גליון 2489

העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 1 | כ״ד אייר תשמ״ד15.5.1985 , מיסטר 2489 הסב מ שם בגין הסתגר הבת ראה בגין התמוטטה הנכדה מירב בגין ניסתה השסע להתאבד שנה 49 המחיר 1250 שקלים(כולל
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 2 | משקה קקאו כמו בחו״ל־נמס גם בחלב
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 4 | בוכחבים מיברק משריהתיקשורת עורן העולם הזה התרעם על העדר תגובת הממשלה לביקור רגן בביטבורג (העולם הזה .)1.5הממשלה אכן לא הגיבה, אבל שר אחד כן הגיב. י השר אמנון
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 5 | מכוזבים (המשך מעמוד )3 סוכריות, אם על־ירי וייצמן ואם באמצעות מישהו אחר. במידה והגורמים המוסמכים של צה״ל יגיעו למסקנה שהשטח כולו, או בחלקו, אינו נחוץ עוד, יהיה
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 6 | האפשרות הזאת גרמה להתרגשות במיפלגות הדתיות, משום שהמדובר בתחנת שידור מיסיונרית. שר־הפנים, יצחק פרץ, יבדוק אם על־פי החוק ניתן למנוע את מיקום התחנה סמוך לקו
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 7 | הבחירות בהסתדחת: ועכשין -פיחק הממשלה? ף* רגע שנסגרו הקלפיות בבוזי* • רות לוועידת ההסתדרות, עול לפני שנמנו הקולות, היתה הסכמה כללית בין הפוליטיקאים והפרשנים על
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 8 | שימחה כוזבת ריפיון־מה, אחרי שנודעה תחזית הטלוויזיה ה ראשונה של חנון סמית. שמאי בא למטה הליכוד 1ך 1ק 1¥1צ | 1יהך | מזכ ל ההסתדרות, ישראל קיסר. מא 1 1 1 1 1 /
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 9 | במדינה שמור על ה׳פלומבה׳ וטוס לאירופה! (המשך מעמוד )6 אש״ף. הוא גם קיבל בשעתו את ה א מנה הלאומית הפלסטינית, ומוסמך לתקן אותה ברוב של שני־שלישים. תיקון מוגנב.
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 10 | המירחמה לא פרצה בגללו. להיפך: הוא נפגע בגדל המידחמה! ת ע לי ה ת או גו ב י * ופעתו של שלמה ארגוב על מירקע הטלוויזיה היתה 1 1מרגשת מאוד. ליבו של מי לא יצא אל
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 11 | ביקור הנשיא השחוו גום רהבתעה: סוניה כוס יצאה מהאפלה דאוו הזוקווים אשת ואש־הממשלה אה לאור״הזרקורים. היא השתתפה ביום ראשון בארוחה בבית־הנשיא. טימית עם האורחים,
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 12 | יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל, למרות שהרוב המכריע של עמיתיו באפריקה אינם עושים זאת. אבל לגבי הילדים הירושלמיים אלי אוחנה, כוכב קבוצת הכדורגל של ביתר ירושלים,
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 13 | הומטנ״ר משת לו (מימין) במטוס כניד תמונה למזכרת, שיוכלו לתלות בבית. אחר־כן־ הוא נכנס לכפיר, לקבל הסבר במטוס עצמו. לא בדיוק נכנס. ש לא סתם קוראים לו מוישה וחצי.
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 14 | מכיוון שנולד ״מאוחר״ מדי, לא הספיק לקחת חלק בהירואיקה של המחתרות, ולא להילחם על עצמאות המרינה. את חוויות התקופה עבר כנער כשכונת־שפירא בתל־אביב בעבודה
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 15 | החצי השני של מוישה (המשך מעמוד )13 דירה, מגיעה לו הובלת התכולה על חשבון הצבא. שמחתי והזמנתי רכב צבאי. כשסיפרתי זאת למשה, הוא כמעט טרף אותי. הוא אמר שהוא יודע
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 16 | ו אז מלם זה היה חלומה של הזונה מפיראוס, בסרט רק לא ביום אי :״ואז כולם ילכו לים!״ אצל עצירי הטרור היהודי אין זה חלום לעתיד. זה היה הנוהג בעבר. ולולא אירעה תקלה,
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 17 | חיים בר־לב מתרגל מישמר אזרחי ר מב על מסים, דן תימן מנהל ישיבות מסת ללא מיקטורן ופינחס גולדשטיין לומד אנגלית חיבוק השבוע: אחרי ש חברת הכנסת גאולה כהן הגישה הצעת
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 18 | במישרדי אמ״י (איגוד אמני ישראל) ,במיסגרת תפקידו כמישנה־למנכ״ל רשות־השידור. צעירה שישבה שם הזדהתה כמנחשת־מזלות במיספרים. נחמן נידב לה את תאריך לידתו ומיספר
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 19 | דעי׳ צ ז ^ ג י? אםהב & תזצזגדיגגם ־ גרד החל מטובת בבוקר רק יצרן כמאיר קובר יכול ל הציע לך את דגמי עידן ואלון במחירים כאלה, ולתת לך הנחה ממשית של קול המפרסם על
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 20 | קולנוע פסטיבלים מקוגיאק עד קאו על מדתחגים ועל שערוריות איו כמעט רגע שלא מתרחש בו פסטיבל־קולנוע כלשהו. טרם החל פסטיבל קאן, ב־דרום־צרפת, וכבר הסתיים פסטיבל קטן
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 21 | איתן עמיחי חגיגות הקיץ בחוף הילטון הדברת מדיניים בע״מ כרטיסים בערב המופע ב״חוף הסיפון״ ובקופת הכרטיסים ״הדרן״ ולהזמגת כרטיסים בטל 242138 . * כרטיסים ניתן להשיג
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 22 | כף 1מחאה ביתר תנועת ההתנגדות במישפחתנו מתעוררת בערך פעם בשבוע ולרוב היא מופנת כלפי אחינו החרדים, המנסים לנהל לנו את החיים, ובזמן האחרון, ברוך השם, גם די
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 23 | 0 1י ד \ 71 1ך י 1ך | 7שתי בנותיו של מיקי שטראוס זכו בעו־ 1 1 1 #1111 1 11_1 1 /2גות־חתונה בנות מאות קילוגרמים, עשויות גלידה. העוגות הובאו מהמיפעל הסמוך
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 24 | ואלסים ותדבושים 2ז2י;5 לה את הקהל, כשהיא מנגנת ואלסים של שטראוס. כל השטח הוסב לשוק ערבי. 40 מלצרים לבושי־גלביות חומות ותרבושים חומים התהלכו בין המוזמנים, כשהם
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 25 | כיצד עושים יש מאין \ 11 ^ 1 - 11 1^ 11 1מדגימה מריון, אם ל* שניים: לוקחים בד, עוטפים הגוף באלכסון וקושרים. 11ך \ 11 פאריסי מדגימה יהודית נגר, הדוגמנית 1\
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 26 | להיטים לוהטים במראה רומנטי וגם פרובוקטיבי עיצבו בגדים אופנתיים לקיץ מבדי־כותנה טיבעיים, שהזכירו מפות־שולחן רמשקאיות, יהיה ההמשך בד־תחרה. זהו בד רקיק, נושם,
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 27 | ראהצמד, עוונתיהדיו הירושלמית, המתמקדת בהגנה ער אסיוים ביטחוניים, מסבות על חייה כבת למישבחה ציונית, ער המהבו שחר בה, ער הבעיות שבהו נתקלים דדיה וער המתיו שהיא
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 28 | אל־עזיז שאהין, המבקשות להצטרף אליו לעמאן, לשם הגיע אחרי שגורש ללבנון. דבר אחר המעסיק אותה הוא מיכתב תלונה חריף לשר״הביטחון, על היחס המשפיל והאכזרי לעצירים
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 29 | ,זה יהיה נהדר אם לקוחותיי ישתחררו (המשך מעמוד [27 ייצגתי את ראסן אגברייה ובעירעור ייצגתי שמונה נאשמים. • במה זה עולה לך, איזה מחיר את משלמת כדי לחיות את חייך
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 30 | מדים בנימינ׳ מזל החודש: ריקר־חמה טוב ליהודים חודש מאי השנה אינו מביא עימו את השלווה והשקט המאפיינים את מזל שור. בעוד אנו מתרשמים, מתפעלים וחושבים מליקוי״הלבנה,
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 31 | ^ מרתי לקצין המישטרה גבי 1 גל, שאשה שיש לה ראש, שפתיים ואיבר־מין, יש לה מיכרה־זהב בין הרגליים. הוא שאל אותי, :מה השגת עם איבר־המין שלך?׳ ואני עניתי לו: אפילו
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 32 | החצי השני של נזוישה (המשך מעמוד )14 ״צריך לדאוג לניצול המירבי של החומר,״ אמר להם לוי .״אתה הדלקת פעם מדורה כשהיה לך רק הגפרור האחרון?״ פנה אל אחד החיילים. ״זאת
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 33 | אומרים...מה הן או מרו ת ...מהה אומר ...הה הן אוהרות...חה הם אייבי נתן: משה ה 1ר1ביץ: תחיה גורפונג: ..בערי־העסקיס הישרים ..רצית ל ה צני ע עבוד ..לתואם סט־ים
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 34 | ספורט מהר, גבוה ורחוק עוד שבועיים מתח שגיים כבר גשרי ושלושה בחדשות צדוק מלכה, צעיר מוצק ונמיר־קומה, היה גיבורה של מכבי חיפה, כאשר בדקה ה־ 80 למישחק־החוץ נגד
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 35 | ^ \ 1ן ד תומכת באביה, מנחם בגין, 1 11\ /בעת טקס״האזכרה ביום הש־נה השני למות האם והרעיה, עליזה. זאת היתה אחת משתי הפעמים שבהן נראה בגין בציבור, מאז הסתגר בביתו.
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 36 | סוברת מדנאומת. עכשיו ניסחה הנכדה להתאבד בת ה״ ,17 המתחרה על תואר מלכת״היופי, היא אחת מתישעה הנכדים של מנחם בגין. היא בתם של חסיה, בתו של בגין; ומתי מילוא, מנהל
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 37 | נערת השוחד המיני (המשך מעמוד 130 עם בחורות. בהתחלה הייתי שוכרת בשמי חדרים במלון • בהרצליה־פיתוח. השוטרים היו נאים מכניסה צדדית, כדי שלא יראו אותם, ומנצלים את
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 38 | י טרגדיה בבית בגין ייי (המשך מעמוד )35 שהיא גם נכדתו הבכירה של מנחם בגין, היא מירב. בתו השניה של מנחם בגין, חסיה, נישאה למתי מילוא, מנהל בית־חרושת לקרור ואחיו
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 39 | תפסו את החידה, התפרקד! ער הספות, השתמש! בכף־נעליים מכסף ושיחקו במערכת השח־מת המפוארת ויוה ; ידה 1 1ר ךידןך 1הזמר־שחקן, שהתנדב להופיע באותו ערב, | 1 1111 1
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 40 | — ״זה יהיה נהדר״ (המשך מעמוד )28 בלתי־פטריוטי. זה אולי לא נעים בחיי היום יום, אבל בסך־הכל זה יתרון. תחשבי על זה כמוני. נניח שאת קוראת ספר, או רואה סרט, והקטע
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 41 | סאת הקגונ>ם מע\למ>ם תמ>ד האשה שדנו גירה התסריט היה ידוע. זכיה בתחרות מלכת־היופי, נסיעה לחו״ל, חתונה עם מיליונר. נשיא חברת־הסרטים קולומביה, השתתפות בסרט האיש
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 42 | הוא הכריז על עצמו כעל מכוער, המחפש בחורות יפות. מי אני שאשבור לו המילה? אם הוא מכוער באמת — אי״אפשר לראות דרך הרדיו, אבל,לעומת זאת, חוכמה דווקא כן אפשר לראות.
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 43 | ה שרכים אלכם פז ובנצי לופו גליון מסי ( 1שתיים שלזש נסי!!) נדנדה חור״ת מחניים שניסתה לחוור רוו הים בנתניה חוליית־מחבלים נלכדה אמש על־ידי ספינת חיל־הים, שהיתה
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 44 | ״...יש לו טעם של ״ן, ריח של ים, הוא עולה מעט ועולה על כולם׳.: נופש פיקנטי ביוון והאיים. כאן השעון הרשמי הוא שעון השמש. אין לאן למהר,ויש זמן להכל: לראות עתיקות,
העולם הזה - גליון 2489 - 15 במאי 1985 - עמוד 45 |
חזרה לתחילת העמוד