גליון 2496

העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 4 | מכחכים תודה לגוש־אימונים על ההפגנה בתל־אביב (העולם הזה בלעם הרשע ביקש לקלל ונמצא מברך. היפוכו של דבר אירע לאנשי גוש־אמונים, בהפגנה שערכו בכיכר־מלכי־ישראל
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 5 | מכחכים ל ג לי בע־/טוא ביניבן• האס יש השגחה עליונה, המגינה על העולם הזה והמענישה את המתנכלים לוי לפעמים זה נדמה כך. זה קרה עשרות פעמים. עכשיו זה קרה שוב. לפני
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 6 | שימסור את כל הידוע לו. פלבסקי פנה מיוזמתו לליבאי והציע את עזרתו, אך ליבאי עדיין לא נפגש איתו. מעקלים את שהרבני התק״ם עיקל כספים בסכום של שניים וחצי מיליארד שקל
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 7 | הפעם הולך פרס על כל הקופה (הריקה) הג חג ן • מדינה נתונה במצב־חירום 1 1שלא היה כדוגמתו. על כך אין ויכוח. עכשיו כבר אץ טעם לדבר על הבראת המשה. צריכים ל דבר על
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 8 | בסופו של דבר מפני שלא היתה ברירה. הכל הבינו שדרושה תוכנית. זאת היתה התוכנית ש־היתה. שימעון פרס, שאינו כלכלן, אף שהשתדל לאחרונה ללמוד ולהבין, הצביע בעד התוכנית
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 9 | שת גופות התגלו בחורשה נידחת -ושת מישבחות מונות ישבו שיבעה, בהדגשה של עלבון -אחת בדממה המומה ואחת בזעם אלים והיסטו׳ ^ יום חמישי, בין 11.30ל־,14.00 ^ נרצחו מיכל
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 10 | מירית סירבה לדבר עם עיתונאים. אחיה ניגש לדלת, ביקש באדיבות שיניחו למישפחה והתנצל אם הוא פוגע במישהו אגב כך .״אתם מבינים שאנחנו במצב קשה, רק בגלל זה לא מזמינים
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 11 | במדינה (המשך מעמוד 19 שאותם הוא שיבץ במשך השנים במועצות־מנהלים רבות. לכן מעריך לוי שכוחו נמצא בעליה. הוא מפלרטט עם ארנס, באמצעות עסקן שלישי, ומבקש לברר ברצינות
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 12 | 1 1 -1 1 1 הד סקד מי? נאווה א די מלר? ד1יכץ? משהחמאם? ך וסתו של חייל־מילואים נמצאה בנגב. הוא נרצח. כלי־התיקשורת — כולם! — דיווחו על כך וסיפרו למאזינים ולקוראים
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 13 | הוא הופיע יש מאיו -תעשיין מצליח, בעל קשרים פוליטיים בליכוד, כוכב של תיקשוות 111-כשיו חושדת המישטוה שהוא ואש שר אירגון נעיל ומתוחכם 111ל זיוף דולאוים במימדים
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 14 | על״פי חשדות המישטרה, מימן בדש לבורוכוב את רכישת הנייר המיוחד, שאיפשר עבודת זיוף נקיה, דאג להפיץ את הדולארים המזוייפים באמצעות סוכנים, ואף לקח נתח נכבד לעצמו.
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 15 | !ה כבר קרה פעם: לפני 31 שנים וו נחוגו 25 ,נבצע! נאשו עדתה הונבת עד אוטובוס דיו חיכה -התאונה ומתה להבריא לאסון שמלבני שלושה שבועות -גם אז הובטח להסיק מסקנות
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 16 | *בדש: רא שהרשת - (המשך מעמוד )13 הצרה של בדש היתה הפה הגדול של ידידו חזי כהן. הוא לא היסס לגלות ברבים, כדי להפגין את כוחו, כי הוא וברש עומדים מאחורי כל ההדלפות
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 17 | וינה העליזה מאירה לך פנים בחוויות של קיץ מרחבים עצומים שלשלווה רוגעת בחיק הטבע, בצד חיים תוססים של עיר אירופית שוקקת חיים. שפע של מים, פריחה ויערות, מסלולי
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 18 | רבנים והוטנטוטים הרב יצחק פרץ הצליח להסעיר את המדינה. איך זה העז לטעון כי ילדי פתח־תיקווה נהרגו בתאונה בגלל חילול־השבת בעירם? (ואיר זה טען לפני כן חבר״סיעתו
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 19 | ה אומר׳...מה הן אומרות...מה הם אומרים...מה הן אומרות...חה ה נדה יעקזבי: משה טימור: ב! לם: ,הנחו ראחו שידור מוניע ״איני אוהב מסיכות -אני בחלומות־הזוועה שריד
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 20 | 1אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אוחרות...נזה ה יוסי ביילי!: אהוד בן־עזר: איציק דנין: ,,אם את אישית חצה ..לא החמוש שאנשים ..הדוגמנות היא חרק
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 21 | מדוע אוהב שימעזן פרס בשר־הח־ן. היכן השתרעה פנינה רוזנברום 1עם מי סעדה רחלי חיים בגרמניה סטיריקאי כתב לא מכבר על שימעון פרס, ש״בפר־דם הוא אוהב תפוזים, בכרם —
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 22 | אורחת מעניינת בארץ — הליידי אדית מאונטבטן, המתגוררת במלון קינג־דייוויד בירושלים. הליידי היא ביתו של הלורד מאונטבטן המהולל, מגיבורי מילחמת־העולם השניה, שהיה גם
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 23 | 19**2 ך 1ך מזה שנתיים מנהלת חיה שוהם את ך ל| אךןדך * ך1 11/111.1 1 1 /1 1 1 /1 1 1נווה־תירצה, שבו נמצאות כיום 95 אסירות, ביניהן 11 ערביות. ערביות אחרות שוחררו
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 24 | שנת- יבאה עידה אבו־עידה בדווית שנתפסה על התחזות 11 1 11 1^ 1\ 11 1 11 כחיילת־צה״ל. היא נדונה לארבע שנות״מאסר, מפני שתקפה את השוטרים שבאו לעוצרה. לבוא שנית
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 25 | במעט ביירות בתל־אביב תחתונים סקסיים לי1ם־הוין לדת משליכים את הילדה לים רבע הנאום של המזכ״ל ,ת ד רי ק א ת האורות! די רו! 1\ 1ד ך 11 המחזאי (שלישי מימין) ניצח \
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 26 | ךון 1ך 1הדוגמנית החליפה עם שבניה לשולחן כל מיני עצות סודיות על חפיפת שיער. ^1 111 כשהונשו לשולחן סיגרים מארוקאיים ממולאים בשר חוץ מהנבחרת הלאומית הבלתי־נמנעת
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 27 | ־...וגם זה...ונם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם סקרפ מי מסח 1 ! 1985קשה די פנוי. הייתי צריכה בסד הכל היה לי בוהר בוקר
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 28 | שיחר צל״ש תוכנית עשירה • לנימים מישעל, עורך ומגיש התוכנית מוקד, ששב אל המירקע אחרי תקופת היעדרות של כמה שבועות. מישעל חזר בכוחות מחודשים, כשעימו רעיונות חדשים.
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 29 | חמחרים תש 1ץ 09x11:1וחג קולטי בן־גוריח נפטרה בשדה־בוקר, בגיל ,63 נחמה כהן, אשתו של חבר־המשק יהושע כהן, איש לח״י בטרם מדינה וקולטו של דויד בן־גוריון ואשתו,
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 30 | ולברוח מה שיותר מהר מהארץ. עשי לי טובה אישית — אם את רואה את השחקן שרגא הרפז, בקשי מאשתו־לשעבר להתקשר איתי. הייתי פעם נשואה לאח של שרגא.״ למרות ההפצרות החוזרות
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 31 | יעקב או ר לנד, מאבות הזמו העבר ,,מסבו ער חבוותו עם ארתו־מן, בן, חרב ושרונסקי, ער __מה־נ, זעיוא, ער שיה שהיו רשיוי־עם, ער ח״־המישכחה שרו והסתגוותו בחיבה
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 32 | שירו שלכת הוא אחד השירים היפים ביותר שנכתבו בעברית. זהו שיר על בדידות עמוקה, מלנכולית וקשה. אלכסנדר פן אמר לו, שהשיר שכתב יותר בודד ממנו עצמו. וכשרואים את
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 33 | ״הייתי רחוק מן הקלחזת הסיפרותיותר (המשך מעמוד )31 מהסופרים שבאו לכאן — כמו בורלא, אליעז שופמן וקריב — נפטרו. גלאי ומלצר עזבו. שופמן היחיד שמת בחיפה וקבור בה.
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 34 | ההורים למקום עבודתם. אחר־כך עברנו לירושלים. למדתי בתחילה בבית־ספר לבנים של מיוחס, ברחוב הרב קוק, ואחר־כן־ בחדר־תורה תחכמוני. גרנו בשכונת־הבוכרים, אחר־כך
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 35 | קולנוע יומן החדשות טוב שמן טוב מ שם ט 1ב צפרד ע ליידי גץ (סטודיו, תל־אביב, ארצות־תברית) -אבירים, גבורה, ימי-ביניים, כשפים, מחילות תת־קרקעיות ועלמות ענוגות, בל
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 36 | במזלות בודדים. בכל מפה אישית נמצא אותו ראש-דרקון באחד המזלות, כשהוא מסמל מהן תכונותיו השליליות של האדם, ומהי הדרך הנכונה לתיקונן. בתקופה זו נמצא, כאמור,
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 37 | ...ההימור הגדוד במדינה (המשך מעמוד )7 קשה להגדיר את גודל החוצפה הטמונה במעשה זה. שדרות אין ספק כי שבע שנות השילטון של הליכוד, כתוספת מילחמת־הלבנון של אריאל
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 38 | ספורט מהר, גבוה ורחוק אן ן גם בגשם, גם ברוח הבלמ הגדול והחלוץ הקטן שלמה גליקשטיין היה בחדשות זה השבוע השלישי ברציפות. הפעם, בטורניר היוקרתי בווימבלדון, בו
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 39 | —ד־יי 11111ך 11171 1ריךי מימין לשמאל: לילי שרון, בשימלה ארובה ומפוארת של ג׳רי ! 111111 111111 מליץ; לאה רבץ, נשימלה פירחונית קצרה; עופרה להט, כלתו של ראש
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 40 | \ 11 1ך 1ק ך | של התיזמורת הפילהרמונית הו ו ו 1| / 1 1 1 11 ישראלית גניו״יורק, סוזן בלומד שטיין, הופיעה בשימלת״תחרה כחולה ובתסרוקת מורמת. 1 1ךןה 1ך ך |
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 41 | ילדיו. מישהו אחר, עדיין לא ברור מי. גם אסר עליו לשלם לוט מזונות. היו שנים שנעמי פולני חיה עם שני ילדיה וכמעט לא היה לה כסף להאכיל אותם. אבל כמו שהאורות איבדו
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 42 | ] 10111010101ל!011111 סאת שולמית יד• ייבוא, ייצוא ומה שביניהם 7 <78ו / 7ח הנה שיעור חשוב בהיררכיה של ההומוסקסואלים בארץ. את השיעור הזה אני קניתי ממישהו המבין
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 43 | העיתון החי ביותר במדינה גליו! מס׳ • 8שרכים אלכס פז ובנצי לופו שניחת!.ונקי -בגוו עישן בשנת זאת גילה הרב שרץ, בהרצאה שנשא בכתום להתעוררות נרדמים בישיבת.
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 44 | לאנשים מיוחדים ק שר ב?
העולם הזה - גליון 2496 - 3 ביולי 1985 - עמוד 45 | י״ד תמוז תשמ״ה3.7.1985 , שנה 49 מיטפר 2496 1__ 1 1__1ן איר בדיאיי פרשת הרצח הכפול המחיר 1850 שקלים (כולל מעי
חזרה לתחילת העמוד