גליון 2485

העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 3 | וימר יעקב סון ט
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 4 | מכחכים בכנפיים קצוצות כתבת השער הקדמי: שא, שא, שאגאל עירן העולס הזה הודה כי יצירות שאגאל נראות לו כקיטש (העולם הזה .)10.4ההודאה הזאת הפכה, כראוי לחג״הפסח, הרבה
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 5 | מכוזבים • כדי מ /גוז א טניבז ,העולם הזה״ הוא אמצעי־תיקשורת. לתיקשורת יש הרבה פנים. הסיפור הבא מאיר אחד מהם. העולם חזה משמש בו כאמצעי לתיקשורת בין ראש־עיריה ובץ
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 6 | י נו מ נן י ף הריבה־ יוצא למיתקפה ראשי הליכוד מתכוונים לחמם את מערבת־הבחירות להסתדרות ולעורר פרשיות מעברה של חברת העובדים. מאמץ זה יכלול פניות * לבתי־מישפט
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 7 | וייצמו: להמריא בכנפיים קצוצות היחסי לבעיה הגורלית ביותר של המדינה. והחניה באינה ^ פרשה בולה יכלה להיות היו 1תולית — לולא היה זה עניין הנוגע לחייהם ולמותם של
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 8 | ל בנון: הבוץוהד ; זוזוייוו 1י* י ו • מה עומד מאחורי סיפור המתאבדת בת ה־ , 18 ומי הם שולחיה? ן * חוויה עוררה אצל הצופה סערה 1 1של רגשות סותרים. היה קשה לעכל
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 9 | צעירה בסוודר אדום השבוע הועלתה וישמית הווי שה רמינו׳ ועדת־חקירה בענייני לבנון: רק יודעי־דבו יודעים שזהו - הנ שקה סוו׳ ^ כל הנראה יש במישרד ראש־ ^ הממשלה עוזרים
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 10 | ארבעה חח־שיס לפני שפתחהממשרת בגץ־ שרזן במידחמת־הדבנון, חזה מדו ר זה מה תהיינה תוצ אז תהה רפ תקה המאמר המתפרסם להלן הופיע במדור זה ב־ 17 בפברואר - 1982 פחות
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 11 | מיהו עקב וז(מימין) ,הצעיר שהביא להתפטרותו של ניצב אברהם תורגמן מן המישטוה* חששתי מתגובתו של הקצין האחראי לחקירה, כאשר אספר לו כי המידע הגיע אליי ממקור כזה.
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 12 | באפשרויות. ידעתי כי לגבי מישפט־חפץ, לא היתה חשיבות רבה לעובדה מי אישר את הראיון לעיתונאי. באותו שלב כבר הוכיח סניגורו של חפץ, עורך־הדין דן כהן, כי תורגמן עצמו
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 13 | יצחק מודעי הצליח שוב לסדר את יריביו במיפלגה הליברלית -בטכסיסים עקלקלים, שנראו לא־נעם נתעתועים של איש בלחייוציונל׳ והבננה הוא הנו את הקערה נוול פיה וסיכל. את כל
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 14 | 8 ₪ן ו 8ז ד - א ך 1א ר &ץ בקפדנות, לפי מינון קבוע: דוגמניות צמרת, יצרני־אופנה, שחקנים, עיתונאים, אנשי צבא בכירים ופוליטיקאים. במלאת שנתיים לנישואיהם, ערכו *
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 15 | הד״רבצלאל בלח־אנהב א ת עבודתו. לפע מי ם הנא י שן במבז! הפתולוג .,השסע הוג ש נגדו בתב־אי שוס. מה קרה באמת? טווח־ פאתולוג־? חוות־הדעת המקורית שלו למישטרת־חדרה.
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 16 | אמור זאת לציפורים במדור המיכתבים למערכת גירוסלם פוסט מצאתי סיפור שהוא פנינה. מעשה בשני ייקים, שגרו בשנות ה־ 30 בבית ירושלמי. בקומה התחתונה גר בנקאי בלתי־דתי,
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 17 | חופי האוץ סגורים הומגרת. הנחבת הרטובה שר.העולם הזה׳ • וידא הןאת ותפקידים, ושכל אחד משמונת אנשי־הצוות יודע לעשות הכל .״את תראי את זה לבד במשך ההפלגה,״ אמר,
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 18 | מקסים במכונות ובמיטבח נות (בתמונה עליונה) .בתמונה התחתונה: מבשל במיטבה הקטן. הכלים תקינים, אפשר לחזור לשיגרה. דורון חזר אל גשר הפיקוד,.הוריד את חגורת־ההצלה
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 19 | אחיו שר מאיו ב״נשט״ן, אחד משני הנדוניס־למוות האגדת״ם שהתאבדו יחדיו בנו א ב־947ן עוב מועד הוצאתם רהווג, מאש:, לאשר בגין את הצרתו! של שני ההרוגים בני־מישפחה
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 20 | אמרתי להם שהוא השתחרר זמן קצר קודם לכן מהצבא הבריטי ושאין לו חברים. למחרת העבירו אותנו ללטרון, שם היינו עצורים 1נ שבועות. אחרי כמה שבועות הועבר לשם גם דוב
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 21 | 9 1 1 1 /7 י*4 1ן — סתם יזם של י — ^ # 4 7 /רשלס 913 2485 פתרו! תשבצופן 2483 מאוזן: )1בשביל הנצח ()3 )3יום סבאבה, וככה זה ב־ 80 יום )9מעילו של אקקי אקקיביץ,
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 22 | דבור. שאר האביזרים — כטוב ליבו של כל צוות וצוות. לצוות הזה תנור אפיה, טוסטר־אובן, מיקסר וכל כלי־המיטבח הדרושים. חוץ מזה עומד לו מכשיר־טלוויזיה קטן על אחד
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 23 | במסיבה הסוערת בילו בוכב־רוק, בר1וז 11 מכוער שהפן דברסר, ומחלק־תה שרוצה להיות זמר * הבן לקן לאמא את הפסנתר והיא נפרדה מהפסנתר במסיבה * אקס־תיסלם ובויהשופט בנאי
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 24 | דליה מרוז, פעם בעלת בוטיק ועכשיו תחקירנית־תסריטאית בטלוויזיה (שמיניות באוויר) ועיתונאית, אוהבת לעשות מסיבות, אבל לא סתם. אצלה יושבים על הריצפה, מנגנים ושרים
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 25 | ^ 1 1ן 1 ¥3 * 93 אלי לנדאו, ראש עיריית הרצליה, מימש את ״איומו״ לצאת בעיקבות יוסי שריד ללבנון. ביום הראשון השבוע הוא יצא לעשרה ימי־מילואים בצפון. נכד שני נולד
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 26 | המארוקאי המסורתי, שהיה צמוד לנימת המכובדים, שם הם טעמו ממיבחר מאכלי מארוקו, שהוכנו על״ידי נשות עסקני תנועת ביחד. אחר־כן עלו לבימה לשאת את בירכותיהם. הפתיע הרב
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 27 | #י 14 * 1 *( 111 יעקב סדו היה מע מודי התחן־ ש ד התיאטרזז נהבידח־ העברי. הוא נעלם. היכן הנא? בתיאטו־ח יידי ש. מחוסר ברירה! כבדרן עברי שתיים ...שתיים...״ דז׳יגן,
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 28 | ממקימי התיאטרון, נכנסתי לנעליהם של לורנס אוליביה וז׳אן־לואי בארו בתפקידים בלתי־נשכחים. ראית את חלום ליל קיץ? מה את חושבת, שאני סתם איזה שחקן שעושה כל תפקיד?
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 29 | 2יז־ דז־ !3 כ י־< שש ס 2 ״ 2־בן? י?1 3 71 י־ו3 2סשס 7:ש •־נ ד 2 סס 5 ש ־־נ ש
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 30 | הורוסהוס מרים בנימיני מזל החוד ש תחזית שנתית כמעט בל אחד מבני המזל עבר איזה שהוא שינוי משמעותי בשנתיים שחלפו. מה שידוע הוא שכוכב סטורן עובר למזל הבא(קשת) בחודש
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 31 | .וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זוז1...גם שתי צינורית במכה אחת הסתבר שהדבר הכי־משמין בעולם זה לשבת מול הטלוויזיה. לא חשוב
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 32 | שיחר צריש השלימו בשידור • למולי שפירא ולאבי קורן, על תוכנית מרתקת שהכינו לכבוד מלאת 40 שנה לתיאטרון הקאמרי. בתוכנית הופיעו כל ותיקי התיאטרון וסיפרו את כל
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 33 | הה הם אומרים...הה הן אומרות...הה הם אומרים ...הה הן אוחרות...מה יגאל גלאי: מנחם ברגר: אה1בה מרון: ..ב 8ז ר רא נפגעה .׳חנן ש נו קמים ..בהשוואה לאמריקה - מ ישפ ו
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 34 | הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אוחד•. .מה הן אומרות...מה הם חנה מרקוס: דני פרומצ נקו: א1רי גוטמן: ״היא לא היתה בחידאוויו ,״ בגי ־ האדםהם ..האוכל הישואר׳
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 35 | ההס^־יניזו חאחוון רוב הציבור בארץ. הבאים בתור יכלו להיות פחות מוכרים לציבור... ״קרו לעיתים טעויות, וגם אני לא יצאתי נקי מכך. ״זכורה לי אפיזודה כזו
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 36 | ואף הופיעה בכותרות. היא היתה במשך תקופה ארוכה חברת־כנסת מטעם מפא׳׳י, ואף היתה תקופה מסויימת סגן יו״ר הכנסת. הוא, לעומתה, התעקש להמשיך ולהחזיק במישרתו בעיריית
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 37 | הווי תמרורים 440 ליטר דם שיחת־חוץ הוענק בבגדאד, לסלמן עבוד סלמן ,38 ,חייל בצבא עיראק, עיטור, ^ קיטו, בירת אקואדור, הפעילה *•שגרירות ישראל שרות־ידיעות טלפוני,
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 38 | זיו ואשתו השניה, עירית זיו ואשתו הראשונה, יעל חתונה ביום שפרצה המילחמה היתה שעת־צהריים, ערב החג השני של פסח. אבל, זה לא היה הסוף. כי אז, כאשר יצאה החבורה
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 39 | סתם י 1ם של — ״בגין סירבו״ (המשך מעמוד )21 אין ספור סביב השאלה מי ידיח את הכלים. כאן לא היו שום ויכוחים. הכל נעשה בשקט. ואולי רק בגללי? לקראת שעת שידור החדשות
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 40 | לן ולנוע סוב> סוב* ממ&^יס במאים ״אני רא בימאי שכירו״ בחזרה מהוליווד, בין מאריס ׳׳ לטוקיו, מססר אורי ברבש על מגישות, תובגיות וחוויות איך חוזרים הביתה בלי אוסקר
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 41 | ״שרוף תעשיות מיזוג אוויר בע״מ, רמת-גן, רח׳ אבא הלל מ טל. 777777777777777777777777 — נולד לכם בן מ סי בו ת ברי תוח תונו ת ה מוצל חו ת ביותר עם הגן היפה תל״אביב,
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 42 | ארים סאן, הזמר היווני־ישראלי לשעבר, נדון לשנתיים מאסר בכלא ניו־יורקי. בחיפוש במועדון־הלילה שלו, סירוקו, לפני חודש, נמצאו סמים קשים. תחילת השנה היתה לגביו
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 43 | ספורט מהר גבוה ורחוק מדברים כדורסל פתרון חידות ונצחון מימונה העובדה שאפילו קירקס מדראנו היה בסדר עדיפות שני עבור התל־אביבי המצוי שרצה לראות אקשיין בעירו מסבירה
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 44 | מוטורולה הביאה ל עו לםאהה מיל ה האחרונה במכשירי ק שר: רני ג ל סו טו רו ל ה. ר בי גלמוטורולהמע מיד לר שותך, בנוסך למכ שיר ק שר ל מ כוני ת ולמ שרד גם מכ שיר
העולם הזה - גליון 2485 - 17 באפריל 1985 - עמוד 45 | הנסיר והנסיכה שר ע1ל האופנה הישראלי נקלש לקשיים. לנויפעל פ 1ל 1פ מתה
חזרה לתחילת העמוד