גליון 2488

העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 2 | משקה קקאו כמו בחח!-נמס גם בחלב
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 4 | מכתבים לזהות את החיילות הצעה על כל צרה שלא תבוא. בניגוד למקובל אצל בנים, מהם נוטלים טביעת־אצבעות וצילומי־שיניים ביום התגייסות תם לצה״ל, לא נהוג לקחת אמצעים
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 5 | מכחכים ר שות אי־השידור יש שאינם זוכרים מי נותן חסות למי, בעת שידורי הטלוויזיה (העולם הזה ,)1.5אבל לקורא ריגר יש בעיה אחרת: מדוע נותנים חסות בכללי • ב לי מדוע
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 6 | בין המוצרים שיכללו בהקפאה, חלפי־רכב ותרופות. ״רסקר בעידן השינויים משקיעים מדרום־אפריקה, שבידיהם השליטה בחברת הבניה ״רסקו״ ,נמצאים בארץ. החברה צפויה להלם,
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 7 | במדינה העם של הלא ערה התופעה סימלה את ישראל — ולא ר? מבחיגה אחת המוני־בית־ישראל ישבו צמודים ל־מקלטי־הטלוויזיה, כאילו גורל האומה היה מונח על כף המאזניים. כמו
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 8 | 1י 1 1 ״1 1 הז ען ד נערם, הביורנקראטיה נ שארה וח! 1 0ידות הבלדה עולם לא ראתה הארץ בחירות כאלה. הציבור אינו רוצה לשמוע עליהן. עצם המחשבה על הבחירות האלה מעוררת
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 9 | במדינה והמשך מעמוד )6 במיסגרת תוכנית ל־ 30 שנה, יינתן חינוך גרמני בלעדי לילדים, וכמו־כן למבוגרים אינטליגנטיים שיחפצו בכך. אחרי שתהיה להם שליטה גמורה בשפה
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 10 | רונן שגיא־שנ (מימי!) הוושע בה אחד, גיל בן־ גל הורשע בווב דעות -או השופטים מתחו ביקורת נוקבת עד המישטות והפרקליטות ו 5ר מוו 0ז .בדוחה בפסק־הדין לא הסתירו
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 11 | הר שעה בדוחק (המשך מעמוד )9 האחד, ואז מעלה אותו על דוכן־ העדים כעד רגיל. אז יכולה היא לחקור אותו גם על כל עדות שמסר במישטרה או במקום אחר, ועדות זו תהיה אז כשרה
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 12 | אחו שהשניים הוושעו ברצח הבקיו שר החנוה -הואשמו מנהליה בהונאת הלקוחות שלהם ידלין מס׳ 2 **ץ מו של הברוקר הנרצח, יעקב אלטרוביץ, עוד ימשיך להדהד במיסדרונות
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 13 | מה ה אומר...מה הן אומרות...מה הם אומר ...מה הן אומדות...מה יוסף אדמזגי: יעקב לורברבוים: אורי אדיב: ,,השקט הוא, אודי,. .בנוח איש ציי ד ,,אדבר רס אחרי הימור מאוד
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 14 | הם אוהדים...מה הן או הדו ת ...ההה אומרים...חה הן אוכ 1רות...מה הם איריס*: אברהם עזריאלנט: אתנר ,,אור ל ס בוו ט איו ת ש ״ היי תי י כו להלה רוג ״ לאר שי ם אנכ
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 15 | רצח המוני כדת וכדין (המשך מעמוד )8 בתוכנם, אלא גם בניסוחם׳. רשימת הרבנים היא רשימת המנהיגים הדתיים־סוליטייס החשובים ביותר של תנועת ההתנחלות וגוש־אמונים.
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 16 | הנה החושות -שיקוו נחילה אלוהים ישמור אותנו מפני ידידינו. בטקס של ״השאלת״ מטוסי־כפיר ישראליים לחיל־הים האמריקאי, הופיע השר האמריקאי לענייני חיל־הים והפליג
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 17 | בגד ר מי פינן את גד יעקו ב, מביח־החודים וממתי משחק ח״ם טופול פקיד של מס־הכנסה בחודש הבא עתיד שלומי, מבעלי תל־אביב הקטנה, לפגוש את נשיא ארצות־הברית, רונלד רגן.
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 18 | מתאים לחתונת בתו ענת עם בחיר־ליבה. פרשת החנינה שהוענקה לסוחר המיזרח־ירושלמי דאוד בניאורה, והעימות שגרמה החנינה בין מוסד החנינה לרשות השופטת, העלו מתהום השיכחה
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד )14 כאן חזר המחזה על עצמו, גם כאן נתלשה הכרזה. בציורים שהיו תלויים על קירות הגלריה — דיוקנותיהם של דויד בן־גוריון, בנימין זאב הרצל וזאב
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 20 | יוון מבקר את אמו, מיכל, השוכבת מאז לידתו כמו צמח: מה קרה ברגעים הגורליים בחדרהלידה? ואז יצא הרופא מבפנים, ניגש אליי ואמר לי :״מזל טוב, נולד לך בן!״ מייד שאלתי
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 21 | אם ביום הבחירות תהיה במחנה צבאי • כל הצבעה במעטפה נפרדת. • בכל מעטפה שים פתק אחד בלבד. • אם פתקי הרשימה שבחרת אזלו בתא ההצבעה - קח פתק לבן ורשום עליו את שם
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 22 | רעי 1נ 1ת 1ה ב הוזמנתי בשבוע שעבר לבר־מיצווה. שלושה ימים שברתי לעצמי את הראש מה קונים לילד בן ,13 שכבר יש לו שמונה שעונים 24 ,עטים 12 ,סיפרי תנר וידיעת־הארץ
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 23 | או ש גם הצעות לשכירים ולכל שאר התפרנים בארץ סנוב, בכיכר המדינה היית? במחירים סבירים. הרועה, ירושלמית במקורה, ניסתה בתחילה את מזלה בדיזנגוף־סנטר, אך לפני ארבעה
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 24 | היא אופנה מגוונת. חלקה לעשירים 16 חנויות סגורות גנים בעלי־החנויות .״כתבו שרק סנובים ובעלי־ יכולת קונים כאן!״ אבל זה אבן השפיע והיום יש פחות תנועה ועסקים נסגרו
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 25 | קולנוע שחקנים תגרית בארץ־הקודש עכשיו הוא מפורסם, אז הסתפק ג־5000 המפיק והמפיץ אלכס מסים, היושב בניו יורק, מבקש להזכיר לכל מעריצי השחקן מאריי אברהם (המגלם את
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 26 | נושע נאצי(משמאל) משחק את עצמו בשני סוטים: האחד על סימה והשני על הטראומה המדאה שעברו בעת ההסוטה נל אנשי 1צוות1 ,וביניהם שואלי, הוד ובנו של נאצי ממוסס ה1אצ חז ה
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 27 | ^— הנאצי חזק מכולם המשך מעמוד )25 הגזע ובכל מה שסימל אותה בעיניו — אפילו אותן עוגיות־וניל שהגשנו לו בשעת־ההסרטה, ושכל־כך הזכירו לו את העוגיות שאפתה אמו. היה
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 28 | היא ]אנסה רפג שנה -רנן, נאשר התנפל עריה המהנדס הברט׳ ,היא ׳ותה באוויו וחבוה הקע בו סכין שהרג את הגבר אשר פגע בכבודה. קוני סיפרה לבית״המישפט כי היא רגישה במיוחד
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 29 | הסיוט הארוך (המשך מעמוד )19 קיבלתי מיכתב מהנהלת בית־החולים, בו הודיעו לי שב־ 14 באפריל אני מוזמן לבוא לקחת את אשתי הביתה. אמא שלי קיבלה את המיכתב בערב בבית.
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 30 | אחים הם, כלי״חמס״ .שימעון קשור במעשים בלתי־ישרים. אין לשכוח כי נעצר מ רי ם על־ידי יוסף אחיו, וכבר הושמה עליו תווית של אדם שאינו נקי. בני מיני האסטרולוגים מימי
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 31 | שידור צל־ג יומן שד איזה שבוע? • למיכה לימור, עורך ומגיש יומן־ השבוע במתכונתו המחודשת והמשעממת. היומן, שעבר מן היום השישי בערב ליום החמישי בערב, כדי שלא לעשות
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 32 | חמחרים בת הערל נולדה בחיפה, בבית־החולים כרמל, שאליו הובהלה היולדת מדרום לבנון, לאנטואן לחד, גנרל לבנוני ומפקד צבא דרום־לבנון ולאשתו, מינרב, ילדם השני, בת,
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 33 | 77(07/7(777ע( מ 7״ע(/ע הריון, פסנתר 1א31נ 1ע מאת שורמית יריב על אי בודד אלן שוורץ נשואין על אי נעמה תומרקין בחודש השישי דרינג דרינג. ״את יגאל תומרקין, בבקשה!״
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 34 | {פרווה בלי בגדים אמות, אני רוצה שתבואי להלוויה שלי לבושה במעיל מפרוות־מינק שחורה״. כולם ידעו שפרדריקה לא מתלבשת, אבל פרוות — כן. לעיתים קרובות היתה זורקת על
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 35 | 111׳11111101101מ 0111111 מתיחה בפאריס כמו בשיטת הסרט הנע, נוסעות נשות החברה הגבוהה למנתח הפלסטי הנודע בפאריס, טרוק, וחוזרות משם כשהן בעלות פנים של בובות
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 36 | 4*. 34 ?* י•ז י ;4י יי 2 7 :מ ו ^ ג־ 4 4מ 4ץ ז1ץ 4-1 3י ^ -ד ^ 4ד הדבר היחידי המחייך במדינה כך מגדירה הפסלת אילנה גור את פיסלה החדש שהוצב השבוע ביפו העתיקה -
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 37 | הדילמה של מפ׳׳ם, ר״צ ו״המחקדמת״ מפ׳ים? היא חלק מהמערך בהסתדרות ומיושרת עם העבודה לאורך כל הקב ר״צד הופיעה בבחירות להסתדרות ב־ ז 98ו כחלק מהמערך. מניין הערובה
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 38 | הקאדיקטוריסט זאבפרקש מספר כיצד צייד את וייצמן, גולדה, דיין, רביו ופרס, כיצד נולדת בראשו קאריקטורה פוליטית מד יום, איד נפל בנו באסון המסוק במחניים, על ההתמודדות
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 39 | ״אני מקנא בקאו־יקטוריסטים (המשך מעמוד )37 מכל מישמר. סיפור הסמל, שהוא מין ראש״ביצה בעל אוזניים גדולות, האוחז בעט״ציפורן כבחרב, מתחיל מכך שזאב התבקש פעם לצייר
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 40 | • האם שוקן פסל לד אי-פעם קארי־קטורה? פעם אחת הוא פסל קאריקטורה שנגעה לאפרטהייד, אמר שלדעתו הקאריקטורה תגרום נזק ליהדות דרום־אפריקה. התווכחנו, הוא החליט לקרוא
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 41 | ו ויוב\ השלגו וחר ינאי מאתן: )1מדורות; )5השיר הזה זכה באירוויזיון; )10 ממהר; )11 בתוכו; )13 יש עוד נשמה באפו; )14 חזר, )15 תושב בארץ; )16 גורל; )18 דורון )20
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 42 | שוד הכספות הגד 1ל: ך* כתבים הפליליים מדווחים כמן 1עט מדי יום על פריצות וניסיונות פריצה לחדרי־כספות של בנקים. בעלי כספות רבים נוטשים את מגירות המישמורת
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 43 | ספורט ״אנישכן והתחרות₪ כלצעירר מה הוא אומו עונת הכדורסל שנסתיימה ב- מתח־שיא, שהתנטא נגמר הפליי־אוף, פינתה את מקומה לענף הפופולארי במדינה, הכדורגל. וכדי להוכיח
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 44 | ראיתי גבר מדליה1.לס\1 _ ו*יי>>י-ד• י־ו-ו-ד>\ירץ י־יו-יז *-י ז-זזימזיי ייזיי• גברים מדליסים
העולם הזה - גליון 2488 - 8 במאי 1985 - עמוד 45 | מיסטר 2488 ה מ חי ר 1250 שקלים (כולל מע״נס האם יש לו תיקווה
חזרה לתחילת העמוד