גליון 2498

העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 2 | משקה סעים \קל לשמ\ר על המשקל מכיל*ד\66א\^3ז\^ז מ מג1י \ 7מ\זפכבי ץ זמ\רכב מפ\מריבז
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 3 | מכתבים כתב ת ה שער הקדמי: תנזעת־מצב 85 הקורא בירנבאום מביע את דעתו, בחרוזים, על תוכנית״החירום הכלב לית. כמו כולם מתלבט. ללא כיוון מוגרר /ציונות במרכאות, חזון
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 איפה שאתה לא נוגע במפה של הארץ, אתה תמיד תופש את עצמך אומר ״יא אללה, איך המעגלים של ההסטוריה נסגרים!״ הנה למשל מיכתבו של הקורא פרידמן,
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 5 | בורחים מהגדה גדר־המערכת בגבול המיזרחי עמוסה באחרונה באורחים בלתי־קרואים — פלסטינים — המבקשים לעבור באישון־ לילה את הגבול מן הגדה אל עבר־הירדן. מינוי תמוה
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 6 | ץדד 1ץ במדינה העם שצרו את השלם. אנחנו רוצים דרדתו האם מוציאה ישראל את עצמה ממעגל האנושות, וחיה על כוכב אסד? היתה זאת הפגנת־הסולידריות הגדולה ביותר בתולדות
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 7 | הוא גבר?ידיו ונוח, שלעולם אינו מתקוטט. בירושלים הוא דמות מוכרת ואהודה, לא רק בקהילת העיתונאים והצלמים. הוא דמות ירושלמית בולטת, אפשר לראות אותו בכל מקום שקורה
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 8 | מאיה (!1שמאל, מסומנת בחץ) העידה לטובת האנס. וטענה ני אביה הו<ן שופט. ״העולם הזה״ חשו את המיומה המישפטית מתפרסם העולם הזה, ואמרה כי תביא בעצמה את הצו למערכת.
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 9 | *41*4 הנאשם את הדלת, סגר את התריסים והתנפל עליה. רינה התנגדה בכל כוחה. היא צעקה אליו :״תעזוב שטויות ותתבגר!״ אבל הוא משך אותה לעבר המיטה. כרי לגבור על
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 10 | ו־י־דז במדינה בעוד העובדים מביטים בתדהמה כיצד הורו ונשחק שכרם, דואגים העסקנים בוועד הבוער לכיסאות, ^ ישראלי שבע־השביתות לא 1 1הבין מה קרה במשק בשבועיים
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 11 | 1 1 1 0 11 בחשאי ובמחתרת הוגשה הצעת־חוק טרוריסטית ח 3 1ת 1עבה ל הכוונה לבצע פשע אפשר ללמוד /מהתנהגות החשוד. מי שמסתובב באישון־לילה בחצרות בתים, כשמסיכה על פניו
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 12 | הזיקפה של יאיר צבן, הפיטמה של אריאל שרון, המיגרעות של אוריאל לין והחולשה של פייסי גרופר ראש־הממשלה, את שימעון פרם, כך טוענים עוזריו, לא יראו עוד בכל שימחה.
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 13 | המהירות של השר אי ש־הטלוויזי ה יפיק חלבי נסע לו להנאתו בכביש המהיר ירד שלים*תל-אביכ בצהרי היום החמי* שי. חלבי נהג במהירות של 90־ 100 קמ״ש. לפתע נטרדה שלוותו.
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 14 | בית בווסאנגיוס עם כלב״הזאב הרוסי שלהם. טאראס) משתדלים לבקר בווילת־הפאר שלהם לעיתים קרובות ככל ה׳ אפשר, אפילו כשהשהייה שלהם בה מסתכמת לפעי מים ביממה :״זה המיקלט
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 15 | ההמולה נגמרה. במלון שדו בחד אביב סיפרזובין מהטה לשולמית יריב ער עצמו, ער מישנחתו, ער מצב 1הנסני 11 ער תרומותיו שהכסף נכנם לבנק, הוא לא מעניין אותי. תמיד חסר לי
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 16 | ״מץ״ עושה א ת זה שוב ת פו ס ט לווי זי ה... רוצה ל קנו ת ט לוויזי ה וג ל ה רווי ח כ אי לו השקעת בתפ״ סי במץ אתה עו שהאתזה ב ק לו ת: אתה רוכש ט לוויזי ה ״ מ ץ״
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 17 | פילגש במימי פינלנד שני גברים חסונים וצעירה יפהפיה הוכנסו ללישכתו של גריגורי רומאנוב, חבר הפוליט־ביורו, לשעבר מזכיר המיפלגה הקומוניסטית נלנינגראד. ״טוואריש
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 18 | אופירה נבון: רונן נחמן: אילי גורריצקי: ,אזי עוד זונות ,׳ש נוחים מסביב ״לא השחחפנו מניוון את מחול־השדים!״ והכל מובן לתפעול!״ הניתוח שעבר נשיא ארצות־הברית, רונלד
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 19 | אומרים...מה הן אומרות...נזה הם אונזרים...מה הן אוהרות...חה מאשה לזבלסקי: מיקי פלד: יצחק בריק: ..נשים עד״ן חושבות ..המעוו יצביע בעד חוק ..כשהמצב הברברי *שתפו
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 20 | עוד הערב תוכל להיות באחת מערים אלו... עם לופטהנזה, כמובן. באירויט, בון, אמסטרדם, בריסל, ברלין, ברמן, ג׳נבה, דיסלדורף, המבורג, הנובר, הוף, וינה, זלצבורג,
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 21 | זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם כמעט רעב ב אר ע גטבן בעיה יש לך שדיים גדולים וכבדים ובעיה של כוח
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 22 | מה יאמר הרב פרץ על האמאזונות - פראיות, אכזריות ועירומות? +לא די להלביש, צריך גם להאכיל +מסיבה בלי ראש־העיריה הרשע מהפכהבשפת־ הי 11 האופנאי 1חומוס בראש[
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 23 | פרשות השבוע אפילו הסאדיסט האכזרי ביותר אינו מסוגל להעלות בדעתו מה היה עולה בגורלו של העולם, אילו, למשל, היו כל בני־ישראל הכשרים קמים יום אחד, ומחליטים לאכול
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 24 | לאלות טבחאו טמז״ס -זהו טדיק ישו, או3ד אחת צוינה לדעת איזה חרק שר גופה ואוי לחשיפה סשושת בצר־ ח ^ ותר ד1שון ז — יותר יפה. יותר חשוף — יותר שזוף: כך חושבים
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 25 | ¥ 1 1י 1 1 1 *111 להרשות לעצמה עיצב 11 / 1-1 111 # 1 1רפי יעקבזון שימלות־סטרפלס. שמלות אלה מתאימות לבעלות גיורה. והארכיטקטורה, כך שאפילו חלון אסתטי של בית,
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 26 | זה נשמע כשיא החוצפה: בערים שנשותיהם נוחו מהם למעון שר נשים מונות, טוענים שהן הסתרקו נדי והיבגש שם עם מאהביה! 1א !• ת סו מ ר נ ת פית פגישות! דברים שאמרו לי שני
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 27 | ^ \ ך ך נדרך־כלל אין הנשים יוצאות 1 11111 החוצה אלא לקניות או לפגישה עם קרובים. איסור חמור קיים על הננטת־אורחים לתיד המעון. הפגישות הו ליד הגדר, נאשר מציבים
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 28 | והנ דו ן (המשך מעמוד )11 יהודים־ישראליים־ציוניים עם ראש אש״ף, וגם שביל זה התרחב מאז לדרר־המלך. הפגישות האלה התקיימו בפרהסיה. דיווחנו עליהן בהרחבה. הן היו,
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 29 | ודב שלמה עמר, שהכנסת סיובה בהחלטה חסוח־חקדיס רהסיו את חסינותו, מסבו כיצד התגלגלה הנושה שחילצה אותו מן האדמוניות, מתאו את מאבקי־הסח בחון־ קואובוטיב.,אגדי,
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 30 | ? יו י יז ״עניץ הווסימת הוא ס לו שטותו״ (המשך מעמוד )29 שגם אילו היה עומד למישפט, היה יוצא זכאי. הוא טוען שכל העניין מקורו בנקמנות, על רקע של מאבקי־כוח בתוך
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 31 | • זו פעם ראשונה שאתה נכנס לפוליטיקה? לא. הייתי בעבר חבר מועצת עיריית קריית־מוצקין, מטעם מיפלגת העבודה. אני כל הזמן איש תנועת־העבודה. בילדות הייתי חבר התנועה
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 32 | הו רו ס סו ס נוטה החוצה (בפרק העליון) זה מראה על אהבה מוגזמת לסקס, על סקרנות ועיסוק בלתי״פוסק במין, אם במחשבה ואם במעשה. לפעמים המין משמש כתחליף לערך עצמי. זרת
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 33 | קולנוע ע\ר>ר>ם ב>ו האחנ>>כו כוכבים מאחורי הסורגים דיטריד זכתה במישסט קולוש יילד לשבת מערכת־המישפט בפאריס יכולה להתגאות בלקוחות הקולנועיים שלה — אין אף יום
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 34 | א׳ עממ׳ ק / לרות׳ בעיניו. הוא מצפה לך בת״ד ,21132 תל־אביב. חורשה לאנשי־ביטחו! רק לא אחות הוא בן ,34 רווק, נאה, גובה 1.80 מטר, רופא. זה כל מה שהוא מספר על עצמו.
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 35 | ברבנאל ושם ראו שאני כן יכולה לעמוד אצל שופט, והחזירו אותי לכלא. באבדכביר ישבתי חודשיים וב־נווה־תירצה חודש. שיחררו אותי על־תנאי. הלכתי לסופרמרקט בכיכר אתרים
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 36 | —זובין מהטה, האיש הפרטי (המשך מעמוד )15 כשהתגרשתי, נתתי לאחי את הבית. הוא עובד כיום כמנהל התיזמורת במונטריאול. הוא גידל בבית את ילדיי. הילדים היו קטנים, בני
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 37 | _ תרגילי הקיסר (המשך מעמוד )10 אריה וינסו! (מימין), איש־עסקיס תו־אביבי, ניסה ונקוס בש״י מאיו, מנכ״ו. נו ם שוש׳ ,וגילה שגם בבית־וזמישכט כדאי יותר והיות ע שיו
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 38 | שיחר בתוככי הרשות טר 1ר במיסדר שת עוברי רשות־השידור, הן ברדיו והן בטלוויזיה, מסתובבים בימים האחרונים אחוזי בהלה ופחד. חרב הפיטורין מונחת על צווארם, כפי שהיא
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 39 | אומנה השחיטה הגחדה -איו משולשת נוכח את השכירים בגוש דו המשא־ומתן הדרמאתי להסדר הממשלה־הסתדרות נדחה, לא במיקרה, ליום השני בלילה. התירוץ הרישמי היה ששלושת קצוות
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 40 | גברת הברזל מה קווה להתחתן היא לא כל״כך אוהבת, כנראה, רדתי בן־אברהם היפה. עובדה: עד היום היא לא נשואה. לעומת זאת, היא מאוד־מאוד אוהבת לנסוע לחו״ל. בשביל שני
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 41 | נ011110 1 11111 מאת זוג קונצפטואלי מי שהמציא את האימרה שלכל סיר יש מיכסה, ידע על מה הוא מדבר. הגילוי האחרון שלי הוא על המיכסה של רדתי גלזר מירושלים, בעלת אוזן
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 42 | נבחרת המחתרת תתאמן בכדורי־־סל בעלי ניצרה צ׳ארלס מנסו! וחבורתו יחזק! את המחתרת כשחקנים מן המניין שמיר יהיה שוזקן־חזץ העיתון החי ביותר ב מדינ ה גליו! מס׳ • 10
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 43 | קבוצת דובק קבוצת רובל, יצרנית סיגריות איכות מונטנה, טיים , 100 ברודווי , 100 טייס, ברודווי , 80 שרתון, נלסון פילטר ואירופה. אזהרה -משרד הבריאות קובע כי העישון
העולם הזה - גליון 2498 - 17 ביולי 1985 - עמוד 44 | כ״ ח תמוז ת שמ״ה17.7.1985 , מיספר 2498 ה מ חי ר 1850ש ק לי ם (כולל
חזרה לתחילת העמוד