גליון 2508

העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 2 | טוטלי
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 3 | מכחבים ס ט 0 0 £ו^וסא עוד על איש״השגה תשמ׳ה (העולם הזה .)11.9 עם כל הכבוד לאורי אבנרי: כל הניתוחים האלה של פסיכולוגיה בגרוש נורא מעניינים — הקשר תפ שי של
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת ודמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר 136 העורך הראשי: אורי א מרי עורן־־מישנה: דוב איתן עורך
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 5 | שהתמוטט זה לא מכבר, יוצא שוב במסע מכירת ביטוחי־חיים אגרסיבי. בעיתוני סוף־השבוע הוא פנה לציבור, באמצעות חברת־ביטוח גדולה, להיענות לתוכנית. חדשנית וזולה במיוחד׳,
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 6 | מה קזדה לנש־י־החמד הארה, ההופכים דמיפלצזת שאפשר לפתור את כל הבעיות בכוח ברוטאלי. ״אם זה לא הולך בכוח, השתמש ביותר כוח!״ נערים ונערות נחמדים אלה, בעלי התלתלים
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 7 | במדינה האמויקאים העביו־ו הצעה אולטימטיבית ראש״ך - ברת המועצות העבידה רישואל איום, הבטחה והצעה העם ו״נואר 1985 , זה היה העמי! מדוייק של מרט על עליית הנאציזס.
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 8 | 11111*11 ך* אלפים הרבים שנהרו מבתיהם 1 1לכיכר בגיבעתיים, כדי להשתיק את כהנא, אינם קהל רגיל של הפגנות. לרבים מהם היתה זאת ההפגנה הראשונה בחייהם. באין חוק המונע
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 9 | | החולצות השחורות של אנשי ״מישמר המישמו היהודי בעוד החולצות הצהובות של יתר אנשי כהנא הזכירו את הס״א. ברגעים האלה עוד לא הספיקו השוטרים להתארגן, מכוניות עוד
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 10 | > _ סקופ (המשך מעמוד )7 למתת זאת, ניתן להבין מהתבטאויות סובייטיות כי מוסקווה היתה מחדשת את היחסים, אילו היתה ישראל עושה מעשה כלשהו כלפי העולם הערבי, ובעיקר
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 11 | בקבוקי סראח־טראח־טראח! חייל עמד ליד המטה הארצי של מישטרת־ישראל, בלב השבעות היהודיות במיזרח ירושלים. היה נדמה לו שזורקים בקבוק מאוטובוס ערבי נוסע. הוא ירה
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 12 | האם יקיים שימעון טרם את הרוטציה, כדי להוכיח את אמינותו? לשר עזר וייצמן היתה על כך׳ בדיחה. מעשה בקצין בכיר בצה״ל, שהיתה לו מזכירה יפהפיה. באחד הימים נכנס אליו
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 13 | בעניין אסונות־הטבע שהרעידו השבוע את מכסיקו־סיטי. שחל היה הראשון מבין עמיתיו הרבים בממשלה שהתעניין לא רק בגורלם של הישראלים שם, אלא גם באסונם של הנפגעים. אחר
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 14 | יצחק ירה, ואש עיו״ת גיבעת״ם, שעצו בגוב! את כחנא, מסבו ער ווכו מנהוו רגיבעת״ם, ער המניעים רמידחמתו הגלויה בכהנא, עד יתם המישטוה אליו ועל נכונותו להמשיו במאבק
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 15 | שבו מודיעים לי כי נשמרת זכותי לנהל בית־ספר ״.ידון הסביר שהיה מאוד רוצה להמשיך בתחום החינוכי, כשיסיים את תפקידו בעיריה, אם זה בסיום הקדנציה הנוכחית, בעוד שלוש
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 16 | 2״אני רא נהנה להיות פירחח העיירה ך (המשך מעמוד )15 • לא שמענו עליה עד העניין הזה. אני לא רוצה שישמעו עליה. באו והגישו לי 18 בקשות לפתיחת מועדונים של
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 17 | מ ה דוו נשזוה יוחדה? הצנזורה לביקורת מחזות וסרטים החלה, לאחרונה, להפעיל את מספריה ביתר עוז. היא פסלה מחזה אחד שלם, ביקשה לשמוט קטעים מרבים אחרים, ובין אלה גם
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 18 | הזמו גאל הוו חלה במחלה קשה -זמו ישראל התאחדו במיבצע מיוחד כדי לעזוו לו ^ גאל הוד, זמר, לא מן הידועים, התחיל את הקריירה שלו לפני שנתיים. הרבה הוא לא הספיק. לפני
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 19 | תמרורים לפני המחלה ״האלוהית״ נחוג בנידיורק, יום־הולדתה ה־ 80 של גרטה גרבו, שחקנית הקולנוע (נינוציקה) ,שפרשה מן הבד בשיא הקריירה שלה, בגיל ,35 בתום הופעתה
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 20 | ארבעהל * לות 1~ .לילהחינם רשת מלונות שיף, רשת המלונות המובילה בישראל מזמינה אתכם לבלות חופשה מיוחדת ברמה בינלאומית במחיצתם של תיירים מבל העולם: פרסום יהודה
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 21 | גם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה• י פרובלמה 1ת לעש אף מילה רעה אני לא רוצה לשמוע עוד על עיריית תל־אביב. מקום שאזרח
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 22 | אותה גחן מדווחת מאוצות־הבוית שראז הקטנה דאמדיקה הגדולה ךןחרך די ך ך 1ךןל בגד־ים מתחרה שחורה, שמתחתיה בד 11^ 1.1 / 11 11111 לבן. הוא חושף רגלייס ארונות ועוצב
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 23 | ף 11ה ן 1ך | ך־ 11 | 1ה 1חולצה בצבע חאקי, ששישה כפתורים 1נ 1\ 1 1^ 1 11 11 מעטרים את חזייתה, ומאחור היא ארו׳ כה כמו פראק של מנצחים, ומעליה זיאקט תואם, באורך
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 24 | לפסטיבל בחיבה היו נמה סוסים מצתים, אבל לא יהיה רו קו מנחה מדתה מ ס ארו ש: אומרים שאני מירשעת ^ ותר מסעם אחת רמזה מרתה מסארוש שהיתה שמחה לבוא לישראל. לפני
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 25 | הא^מאט יונע אינטימי האיימאט (גרמניה) האירוע המרכזי שלהפסטיבל והסינה ה טוגה ביותר לנסוע לחיפה. טרט עלילתי הנפרש על פני כמעט 16 שעות, שהן כולן מרתקות, מאלפות,
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 26 | כשאשת ״מסדרים״ אותך, אתה מרוויח ג ו 9יקאי1919 , שלעני״״0דחופות! ^ 2 ,על בפעם הבאה כשתזדקק לשתתי סדר צילום פנה אלינו. אין לך מה להפסיד מלבד תעריפי־סזר גבוהים!
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 27 | הוא בן .25 הוא ידיד הארץ. הוא גדל באיזור תל־אביב. הוא מתפרנס מיחסי־מץ ע גברים בתשלום. להלן וידויו גלוי־הלב: ד חיו תזונה הווזו7ו7ן7ווא״ 7ת נגיף האיידס שתקף את
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 28 | הקטיגורית הפכה לסניגוריה ושיתוק־הילדים אינו מפריע לעבוד ולנהל חיי־מישפחה מלאים פעם בעיות עם גברים. תמיד היו לי קשרים עם בחורים, מאז שחזרתי לירושלים מהמוסד.
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 29 | מישפחת כהן היתה מיודדת מאוד עם מישפחת בן־צבי. ״אבא שלי היה טיפוס מיוחד. היתה תקופה שהוא עבד עם משה שרת והם נפגשו לשיחות עם מנהיגי השבטים בעבר הירדן. אחד
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 30 | 3בט תקשו המשולש: הנסד מצטברמאוד ערב השנה החדשה הספיקה חברת־התעופה בלאומית אל על לפרסם את המאזן שלה לשנת־הכספים הקודמת, ובפי הדוברים במסיבת־העיתונאים היתה בשורה
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 31 | אחר ממיצי־העיכול )17 .בשיפולי הים התיכון. )18 במצב תקין )19 .יצרו עיגול )20 .ענף חשוב בחקלאות )21 .אחד מכינויי האל )22 .מידה)25 . יחיד נגד רבים ( )27 .)5,2כוחו
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 32 | הורוסהוס קטן גורם להם להישאר במיטה ולנוח, לא יבזבזו זמן רב על מחלות בשנה זו. ביחוד מחודש פברואר נראה שיהיה יותר קל, הם יתחזקו ויהיו מחוסנים בפני הבעיות שמהן
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 33 | — ישראל מוכרת — (המשך מעמוד )23 גם ביגרי־העור כיכבו שם. כי האמריקאים אוהבים עור. הרבה עור. דני גוגול, בעל סיק סאק, זכה בכמה הזמנות לקולקציה שרחל ברמן, אשר
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 34 | שיעד זוג סו ע ר צעדת סרט חדש לבימאי עמום (נגוע) גוטמן. הסרט יבוסס על סיפרו של הסופר יורם קגיוק, ערבי טוב ...את התסריט כתבו גם הפעם גוטמן ועדנה מזי״א. יורם
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 35 | .זה היה נורא, אבר רא נ רנו נווא נמו בכלא הגברים!״ אומות וחד גיאו(משמאל) ,שחזרה אוצר! אחו׳ שישבה תישעה חודשים בנרא התורני-בנעם השניה תוגו ת ל נסת הונדיט אפשר
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 36 | — מלקות על כפות הרגליים (המשך מעמוד )35 ממשיכה רחל: מייד אחרי הישיבה הראשונה בבית־המישפט נלקחתי לכלא 5000 . אסירים משוכנים בסאמנגיאלה. מתוכם רק 150 נשים. בקומה
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 37 | שגם לה יש סרטן. פעם סיפרה לבעלה כי מה שזיעזע אותה יותר מכל במצב אביה הגוסס היתה העובדה שהשעון שענד על פרק ידו גלש עד המרפק, בגלל הרזון האיום ששולח באב. לאה
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 38 | עדי אמוראי: דויד מנע: עבד־אל־והאב דראושה: ״טימטוס לחשוב שבנים ״נשדימדת עובית, לא ,.אנו צועקים שאין עוינים ער בנותר היתה חברה חולנית!״ כסף לטיפול באבטלה!״
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 39 | חאוחרים״-חה הן*ווח 1־ות...מההם *ווחרים...חה הן * 1וחרות.,.נחה הם* מאשה לובלסקי: .,רא אוהבים להעסיק נשים שיש דהן תינוק בבית!,, דויד טמיר: דויד אבידן: .,אנחנו
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 40 | כולם חשבו שעט סיום עבודתה של ועדת־הוזקירה בעניין רצח ארלוזורוב. השם הזה לא יופיע עוד בעיתונים. כולם ירעו שלחיים ארלוזורוב היה בן שאול. אבל שאול היה בחור שקט
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 41 | 70 77(0777 (07מ 07/117 חתוגד! בלא&־ונאס אלון אדר־בורלא, בנם־בכורם בן ה־ 28 של התפאורן המנוח ארנון אדר ואשת יחסי־הציבור עופרה החליט לפני כמה שנים שאמנות זה יפה
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 42 | רזזזדד1זדף ז מטוס הגגיסתווין לא חילץ את שויו העיתון החי ביותר במדינה גליון מס׳ • 20 שרכים אלכם פז ובנצי לופו הכספים יועברו לבתי־החולים, ואילו הקשישים יועברו
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 43 | איך את רסגח לברות את החג ין הכלי האורחים? החגים האלה יכולים להיות חגיגה אמיתית עבורך. בלי לטרוח שעות ליד הכיור, בלי להחמיץ את השיחה שלאחר הארוחה ובלי ויכוחים
העולם הזה - גליון 2508 - 24 בספטמבר 1985 - עמוד 44 | ט׳ תשרי תשמ׳־ו24.9.1985 . מיסם ר 2508 שנה 50 המחיר 1850 שלקימ (כדלל
חזרה לתחילת העמוד