גליון 2490

העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 2 | כיצד זוכים? מביאים 5שקיות זיפ ריקות או בפיח זיפ מתוך קופסת זיפ צלית לאחת מנקודות ״אימפריה של קולנוע״ (ברשימה למטה) ובוחרים תקליט. שים לב: בבל שתביאו יותר בפיות
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 3 | מכחכים הוא לא רוצה ל שלם קורא, שהוא אזרח אמריקאי, חולק על דעת העייד (העולם הזה ,)10.4 הסבור כי מגיע להם לאמריקאים שישלמו לישראל. קבעתם: שישלמו, אזרחי
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלד: תל־אביב, רחוב גורדדן ,3מל 232262/3/4 03 תא־דואר 136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך־מישנה: דוב איתן עורך
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 5 | פרטית. במהלך העסקת העובדים התברר, ששניים מהם מבוקשים על־ידי המישטרה, והם נעצרו. בעיקבות זה הוחלפה חברת־השמירה. עתה שבים אנשי מישמר־הגבול לנמל בן־גוריון.
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 6 | במדינה העם פדיוז שסיי ם הדאגה לשבויים היא אחת התכונות הימות של המדינה — השבוע עמדה במיבהן אחת המיצוות היפות ביותר, הטבועה במסורת היהדות, היא מיצוות פדיון
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 7 | 71 וני־ 11 .איני שצם עץ מוה כמה דירות.״ התהדר איש הצמרת הדיו ך י< שידור נפסק לפתע. על המירקע מופיע 1 1חיים יבין, חמור־סבר. ״גבירותיי ורבותיי״ הוא מכריז ,״אן
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 8 | חאסחו 70 הנתח־ | ¥1 | 1־| ך | 0ך 1חץה 1ניסים סאלם במראה החדש שלו - 1שפס עבה במקוס זקן שגידל כש^ נשבה. משמאל -גיסו, אריה אשכנזי. על חולצתו היו כתמי שמפניה. אושר
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 9 | פחת גרוף שבשכונת שרת, בחולון. ההורים, מרים וצבי, עייפים, ביקשו לנוח עד סמוך ליציאה לשדה־התעופה הצבאי. בחוץ דלקו אורות ציבעוניים והאירו את הסרטים הצהובים,
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 10 | סרנו * חו ג הוותיו דומיה 111־ 0גרוף, רט׳ 18 חורשים: 4חולון גרה מישפחה קטנה ואמיצה: מרים וצבי גרוף, הוריו של החייל ₪₪יוטקה גרוף. השבוי ביחד עם ניטים סאלם אצל
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 11 | התקופה הזו שיקרו לנו, משכו אותנו באף. בזמן שנתיב• עמד בראש הוועדה עוד סיפקו לנו מדי פעם אינפורמציה אבל מאז ששמואל תמיר החליף אותו״ — אין אינפורמציה! לכי תעמדי
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 12 | האות גהוו 1111117 באחי * 1רמאללה התנהל היום בעצל^ תיים. חלק מן החנויות ורוב המיסעדות היו סגורות ביום השני. מעט אנשים הסתובבו באפס מעשה ברחובות, מעטים עוד יותר
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 13 | אוטובוסים של אגד הובילו את האסי רים למקומות מגוריהם ושיחררו אותם ברחוב. הם לבשו בגדים חדשים, שניתנו להם על־ידי הצלב האדום. בית ברמאללה ך \ 1ך | 1אוטובוסים
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 14 | במדינה נזוזזיקול מחז>ק מפתחות שאינו אובד לעולם שרוק -ותיענוז (המשך מעמוד )6 שיש בו שקרים, צריך להציגם ככאלה. במקום שיש בו טעויות, יש לסותרם.״ קובע שמגר :״קביעת
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 15 | היל די ם של ירה השבוע היתה לי חוויה בלתי־נשכחת. אולי גם לך — אם הזדמן לך לצפות בתוכניתו של ירון לונדון, סוף ציטוט. לונדון ריאיין חמישה ילדים, שתי בנות ושלושה
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 16 | שפת־אימו של אברהם שפירא. החינגה הקטנה שד משה שחל ובתו היפהפיה של אריאל ויינשטיין ח״כ אברהם שסירא סיפר השבוע לידידים, כיצד רכש את ליבו של תעשיין גרמני חשוב,
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 17 | מיכאל צולר, המישנה החתיכי לנציב שרות־המדינה, העיר בהערכה עצמית, לשמע הצהרתו של ברזילי, שהיה ביכולתו לבחור בכל מכונית שתחשוק נפשו, מצי־כלי־הרכב של המדינה, אולם
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 18 | אל תס תפק בפחות מהיתחנות של תלי ת היו ם, יו תר מתמיד, ח שו בלהקפידעםמ׳ אתהנוסעלחרל. א ם אינך רו צהשבספך ״יצא ל טיול ואתה תי שארבארץ, אלתתפשר על פחותמ הי
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 19 | ואל תשלם •ותו מהמחיחס^ול מלית ך ^ 1־ 1 11ן נופש בפל ט ה החלט: 8י מי ם 7 ,לי לו ת יוגוסלביה 8י מי ם 7 ,לי לו ת איבריה: ספרד ופורטוגל 15י מי ם 14 ,לי לו ת סיור
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 20 | שיר לניו יורק ב״עוגא 747 הדרך הנוחה ביותר ב־ 2באפריל נפתח עידן חדש בשירות הטרנס-אטלנטי. טיסה ללא חניות ביניים לניו־יורק במטוס 747 של ט.וו.א. מועדים נוחים
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 21 | חיסכון. חי צון מזכיר־המדינה שולץ היה בביקור קצר בארץ. ניסיתי לעקוב אחרי ביקורו, דרך הרדיו, הטלוויזיה ושלושה־ארבעה עיתונים יומיים. כן הציע משא־ומתן עם פלסטינים
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 22 | ^ קיץ זה הדגש הוא על חזית בגד ^ מעניינת ולחילופין על גב אוריגינל .,דגש זה מובא בכל פריטי־ה־אופנה — חולצות, שמלות וביגרי־ים. העשויים מכל האריגים האפשריים —
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 23 | פרפרים בראש פת שני־חלקים של אופנת יופי־דו. זוהי חליפת־ 1| ¥ר חליפת-עור של גיינגיט, בעיצוב חווה שלמן.הגב חשוף בעור 1 1 /נפה מוצלב ומחורר. למעלה: שימלת־עור
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 24 | י י ואש >1משרה רשענו, שאינו מסתגו, ואפילו מטייל בתו ר, וגששים שמשום לא היו חיוורי לא צריך לשאול איך התוכנית החדשה של הגשש החיוור. די לראות את שלושתם על הבימה
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 25 | קופסה שד טבק־הדחה הלמוט שמידט כף ידו(בתמונה העל״ יונה) ומריח אותו(למטה) .לידו(למעלה) גילם הנזן, שגריר גרמניה בישראל, הדובר עברית רהוטה, ורפאל בן״נתן, ממנהיגי
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 26 | עיטף זואן־קאן ך ידוחק היה מדהים3,000 : ( 1עיתונאים 7,000 ,מוזמנים רישמיים, מאות סרטים ו אלפי סקרנים; סטודנטים וצוענים, כוכבים וגנבים פלשו לעיר־הנופש הקסנה
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 27 | אשת העכביש בת־הים הקטנה ך* וניה בדאגה, הכוכבת הלאומית היפהפיה של ברזיל, מופיעה ב־סירטו של הקטור באבנקו, נשיקת אשת העכביש, כנושא ההזיות הקולנועיות של הגיבור,
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 28 | שידור צל״ש בגין לא הסכים • לרפי ר שף, עורך ומגיש התוכנית נכון לעכשיו בגלי־צה״ל על יוזמה חדשה ומרעננת. מסתבר שאפשר לחדש גם בכלי־התיקשורת האלקטרוניים. לרשף היה
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 29 | הורוסחוס מרים בנימיני מזל החודש: שניים בתור אחד הנפילות המאפיינת את מזל תאומים מלמדת על טיפוס מורכב, מסובך, שלא קל לתהות על קנקנו, להבינו ולהכירו. מיהו התאום
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 30 | ומימי מאיו ון ו 1ו עווניס 0ו 9ש 1וו ווהן ש 1והיסיס רק יצרן כמאיר קובר יכול ל ה צי ע לך את דגמי עידן ו אלון במחירים כאלה, ולתת לך הנחה ממשית של על כל קולקצית
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 31 | מאוד נפגעתי! אני לא מאשימה אף אחד, רק משהו מריח לי לא טוב. ככה למחוק אותי? לפחות היו מחליפים פתק וכותבים מחדש! אמרתי לבצלאל שהשם של עופרה חזה לא יימחק כל־כך
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 32 | — הנהגת המיפלגה. קרי: הנהגת המדינה. ביום השישי האחרון, כשהוא רגוע לחלוטין ונינוח, סיפר קיסר שהדם שב אל פניו רק בשעות המאוחרות של היום השני .״בצהריים היו מי
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 33 | מה ימכור קיסר למיפלגה? • ראשית את מוצאו ואת קשריו המתהדקים את חובשי־הכיפות, שהם בעלי זיקה למערה אך שהצביעו לליכוד. שנית, את עממיותו ונועם הליכותיו, בעיקר במגע
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 34 | ^ יכל חייכה אל הצלמים הרבים ^ 1שעמדו סביבה. אחר־כך, כשנמאס לה לחייך, היא עשתה להם פרצופים והוציאה לשון. היא נראתה במצב־רוח יוצא־מן־הכלל. לבושה במיכנסי ג׳ינס
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 35 | החייל ב שרו ת חובה גיל פוקס (בעל הפרק החבוש בתמונה מימין) והסטודנטית מיכל הילל (ליד אמה) ח שודים ברצח הנהג חמים תותנגי׳ (בתמונה משמאל) .האס זה היה באמת מעשה
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 36 | הה הם אוהדים...הה הן אוהדות...הה ה אוהדים ...מה הן אוחרות״״חה אבי קרוננפדד: ד1יד אדמון: טובה סגור: ,.שבוי צויורחזוו מייד לחיי ־ שיגוה ! ״ ״לפורשים מהמיפלגה רא
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 37 | הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אוחרות...חה הם י1סי שדה: ״שופט לא יכול להכריז שביתה איטלקית!״ הודעתו של נשיא בית״המישפט העליון, השופט מאיר
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 38 | סרט צהוב המתי! ריוסקה ת ש בץ ו7עו^ם רור (המשך מעמוד )11 אילן ללמוד אנגלית, כדי להבין על מה יוסקה מדבר. הוא מתראיין לעיתונאים זרים. האנגלית שלו כל-כך טובה.
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 39 | ספורט מהר, גסה 1רחוק סס1ר110 מס 110 1 7 7 /7 הצלחה במדריד, ובתרון בחיפה עמוס מנסדורף, הטניסאי הצעיר, בן ה־ , 19 מרמת־השרון, החוסה בצילם של צמד הבכירים שחר
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 40 | ו 10 חווו 10 111מ 0111111 חשבתם שמי שעושה את החדשות היום הם טייסי־חלל, מדענים ומתכנתי־מחשבים? איפה אתם חיים! החדשות הכי טריות זה ממדור כורי״ הפחם מוולס
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 41 | חוות־דעת נוספת זה לא היה סרטן להרבה סיפורים עצובים יש סוף שמח, ואני הראשונה השמחה לדווח לכם על זה. ב ח תונ תהשל אירית שטראוס עם ליאון קופלר, לפני שבוע, שמו
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 42 | העיתון החי ביותר במדינה גליון מס׳ 2 • (דוגמה בלבד שרכים אלכס פז ובנצי לופו ״הכל פוליטיקה אמרה אמו של יעקב שמאי, אחו׳ כישלונו בבחירות להסתדהת ״אלמלא היו רוב
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 43 | ראי תי גרר מדלי ק 1 .לם \ 411 י\ \ 1680 גברים מדליקים
העולם הזה - גליון 2490 - 22 במאי 1985 - עמוד 44 | ^ 1שכ ד ה22*5.1985 , חשודה מיכל הילל ואבי החשוד, גיל פוקס מיסטר 2490 ה מחיר 1250
חזרה לתחילת העמוד