גליון 2474

העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 1 | מיססר 2474 בן־ דו דו ש ל אמנון רו בינ ש טיין טו ען :״הוא נבשרבעס קי ם, הו אטוברקלממשלה ! ״ שנה 49 המחיר 800 שקלים(כולל
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 2 | תדונו ביעוראל ?#קצב ^י מעז/ ^ 0־ וניל רכיבים: גבינה לבנה. יוגור ט׳ סוכר.שמנת. מייצבי ם. חו מרי מעם ורי ח. לשמור במקרר ע ד 1 1 0רנ ה שג ח ת הרבנות ו הריו! .מיו
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 3 | מכחכים א חריות שילו חי ת מי אחראי באמת למחדלים רפו איים. כמו פרשת היעלמו הזמני של שתי הכליות בבית״החולים תל־ה־שומר ( ה עו ל ם הזה?)12.12.84 האם הציבור רשאי
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 4 | מכחכים 1ה היה העו&ס חי ה שחיה בגליון.העולם הזדד, שהופיע השבוע לפני 25 שנה, כתב עורך העיתון, במתר. הנתך, על פרה קדושה שהיתה חולה מאוד — החקלאות. הסיבה העיקרית
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 5 | ב לי פ ג ־ שו א ס בי גז ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אכיב, רחוב גורדו] ,3טל 232262/3/4 03 תא-דואר 136 העורך הראשי: אורי אבנרי
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 6 | במדינה הצמד שמיו־מירוא מנהו מרניות־חוץ עצמאית משלו, בנוסח גאולה 3הן העם המילחמה האווירי ת ביו ת ר ענוג הנדהם הלך למישרדו, ועובדים במישרד, שדיווחו על כך ל העול
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 7 | הם ה ערי צ 1את ישראל. את ההגנה ואצ״ל. את תחיית השפה השביעי * * ד לפני שבוע לא ידעתי כמעט דבר על ארץ־הבסקים. ^ שמה הזכיר לי רק שלושה דברים. ראשית: כומתות
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 8 | הטפה ציונית לכמרים מישרד־החוץ הביא בחודשים האחרונים, על חשבונו, מאות במרים מארצות־הברית. האורחים זכו בטיולים ב ארץ ובשטחים הכבושים, ו ש מעו סידרת הרצאות מקיפה,
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 9 | חברה ממשלתית בשירות מחנה דויד לוי: מעם (מימי!) מ שדר למרכז־הבניה(למטה) ומרכז־הבניה מ שדר לחרות נחובז חרת העסקנים וינר (למעלה) ,וסמנכ״ל הבניה, איתן סולמי(למטה)
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 10 | הס־כסוך ב! האחים אההן(מימין) ואבוהם וובינשט״ן(משמאל) ,השולטים, עם ששת דדיהם, על וכוש הנאמד ב־ססן מיליון דורו נוסף, שלא היה שיי ך למישפחה.״ במשך השנים נולדו לכל
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 11 | מג״א היא חברת בני אהרון רובינשטיין - מרדני, גיורא ואמנון. ינ״ו היא חברת בני אבוהם וובינשט״ו -יואב, נורת ודמי בשנת 1981 הוחלט לצאת לבורסה. ״אהרון עדיין ראה
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 12 | ,.רא אוותו על המלון, מבני שהוא אנדוטה ואשת וגקוא ער שמה,,, אומו אלי נפושדו, בעל המדון בטאבה את מרכז החברה, אבל במידה :״חתיכות זה לא המיקצוע שלי.״ כשהגיע לגי ל
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 13 | כבר היה מוכן וחיכה רק לגזירת הסרט, קרה הנורא מכל. ב־ 30 בספטמבר 1982 נרצחה אביה באכזריות. ״שנינו היינו באילת,״ נזכר פפו ו מעיף מבט לעבר תמונתה הגדולה של אביה,
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 14 | בצוות נאותה ; במדינה פר ש ת ה שבוע: מיהו יהודי שבועיים חלפו ופר ש ת. מי הו יהו די״ תוייקה בין שאר הפרשיות, שזיע־זעו את הממשלה הרופפת ממילא. הפרשה היתה נשכחת,
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 15 | המתנדבים בע״מ הכל הסכימו כי היעדרו של אריאל שרון מן ההצבעה על הנסיגה מלבנון היא שיא־החוצפה. י ש תימוכין לדיעה זו. האיש הכניס אותנו ל בוץ הזה. זאת היתה המילחמה
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 16 | §|י ש אברהם ז״בומה״) ביט טורח לשווא. השבוע גילה שר־האוצר יצחק מידעי, ש הוא אינו צופה כלל בשיחות של שביט בטלוויזיה, המיועדות קו דם כל אליו. מודעי נימק זאת בחוסר
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 17 | רונה לשיחה. השיב איש הטל וויזיה, מאיר שלו :״הפגישה הזאת של בגין, שרון וארידור כבר נזכרת בתנ״ך, בפסוק,והנה הארי והחמור עומדים אצל הנב לה.׳״ מנהל ההצגות של תי א
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 18 | התקנות מחייבות את עוובות־הו! ללבוש מר־מישבט. או הן נתנו לזה בושמת וחבה עג 7מ מג ע 11׳11 ^ אולמות בי ת־ ה מי שפט ובמיז־נון ש לו אפשר לראות את חידושי האופנה
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 19 | ־ ךיין ״ ךןך 111ד 7*11 עורכת־הדין רותי פרידמן, מפרקליטות 14 |/ 11 1 1 / 111 מחוז תל־אביב, בבלייזר וחצאית מישבצות. חולצתה קשורה בסרט גדול. וסט שחור סרוג מציץ
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 20 | מה הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים...מה הן אוחדות...מה אלמה פרגקד: בני דון־יחיא: אשר ביתנסקי: ..רצו שר בי ת־ הדיו ״רטה שפ קיד חריט, ביריד הסברים בקאהיו
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 21 | הם אומרים...מה הן אומרות...מה ה אומרים...חה הן אומרות...נזה הם תמיר שנד: אהוד פריד!: דזד 1דותן: ,,אחו שיבעה מדור ״מישוד־הת״רוח אסו ,,אילו היית דק מצתים,
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 22 | ¥ה אחד הדברים היפים ביותר ( //ב חיי ם שלי. זה נותן לי יותר מרץ, הרבה אנרגיה, עירנות, ריכוז, מצב־רוח טוב, שלווה, חשק לחיים. זה גם בריא למחזור־הדם, מגביר את
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 23 | נוחיות, קוראים יחד את פרשת־השבוע ומדברים על הפסוקים, משלבים צחו קים בשיחה, מספרים סיפורי אלף־לי־לה־ולילה, תופסים ראש, שותים תה או מים, מעשנים סיגריות או נרגילה
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 24 | תל אביב אפרופו בית הסופר בבושקה באנאנה בואנום א״רס גני סציואן הרצל 7ו ו לה ברסר• לה קורון ספארי פינת הגריל פירושק׳ צריף הראל קיטון פלינצ׳• פאב־אטרון פאב
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 25 | ־!.״וגם זה ...וגם זה...וגם זה״1.גם זה ״וגם זרי•••1 לתשומת לב מכבי תל־אביב !מולו* אני מבינה שהשופט במישחק הכדורסל ביו מכבי לרוסים, ביום החמישי, היה פולני. לא.
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 26 | יים רנעדות בגלל הנשיא י1ם־ הולדת בנוסח תח־כיה רונית הוצוג בתו של הנשיא, באה עם אביה ועם שומרי״ ראש לחדר צדדי בדיזנגוף סנטר, שם חיכתה אמה, אורה הרצוג, שהקדימה
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 27 | ! י י 11י 9שרקדה לכבוד השחקן התורכי, מעידה על 1/1 #1\ 111 / 1 11 עצמה כדקדנית״כטן תורכיה. כך גם הכריזו עליה. היו ליחשושים בקהל שהיתה בעבר גבר, אך גייזל הפריכה
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 28 | מדפים ויקים בבוטיק פיורוציי, המייבא בגדים איטלקיים לנוער שוחר״אופנה. בבוטיק, שעבר מכיכר- המדינה לדיזנגוף סנטר, נותנים עכשיו הנחה של 50 אחוז, והכל נמכר. מ || ל
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 29 | י ר 11י ח 1| 1ו 1מסיירות בזמנן הפנוי בסנטר ורואות מה חדש 111 11 41 ! 11 באופנה. משמאל: מירב גנ אי. מימין: ענת אטיה .״יש דברים נהדרים ״,הן אומרות, ומדגימות את
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 30 | כן דוח קח רך אשה ובנה רה בית שני בנוו״קט יוקרתי על שנת הבנות השתחרר לך זה עתה חשבון־ חסכון? קיבלת כסף בירושה? אתה רוצה לדאוג לעתיד ילדיך? אתה לא יודע מה לעשות
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 31 | ספ סר וגנב־מסמכים, ש חי ע ר כספיה ש ד רוזנת, ה 1רהדרך חדי יהודיה חסודה מגיעה ל אורגז מהרק עם ש ד ד תנ 1עוז־הפ 1עדי אלן משתמש בפסיכואנליז ה, ב לי חריקת־שיגיים
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 32 | היבהביה הנוש־ת נענתה לנתק שער העץ בעיירה בקניה -וכך התחתנה עם ישראלי >ו311ת )111 נע(׳מהעץ!־ שעות והגענו לאזורים קסומים, על חוף האוקיאנוס ההודי. ״שם זורחת השמש
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 33 | יודעת אם זה מפני שהיא כושית או שהן מתייחסות כך לכל דוגמנית חד שה. זה בהחלט מפריע לה ודי מעליב, אבל היא ממשיכה להיות חייכנית וסב־לנית — אולי בעתיד זה יעזור
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 34 | חמחרים ליטבול בזיתים קיצוץ ש לו ש ה אפסים מעדן מקורי בסדרת דיג של ״תלמה״ הוחלף 4המטבע הקיים ( סו ל) של פרו הדרום־אמריקאית במטבע חדש, אינטי ( 110ש קל בערו)
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 35 | קולנוע הזכות להתנגדות סרטים איוב מתמרד בהונגריה חוסר תיכווה — הוא חטא יהודים איכרים לא היו חיזיון נ פוץ במרכז אירופה, וחוקים דרקוניים מנעו מהם לעסוק בחקלאות.
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 36 | תשבץ במדינה עדות מי פגע ב מי? מ ל כוד ת ביום ה שי שי רוטל מצו ת זה לא מ60 יר!1 ינאי ) 1איסור משלוח סחורות מסו ימות לארצות חוץ; ) 5ישוב בשפ לה, ע״ש ראש ישיבת
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 37 | הורוס הוס מרים בנימינ׳ מזל החח־ש: דלי ההתאמה נין דר״ם והמזלות האתוים כשמנסים להתאים למזל דלי בני״זוג, זה לא פשוט. גם אלה שבפירוש מתאימים, אינם עונים על הדרישות
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 38 | לרות׳ אהבה אפלטונית זה כמו לאכול מרק במזלג. חטובה ומחשבים יופי אקזוטי ״אני בת ,24״ כותבת (.)1002/85 ״חזרתי משהות בת שנתיים בארצות־הברית. תקופה ארוכה היה לי שם
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 39 | — הורוסקופ (המשך מ ע מוד ) 37 כאשר נוצר קשר כזה, אבשר שיהיה חיובי. הסרטן קשור למישפחה, לבית ולמולדת, ואילו הדלי דואג לחברה ולאנושות. למע שה, קיים קונפליקט בין
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 40 | זנן ת-א11ת בו תי ס ת ג רו ד אבו־חצירא .אם אני אענה, היא תענה!־ יעקב אבו־דזצירא ראש השושלת קבור במצרים ישראל אבו־חצירא 93 יום ו־ 93 שנים מאיר אבו־דזצירא האב
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 41 | על בו ש ת מיו ה רב :״נשמי שהו מאוהב 11,מחרה שמתופאים ממנה!״ ואבא ש לי הבטיח לי לפני מותו: אצלי באו 100 אי ש ביום, אצלך יבואו ״! 300 תאמיני לי, את יודעת כמה
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 42 | זכות אבות בנתיבות (המשך מ ע מוד ) 41 היא רוצה כעת מברוד? ממתי שהת יישב הוא בן־אדם אחר. ברגע שיצאה נשמתו של אבא שלו, נכנסה בו וכעת הוא קדוש. עד כאן דברי י רי ח
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 43 | להיפגש עם גברים למטרות כספיות, דנו השתיים בגברים שאיתם שכבו, ניתחו את מעלותיהם ומיגרעותיהם, התלוננו על הסכומים הקטנים ש קיבלו ותיכננו פגי שו ת נוספות. חלק
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 44 | שדור צל״ש טבילה במיחחה לישראל סגל, הכתב המוכשר של הטל וויזיה, על כתבה מיוחדת, יוצאת־דופן ומדהימה, על עולמם של חסידי הרבי נחמן מבריסלב. סגל, הבא בעצמו מרקע
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 45 | ספורט מהר, גבוה ורחוק אחרי ההתאוששות כמעט אסון בגתניה, שגי המסדים בברצלוגה השערוריה הגדולה בנתניה, בעת המישחק המרכוי בכדורגל, בין מכבי נתניה ומכבי חיפה, בו
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 46 | השוער יוסי סאמט עלה לאולפינר 10 אלפים דולר, ומבקיע השערים יואב דרוקר הועבר בעיסקה כוללת גדולה עוד יותר. כך, שברור שכסף הוא לא עניין המפריע לראשון, למרות שההנ
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 47 | — נוע בבורכז חרות — ( המשך מ ע מוד ) 9 לגיל, שהוא בשנתו הראשונה ב קבוצה, זכה בעבר כבר פעמיים בא ליפות, עם הפועל פתח־תיקווה ועם מכבי פתח־תיקווה. הוא לא רוצה לה
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 48 | מיז מי ים שים נפלאות דרכיה ש ל האהבה — המישפט הזה יכול להתאים לרבים מן הסיפורים שאני טורחת לגלות לכם. אבל הפעם אני מבטיחה להתעלות על עצמי: הסיפור הבא הוא נפלא
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 49 | 11 10 011110101 נפל לו בטח ראיתם את המישחק האחרון של מכבי תל״אביב ביום החמישי שעבר, נכון? ואם ראיתם את המישחק, בטח שמתם לב שאולסי פרי ( כן, שוב אולסי פרי) לא
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 50 | _ מעם במר כז חרות — (המשך מ ע מוד ) 47 ־ 707 מלקוחות חיפר חלף אנשים פרטיים גברה ההתענינות בחלפים משומשים בגלל מחירי החלפים החדשים, והשיבושים באספקת חלפים חדשים
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 51 | ה ער ב? למס עד ה, לפ אב ל תי א טרון, ל קו לנ ע? בבל מ חו ם אנ חנו מבלי ם ב שניי ם בלבד! ו מ של מי ם עבור א חד 1 י ש לנו בר טי ם״ ס עוד ה בשניים״ ו כר טי ס״
העולם הזה - גליון 2474 - 30 בינואר 1985 - עמוד 52 | מיססר 2474 ח• שבט תשמ״ה30.1.1985 , שנה 49 המחיר 800 שקלים(כולל מע״מ) בעד המל 1ען: בטאבה ט אבללאאמכורא תהב זלון שהוא אנדרטה לא שתי שנרצחה! אביה ואלי
חזרה לתחילת העמוד