גליון 2515

העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 2 | וימרטמיר כהן(יעקבסון) טוסלי
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 3 | מכחכים מה עם החלק הש1י? המדריך ״אנטי־אידיוטיקה״ (העולם הזה )9.10 ניסה לשרש דיעות מקובלות. הקורא ארזי מנסה להגן על אחת מהן. אורי אבנרי הביא את הטענה האומרת ״לא
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 4 | מכהנים • ב לי ,.העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר 136 העורך הראשי: אודי אבנרי עורך־מישנה: דוב
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 5 | זילות בית־המישפט. נשיאת בית־המישפט המחוזי, חנה אבנור. פנתה ללישכת עורכי־הדץ בדרישה להעמיד את לוינגר לדין מישמעתי, אחרי פירסום כתבה עליו בהעולם הזה בתחילת חודש
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 6 | ג ר פי ק אי /ת את/ה י 1דע/ת מה זה סדר־צילום. תענוג יקר. עכשיו אותו סדר בפחות כסף. כשתשמע/׳ את מתיר המינימום הראשון שתשלנו/י . אצלנו -תשמח/י שהכרנו חני צפריר
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 7 | ר ק מטח־ף מימין א 1משמ אל מייחד דמילחמת־אזרחים לרו ח ת ^ ני מקנא באנשים המסוגלים לדבר ב־חופשיות וברוח עליזה על מילחמת־אחים. גוברת כך השינאה לאחיך, שינאה לוהטת
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 8 | בעולם־התיק שורת המולה וסערה -בג ד ר מישפט־גירושין סודי, שאסור לדווח עליו, התפלגו העיתונים _ י דידי הב על בכלי־התיק שורת לוחמים ב שצף־קצף בידידי האשה, והכל
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 9 | כתבת ישי־דוי בחתו עורך גולן(במסיבת הכנסת) ידיד מישפחתי ותיל שלא יזרקו רפש! שמארגן תיאטרון בית ליסין של יעקוב (״יענקלה״) אגמון, הקשורה אף היא בהסתדרות. הוא מבקר
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 10 | אנטי•אידיוטי הה(ג) יאסר ערפאת מבטיח להפסיק את הפיגועים בחוץ־לארץ. המימסד הישראלי הגיב בזעם רב. זה מטורף? אורי אבנרי מנסה להסביר בסידרה זו מדוע מעוררת הבעיה
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 11 | בלתי״חמושים ברחוב וביצע פיגועים ברחבי העולם(רצח הלורד מוין בקאהיר, נסיון לבצע פיגועים בלונדון). • בן־גו ריון חיסל את אצ״ר ולח־׳י. מדוע אין ערפ אתמ חסל את
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 12 | כיצד תצליח הטלוויזיה לגרור אח מנחם בגין מביתו ואיך נערכו חילופי־זוגות במי שפחת ישראל קיס ר בשקט־בשקט, ממש ב־צינעה, הוסרו ההגבלות שקיר־קעו את שרי־הממשלה זה כמה
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 13 | פלאטו־שרון. הצעירה עלתה לכנסת, שם שירת אביה במשך ארבע שנים את האומה, כדי לדבר על ליבם של כמה מ־נבחריה, אולי מהם תבוא עזרה. התוכנית חיים שכאלה עם יחיאל קדישאי,
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 14 | כאשר קיבר דב בן־מאיר את מועצח־הפועלים לידיו. היתה הקופה מלאה. כאשר פרש ממנה היתה הקזפה ריקה. הוא הוציא הון־עתק לקידום הקריירה שלן ^ ״כ דב בן־מאיר, ראש סיעת
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 15 | את בן־מאיר מינואר 1984 עד אוגוסט ,1985 לא זכה באותה פריווילגיה: נדחתה בקשתו על־ידי הנבחר החדש, תדי קאופמן, לרכוש את מכוניתו הצמודה, הצנועה הרבה יותר: א סקור ט
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 16 | ,,נפוליאון הקטן־ (המשך מעמוד )15 המועצה. הוא הדפיס גם דפים על מילחמת־לבנון: סניגוריה. לכל מה שעשה, הצליח להשיג את אישור המוסדות. אפשר להתווכח אם כך היה צריך
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 17 | ידד ^ דדזיסז*׳ד* בני־רומיאו וליילה־יוליה הדבר המעציב ביותר שאפשר להגיד על הסרט גשר צר מאוד הוא שהסיפור המסופר בו אינו יכול להתרחש בחיים. העלילה היא פשוטה: בני
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 18 | ה הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומר חה הן אום רות...מה ד אברהם שפירא: שושנה בן־צור: ..מיעוט־השור״ם במאה־שעוים מנחים את הרוב!״ . .זההזמורבת 1ח אלכס ברנע:
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 19 | 1אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים...חה הן אומדות...חה ה א מאיר פעיל: ..אני עדיין שוש סגמן: חושב ..׳ש תיקווה שיום אחד שהם חלשים ומושתנים!״ תיגמר מחלת
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 20 | | הווו ל 0 הוד ב מ די נ ה 2515 חינוך יש רופאים, אין תעסוקר, המדיגה שמה את כספה על קרן ה6ר רק ביפאן יש, יחסית למיספר ראשי הבקר והצאן, יותר רופאים וטרינאריים
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 21 | מבצע החודש בשקם מלמיזיה סץ ״ 14״ 20״ 22״.27 לבחירתך מספר מסלולי תשלום גמישים במיוחד ( 4 , 3,2,1או 5תשלומים שקליים קבועים וסופיים) מועד האספקה: בגמר התשלומים
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 22 | מי הרופא אשר ממשמש את האורחים בכניסה, בנות כמה הן הדוגמניות -ואיך טועמים מחן־חתזדים ק שד עו ש ה נ ר או חתול הוא שם הצגת־יחיד חדשה 1של השחקן מנחם עיני. בשבוע |
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 23 | ניטה פללי הוכיחו ני לפה יש שימושים נוספים מלבד דיבור ונגו נן ללשון (למערה) וריד״ם, מנו הניוננים(למטה) ושוקי אלבוחר, מחופשים כ רופאים, קיבלו את פגי הג אים
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 24 | הם בדי הזהב והכסף, החוזרים לאופנה כל אחד לחוד ושניהם יחדיו בשילוב. השמלות לערב הדוקות, מבליטות את הגיזרה, חושפות חזה זקוף מן הטבע, או מורם בעזרת חזיה מיוחדת,
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 25 | בך שבחשבון הסופי זה היה כדאי, למרות דמי־ההשתתפות של 2500 דולר, כרטיסי־הטיסה ו־ 180 הדולר עבור דקורציה של שני עצים לשיפור פינת־התצוגה. למי שאין מה להסתיר ך*
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 26 | תמרורים אבוא ארמנית זוכרים א ת גדעון , 41 השובב של הכתה ממחזור 11942 היום הוא כבר סבא ל־ 6נכדים! (עדיין שובב.״) ״הכרמל״ חוגג יובל! זכה במוסקבה, באליפות העולם
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 27 | לרות׳ הגשם הראשון, עננים בלילה של חורף, מוסיקה יפה בשעות הלילה המאוחרות. טיפוס רגיש, יצירתי, מבין. אני אלרגי לניקיון, שוטף את ידיי בממוצע עשרים פעם ביום. מין
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 28 | כיצד הוא עשה את זה? הוא חר ש מלידה ובגיד 23 הוא קצין צה״ר ואיש־מחשבים דחיות חדש ודהנחז בחיים1 אני מניח שלא היה לה קל כל התקופה הזאת. אבל נדמה לי, שהמתנה שנתתי
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 29 | דני בחדרו בבית דני כטירון .מסיגה של פיטפוטים היא ביזבוז זמן!״ .בחושך אי־אפשר לקרוא שפתיים!״ ובגלל זה שהתייחסו אליי יפה, אני נעשיתי סובלני יותר מאחרים. כשילד
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 30 | __ שי דו ר מאחרי המירקע ״מיפגשים״ ו״דברים בגר -סוף אחרי המיני־מהפך של מישדרי ליל״שבת בטלוויזיה, צפוי מהפך נוסף בלוח־השידורים בימי־החול. במרכזו — יציאה לפגרה של
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 31 | נם 1ה...ונם 1ה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם 7ה1...גם זה...וגם זה...ו ציונות אני לא יודעת אם מפרסמי המודעה (רצ״ב צילום) ,שהתפרסמה בכמה
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 32 | •11§ 14 ץ 8ו^1וק ג/ 111\110 88/\55 כרזת הסרט המפתח נראית כהצצה דרך חור־המנעול, המגלה זוג מתעלס בעירום, כ שננואתו נשקפת במראה. זוהי ליזה (סטפאניה סאנדרלי)
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 33 | ך 1ץךך 1הפירסום, השע־ ** 11 1 /4דוריות והמאבק עם הצנזורה האיטלקית עמד טינטו בראס, הבימאי של הסרט. 1ל 1ד*| הסופר היפאני יוני״ 1 1 1111צ ירו טאניזאקי, ש נפטר ב־
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 34 | קולנוע כי מסיבת־עיתונאים היתה עבור פאסבינדר זירת־פרים, והוא היה הפר המשתולל שבא להשיב 1נגיחה לדוקריו. ומשיירו בו חץ אחרי חץ, והוא הראיון האחרון האם הוא היה היה
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 35 | שגיבורו, אותו קולונל אלפרד רדל, שלא היה יהודי, הואשם בבגידה על רקע הומוסקסואלי, ומתוך כד כ״עיסקת חבילה״ טפלו עליו גם יהדות. אמר סאבו :״קודם כל אומרים עליך שאתה
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 36 | הורוסהוס מדים ב1ימיני מזר החודש: עקרב אחד הגורמים החשובים ביותר כשמכי נים מפת־לידה זו שעת״הלידה. זו תיקבע את האופק העולה, או במלים אחרות: את המזל שיימצא באופק
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 37 | מילחמת עי״ן בעי״! (המשך מעמוד )9 הכתבה הכניסה למערכה את מתי גולן, העורך האחראי של הארץ. הוא שיגר מיכתב למדור המיכתבים־למער־כת של דבר. המיכתב לא פורסם ביומון
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 38 | י— נזילחמת עי״ן בעי״ן* הפלוס שר פולו (המשך מעמוד )37 בתיקשורת, בבוהמה ובעולם־העסקים, שנשבעו כי הם ידידיו הקרובים ביותר, עד כי נאלץ לפנות אליהם באמצעות רמקולים.
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 39 | סביב המולה וובוטו בסטוס השתוללה השבוע סעדה, בתו שר אסו ׳גוו ובנו שר גווני צ־נוו׳ טענו שהסית תלמידים. כאן הוא גובו לואשונו רוברטו בסטוס ,36 ,גדל במישפחה יהודית
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 40 | בארס ואוחנים וחיסים פי צי פי צי ב 3ג ב 3ג ז׳אן תירוש התחיל את הקריירה שלו כבעל רוכן בשוק־הפישפשים בפאריס. שם הוא נשא לאשה את סימון, ילידת־מארוקו, ויחד עלו
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 41 | פיגמליון ביום החמישי נערכה הקרנת־הנסדה של הסרט המפתח. קהל־המוזמנים התחיל להגיע בשעה ,10 כשהוא לבוש במיטב מחלצותיו, כיאה להקרנת־בכורה. בפתח אולם־הקולנוע היה
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 42 | דבר המייסדים בעד שיחיו! זכויות העיתון החי ביותר במדינה גליון מס־ • 27 שרכים אלכם פז ובנצי לופו חגיגות ה־ו במאי יועברו לז באפריל ״שינוי האינטרנציונל הוא רק
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2515 - 13 בנובמבר 1985 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד