גליון 2506

העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 4 | :14.11.84 מתגלה כי רב־החובל הישראלי, אבנר גילעד, נטש בלב־ים נוסע כושי סמוי. :5.12.84 החיילת־הטרמפיסטית הדס קדמי נעלמה. כעבור ימים מספר נמצאה גופתה. 2 *00
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 5 | במקום אסור — קיבלה דוח, אן הצליחה לבטל אותו אצל ראש לישכת־התנועה העירונית. שופטת שלישית חשודה בעשיית מעשים חמורים, שאינם ראויים למעמדה, ואילו רביעית תסיים
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 6 | במדינה העם סופר ש ד אגד ה היה היתה מדעה שיוויוגי ת. שעוררה התפעלות בעולם. לא עוד אחת האגרות היפות ביותר של ישראל התנפצה השבוע. מאז קום המדינה, היא התגאתה בכר
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 7 | במדינה (המשך מעמוד 15 ברחובותיה הצרים של ׳העיר המיז־רחית. העיתונאים היו הראשונים שהגיעו למקום בזמן. אחרי רקות אחדות של המתנה. נראה צעיר לבוש במיכנסי־ג׳ינס
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 8 | השגה תשגרה מאת אורי א מרי עיערו א ת העולם אנחנו דמוע לרדת ההתחרות על כתר המשיחיות הדתית: מאיר כהנא(למעלה) ,דרוקמן ואריאל שרגן כדרווי שי ם בטקס
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 9 | — 1איש חשש מטורח (המשך מעמוד )7 יש־השנה תשמ״ד, מאיר כהנא, הטיל את צילו גם על תשמ״ה. הצל הלך והתארך. > 1בעוד שרוב העולם התקדם מן החושך. אל האור, מן הדיכוי אל
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 10 | הבלתי־נמנע כהרס ירושלים. יהודי העולם עמדו מנגד, ולא נקפו אצבע כדי להציל את בית־המיקדש. הקנאים היו מטורפים גם בעיניהם. אחרי ההתאבדות הקולקטיבית במצדה, ביצע
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 11 | איש השנה תשמ״ה (המשך מעמוד )9 הישנה בלאומיות מודרנית, שהדת הובסה סופית ושהלאומיות הדמוקרטית, בגירסותיה השונות, ניצחה. כך היה נדמה לדויד בן־גוריון, שדיבר עד בו
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 12 | ך ץ שמ״ה, כמו כל שנה, עברה על הבימה הישראלית כמחזה. ^ 1גם לה התאימו המלים בנות־האלמוות של ויליאם שקספיר: כל העולם בימה / ,וכל הגברים והנשים אינם א ל אשחקנים /
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 13 | (המשך מעמוד )11 למהות המדיניות הישראלית(תקציב הביטחון) או למהות החברה הישראלית(ההון השחור) .תחת זאת ניסה המימסד תרופות־פלא קטנטנות (״עיסקות חבילה״) .כשזה נכשל,
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 14 | איפשר את ההחלטה. או גם הצבעה זו נבעה מחשבון אינטרסנטי פשוט, כמו כימעט כל ההצבעות של השרים במהלך השנה. לוי חש — בצרק -יי כי המילחמה נמאסה על כל שכבות הציבור,
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 15 | איש חשש תשמ״ה (המשך מעמוד )13 בצבא־האו״ם בשם ״נבלות״ .החזקת מאות שיעים בעתלית, ערובה ללא תכלית. נבעה גם היא מגישה זו. במשך כל השנה הקפיד רבין לנקוט עמדות
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 16 | יש ר \7טם ם\ן א\זד בעולם שאים משאיר״עקבגת״בגוביך מעשת עדיך כך ונ מי ש מ תו מר כ ל תי אכנך עו שך א ת שמפוץ ייפלייכיי ו מ עני ל לו תכונו ת כלעדיו ת. ת כונו ת ת
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 17 | י המערכת הממוחשבת של בנק המזרחי מקוונת בזמן אמיתי ממש, ללא פיגורים. אתה נותן הוראה בסניף המזרחי בקרית־שמונה למשל, או בכל סניף אחר, ומייד מופיע העדכון בחשבונך
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 18 | 1איש השנה תשנרה(המשך מעמוד ) 14 יחסית, וגם כשליט על הצנזורה האמנותית לא הצדיק את החששות הכבדים שהתלוו למינויו. קודמו במישרד, יוסף בורג בן־האלמוות, השתתק בצורה
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 19 | ^ ^ ש ת שנר ה (המשך מעמוד ) 17 מחדש — הן מבחינה מוראלית(אחד הביטויים החדשים ששלטו בתשמ״ה היה ״ראש קטן״) ,הן מבחינה פיסית. המירו !,תייננוג ף* סוף תשמ״ה ריאיין
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 20 | איש השנה תשס ה ארוכוז ך * אי ש שהגורל הפקיד אותו על הדמוקרטיה הישראלית \ הנצורה, מול פני האתגר החמור ביותר לקיומה, אינו גיבור כאריזמטי, מנהיג סוחף בחזונו
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 21 | איש חשש תשנרה השפיע בואו של אח, שגזל לפתע מהילד בן־השנתיים את המונופול על אהבת ההורים. אין בכך הסבר לתמונה המצויירת בקטע זה. (המשך מעמוד ) 19 זו להתקדם לעבר
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 22 | הדרך לקידום. הוא ידע שיוכל להגשים את מאוויר רק בעזרת אחד המנהיגים הגדולים. ואכן, הוא הצליח. ברל כצנלסון, המנהיג האגדתי של מסא״י, קרא את אחת מר שי מו תיו והזמין
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 23 | איש השנה תשמ״ה קשר את הקשרים עם ברל כצנלסון, מצא פרס בעל־חסות מבין מנהיגי האומה, שבצילו ובעזרתו יכול היה לתפוס עמדות״מפתח. (המשך מעמוד ) 21 מאוד בסיסמתו של
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 24 | מקבלת את פני בעלה בנמל־התעופה. לכל היותר היא מופיעה שם במכונית, אינה יוצאת ממנה וממתינה בסבלנות לסיום הטכסים ולבואו אליה. בראשית נשואיהם חיו בני־הזוג פרס
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 25 | איש השש תשמ״ח (המשך מעמוד ) 23 הוא סיפר בהנאה כי בשיעור הראשון דיברה המורה על ״סייקולוג׳י״ ,והוא חיפש במילון את המילה תחת האותיות 8 ו הוא לא ידע כי היא מתחילה
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 26 | הידיד החדש: שר־הביטחון הגרמני פראנץ־יוזף שטראוס בעת ביק ורו בי שר אל 1963 עם משה דיין וסגן־שר־הביטחון שימעון פרס המיבצע — להפיל את גמאל עבד־אל־נאצר ולהחליפו
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 27 | איש השנה תשורה כמו דיין ואיסר הראל, למשל — תדמית של כנות מוחלטת, שאין לה שום בסיס במציאות. (המשך מעמוד ) 25 בסוד. אך גם מה שפורסם הספיק כרי לגרום לסערה ציבורית
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 28 | התמודדות. התמודדות. התמודדות: שימעון פרס בפעולה. נואם. יתכן כי גס ענייני־מדינה חיוניים הוקרבו על מיזכח יריבו ת זו. למשל: אחרי מילחמת יום־הכיפורים כרתה ממשלת
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 29 | איש חשש תשה ה- פעם, כשהיה מגיע לשם׳היה הסלע מחליק ו מידרדר שו ב למטה. וכך עד סוף כל הימים. (המשך מעמוד ) 27 לא היו לו מתחרים. הדה־מוראליזציה של המיפלגה היתה
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 30 | חושפת אותו להתקפות פרועות של הימין. הוא עצמו דחה מכל וכל את האפשרות של שותפות כלשהי עם רשימות הדוגלות במשא־ומתן עם אש״ף — בניגוד לעמיתיו באיטליה ובצרפת, שהיו
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 31 | איש חשש תשמ״ה (המשך מעמוד )29 ומניח תפילין, השתדל לעזור לדתיים להעביר חוקי־כפייה חדשים ויצא מגידרו כדי להיות מקובל על־ידם. זרם הכספים למיפלגות הדתיות נמשך כמו
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 32 | אנשי״שימור אפשר ללמוד הרבה על אופיו של מנהיג על פי דמות העוזרים והיועצים המקיפים אותו. יש מנהיגים חזקים, המקיפים את עצמם באנשים עצמאיים, בעלי כושר ומעמד משלהם
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 33 | תכנית המנויים של מפעל
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 34 | מגיע לך כרטיס כבוד סליחה אדוני, כיצד נוח ל ר לשלם* אם אתה איש עסוק, שקוע בעבודתך, מרבה בנסיעות, יוצא למילואים או פשוט אוהב נוחיות -תכנית המנויים של מפעל הפיס
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 35 | ן זו־ש וושווו וושוו 11(המשך מעמוד ) 30 לא התכוון לכר שישראל תיזום פעולה להשגתה של מטרה זו. אלא הבחין בין ׳מילחמה לשינוי גבולות ישראל ובין שאיפה לשינוי גבולות.
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 36 | סוף־סוף: שימעון פרס במקום שהוא ש אף אליו כל חייו -לישכת ראש־הממשלה בירושלים, מאחורי השולחן ש ל גולדה. רבין. ובגין קונפורמיסט. מי שמשמיע רעיונות חדשניים באמת,
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 37 | שנה טובה! ושלחה ״ חברה להפצה תל־אביב, יד חרוצים ,7 טל ,377056
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 38 | גם לולא היו הנאצים בפרלמנט, היו עולים כפי שעלו. הם לא עשו דבר ברייכסטאג, חוץ מכמה סקנדלים, נוסח כהנא. את המאבק האמיתי הם ניהלו בחוץ — ברחוב, בבתי-הספר, באו
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 39 | — כל אנ שי שימון יי — כ שאנ חנו ״ מ סדרי או תךאתה מרוויח גרפיקאי, פר סו מאי, בעל עסק: בפעם הבאה כשתזדקק לשרותי סדר צילום פנה אלינו. אין לך מה להפסיד מלבד
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 40 | הצוות הקבועות ולפגישות אישיות עם פרם. מתרכז בעבודתו בלישכה. יועץ נוסף היושב מחוץ למישרד הוא עמירם ניר, יועץ ראש־המפד שלה לענייני טרור. ניר, לשעבר איש צבא״הקבע,
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 41 | תתני לנו? הופ־הופ, זה נורא שמח?״ ואז אני עונה. :כבר נתתי צ׳ק!״ השבוע מראו רגיטה רוקה 54 שני ם. היא חודה; שאלה: ג׳טה, מה זה בשבילך.הופ־הופ״? תשובה: זה השיר
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 42 | התיאטרון, בהופעה שלי, והזמין אותי לבחינה. בעצם, בתחילת הקריירה שלי הייתי זמרת. בילדותי ניגנתי על פסנ תר ואקורדיאון. וכשלמדתי בסדנת־התיאטרון האירי שבגטו,
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 43 | ¥11 *111 העובט רוק 2506 מאוזן: ת שרי: ) 1לימודי, משכיל )5 :מערכת הזיזים בגלגל שיניים, או קומ פלכס של מפעלים ) 10 :תו מוסיקלי ) 11 :מדף; ) 13 משאלה ) 14 :די; )
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 44 | הורוסהוס מרים בנימי!• • 1מז ל החודש: בתולה התאמח ן לששת המזלות הראשונים בתולה עם בתולה הפרטים של חלוקת הרכוש. איש לא ייצא מופסד. בתולה עם מאזניים זהו קשר של
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 45 | שעות פתיחת החנות בתקופת החגים יום א׳ 13:00-08:00 יום ב׳ 19:00-16:00 13:00-08:00 יום ג׳ 20:00-16:00 13:00-08:00 יום ד׳ 20:00-16:00 13:00-08:00 יום ה׳
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 46 | ועכשיו תשאל אח אשתו: מאה ארבעים ותשעה אלף, ארבע מאות שמוני ואחת שקל כדי לעשות את הח\, וה הרבה או מע טי כדי שתוכלו להחליט -הכנו לכם שני סלי האגדות מספרות שבהכט,
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 47 | הפסוקים של תשמ׳יה: גה אמרו זה ער זה ת שרי אינו רוצה׳שישאלו אותו היכן הוא מבלה את היום!״ • דדס מס״ם יאיר צבן :״הפא- ראדוכס הוא שנצחונו המוסרי של הסוציאליזם עשוי
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 48 | סוחטים את השקל טוב טוב ו חוזרי ם עם עודף בסוף... בחגים ליוון־החלטה נבונה •וון והאיים הם המקום האידיאלי לבילוי נופש מושלם בתקציב מצומצם. החופים הלבנים, האנשים
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 49 | חג שמח וטעים שני הדברים החשובים ביותר במדור קבוע מעין זה, שאתם קוראים בו ברגע זה, הם העיתוי והחידוש. בעניין העיתוי, אני תמיד באיחור. בכל פעם שיש חג, זה נודע לי
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 50 | ״כל הכמד לאמא ..״ .סוף סוף יש אוכל שאנחנו ממש אוהבים. מיס לוסי, נקניקיה משגעת! יפה, עסיסית וטעימה נורא, לפעמים אמא מבשלת אותה ולפעמים אופה בתנור. בפיקניק
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 51 | במבצע מכירות ראשון מסוגו, מציע לכם אגף חדרי השינה בבית מרס, את כל חדרי השינה ב־5 תשלומים דולריים שווים. לבחירתכם 60 דגמים שונים של מיטב המעצבים והיצרנים
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 52 | האם בגלל אשה ח נרצח משה חוו נאשמים רו בינ ש טיין וכחלון ..רק כשהייתי איתה במיטה הייתי מסיר את הכיפה!״ עדה מירי בן־עזרי כשהיה לו כסף, היה נוסע למירי!״ ^ שני
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 53 | רשת מלונות שיף, ר שת המלונות המובילה בישראל מזמינה אתכם לבלו ת חופשה מיוחדת ברמה בינלאומית במחיצתם של תיירים מבל העולם: יהוד ה חדרים מפוארים וממוזגים ם רדע ם
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 54 | לובשים כפפות־איגרוף. אולם מותר להם לחבוט זה בזה גם בעזרת הרגליים, וגס במקומות שהפגיעה בהם אסורה באיגרוף המסורתי י — כמו בכליות, למשל. עוצמת המכה שסופג מתאגרף ב
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 55 | מ רי ם בני מיני, אסטוורוגית, חוזה את עתידם שר גדור׳ האומה, אומות שהתחזיות הארה אינו וציניות, טוענת שהאסטוורוגיה אינה מדע ואינה אמנות, ארא שדוושה גם אינטואיציה,
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 56 | חוזים בכוכבים. היא אומרת שגם אסטרו לוג הוא בן־אדם, וכל בן־אדם יכול לטעות. היא עסוקה בעניין כל הזמן, ועל דלת המיטבח שלה תלויות המפות האסטרו לוגיות שלה ושל שני
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 57 | ,על מוות אני לאמדברתלשלש ״ (המשך מעמוד ) 55 • פיספסת פעם לגבי עצמך? לו אוטו כזה עלוב. בינתיים הוא התחיל לעשות כסף. בעיקר מהבורסה. וכשהוא התחיל לראות שהוא
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 58 | ארבע רקות זה שינוי עצום.במעלות. הבדל של ארבע דקות בלידה של תאומים זה לא יאמן, אחד יכול לחיות ואחד למות. היה פעם אסטרולוג אחד בשם הרובל, שהיה לו כדור בדולח ובכל
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 59 | 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 סאת סית יריב 22 הדהילויות של השנה ,בי נ שר איך זה הולך בדיקדוק? שכרתם, שברנו, נשברנו, נישבר. זהו. הבחור נשבר. אחרי ששבר תוכניות־חסכון של
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 60 | ליב״י. אנשים שואלים עד מתי היא תשיר, שואלים למה היא לא פורשת כבר. אבל האנשים הטובים האלה, שכל־כך מתעניינים ביפה לא משלמים לה את החשבונות. את החשבונות במכולת
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 61 | הפך בן־לילה לעורך־דין מן המפור סמים במדינה. איר אומרים הצרפתים: שרשה לה פאם. אצלו הפאם היו ברבים. וכולן ביחד ישבו שעות בבית־המישפט, וכל אחת עם סיפור אחר. נורי
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 62 | כים נמשכו חמישה ימים. בתום כל יום צילומים היתה פוריסקובה נעלמת בחדרה שבמלון ויוצאת כעבור שעות אחדות כשהיא מביטה בפרצוף רענן על אנשי־הצוות, ההרוגים מעייפות. ערב
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 63 | רזזדדד זדק העיתון החי ביותר במדינה גליו! מס׳ • 18 עורכים אלכם פז ובנצי רופו דבדה מיי סדי ם בהקשבה זקופה קטע זה — חובה לקוראו בעמידה. בימים אלה של אדישות
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 64 | <\1ז1<1 ^3 £12 אזהרה — משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2506 - 11 בספטמבר 1985 - עמוד 65 | מיספר 2506 המחיר 1850 שקלים(כולל
חזרה לתחילת העמוד