גליון 2487

העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 2 | אתח׳בול לבחור תקליט אחד או במח תקליטים מתוך רשימה של עשרות תקליטים: דייר סטריטס, מטיבי ותדר, ליונל ריצ׳י, עפרה חזה, הגבעתרון ועוד . בחר לך תקליט אחד מששת
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 3 | מכחכים ס 1פו שר נאצי הגנרל הנאצי, אשר פקד על דיכוי המרד בגיטו ורשה (העול הזה )24.4 בא על עונשו. להשלמת התמונה על מה שהיה בוורשה, מן הראוי להזכיר כי יורגן
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 4 | מכחכים בליפע ־ שוא 7זביב2 ״העיתונאות היא מיקצוע אידיאלי,״ אמר לי, באירוניה, עיתונאי בכיר, שדיברתי עימו על מילחמת־הלמח. .העיתונאות מעניקה לבעליה נ השפעה בלי
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 5 | הוזז י * 11!1ן -ך הליכוד לא יפר 1ש בצמרת־חרות מתגב שת הדיעה שאין לפרוש בשום מחיר מממשלת־האחדות, גם אם משמעות הדבר תהיה תמיכה מן השפה ולחוץ ביוזמות ראש־הממשלה
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 6 | במדינה אורי אבנר, על פרשת ביטבורג: גוה! ץ ץעולם לא עמד האופי היהודי ^ /ש ל המדינה במיבחן כמו בשבועיים האחרונים. אין מנהיג בישראל שאינו מברבר בלי הרף על
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 7 | 111 1־11 הנסיגה מלבנה מ סיי מ ת עי דן. ע כ שיו הזמן ל טי הו ר יסח־י אדישות. הפעם יש לנהל אותו בפה מלא — כי בנפשו של צה״ל הדבר. ** ה״ל דרוש. זוהי נקודת־המוצא של
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 8 | דנו התנופף החוצה פפתיחת ציו בבוקר, שעות ספורות לפני הפינוי, פתחו חיילי יחידת התותחנים את הציר בפעם האחרונה. שלושה חיילים הלכו קדימה, כשאצבעותיהם לופתות בדריכות
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 9 | ..שמנו מישקב״ם נו שלא ואו את הדמעות ,,,אמו תותחן וצחק: ..בשנה הבאה בסודאן הבנויה!״ שנגמר הגשם הפרוע. החיילים ליד הנגמ״ש עדיין טיפלו בשרשרת המפורקת, כשהם
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 10 | שוון משתלט על קונת חוות הכיוון הוא ברור: פגיעה במעמדו של לוי והריסת המחנה שלו. התערבות מירושלים כסף והלשנות ץ ץ זה זמן רב לא עורר השר אריאל ^ /ש רון כל־כך הרבה
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 11 | לבנון: הב?ץ 1הדם שואל משובת עד מער רואש במה שמתוחש עכשיו בין צידון וג איו תצא מזה* 11 וזו חדה -תי ב ך* רינונים נולדו עוד לפני שצה״ל \ 1נסוג מצידון. תחילה פשטו
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 12 | השופט הדתי יעקב בזק(מימין) נתב רעת־טישט טנתיעה בטישנט המחתות, בניגוד רשובט צבי נהו(משמאל) וחבוו. היתה זאת הנתעה בנורה, מניוון שנזק עצמו נתב רבני שנתיים ויעה
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 13 | _ מי ומי במיודמיה _ (המשך מעמוד )11 מיה שמעו מפי התושבים הנוצריים מילים גלויות על כוונתם לסלק את כל הפלסטינים. ואילו הפלסטינים לא הותירו ספק רב על כוונתם לחזור
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 14 | במדינה דרכי־אדם כר מיספר זוכה העולם לא מבולגן ואסשר לקיים מסיבה גם ללא חשמל 50,560ש׳ זיכוי לנופשי אמצע השבוע על קניית 2כרטיסי הלוך ושוב לאילת. • אין ה חז רכס
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 15 | אף אחד לא קם! ערכנו ביום־הזיכרון אזכרה ליד המצבה לחללי הגדוד שלנו — 54 גיבעתי — בחולייקאת, הקרויה עתה חלץ. ילדים קטנים מהסביבה, שהוריהם וסביהם באו ארצה אחרי
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 16 | ״הסרט רק מתעד את המציאות,״ סיפר נסים דיין, הבימאי, שגשר צר מאוד הפך אותו בן־לילה לחייל קרבי. בחודש של צילומים ברמאללה, כשעליו להילחם בגשם ובשלג, באבנים ובקנאים
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 17 | העהל *1־ 1 1111 1ד ך יוסוף אבו־ורדה בתפקיד טוני, ו 11 1 1\ #111 11 אחיה של ליילה, שהובא מירדן כדי להרוג את אחותו, ואהרון איפלה, בתפקיד של בני תגר, ברגע העימות.
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 18 | אבי קור? מסבו ער רהקת־הנחייר ושחקניה שחבט כבים -שורה חן, שרום חנוך, שש קשת, טוביה צביר -היחסים בתוך הרהקה, והמיקוים שעיצבו את מי שהפכו דמויות־מבתח בבידור
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 19 | ענקיות היו פעם לשלום חניד ואיד מנחם זילברמן היה חתיך עולמי. ואיד טוביה צפיר היה רזה כמו מקל -אז קראו לו טוביה קוזלובסקי. ככל שהתארך הלילה וככל שהתארכו הסיפורים
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 20 | ״הלהקה היתה הדבר החשוב ביותר בחיי!״ (המשך מעמוד )19 ולא הוציאה שלאגרים. טוביה כבר היה כוכב בצבא, החיילים פשוט חיכו לו. • כבר אז הצטיין כחקיין? הוא בכלל לא היה
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 21 | החט ועונש ! קיבלתי בזמן האחרון שני מיכתבי־תלונה חריפים משני קוראים שונים, המתלוננים על אותו הדבר. הם כותבים לי, כל אחד במילים שלו, שבמשך הזמן הרגלתי אותם שאני
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 22 | תע שייני ם, פוליטיקאים. אמני אנ שי פירסום ו תי ק שור ת, לי ק קו שני שו שנים ! ג ליד הוא כלו פל אפל ב הרצלי ה־ פי תו ח * ה מ שו ר ר או ר לנ ד נזכר ב מ סיב תו ב
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 23 | ׳יעקב או ר רנ ד הלילה, הטנדר נוסע, שני שושנים, סובבוני אני נושא עימי, שיר שמח וצבא צבא מה טובו אוהליך. שימרית סיפרה שבשבוע הבא תצולם תוכנית חיים שכאלה על אביה,
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 24 | מה הם אומר׳...מה הן אומרות...מה הם אומר״ם...חה הן אומרות אנה פזנגר: , ,זאת ב ושה בושה ! ענק ית !״ זיידאן עטשי: אלי(״פסו ) פפושדו: ,,צהל יסתלק, ומי ״זה ועיון
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 25 | הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אוהדים ...מה הן אוהרות...מה הם נתיבה בךי הו ד ה: שרמהלהט: מי כאלפס קל: ,,ההבדל בין שנוו ..פסו השלום ק״ם ,,אני מחזיר את
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 26 | ניסן 1ומץ* תטמא 1911 - 30.1.84 .! 984 97 <7$׳ המכונית אקדח־מסמרים, בו היה משתמש בעבודתו. אקדח זה יורה את המסמר רק כאשר הוא מוצמד לגוף קשיח. אולם פרי הפך אותו,
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 27 | במלוא הכאב והיסורים. ״לשני ילדיי: מירב ועמית. אשר איבדו מצד אחד אב וחבר לחיים ומצד שני את אפרת, שרק התחילו להכיר ולאהוב... ״לבני מישפחתי - :מישפחה מפוררת,
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 28 | החי פיח 1ת חחר פתרון תשבצופן ^ באר־שבע נערכה מכירה פוס* בית לטובת הקמת ישיבה חדשה, וכאשר הוצע למכירה שטר של דולר, שנשא את חתימת־ידו של הבאבא סאלי המנוח, הוא
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 29 | הורוסהוס כל התקופה גורמת לבילבול. וזה מוזר, כשחושבים שמדובר על לילית במזל שור, המוכר כמזל יציב, שליו ומשרה ביטחון. אבל אל״לנו לשכוח שעוסקים בלילית, בירח האפל
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 30 | א׳ עממ׳ ע / ?לרות׳ פתוחה ן מפרגנת היא גרושה בת ,38 פלוס ילדה אחת נהדרת. מתארת את עצמה כעצמאית, יצירתית. עוסקת באמנות. תכונות נוספות: אופטימית, חייכנית, כנה,
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 31 | שידור צל״ש החוצה מן האולפן, ואז קרא לעברו גור: ״ככה אתה חושב ללכת להרצאה, כש־איפור על פניך?״ רפול כעס ורץ לשטוף את האיפור. • לירון לונדון, שהחזיק על כתפיו במשך
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 32 | סר מצחיק את שבח1ייס. מה ששה נחקר, ניר בדרום י אמריקה ומדוע אין אנטנה על גג ביתו של רפיק חלב למיכה רייסר, ח״כ חרות, אין מזל בכבישים. לפני שנה בדיוק
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 33 | בעילוס־שם. חבל רק שבעת ההצבעה המכרעת בכנסת, באותה תקופה, הוא הסתיר את דעתו והצביע בניגוד לעמדה שבשירו. בנות תל־אביב, אפשר להירגע. האנס, טוען הד״ר דויד דודי,
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 34 | י7 9.־• 9 9 את?11 אגשדוסנו כוחו של י שראל קי ס ר נובע מ א מונ תו ה חז ק ה והשרשית בערכים שב שמם הוא פועל. ערכים ה מו ש ת תי ם על מור שת י שראל ועל עקרונות תנו
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 35 | ספורט ס ! 0ר ׳6 .0 מהר, גבוה ורחוק הצדעה ביפו דוח מן הצמרת עד התחתית 19 אלף הצופים שמילאו בשבת את 1 איצטדיון בלומפילד ביפו הצדיעו לביתר ירושלים, שניצחה את בעלת
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 36 | ״הלהקה היתה הדבר החשוב ביותר בחייו״ |(המשך מעמוד )20 במחנה ,80 נסענו ביחר, ואחרי -שביקרתי את שולה נסעתי לשלום. שולה חן.״ ואת צריכה להבין, שעד אז זה היה טאבו.
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 37 | סאדו תרג׳ימאניאן היה רק בן \ .6 1אבל הוא זוכר הכל. בסיפור שלו יש הרבה גופות, נדודים ורעב. צעירי־הקהילה שומעים ומתקשים להאמין. אסאדו נשבע שהכל אמת. אפריל . 1915
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 38 | 1י*^ 1 לצרכן דוח לצרכן דוח לצרכן דוח לצרכן ; אברהם גנזי -הקברן שוורג במקום ודאשן עי״ עמיתיו הקברנים 157 קבלנים נשאלו על איכות המוצר, מחיר הוגן ורמת השרות
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 39 | להקת־הצמרת הבריטית !״רסטרייטס״ לא הספיקה לנחות בישראל וכבר ,נחתה עליה מיתקפה של נעחת ישראליות והקיפה אותה מכל עבר ריד היה לראות את זה בעיניים ^ כרי להאמין:
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 40 | (0 0 (010(01מ0111111 נוק־אאוט ראיטרקים אנחנו עסוקים יותר מדי בבעיות הקטנות שלנו — לבנון, מילחמות, כלכלה מתמוטטת, מריבות של שרים וחברי־כנסת — ואנחנו לא יודעים
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 41 | / 4 £ 411 קולנוע ההגירה פסטיבאלים על קצה המזלג מערבון — כן. שין 80 יר — לא פסטיבאל־הסרטים בקאן, שיתחיל בשבוע נ הבא. כבר סגר את רשימת הסרטים שיוצגו בו, וכבר עתה
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 42 | דגל מתנופף החוצה (המשך מעמוד )9 ראשיה. עיר דרוזית, הנמצאת ארבעה קילומטרים מן הצבא הסורי. שם עסקו החיילים באריזת הציוד. השטח היה רחב וריק. ורק כמה תותחים נשארו
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 43 | בעזרתו אתה מכניס הרבה יותר מיליונים לכיס. כיצד יוגרל פרס כדור המזל? אחרי ההגרלה הראשית יוכנס כדור המזל למכונת הגרלה נפרדת, יחד עם 4כדורים נוספים אך שונים ממנו
העולם הזה - גליון 2487 - 1 במאי 1985 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד