ^ הספורט ובאנשי־החברה בתל־א־ביב אחזה סערה. הסיפור נפל על הכל כמו פצצה. אולסי נפרד מאשתו, והכריז כי לא היה נשוי לה כלל! תמי בן־עמי,
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 45 | השמועות שהגיעו אז לארץ היו מסעירות: אולסי מצא אשה חדשה והתחתן איתה. תמי היתה בהלם. כמו כולם. אן הגיבה באיפוק. אולסי חזר לארץ עם אניבה .״אשתו״ ,והתחיל להופיע
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 46 | המקומיים, אלה שלא מרוויחים הון, אלא רק כסף למחייתם, ממש סובלים״. המוצא לטווח ארוך של קנט הוא התאגדות מיקצועית של הכדורסלנים, שתבטיח כי ההנהלות, החותמות על
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 47 | \\ ר דג ץ ימר י ח טו עז הוא עזו דמע קבוצתו שנקמו השבוע נקמה מתוקה ^ יונדההפסד להפועל תל־אביב ,3:1 ,ב- מישחק הלפני־אחרון בעונה שעברה, רדף את שחקני ואוהדי ביתר
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 48 | * יי־ 4 תנינים ו סו צי א ליז ם (המשך מעמוד )34 ניקיון״ ,בגלל תכונתם לאכול כל מיני שאריות וחומרים המזהמים את המים. כדי למנוע סחף הקרקע חזרה לעבר הבריכות, ולמנוע
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 49 | קטן, בגלל הסכנות העצומות האורבות ׳ לכל ביצה הטמונה בחול, ולכל צאצא רך ימים. אך בתנאי־חווה מבוקרים הריבוי הוא עצום, והגידול זול יחסית. בהגיע הצעירים לגיל 3הם
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 50 | _ אש״ף: דף חד ש ,הייתי לבד. פחדתי1 (המשך מעמוד )14 נסיעתך בל־כך מוקדם הזמנת, בעצם, לחצים שיחזירו אותך ארצה. אני לא טיפוס שאפשר ללחוץ עליו, כך שלא הזמנתי לחצים.
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 51 |
העולם הזה - גליון 2466 - 5 בדצמבר 1984 - עמוד 52 | מיססר __ 2466 י״א כסלו תשמ״ה 5.12.1984 שנה 49 אולם עזב את ..אשתו׳ ואמו כרא,ון עם..העולם הזה״ :זה סוב! ^נ?הלתמי!ארביץ
חזרה לתחילת העמוד