גליון 2484

העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 2 | טמיר כהן(יעקבסון) הפסח שוב לא יהיה עליך להגיש את העוגה שאפית בהתנצלות: ״תראו,קשה לאפות עוגות שהן גם כשרות וגם טעימות״. עלית עשתה זאת שוב בשבילך עוגת עלית לפסח.
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 3 | מכחכים תרום די 1אתר1ם לר הנושא רציני: האם יש לזכות בחיים מישהו, שאיננו מוכן לזכות אותן בחיים. אני נושא עימי כרטיס״תורם של אדי, האגודה לקידום השתלות להצלת
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 4 | מכחכים ! (המשך מעמוד )3 להורוסקופ. לפי המסורת היהודית, אץ מזל לישראלי. כלומר -כפי שקבע הרסנים -אסור לעסוק באסטרולוגיה. לא על הניצבים לבדם .העולם הזדד, שבועון
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 5 | למנות לתפקיד את מיכאל דקל, אך הוא חזר בו אחרי שהבין כי המינוי יעורר התנגדות רבה. ההכרעה ברצח אלטרזביץ בקרוב תעינז ־ ר פסק־הדין במישפטם של גיל בן־גל ורונן שני
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 6 | במדינה העם מכבים רחוקים זוהי הצעה שקשה לסרב לה — אך המהיר הוא עצום ורב תמיד היו צדות ויחסים קשים בין שרי־הביטחון והרמטכ״לים שלהם. עכשיו החליט יצחק דנין להצעיד
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 7 | 1־ 11־ 1־ 1 1 יי 1 . אין מה לרחםעלמ שרם־המיסים האמריקאי. לג מרי ל א עני עו ל ס, לעזאיל ! ^ אחד מביקוריי בלבנון לפני שנה נתקלתי בקצין * 1צעיר, והתפתח בינינו
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 8 | עוד רבב שישואר יוצאת מלבנון, היא נבד מסתבנת בה מחדש, ווק השיטה משתנית. לפני שמסתבביס בהונתסה חדשה3 ,וא להביו שרשו מה זאת לבנון ^ סי האגדה, עומדת ישראל לס/יים
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 9 | לית כאחת. כל העמדות במדינה — החל כזכויות כלכליות וכלה במישרות זוטרות בצבא ובשרות-החוץ —חולקו על פי מפתח עדתי נוקשה, בלתי־משתנה, לטובת המארו־נים. היה זה כאילו
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 10 | מכבי המושב הראשון של הכנסת: סיכום מסוג אחר דמה בוק מגרה: מ׳ אוהב לאכול למי ש ע! לנשים מ ודע להתלבש מי מבלה בלילות מ׳ רודף פירסומת מי הולד לישון מתי המושב
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 11 | הודעות לעיתונות. צריך להעלות הצעות״לסדר ושאילתות, העשויות לזכותו בעוד קצת עיתונות... יחסיו המעולים עם התיקשורת מדירים שינה מעיניהם של כמה מעמיתיו. הקינאה באה
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 12 | במדינה המועצה הישראלית למען שלום ישראלי״פלסטיני (המשך מעמוד )6 עה כה מרחיקת־לכת היתה עומדת לדיון העם• אר הציבור הישראלי היה השבוע אדיש לגמרי, כאילו זה אינו
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 13 | בגלאי־שקר. היועץ המישפטי לממשלה דחה את גירסת קוטלר, שתמכה בתורגמן. אחרי שפשט את מריו, תקף הניצב את מהימנותה של המכונה, וגילה שהוא, כקצין בכיר, מודע היטב
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 14 | ״הכ 1כבים מצצים לזר ץ ז אז ץ ד סי בז א׳י רז דג אנ די־ ע׳ (המשד מעמוד )13 כל מי שמכיר אותו יודע שהוא מיק״ צוען מעולה. אפילו מתנגדיו אומרים בעבר. כשנודע לי שהוא
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 15 | יש לי חשבון ארוך עם מארק שאגאל. חשבון של 10 שנים. אני יודע: הוא היה אמן דגול. משיכמו ומעלה. גדול האמנים היהודיים של הדור. כאשר נפטר, בשבוע שעבר, לא היה
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 16 | \ ז*1 1 כמה שווה שימעון פרם? פחות מ־ 2000 דולר. כך, לפחות, בבירת־הנגב. כשהתארח ראש־הממשלה בבאר־שבע, בתחילת השבוע, הוא נתן את חסותו ואת שמו לארוחת־צהריים,
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 17 | הדתי. האב הסכים להסתכן. לקראת נישואי הבת גברו החיכוכים בבית, אבל האם נכנעה. היא חלמה שנכריה יבואו אליה בשבת, אבל כיום אין לה ברירה: היא נוסעת אליהם במוצאי־שבת,
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 18 | המימשר הצבאי פחד מפני כרים חזו המת נפי שפחו ממנו כשהיה ח אחיו של כרים ח׳לף, שישב במכונית הראשונה, והצליח ״לשכנע״ אותו שלא לנסוע דרך העיר־המזרחית. השוטר הודיע
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 19 | הודיעו לאחד המפקדים, שאין באפשרותם לחסום את הכביש .״אז תיקח אוטובוס אזרחי ותחסום איתו את הכביש לרוחב!״ באה הפקודה מן הקצין הבכיר. מכשירי־הקשר של המישטרה טירטרו
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 20 | חשבץ במדינה ה עוו! םרוה ישראלים בחרל הפצצה בפסטיבל האיש מאחורי הססטיבל, בסאריס, בירת צר8ת, לו התנכלו בשבתו שסבי ינאי מאוזן: )1קישרו את הקרבן אל המזבח (יום
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 21 | שיחר צל״ג אינדיאנים מניחים תפידץ • למי שהחליט לשעשע את המוני־בית־ישראל בליל־הסדר בסרט המטומטם ביותר שנראה אי־פעם על המירקע הישראלי: הסרט ליזה. מלבד אינדיאנים
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 22 | זוהי אומת לנשים שטוחות ללא חמוקים וקימווים מיותרים בודה אותם? שנות ה־ם5 בגד־יס של קיץ : 85 המזכיר את התקופה ההיא: ברזלים בחזיה, כתפיות הנרכסות מסביב לצוואר.
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 23 | פסים, גיאומטריים, עם חרוזים. פאיי־טים, ריקמה, קישוטי תחרה ולייקרה מקומטת, החוגגים יחדיו. השינוי העיקרי בקיץ בגוטקס הוא בבדי־הכותנה, בבד הג׳ינס, באורגנזה,
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 24 | דייוויד ג ורד ון ^שבנו במיסעדה מ אלאן, מיסעדה אופנתית בלונדון. דייוויד גורדון לא השתנה במשך השנים. הוא נשאר גבוה, גמלוני משהו, וזקנקן עיטר את לחיו. היבטתי בו
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 25 | במדינה ב ע 1ק ב 1ת הקויאה בו הבו קט למוסלמי אדוק(משמאל) ושינה את שמו השניה. פאיזה נמצאת בהריון ומצפה לילדם הרביעי. את הבית, ליד המוסיאון הבריטי, מכרו אחרי מות
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 26 | המכשיו של ״עיכוב הליכים״ נתון ביו׳ היועץ המישפט׳ לממשלה לעיתים נדירות. בארץ 11 תעשיה שלמה הקויטויונים הם 1נימוקים ך* רופא הסתכל במבט מלא ( 1רחמים על הצעיר שישב
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 27 | במורות האנגלית שר שיטה זו משתמשים בה אישיים של הנאשם וחשש התביעה מבני זיכוי כאשר התעורר בבוקר, גמלה החלטה בליבו של גיל: הוא לא יספר לאיש על מחלתו, הוא לא יצער
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 28 | במדינה והמשך מעמוד )25 כתוצאה מההלם של התאונה הוא התחיל לדבר. היום הוא עוסק בהוראה. יש אינספור מיקרים כאלה!״ למען הסדר הטוב, מסייגת הרש־קוביץ את הצלחותיה
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 29 | אני חוזרת במשובה אליהו הנביא חוזר לשמיים אמרתי לכם שאוכל פולני זה פיחס, גועל־נפש, משעמם וחסר־טעם? ככה אני אמרתי? אז אני חוזרת בי, ושיסלחו לי כל הפולנים שמאז
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 30 | הורו ס הוס מרים בנימיני מזל החודש טלה מרקורי וונוס בנסיגה ביות והשליליות כשנוצר מצב כזה, ומה מאפיין את אותם שנולדים תחת השפעות אלה. סי שנודד כשמרקורי בנסיגה זה
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 31 | האם בנה לעצמו רביב תדמית שר מיכרצת כדי והשיג מידע עיתונאי, למען האגו שרו או רמטוות סחיטה ־־ זוהי השארה שעריה יענה השונט דביב: כיצד מצרה תדמית שד מיפד צ ת
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 32 | הה הה אוהדיה...הה הן אומרות...הה ה אותר הה הן אומרות...בזה גירעון טלמור: אריאל ויינשטיץ: אברהם ברדוגו: ..הות״ם רא עצה את ..חקיקה ביסקארית ,,המימונה היום היא
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 33 | 1אומרים...מה הן אומרות...הה הם אומר ...הה הן אומרות...מה הם סינירגה אייזנשרייבר־פן: ראול יעקובי: ח־דה רודה: ..נקיון בית־הספד עדיו ..נמה שבתות מזכירים,,
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 34 | וידוי אישי של אסי דיין: נותגרש תחוולין! ^ פני שבוע הוגש לבית־הדין /הרבני בתל־אביב הסכם־גירושץ לאישור. ההסכם הוא בין אסי דיין, הבעל, לבין קרולין לנגפורד, האשה.
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 35 | אהרונה דחפה לכיוון שהיום אני רואה שהיא צדקה. מה שהייתי צריך זה לכתוב ספרים, ואם לעשות סרט — אז רק סרטים ייחודיים. התשובה שלי אליה אז היתה שמישהו צריך למלא את
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 36 | ״אוי מתגרש מקרולין ר (המשך מעמוד )35 מישרה. התגלגלתי אז הרבה בבארים ושתיתי הרבה. מכאן נפוצה השמועה שאני אלכוהוליסט, אבל זה מגוזזך, כי 60 מיליון צרפתים שותים כל
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 37 | קולנוע ׳ומן החדשות מירחמת ההתשה של ואנסה בעירעוד על עירעור בבית־מישסט בגוסמוז טוענת ואנסה רדכדייב: זכוידת-האדם בסכנה;״ * שעות ספורות אחרי שנודע לה על מותו של
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 38 | ספח־ט * ׳1 1 6 1 1 0 0 מהר, גבוה ורחוק הצמד סמזנטה־קרד! סגסציה כטגיס, הכרעה בכדורסל . 30 שניום לסיום, 28 נקודות בסר,תוא מריע מססנסר בין בוקוביץ ראוואסט ^ ולפי
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 39 | תמרורים המושלת היהודית נחוג במונטפלייה שבמדינת ורמונט האמריקאית, יום־הולדתה ה־50 של מדליין קונין, המושלת של מדינת ורמונט הצפוו־מזרחית הגובלת בקנדה, ואחת משתי
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 40 | 4 4 4 4 4 4 * 4 4 4 4 4ז 1 :.ג הצלחות עפו, לה היה מאהב, לו היו מאהבות. והם חיים באושר עכשיו תשבו בנוח, קחו כורסה גדולה ותשקעו בתוכה. לפניכם סיפור על ההיסטוריה
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 41 | מאסור? המצלמות 10111010101מ 0111111 בשקט־בשקט, הרחק מן המצלמות והזרקורים של האולפן, או בעצם מאחורי המצלמות, במקום שיש חושך, מתנהל לו כבר שנה רומן משגע בין
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 42 | רביב: כיצד נוצרה תדמית (המשך מעמוד )31 עצום ״,סיכם מזרחי. הוא עצמו לא התלונן במישטרה, ואמר כי לא היה מעוניין להתלונן, מכיוון שקיבל את כספו בחזרה .״כשבאו אליי
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 43 | ישיר לניו יורק הדרך הנוחה ביותר >טוס לאמריקה ב־ 2באפריל נפתח עידו חדש בשירות הטרנס-אטלנטי. טיס ה ללא חניות ביניים לניו־יורק במטוס 747 של ט.וו.א. מועדים נוחים
העולם הזה - גליון 2484 - 10 באפריל 1985 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד