גליון 2472

העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 2 | 010* 861165מ 6ז1ו20 6 תערובת אמריקנית משובחת אזהרה ־ מ שרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 3 | מכחכים השחרת הירוקים קוראים חולקים על טיבם של הירוקים (העולם הזה )2.1ומביעים את דעתם המסתייגת. בכל כלי־התקשורת המוכרים הצטיירו הירוקים בקשת צבעים צרה ומצומצמת
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 4 | מכחכים וה היה 01111:1הי ה שהיה בגליון..העולם הזה״ ,שהופיע השבוע לפני 25 שנד, דיווחה הכתבה.כל אנשי כדורי״ ,על כנם 24 המחזורים שסיימו את בית־הספר החקלאי שלמרגלות
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 5 | ב ל חי ם ג לי סאת דניאלה שמי סבלם .,העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר 136 העורך הראשי: אורי
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 6 | אבא אבן, שהיה אמור להופיע בהפגנת ״שלום עכשיד, שהתקיימה ביום השני מול שערי הכנסת, נעלם מהמישכן זמן קצר לפני ההפגנה, לתדהמת המפגינים. הראל ודראושה עם מחנה־השמם
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 7 | במדינה העם מתחתלש לג מה שקרה השבוע גמבה הרחוקה עשוי להשביע על כל מערבות ישראל האזרח הישראלי חי על אי, המוקף באוקיינוס של בעיות. אין הוא מתעניין במה שמתרחש מעבר
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 8 | במדינה שישה אזרחים אמויקא״ם מיקו״ם נרו רקוב את שוון ושירטוו או והותיקן ן * יה זה מלכתחילה מיבצע 1 1שרוני אופייני. הוא קבע את היעד. הוא החליט על הדרך להגיע
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 9 | הזונה החילונית. שהתמסרה מאות פעמים. מתכוונת לעשות?את ש 1ב ן ^י הו יהודי? * /אינני יודע. גרוע יותר: זה לא איכפת לי. זה מעניין אותי כקליפת־השום. כמו השאלה: מיהו
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )8 יהודי־אמריקה. עסקנים יהודים אלה הצליחו לשכנע את וייצמן, שהתיקון ל״מיהו יהודי״ ימיט אסון על יחסי ישראל ויהדות ארצות״הברית, ויהווה
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 11 | לנצח. אם יערכו בכל״זאת בחירות. היה ברור להם שנצחון של כץ פירושו חיזוק עצום בכוחו של שרון העומד לשוב, סוף־סוף, מניריורק(ראה גם עמי )8על־חשבון שמיר ולוי, גם יחד.
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 12 | מי הם חברי הוועד־הפועד החדש שד אעדר? מה הם מייצגים? מה תהיינה תוצאות בחירתם? ן * במרים ששמו קץ לחייו של ו 1פאהד קוואסמה, ימים מעטים אחרי שנבחר כחבר בוועד־הפועל
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 13 | £ ¥א 1^1£ 15 1\/10 תקדומי נחשב, בעבר, כנציג הגישה ה־פרו־בובייטית והפרו־סורית. • מחמוד עבאס ו״אבו מאזן״), יועצו הקרוב של ערפאת. זהו אחד האישים הפחות־ידועים
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 14 | נביא הזעם מתייר ״סוף־סוף, מצאו לי תעסוקה״... הדובר לא היה מובטל בלישכת־התעסוקה, אלא השר־בלי־תיק ייג הודביץ. הדברים נאמרו בממזריות ההור־ביצית האופיינית :״אני רץ
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 15 | אלו הי ם הוא אילם! ראיתי השבוע, בזה אחר זה, שני סרטים מצויינים. היה להם דבר אחד משותף: הם הוקרנו על הבד. בזה הסתיים הדמיון ביניהם. חוץ מנקודה אחת: בשני הסרטים
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 16 | פליט הפנתרים כמעט היה לדוברו של השד אריאל שרון וח״כ רן כהן מפלרטט עם ש״ס כץ סיפר שמימון, לשעבר דובר מישרד העבודה מטעם תמ״י, שנזרק על־ידי השר החדש, משה קצב,
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 17 | ך 11ךךןךן 1\ 1ך | 1ראש עיריית חולון ויושכ-ראש מרכז השילטון \ 111 11 . 1ו | 1 /המקומי, מנטה להרגיע את הרוחות בישיבת מועצת השילטון שבחרה את מחליפו. אילון בן ה־
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 18 | מה צינזרו עורכי..סיבה למסיבה״ מדבריו שד ! שבח וייס ומדוע רוגזת הסופרת רחל איתן מאז שצבי רנר, גיזבר המיפלגה הליברלית, נפל למיש־כב, כבר אין חוששים מפניו. לפני
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 19 | התנהגותם של במה אישים בצמרת המדינה משררת שארות ^ פני שבועות אחדים ישב אחד /השרים בממשלת האחדות הלאומית בבדידות מזהירה ליד שולחו־הממשלה במליאת־הכנסת, והקשיב
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 20 | מה הם אומרים...מה הן אומרות...מה ה אומרים ...מה הן אוחרות...חה פנינה בריק: יריב בן־אליעזר: הרב י 1סף הבט: .,ניבאו, הם נבו מזמן ״מסב־סב ואחווה. .וב הוא כל מ׳
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 21 | הם אומר׳...מה הן אומרות...מה ה אומרים.. .מה הן אוהרות...חה הם אברהם בריר: ירון גבאי: ציפי פליישר: ,,הרוב במינלגה תמיד ״תנועו ממשיך ליהנות ״בצעו ניתזות׳ את הקשו
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 22 | שדור דור מגלה מבקר־המדינה כי חלק ניכר מקיצוצי־התקציב, שאמורה היתה הרשות לבצע בעיקבות החלטות הממשלה מ־ 1983 ומ־ , 1984 לא בוצעו. צל״ש רר מוד מן המצ רי ם • לאחמד
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 23 | מה עלה בגורלם כיצד נכ של חינ 1כ 1של שימעוז פרס של בני הא שה בעלת שלו ש הקונדיטוריזת ״*י מיהו דובר האותנטיות המזרחית, בה מנקה־אשפות עירוני זוכה להתגלות דתית
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 24 | ממולם לא שילמת מחיר נמוך כל־כן־ בעד רהיטיס טוביס כל־כן־ ! קול ה מ פרס ם בזכו ת ה עו בדה שג. א.פ. עמעצבת, בונ ה, מרפדת ומ שווקת א ת הרהיטים בעצמה — ה מ חירי ם
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 25 | מטמון זה אמנם לא מידיעה אישית, אבל מצד שני אני גם לא רוצה בשביל היריעה שום כסף. חברה סיפרה לי על הקו העגול של ירושלים, שאביו הוא ״אגד״ ואמו ״עירית ירושלים״
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 26 | י שה בריטית־תורבית ער וודקה, חומוס ורבנה המסיבה של הרקדז האוהב נשיקות ומסיבה של שחקני קומדיה ל א כל כר מצחיקה הכוריאוגרף והרקדן לינדסי קמפ, בא לישראל. כי החוזה
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 27 | ברולטה צרפתית, בתפקיד הראשי. למטה1 : השחקן שלמה וישינטקי, המשחק בהצגה את פופידוס, נואם בחסד ־ המגמגם כשהוא מאוהב. כל שחקני תיאטרון הקאמרי באו למסיבה. רורטה שר
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 28 | י ס ]| 1חליפת ז׳אן־לואי שרר, מצמר משובץ, 1 3 0אופנתית גם לחורף - ׳85ז׳קס בלייזר; חצאית־קפלים; מעיל ארון ומכנסי־פאנסים. אי1ח ^ 1 0 0חליפה, של עודד פרוביזור, מבד
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 29 | הפאריזסאי ז׳אן־לואי שרר, אותה עיצב בחורף 83׳ .הבד — מצמר נקי, משובץ בגווני חום־בז׳־לבן; חליפת־החצאית מורכבת מז׳קט בסגנון בלייזר; דש הצווארון ואימרות השרוול
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 30 | החי מתנה כל ב1רזר.. ש א וסעו ך* תל־אביב הודיע יצרן־מזרנים ₪1על מיבצע־מכירות: כל הרוכש מזרן, מקבל גגון־משא למכוניתו חינם, וכל מה שלרוכש המזרן נותר לעשות הוא
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 31 | שרגא הרפז החריט והציר את ח״ו דמעו בנותיו, אישם את עצמו ב״אבובנאר״ ומספר בואיון, שנעור בבית־החורים, ער תהריו הידרדחתו עד שהנו לארנוהוריסט, וער החיים במחלקה
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 32 | אי שפז תי אתעצ מי ב מו ס ד סגור! (המשך מעמוד )31 אולם־מנוא, נמה שולחנות, זהו חדר־האוכל הפרטי של דרי המחלקה הזו, שלעולם אינם אוכלים בחדר־האוכל עם יתר החולים.
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 33 | אז בשביל לא לצאת מדעתי הקהיתי את חושי. כן, ככה זה, באמת, קרה. • קודם לא שתית? שתיתי כמו כולם, מה. • אני זוכרת אצלך תקופות של שכרות ואלימות, עוד לפני . 1981 זה
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 34 | ,אי שפז תי א ת עצמי בישראל כבו אין עשני ונדב ושוו!׳ נוקו, יש וגן עשנים טובים ותו ועשניס טובים טווח. (המשך מעמוד )33 לעשות את זה, המשיכה לנגן על מיתרי״הרחמים,
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 35 | ך* יא הסניגורית הקשוחה ביותר ( 1בתל־אביב. אין בהופעתה כל סממנים נשיים. תובעים, המופיעים נגדה, מכירים אותה כסניגורית תוקפנית ובלתי־מתפשרת. את העדים היא חוקרת
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 36 | וי בץ ,אי שפזתי אתעצ מי (המשך מעמוד )34 הייתי כמו שמוק ולא הייתי מסוגל לעשות כלום. בסן־־הכול הן גדלו שלוש שנים במוסד על״יד הבית, בבית־הילד בפרופסור שור. אחר־כך
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 37 | הורוססוס מרים בנימיני מזל החודש: המיסנרס הס חשובים ועורסים ער בני הגול הוא מתקשר לשמש ולמזל אריה. זהו ביתמאוד מטופח ויוקרתי: גרים בו אנשים ה מחזיקים מעצמם
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 38 | א׳ עממ׳ ע/ ! -מ צ פונ השל סני גו רי ת - לרות׳ אוהב ילדי ם חו פשת סקי אני מגיעה רחוק, מתברר .״אני כותב מווינה המושלגת והרחוקה,״ מתחיל 1000/85״בעצם, לא נורא, רק
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 39 | בשיחה עם רחל המרחלת מגלה אשתו לשעבר. טל קצין־חינוך־ ראשי של צה״ל, תת־אלוף ״יווס״ אלדר. מה שבר על נשות הקצינים ״דרינג, דרינג״. ״את ורדה אלדד!״ ״שמעתי שבביתך,
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 40 | ^ ! פ ״ פ ם המשוואוז לשמור ער הכסף החדשה מ א 71מ איר תד מז ר רק היום פנה אליי חבר ושאל, במה משקיעים. אמרתי לו שאני לא יודע. אמר לי בחייך! אמרתי לו, בחיי. אמרתו
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 41 | קולנוע גיזמו בכ 1ר1ת כורם מחכי ם לפו ר מן ארי? שרון וקולנוע, המלך ליר ועיתונות הבכורה החגיגית של הסרט אמאדאוס, אחד המועמדים העיקריים בתחרות האוסקרים השנה,
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 42 | 1011103 ה כנ ס ת > 3 2־ 1י ו <1ו חגר הכנסת/ לז • 1י כ [.וסין לז ל ״לא התכוונתי להישאר בארץ. זו היתה רק ארץ־מעבר: רציתי להגיע לאירופה. האמת היא שלא היה איכפת לי
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 43 | מספר ולדימיר :״בוקר אחד טילפנה אלי דנה מתל־אביב וביקשה שאבוא להתארח אצל אנדרי. באתי עם הילד. היא אמרה לו שלא ייסע איתי לאיטליה, אם הוא יישאר איתה, תהיה להם
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 44 | התלמידות וצו לפתות את המורה, המורה נאשם ניב ,צריך היה להיות מברזל כדי לעמוד בפניהן! *ץ רין־ היה להיות מברזל כדי לעמוד בפני הפיתויים של התלמידות, שהיו כולן
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 45 | גט׳ שהיווה אתגר לנשיות! המלבלבת נה. יתר האישומים הם עישון סמים עם הנערות והפרת־אימונים כמורה. ניב הכחיש שנתן את תוצאות הבחינה רק לנערות החביבות עליו. הוא העיד
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 46 | ספורט מהר,גבוה ורחוק מכבי פתח־תקווה עת ניצחה את הפועל חיפה בביתה 2:5ובכו שיחזרה נצחון דומה שלה בנתניה. הסיכויים: ל א ורודים בלי דגש וגלי יכולת ערב השבוע האדום
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 47 | מה הוא אומור ייאו[ נשחק טו1 ננצח את הרוסים גם הפעם !יי האופוריה חוזרת שוב. מכבי תל״אביב נגד צסק־א מוסקבה, קבוצת הצבא האדום. בל המדינה תהיה השבוע כמרקחה, כאשר
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 48 | מתה על תפוחי-אדמה מה שברור לי שלמידה לב 37 שהגישה בשבוע שעבר תביעה מישפטית נגד בריד אבו־חצירא, יש דם. לבוא ולטעון לפני בית־מישפט שהאדם, העומר להיות מוכרז בימים
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 49 | איפה הי 1ם? החלטתי מזמן שחלק גדול של המדינה מנוהל בידי אנשי יחסי־ציבור, ומי שאין לו מה לשלם להם, מוטב שיישב בבית. במשך חודשים פורסמו בעיתונות דיווחים יומיומיים
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 50 | אמצעי חדש לעידוד היצוא של יצואנים ותיקים ומתחילים בימים אלה יצא לאור ״מדריך אי טקס לתערוכות וירידים בחו״ל 1985״ המכיל מידע על למעלה מ־ 1000 תערוכות וירידים
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 51 | אפשר בהחלט לעבור א ת החורף הזה עם חיוך. בבוטיקים של פפקו דגמים חדי שים ואופנתיים, ב איכו ת של פפקו, כמובן. ה מ חירים מעוצבים לפי אופנ ת הי מי ם ה אל ה. ב כל
העולם הזה - גליון 2472 - 16 בינואר 1985 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד