גליון 2492

העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 1 | ט״ז סיד! תשמ״ה5.6.1985 , שגה 49 מיספר 2492 המחיר 1500 שקלים(כולל מע״מ1 דו 1ד העול חוה ״ ס 1ף ־ ס
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 3 | מכחכים כד י שראל חברים אולי רעיון האחדות הלאומית הוא יותר מאשר תרגיל אין־ברירה. אולי הגיבורים כבר עייפים ורוצים, בסך הכל, ליהנות מן העוגה, כפי ששר- האוצר, יצחק
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 4 | ובעיקר: וושינגטון עסוקה בתריסר בעיות אחרות. אין לה היכולת לגבש מדיניות כלשהי במרחב, ואין היא רוצה שיעמיסו על רונלד רגן המיסכן בעייה חדשה. כל זה יכול להשתנות,
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 5 | לפליליים שאינם מסוכנים לציבור, על־פי קריטריונים שתקבע ועדת־הפנים של הכנסת. באותן פגישות גם נבח רפי סוויסה. ח״בים לכלא גונדר רפי סוויסה עומד להתיר לחברי ועדת*
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 6 | ת 17ש 1ר ת ־ אלח 1ט ממוחשבת השווה לפני שתקנה רג מד ר רבתדר נותן לך את זמן־התגובה המהיר ביותו בעולם ב־ 3/10 השניה (פחות ממיצמוץ עין) -המחשב נותן לך קו פנו׳ ואתה
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 7 | 1 311־ 11 כ ל מילחמות ישר אל מאז 1949 היו מילחמות ״יש ברירה״! אין ב די ר ה? ^ ילחמת־הלבנון, שמלאו לה השבוע שלוש שנים, הולידה //מיתוס החדש. חבל שדווקא השמאל הוא
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 8 | הממשלה האמינה שאנשי א״זנבוג וימו את המיבעל והזרימה לו נסבים, או אנשי א״זנבוג העדיפו להרים את המניות בבווסה ועשו הוו ועצמם ף* ן כהן׳ ח״כ ר״ץ, שיגר בתפקידו
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 9 | | אחו חגיגה שר עסקנים ותיקשורת, נשאו! פוער.,אתאיי רבתע עזובים ובודדים | .,אני לא יודע מה לעשות. תגיד לי מה אני צריך לעשות עכשיו.״ פיני גרוב, יו״ר ועד עובדי
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 10 | אלבין עלה,. ,אתא־ י רד ה (המשך מעמוד )8 כולל משוער של 140־ 150 מיליון דולר. לרעת מומחים, אליהם פנה ח״כ כהן, ניתן היה לנצל תקופה זו, בה זהרו מניות אתא כל־כך,
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 11 | מיצעד של אלן! מיל. אנשי הליכוד זעקו שזהו ״כפל־לשון״ אמריקאי, וצעד להכרה באש״ף. הם צדקו. אך שימעון פרס הרגיע אותם. למה לריב עכשיו עם האמריקאים, או לגרום למשבר
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 12 | לנקניק! היו בעיות עם מס־הננסה סישוו־הבויאות הוו נורו בתי ער ברוך. זוהי וק אחת הערירות שר הצמו 1110111*131 1\ 1ה ך 1ך 1ך | ן 1חזי כהן, מו ל ופירסומאי ויד ימינו
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 13 | החריט להשיב מילחמה שעוה בשבועון משלו, שהיה התימהונ; משה בדש וחזי נהו, החצים יכבוש את חוות מופיעה סוללה נכבדה של שמות, שבעליהם אחראים, כביכול, להוצאת ה* עיתון.
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 14 | אי תן ע מי חי מדיהים הדברת בע״מ למחזיקי !^ 1עודאברט סוסתי להדברת תיקנים(ג׳וק־ם), תולעי עץ, חרק־ ספרים ובגדים. רמת-גן, רח׳ מודיעין ,18ת.ד2272 . טל 6־ 5־ 790114
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 15 | כדורצח מדוע נוהרים המונים למיגרש־הכדורגל? מדוע הם משתוללים שם? מדוע הם מוכנים לרצוח? את אחת התשובות על כך נתן קונראד לורנץ בסיפור על התוקפנות. לורנץ, חתן
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 16 | את הברקת־השבוע השמי עורכת־הדין פליאה אלבין/ מנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה, העוסקת ב־מישרד־המישפטים בענייני השטחים הכבושים, בהרצאה לפני עורכי־דין
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 17 |
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 18 | מה אוכלת המלכהז אחד החלומות שריתקו מאז ומתמיד את דמיונו של האדם הוא חלום הנעורים האבודים. מי מאיתגו לא חלם אי פעם למצוא אח מעין הנעורים הנסתר, ללגום מן המים
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 19 | עמום קינן איבד השבוע מעריץ. הוא הוזמו על־ידי חבר־הכנסת עבד־אל־והאב דר־אושה לתכנית בגלי־צה״ל, שבה משולבת פינה המזמנת אנשי־ציבור הבוחרים באנשים שיש ברצונם
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 20 | ..מה חצים המתנחלים? שאני אעזוב את הארץ ואצסו־ו שוב לבעירות צבאית?״ ,שואל טאלב ע״ת, אחו המשוחוויס שהמתנחלים מנסים להבריחו ביריות ליליות ובאיומים ך קומה הראשונה
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 21 | נחלים, במעשים שלהם, דוחפים אותנו, והבלאגן יחזור ויהיו פעולות צבאיות. הם לא רוצים שהאנשים כאן יחיו בשקט, הם רוצים שנחזור לצבא. ממשלת ישראל צריכה לכבד את ההסכמים
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 22 | ,.נשארת נר השנים עם רב מת!״ אומו ואונן המצורע בביח־החודם היוושלו.,/ מצוועת אחת התחתנה וירדה שישה ירדים, מצורעת שניה הוכתה עדיך בערה נאשו גירה שהיא מצוועת.
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 23 | באיזה מחלה את מטפלת? במיקצוע שלד הכל אותו דבר!״ .לאנאח ^ חיידקים!״ ^ מרות הידע הרפואי מרחפת /בבית־החולים אימת החיידקים. סטודנט לרפואה שטילטל חלוק נקי
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 24 | ,,פלייבוי״ לאשה בז ס\ ־ ד \ ג ז 1י 1ז 11ג ד בהוצאת עקד יצא לאור ספר שחלקו שירים וחלקו צילומי־פסלים של הפסלת־משוררת מירה וייכסלבאום. הספר נח על השולחן וכל
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 25 | קשרב סזי ^ עיו ת
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 26 |
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 27 | ₪טו מאשים את אשתו השוטות בבגידה עם מנקוה במישטוה, והיא מתרוננת שבערה התעלל בה וחיכה אותה, ועל נן היא בוהה למעון ונשים מונות הנד ושאו ט ד 9111 אמרה כי המאהב
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 28 | קולנוע 7זרבנ>־ג>וס מק7ז>מ>ם העד (אורלי, תל־אביב, אר־צות־הברית) -הבמאי האוסט רלי פיטר ויר משלב בהצלחה רבה, בסרטו הראשון שהופק בארצות־הברית, את נטייתו הטבעית
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 29 | עד סון 8הלילה בכורה ישראלית לסרטו של איתן גרץ, המשקף עימות בין דורות בארץ, אכזבה, יאוש ופחד, המסתתרים מאחורי חזית בוטחת והתנהגות שלוחת־רסן, לכאורה. אחד הסרטים
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 30 | כינ ר ת שי רי ח, ובנית הקהילה הומומית בומת־אביב, מסבות ער החבירה שהיא מנהרת, ער טיקס ]שוא! שבהם קידשה חתו ונרה, על הומרסנסוארים, נש, במחזור וברת לתינוקות
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 31 | חמת לבנין. הבל נראה בדיוק כמו בית״כג־סת מסורתי, רגיל, לבד, כמובן, מהעדרה הבולט של עזרת״הנשים. גם זה התקבל על דעתי, גם זה נראה לי מאוד. למה שכל המישפחה לא תשב
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 32 | ,רא כתוב שא שה לא תהיה רבו (המשך מעמוד )31 לא. הם היו בקהילה שלי והזדהו איתי. • אם יימצא זוג שיתעקש שתשיאי אותם, תעשי זאת? אם הם יבינו את כל הבעיות הכרוכות
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 33 | ממאמציו של בעליו, בנוסף לעזרה מצד אנשים בעלי השפעה חיובית וגיבוי של מרים מישפחה וחברים. בנימיני בן מזל הוא גם זה אשר בידיו קו״ונוס הנוגע בקו״השמש; יתכן שיישען
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 34 | שדור צר־ש הטרחיזיה במיטבה לישראל סגל, שערך מישדר מיוחד־במינו במלאות שלוש שנים למילחמת־הלבנון. אחרי שהציבור התרגל שאין הרבה מה לצפות מן הטלוויזיה, וכי רוב
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 35 | ספורט מהר, גבוה ורחוק 47 נקח־זת זה לא הכר מוין דמות סנרמגיה, הצלחות בסאריס משחקי הגביע, שריתקו השבוע את אוהדי הכדורגל, ובעיקר את אלה של ביתר ירושלים ומכבי
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 36 | (המשך מעמוד 121 שחושב ששיחה אינה פוגעת בכבוד, הוא מספר על חולים היסטריים, המכים בעצבנות כל עיתונאי הנקרא בדרכם. ולקינוח, כדי להאדיר את כבודם של החולים, הוא
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 37 | לניה. לוטה עצמה יצרה דגם של שירה ברכטית טיפוסית. אי־אפשר לשמוע שחקנית־זמרת אחרת המבצעת את ברכט, וגם להשוות אותה לגדולה מכולו•״ כשאת אומרת שהייתם מישפחה בורגנית
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 38 | מה הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...הה הן אוחרות...חה ..הזוטרים נוסעים בחופשיות ״היו חייבים להמשיך ־ ״גרוב תואנ 1את דמותו והמנכ״לים לא יסעו?״ נמו
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 39 | הם אומרים...מה הן אומרות...הה ה אומרים. .חה הן <יווחרות...הה הם ר 1ת שי ט רי ח: מ 1סק 1אל קלעי: ר 1לנד ה קאן: המוות בני, ה״ת׳ נותנת ,.אמי רא הוקמה ,.בארץ רא
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 40 | ..אדריכל החבוה הגבוהה״ חושו בבעם הואשונה את סימו ח״ו ביו שתי נשים ושת׳ מישפחות -וער שנות ההצרחה והסבר שעברו עריו מורת, וקניתי בכסף מכונית. בצבא פולני. לאבי
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 41 | :1 1 * 1 1נוי-רסקץ הגיעה השבוע לארץ בחברת ן 11 מחזר אמריקאי גרוש, שהיא עומדת להי־נשא לו. דפנה היתה נשואה לרסקין במשך 18 שנים, | ^ 1ך 1דוגמנית ילידת בלגיה, עבדה
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 42 | ״אנטה הרסה את חייו־ -נקניק ו שמו עיתון — (המשך מעמוד )41 לחזור לארץ, בתנאי שאחתום על מיס־מך אצל עורך־דין, שאם הניסיון לא יצליח, אני חייב לשלם לה סכום אגדתי.
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 43 | _ קורט וייל (המשך מעמוד )37 ריקה וישב בקליפורניה, כשקורט ישב ועבד בניו־יורק, ולא נוצר ביניהם שום קשר, גם לא קשר־עבודה.״ יצירותיו של קורט וייל בניו־יורק נופלות
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 44 | 10 011110101מ 0111111 סאת סית הציצים טאבה שרה מילר אחרי שיפוצים אל תחשבו שאני רק מוסרת רחי־לות, אני גם שומעת רחילות כל הזמן. שמעתי, למשל, שכאשר החתיכות יורדות
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 45 | חתונה עם קטנטונת בתוכנית האחרונה של איזה קטע זכה יריב בן־אליעזר, שהוא נכדו של דוד בן־גוריון, במכונת־תפירה. המנחה נתן דטנר אמר ליריב שאם יסכים לתת לו את
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 46 | למרות שכנם המגיהים בוולשה ( )220 עילית הוא בעל חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה, למרות שהעדרותנו תיפגע בתוכנית הכנס, ועלולה אף לגרום לתקרית דיפלומטית, ולמרות שראש
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 47 | גיתם מערכות תדמית קבוצת דובק 1 , יצרנית סיגריות איכות מונטנה, טיים , 100 ברודווי , 100 טיים, ברודווי ,80 שרתון, נלסון פילטר ואירופה. אזהרה-משרד הבריאות קובע 5י
העולם הזה - גליון 2492 - 5 ביוני 1985 - עמוד 48 | המחיר 1500 שקלים(כולל מע־מ) החותנת יורם רסקיז ואם ילדי
חזרה לתחילת העמוד