גליון 2483

העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 2 | מעכשיו גם בפסח את יכולה לאפות עוגה מוצלחת הפסח שוב לא יהיה עליך להגיש את העוגה שאפית בהתנצלות: ״תראו,קשה לאפות עוגות שהן גם כשרות וגם טעימות״. עלית עשתה זאת
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 3 | מכחכים כמו קופה שר קיבוץ קורא דתי חולק על רוח הדברים בכתבה על השתתפותם של אזרחי המדינה בתקציב המוסדות הדתיים (העולם הזה .)27.3 אתם יודעים לעשות חשבון. בדקתי
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 לניו־קאסל, לוועידת צעירי הימין, האחראים לשיבוש. נשאר רק המשקיף הפרלמנטארי שאותו ציטטתם, או אתם, בעצמכם. אז, אחרי הקדמה זאת — הניב הוא.תבן
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 5 | 1 תומונייד שרו! לביקעה השר אריאל שרון עומד לבקר בביקעת־הירדן, ויתקבל שם בחמימות על־ידי המתנחלים. ביישובי הביקעה שוררת אכזבה קשה מכך שהמערך מתכחש להתחייבות
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 6 | כנסת קטנה בצל קואליציה נחלה ^ דוני היושב־ראש. זה בזיון הכנסת, זה בזיון החקיקה. אנו חדלים אפילו להיות חותמת־גומי והופכים להיות כרית יבשה. אנו דנים כל־כך הרבה
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 7 | ישראל חוגגת את חג־החרות ועוזרת לדכא את החרות בעורם פילגש נחזיינת ץ ץ רבה אויבים, מרבה כבוד!״ אמרה ה־ סי סמה הגרמנית בפרוץ מילחמת־העולם הראשונה. באותם הימים
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 8 | ^ כל היד! שקט מסביב. רק \ 1כיבשה אחת שחורה עמדה קשורה לגדר־הברזל ויבבה, ואיש לא שם לב אליה. הדוכנים היו ריקים. כמה אשכוליות התגלגלו על הארץ. השוק היה שומם, כמו
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 9 | לא הספיקו להימלט. בתוך דקות ספורות הגיעו לשוק אנשי כוחות־הביטחון. הם הכריזו על עוצר והתחילו לאסוף את כל הגברים אל מאחורי השוק, אל תחנת האוטובוסים. שעה קצרה
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 10 | תורגמו(משמאל, עם אשתו רשענו) אולץ דנווש, תחת שיעמוד רדו . תניב, המנקד החדש בחינה. נחסו בענייו סשוים עם עבו״נים אומנו לו ומוקוס יתבקשו להיבדק במכונת אמת ׳וסו
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 11 | היחידה הארצית לחקירת פשעים חמורים ועתה סגן־מפקד מחוז תל־אביב. מזה שנים רודפים את הקצין הוותיק חשדות במעשים חמורים ובקשרים מפוקפקים עם ליווייתנים שמנים בעולם
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 12 | מה הם אומרים...מה הן אומרות...מה ה אומרים ...הה הן אוחדות...חה מזר קיסר: אמנון הדפר: ..מקריבים את השכיר ״ט־שת־חכץ היתה המ ש ער חשבון העשיר!׳׳ לשינויים
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 13 | הם אומר׳...מה הן אומרות...מה ה אומרים ...מה הן אומרות...מה ה ציפי אשבר: הנס שעשה הי לאבותינו ,,ההתמחות במשהו סבציב׳ ,.המהבנה חיבה: טיכוח עולה לי ממש הון!״
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 14 | ך* לשונות הרעות רודפות אחרי 1 1חיים שיף מאז ומתמיד. לסיפור האחרון, הקשור בשמו של המלונאי־קבלן ואיש־העסקים השנוי- במחלוקת, יש שני חלקים. ראשית, כך נאמר, יוצא
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 15 | עור חידה אנושית באה על פיתרונה. מזה זמן רב אני עוקב אחרי החידה ששמה יהושע שגיא, ומחפש פיתרון. מכל הספרים על מילחמת־הלבנון יצא שגיא כשלראשו הילה של צדיק. הוא
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 16 | מה הקשר בין מאיר שיטרית והחזיר ומה כתב יצחק מודעי ללובאוויצ ער בפעם הראשונה מאז נבחר הכנסת עדיין לא יצאה לתפקידו הצליח השבוע שימי ערן פרם להצחיק את מליאת
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 17 | סגן קצין הכנסת והממונה על מתן האישורים למישכן, התעייף עד מאוד בישיבה המרתונית ביום החמישי האחרון בכנסת, שבסופה הצביעו הנוכחים על חוק התקציב. הוא פרש לצד,
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 18 | לבנון: הבוץ והדם י ) 30 שנה לפגי שהכניס אריאל שרזן את ישראל לתנך הביצה הדבנעית, ני1ן רעיון זה בסזדי־סח־ות בצמרת המדינה. ונפסל אחרי די1ן נוקב פרולוג: חהדפתחה
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 19 | • בעיני בן־גוריון, האוייבת העיקרית היתה הליגה הערבית, שנתפסה אז כגורם רב־עוצמה. בעיניו היתה הליגה סמל ההגמוניה המוסלמית־סונית־ערבית במרחב. הוא ביקש לקעקע אותה
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 20 | ״ההרפתקה המטורפת״ (המשך מעמוד )19 שהרפתקן לבנוני התקשר עם אליהו ששון, שגריר ישראל ברומא (אבי השגריר הנוכחי בקאהיר) .האיש טען שהוא בא בשם נשיא לבנון דאז, כמיל
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 21 | עוו3וחוו של שכיוי־חוב מיקצוע״ם, בער נטיות נאציות וסאדיסטיות ביקרו בארץ כאורחי צה״ל וחידהצנחניס -ומתפארים בכר! * * סקני הקהילה היהודית ב־ ? ארצות־הברית התפוצצו
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 22 | אדם ניכר בכיסו, בכוסו 11 ללמוד על אופיים של אישי רנע־הא מת של הפו ליטיקאי נס! ומי: מם הרב יוסף, שמיר ונבון: תיאום מוקדם שמיר ובגין: הזמנה וחיוך נבון: קידה תוך
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 23 | כעס .1פו לי טיקאי דכר בכיסאו. האם ד תן 1אלה על־פי הצורה שבה הם שו אפים אד הרגע שבו יוצר גופו מגע עם הכיסא? בגין: חוסר־יציבות רבין: לתפוס את העניבה מודעי:
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 24 | זח הלכומן ומתאים כדי לקשור אותו בקשר־פרפר על הראש, ואם רוצים, מוסיפים לו סיכת־בגד ציבעונית במרכזו. צעיף פנוי. הקשור ברישול על המותניים, משלים את ההופעה. עגיל
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 25 | ו | ך | ז | 11 עם כל דבר -חולצה מבד, שבולו עמוס חרוזים קטנטנים, 11 111 עיצבה פרח ראובן. היא חשבה שגם פאפיון גברי יבול להיות נשי, צעיר ועכשווי ועיצבה גם אחד
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 26 | ״מלה״ חופפתלך את הראש ביתר מקצועיות ובפחות כסף! במסגרת מבצע אביב מיוחד לזמן מוגבל, מעניקה ״וולה״ הנחה של 300/0על כל סוגי השמפו של ״וולה״. ל״וולה״ הפתרונות
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 27 | קולנוע כוכבים הרגליים משכנעות יותר הרקדגית כתפקיד של מישסטכית לפני שש שנים הופיעה על הבד תגלית ארוכת־רגליים, שניכר בהן כי עוד ירבו לדרוך על בימות הקולנוע. אן
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 28 | מכלמלמד1 השכלת1 פתרון תשבצופן ן* לונדון נדהמו אנשי-עסקים, רו־ ^ אי־חשבון ועורכי־דין ישראליים, שנתכנסו שם לסמינר בנושא הקטנת נטל־המסים על־ידי הקמת חברות
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 29 | מטבחת לחירות וחוזר חררה פסח. פרעה, משה בתיבה, מצות, קניידלר 20 , יום חופש לילדים, נקיון כללי, מתנות, ליל־הסדר, מישפחה נעלבת, פיתות ביפו, אורחים מחוץ לעיר. יש
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 30 | 1 להגיע. עדיף לחכות כמה זמן לפני שמסיקים מסקנות מהירות. קשרים המתחילים כשוונוס בנסיגה אינם מחזיקים מעמד, ורצוי לא לקבוע תאריד״נישואין באותה תקופה. הזמן אינו
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 31 | שיחר מאחזר• המירקע במקום יונו! השבוע יומן השבוע בוטל. כידוע. בינתיים עובד מיכה לימור על תוכנית חליפית ליומן שתשודר, כנראה, ביום החמישי בערב, ותהיה בעלת מתכונת
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 32 | את העיקר החמיצו צופי הטלוויזיה: את היפות והיפים שהשתתפו בלהקות ץ* הקהל נשלל התענוג מפני ^ /שכל השירים צולמו במשך שלושת הימים שקדמו לתחרות. הצילומים נמשכו 17
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 33 | היפה ביותר, רקפת בן־דויד, התימניה מנתניה בתו של יהלומן אורית כהן החומה של יגאל בשן עינת בדאני דמעות שהורידו איפור אירים בן־דויד השחורה של ירדנה שלושה זמרים:
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 34 | הסווה הסו׳ שד זהר המנצח נזנו בגעגועים ביויותו, שנהוגה בתאונת־דו־נ־ם, ומנו!: ״ידעתי שאצליח!״ יזהה טהן עט מ הו תו והריגה נוסעת איתו לשטוקהולם ך* יה רגע שנראה
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 35 | ספורט מהר גבוה ורו* ק צינזצום הפער בפיסגה תשואות במילאגו, גצדויגות בגטבורג נצחונה של מכבי פתח תקווה על האלופה מכבי חיפה ,1:2 ,מצמד של דורון רבינזון ואייל
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 36 | ודווח עלתה בילדותה אוצה, ום אביה היהודי ואמה המצויה. ויא לא יכלה להינשא ברבנות ישאה לבחירליבה בקפריסין- וסיים את שרותו. כאשר רצה להתחתן, נתקל באותם הקשיים שבהם
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 37 | — הצ׳אנס השני — אם נעשה חוזה־נישואין אצל שולמית אלוני, לא יכירו בנו כזוג נשוי, והוא יפסיד את כל ההטבות,״ אמרה חדווה. ״אחרי החלטה של שנינו, ולא בפנצ׳ר, נכנסתי
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 38 | ״הייתי י 1תר מדי צעירה כדי להיות אלמנה1 ,י 1תר מדי מסגרת כדי להתחתן עם איש צעיר ! -אחדי קובה מל ם נראים כמז שום דברר החצי ביום החמישי הגיעה ריימונד זילברינג )
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 39 | ממישודהחוץ למישרד־הבריאות במיזנון הכנסת התאספו, לפני שבוע, כל יפות המישכן וכל חשוביו וחגגו ביחד יום־הולדת. זה לא היה יום־ההולדת של שימעון סרס, ראש־הממשלה, וגם
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 40 | ד־ 1ד 1ט 1פ ז מדבר על נשים, כסף, הזנוו־סכסזאליות, הצלחה. צ חצ ח ,1על הכסף שהוא מרוויח והמיתוס על גדודי נשים שהוא מכניס בסיטונות למיטה שלו ומכריז המיתוס נכון
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 41 | חלק בניסיון תיאטרלי מעניין, גילם את התפקיד הראשי במחזה״המחאה הבריטי הצילו, לצידה של תיקי דיין, בבימויו של בימאי אמריקאי, שנעלם בינתיים מהשטח. ואז אירעה תפנית
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 42 | .שכולם יתפוצצו מקינאהו״ • אני מבירה אותך 17 שניים. כמעט (המשך מעמוד )41 • זה לא קונץ גדול לרצות לבטל את לא השתנית. חכי לצילומים. מס־ההכנסה בשיש לך עניין אישי
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 43 | ראיתי גבר מדליס 1 .ל ס11 אזהרה -משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות גברים
העולם הזה - גליון 2483 - 3 באפריל 1985 - עמוד 44 | הדראמה
חזרה לתחילת העמוד