גליון 2486

העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 2 | על׳ ת פצי גה: מבצע השנה לאוהב׳ זיפ, מוסיקה וסרטים. הו זיפ-זבו בידור! לאוהבי המוסיקה, קסטות ותקליטים מעל ס/ס 40 הנחה! אתה יבול לבחור תקליט אחד או במה תקליטים
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 3 | מכחכים תודה דקדזש־ברוך־הוא שר״החינון לשעבר, זבולון המר, נהג בשטחים הכבושים (העולם הזה )3.4 אחת בפה ואחת ביד. כמנהל בית־ספר תיכון דתי באשדוד, אני מבקש להתייחס
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 היו הקוראים מבינים מדוע טוענים רבים וטובים שמפא״י היא שבנתה את המדינה הזאת. אשתו של שרגא, דבורה, שהיתה במשך שנים מנהלת בית־ספר, שימשה
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 5 | 1111־ 11 בפר 1ס ה שנה ה־ 38 לקי 1ם המדינה עו מדת לפניו! יעדדד הטנעקו ^ א שר קמה מדינת־ישראל עמדה לפניה הברירה בין שתי *אפשרויות, שנגעו לכל תחומי־החיים של
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 6 | לבנון: הבוץ והדם אזהרה: הטימטום הבא ב שר שרת טימטומי לבנון חות צה״ל את הגבול, כדי לעזור לצד״ל במשימותיו. גנרל לאחד גיוס של ימי־הביניים שאלה. :מה היית רוצה
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 7 | מעגל־הקסמים של טרור־וטרור נגדי, סיגוע־עונש־נקמה, לא ייבלם. הוא רק ילבש צורה חדשה. אם יממש שר־הביטחון את איומו מקפיא־הדס ויגרש את אוכלוסיית ״רצועת־הביטחון״ בדם
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 8 | ^ צעירה מרחוב מאפו בתל־אביב \ 1כמעט נאנסה שנית, כמה שעות אחרי שהאנס האכזר ביצע בה את זממו. הפעם היא היתה צפויה לאונס בעזרת המישטרה והכתבים הפליליים. שהוזמנו
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 9 | סיפורה של קורבן־אונס: כ ח1 מתנדבת ונטוחס ליד תחנת המישמר האזרחי רובה ומכשיר־קשר פני שהגעתי לחורשה, שמעתי קול של צעדים מאחוריי״ ,סיפרה השבוע דורית ונטוחס, שנפלה
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 10 | סכין ער הצחאר סיזטי צע זרה המתגוררת לבדה ^ חרי שנודע על האונס השמיני ברחוב מאפו, התקשרה אמא שלי ושאלה בדאגה אם אני סוגרת כבר את כל התריסים בבית. היא יודעת
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 11 | נקניקים מאחורי שרון דובר זוכה בהתעניינות משה בדש, בעל מיפעל לנקניקים וסלטים, העושה פירסומות־ענק לעסק שלו, תומך בקבוצתו של אריאל שרון בחרות. יוזמה של ועד ציבורי
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 12 | מרד כי ציבורי, שו רשענו, שהודח עדיו חברו מושימת חוות וכנסת, מתאו את אכזבתו המוח מחנה, מסביו את עדותו סעדת־נהן ומדוע שתק עו נה, אומו כ ניתן והתיישב גם נחתומי
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 13 | נאלץ להרים -אדם שהיה שר, עם מכונית וולוו ונהג ומזכירות. האדם שנהג להביע את דעתו ככל הזדמנות נאלץ לגזור שתיקה על עצמו, ומי שמכיר אותו יודע מה קשה הדבר, לו
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 14 | ״לא ידעתי שכאב כזה אפשרי ר (המשך מעמוד )13 גם מהצוות המוביל, מהשרים. אף אחד מהם, במשך שישה חורשים, לא טרח ביוזמתו להרים טלפון ולשאול: אדוני, מה נשמע, מה אתה
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 15 | מחר יזיל דימעה הנשיא רונלד רגן פיתח תיאוריה מעניינת ביותר. לדבריו, היו הגרמנים קורבנותיו של היטלר, ממש כמו היהודים. שהרי הגרמנים נהרגו בהמוניהם במילחמה, שהיטלר
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 16 | ״רא ידעתי שכאב כזה אפ שרי ר מסת כדת **ץ ימעון ברזילי, ראש ישיבת 4/ומישכן־יעקב שבבני־ברק, עמד השבוע על דוכן־העדים וכפר בכל האשמות נגדו .״כל מה שרציתי זה לבייש
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 17 | רפי ועדת־חקירה פנימית, זה מה שנשאר מז המפד״ד: ^ צבעתי של שר־הדתות, יוסף ( 1בורג, בער נסיעתו של עזר וייצמן לקאהיר עוררה רוגז רב בקרב שרידי אוהדי המפד״ל
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 18 | ב 1ס.11 במוך 11111 כוכבי המו שב הראשון שר הכנסת: ה מ שך הסיכום מסוג אחר דפנה ברק מגלו מה הם אוכלים מה הם שותים איך הם מתלבשים איך ה! מתאפרות מה קרה בחדר־המיטות
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 19 | תפקידו בתנועת־החרות — מלבד היותו הנציג הדרוזי התורן — ודיעותיו אינם ברורים. שמיר הבטיח לו, לפי דבריו, מישרת סגן־שר או אפילו יותר. באמת אינני זוכרת, מובטחני שגם
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 20 | אם שעה אחח של במטול במטבח הורסת לך את כל היום... ,מן וקה ל־ ס98₪0 ?*?אידיאלי ל מ טב ח ול שדותים מקום אחר במקום אחר זיוה תלם מזמינה אותך למכירת סוף חורף 85־
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 21 | סתווית נחון(ימין) לוחמת באלות היא תופיע בסוט כאוות האמזונות. האימונים מפונים עולה 200 דולר לחודש. • עינת היערי: קיבוצניקית מיקום .״לנו יש מזל בקיבוץ,״ אומרת
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 22 | הו רו ס הו ס לאומלל, מיסכן, שחייו טראגיים -אפשר יהיה לראות זאת במפה. אם המפה לא מראה שום דבר בכיוון זה, כדאי לחפש היכן נמצאת הלילית במפה שלו. לילית
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 23 | ומפיכים , 2+ 08 10/0 הדאלי׳ ״ •,״ מ ינואי ו 85/חי-טל עוד לא היתה מכונית כזו קובע בחחשאתה עסע! סרטים בטניסים ונטובנויות דודלובמסהיבעח ויטוס בלעו, למנחמה כילו •
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 24 |
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 25 |
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 26 | מוטורולה הניאה לעולם את המילה האחרונה כמכשירי קשר: רביגל מוטורולה. רביגל מו טורול ה מעמיד לרשותך, כנוסף למכשיר קשר למכונית ולמשרד נס מכשיר ייחודי דרתכליתי,
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 27 | הא>ע\ ע\הב>א תכשיטי חברתי זוהרה זמורה היא אשת־קונץ. מאותן שהכל מצליח להן. מגדלת ילדים לתיפארת, מבשלת נהדר, אופה יותר טוב מעלית, תופרת, מתקנת, צובעת, משפצת ו
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 28 | עמיים בשנה פושט צלם האום־ ^ נה יקי הלפרין את בגדיו האזרחיים וכרוב אזרחי ישראל נכנס למדיו הצבאיים. בשביל יקי הלפרין, כמו בשביל רבים אחרים, אין האקט הזה מסמל רק
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 29 | מה קורה לצדם־אופנה כא שר ה 1א הזרד ל שמור ער הרב מ שה רחינגר בקסבה של חבו־ח, בניגוד לה שקפת־ שרמן? קיד שלך. ואתה שומר מכל הלב. ופה מתחילה הבעיה, בעצם. הם באים
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 30 | מה הם אומרים...מה הן או מ רו ת ...מ ה הם אומרים ...מה הן אוחרו ת...מה ג־וליאנו מר: בני שליטא: מיכאל קליינר: ,ביום־העצמאות אני ,.בזנות ש סנאטוו מזדהה עם העם
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 31 | יצחק גורן: רפי הוכמן: חנה רוט: ..אני בעד חזה חשוף ,״להקה צבאית צריכה לצאת ״השלם מלא אידיוטים - אבל או ורק באירח!״ לשדה— לא לטלוויזיה!״ ולא מלם הם שחקנים!״ אחת
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 32 | תשבץ 01111:1גוג מאת אביגיל ינאי מאתן: )1אטיות רבה; )5נעל־בית; )10 טול; )11 אביון; )13 איש חברון; )14 תבואת־השרה; )15 הבל; )16 אומן; )18 פרד(בראשית ל״ו); )20
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 33 | המישמעת הפוליטית היתה קפדנית יותר. כך גם קרה שאל לוחמי בית״ר הצטרף במהלד הקרב גם רב־סרן מן המחתרת הפולנית, בראש 18 מפקודיו. למה ברחת? עין־גיל פנה לחיים לזר,
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 34 | שירור צר־ש יום השואה • לטלוויזיה הישראלית על שידורי יום־ השואה, שהיו בטעם טוב, ללא שמאלץ. בלטה התוכנית על מרד גטו ביאליסטוק, שבה סופר הסיפור, בעזרת עדי־הראייה
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 35 | מבב י ט חן אחת! ^ עובדת־החיים הזאת נוכחנו שוב כאשר מעמדה ^ נחותה, על סף נוק־אאוט, בעיקבות ההפסד במישחק הראשון של גמר הפלייאוף ,73:84 ,ידעה מכבי להתאושש ולנצח
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 36 | דוח־בינ״ם מן המישחק השני נדוב: אנק׳ חם־מזג וצבר סאל 31קאי בקוב־חונגולים אוום נגד צהוב ¥ו היתד! מילחמה בזעיר־אנפץ. ( מכבי נגד הפועל — צהוב נגד אדום. מוטי
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 37 | זעם הפועלים אברהם פלדה הוא זועק חמס כצגד השופטים אברהם במישחק־גמר קובע, אבל כל מישחק ומישחק מתוך השלושה היה סיפור שונה ומרתק בפני עצמו. מילחמת העסקנים היתה
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 38 | בהווגה הונו חייכ ו1 מויווו לראש מחנה שמיו הסותר את האינטרס הפוליטי שלו(דש האומרים — גם של המדינה). מקח־טעות. אחרים מדברים בגלוי על כך שהקלף האלקטורלי היחידי
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 39 | קולנוע יומן החדשות חיים עד 900 שגה מ?!אן לניו־ידר? ובחזרה, ומהדליווד ללונדון — קולגה עם סיסלון • איתן גרין התבשר על הקרנת סירטו עד סוף הלילה בפסטיבל קאן, בחודש
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 40 | איך למד רפי נלסון לשיר, מה אמר בנימין אקצין לתלמידו. משה דיין! ,ומדוע זולל שילנסקי :1רי הרף בחבר־הכנסת דב שילנ־סק^דבקה תדמית של גרגרן בלתי־נלאה. השבוע, בערבו
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 41 | מה הולך בבידזר • הגשש הראשון העושה ביזנס לבד. בלי השניים האחרים, הוא שייקח ליי, שהפך באחרונה שותף במיסעדת בית־ציוני־אנד ריקה. ישראל(..סולי״) פוליא- קוב, גברי
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 42 | אחרי שאנסו, רצח 1ואהב! מול המצלמות, חגג! ה שחקנים הנשים פינקו א ת הגברים בנ שיקות ובמוס באווירה שקטה שוקולד 1גם השאיר! מיספרי־טרפו! הספר בן ה־ 23תלה ער הקיר א
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 43 | | | ךיןודו משמאל) ,אשתו של הזמר אושיק לוי, באה לפתיחת המיספרה של מואיש, 1 1 111 111 בתוקף עבודתה נעיתונאית״אופנה ביומון חדשות. לוי, שהיא גם מעצבת־אופנה, באה
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 44 | האם אנשו רהוניח שהחיילת אודו רוני (משמאל) נוצחה בריר חופשתו שר חריווה(מימין, נחורצה משובצת, נין שוטו ונת;דים?)1האם הגרגירים השחורים מספיקים להונחח הרצח י בערך
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 45 | צל״ש וצל״ג למישטרה ושאלה איך להגיע לתחנה המרכזית של אגד. היא היתה לבושה ביגרי צבא בצבע זית, ואמרה כי היא רוצה להגיע למרכז נתניה. היא גם סיפרה להם כי עו לאורלי
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 46 | שניצ ר נשר הסיפור הבא מצחיק את כל חברי בורסת־היהלומים מזה כמה ימים. ברו־ן־־כלל נסגר הבניין בשעה 5אחרי־הצהרים. אבל החברים, שאינם מוכנים להפסיד ולוא סיכוי אחד
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 47 | ראיתיגרדמדלית1.לם\1 גברים מדלעזים לם \ אזהרה -משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2486 - 24 באפריל 1985 - עמוד 48 | מיססר 2486 המחיר 1250 שקלים(כולל
חזרה לתחילת העמוד