גליון 2517

העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 4 | מכחבים על כס רם ונישא על כורסות״השרד של אישי-ציבור. כל ערב. מול המירקע, אני נדהם מחדש. כיצד החברה האלה — שרים, אלופים, מנכ״לים — מתפקדים במשך שעות־העבודה
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 5 | מכתבים (המשך מעמוד )3 ההצנע־לכת המקובל על אישי הגוש המיזרחי, אוהב וולף את החיים הטובים, איננו במקומו. כבר לפני הרבה שנים לימד אותי ידיד מנוער, הקאריקטוריסט
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 6 | תנועות-הימין בישראל, החל בגוש-אמונים ותנועתו של כהנא וכלה במחתרת היהודית. בין השמות הבולטים שגילה: איל־הגלידה ראובן מאתוס•, עורך העיתון הימני קיצוני ג׳ואיש פרם
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 7 | במדינה העם עליהום! סיקוח-גסש דוחה מאצ-ו — אד לא 3ד חושבת ממשלת ישראל, וכמוה ממשלת מצריים ממשלת־ישראל פירסמה ברכה רי־שמית לממשלת־מצריים. העילה: קומנדו מצרי
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 8 | ררגל אצל1דידים? זה לא יפה, אבל הכל ששים זאת! .נדהם״ ^ רשת־הריגול, שבה הסתבכה ישראל בארצות־הברית, הצטיינה בכל התכונות של סערה בכוס־מים. ההיסטריה שנוצרה סביבה,
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 9 | אם יחכו עד אחרי מימוש הרוטציה כדי למוות יוועץ מישפטי חדש עלול הליכוד להביא למינויי נמושה מישפטית ולהרוס את התפקיד אחרי זמיר -ו!מבוני עד היום מונו כמעט כלי
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 10 | י -לא נעים, לא נורא י— (המשך מעמוד )7 שלה הוא תמיד ארם עסוק מאוד, העוסק באלף ואחד עניינים בוזמנית, החל בענייני־מיפלגה וכלה בקטטות בין שרים. אין לו שום אפשרות
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 11 | — כהגא מתסיס י — (המשך מעמוד )9 ישראל. עד אז היה מוקף בתימהונים עולי אמריקה וברית־המועצות. בכלא התוודע לציבור המהווה את רוב האוכלוסיה במדינה. כלא־רמלה הוא הכלא
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 12 | אפ שר להגי ש ל סוס ת רנגול ת צלויה. אבל הוא לאי אכל אך גם הדיפלומטים של שנות ה־ 50 היו אנשי־מילחמה בחליפות שחורות, תועמלנים שלא בדקו בציציות האמת של טענותיהם,
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 13 | איזה שאלות אפשר לשאול את טוביה צפיר ומה! הגלויות שצריך מאמן נבחרת לשלוח מחו ץ־לארץ אחת הקרבנות לגזירות שהטיל שר־האוצר יצחק מודעי היתה מיכל מודעי, הנשואה לבנו
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 14 | הערבי מבית־לחם לסובול ,״כמו זריקת סוכר למי־מלח!״ *1 1 1 1 1ך ן 0 1הדוגמנית הוותיקה, שרויה מזה זמן בריב 1 #111 דוגמנית אחרת, שלומית אמיר. בתצוגת ביגדי״עור
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 15 | למץ יש מוח של גאון כ שאתה קונה טלויזי ה שלמץ, אתה מקבל לא רק טלויזיה גרמנית מעולה שהושקעו בה ידע רב, מח שבה עמוקה וטכנולוגיה מתקדמת. כ שאתה קונ ה טלויזיה של מץ
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 16 | מעטים זונוים את אביה שר מוגדית שינעו(משמאל). ,שמו היה עדיה גווביץ, והוא היה מאבות התנועה הכנענית. בתו ממשיכה לדגול ברהט בדיעותיו ב־ 1907 בקייב, חונך באיטליה
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 17 | _ צאצאית הכנענים כ ש אנ חנו ״מסדרים״ ! אותך, אתה מרוויח ג ר פי ק אי, פ ר סו מ אי, בעל עסק: ביצוע מהיר, של עבודות ד חופות ! בפעם הבאה כשתזדקק ל שוו תי סדר צילום
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 18 | במדינה בנקים הבלשים בעיקבות תיבת־הדואר שיטות לא שיגרתיות של בנק לא שיגרתי לעיתונות על פעילות נעמת • 1י בפרוייקט. התוצאות: אפס. שמה של * 1נעמת מוסתר היטב, ואת
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 19 | וידאוסרט חולץ ספרית הוידאו הגדולה בישראל אין סרט וידאו חוקי בישראל שלא קיים בספריית ״וידאוסרט״. להשכרה כ 9000-קסטות של כל החברות. כל סרטי אימפריה של קולנוע. כל
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 20 | הצעירה עם הכלב השחור קמתי בבוקר, העפתי מבט מבעד לחלון וראיתי את הים, שטוח ומבהיק כמו ראי. גנבתי שעתיים מהעבודה וירדתי לשפת־הים. השמש היתה תמימה, בדיוק במידה
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 21 | צחק שמיו עומד מאחוו אשתו שולמית (מימי!) ושימשו נו ס מתייצב לימין מאשת לונלסק׳ ,מזנ״לית. נעמ ת; נקוב לחיים ולמוות על הכבוד והקולות זקוקה לשרותי־אירגון לביצוע.
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 22 | הן ישבו בבית־קפה, שתי נשים בגיל בינוני, לבושות בטעם, מפטפטות על דא ועל הא ושותות קאפוצ׳ינו. אחר־כך אחת מהן קמה וניגשה לדבר עם מישהו שעבר ברחוב, והשניה, כדי.לא
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 23 | במסיבת: פנינה רחנברום מ הכפילה של פנינה ום־הורדת, קריאת ״שיגשן ר שד גיקי מקיימן בחגיגת יובל ושימש! פרס 2ברירה -שעה רקובה להצגה שש, שעה רקובה, בביצועה של
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 24 | :אר־שבע 1ןןןןןןוןך בימאי־ההצגה, שמוליק סגל, המגלם בהצגה את דמו ! 1 1111 | 11 תו של עקיבא חיות, החייט החולמני וניצה שאול, חייכו חיוכים רחבים במסיבת״הבכורה של
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 25 | אורו השיער לפי ט ע מו וגובהו, עיצוב השיע ר דפי מיבנה כנ״ו, גוון ה שיעו בהתאם ל שו ט ״ ו 11111 כשיוצאים לבילוי(או לעבודה) בערב ורוצים להיראות קצת אח- 1114 רת:
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 26 | ^ דייקך שיער ארוך בסיגצון חפיף. בתיסרוקת זאת אין כל צורך בייבוש באמצעות מכונה או פן. פשוט מניחים לשיער להתבדר ברוח החורפית, בסיגנון המראה הטיבעי, והשיער גלי
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 27 | י הם אומר׳...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אוחרות...נוה ה בר1ך מורן: דב תמרי: אבי זאק: ״ מ אז ש בי ת ת הרופאים ״ר ׳ בריונינהנאדא יעזו להפריעע וד!״ ״ו אי
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 28 | ם אוהדים...הה הן אוהדות...הה הם אוהד...הה הן אומדות...מה הם < חגי כץ: בינה א 1פק: חנן קריסטל: .,המכסימום שד הריו מוג ..הגוון שר מאיו שלו חד .,אין תקן חדים! נד
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 29 | הרשימה השחורה לפני כמה ימים קיבל הקונסול האמריקאי בירושלים מיכתב יוצא־דופן. קבוצת ישראלים, מתנגדי הכיבוש, היפנו את תשומת־ליבו לרשימת מיפעלים ישראלים הפועלים
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 30 | . .צאצאית*הכנענים _ (המשך מעמוד )16 גם בשירי העם הישראלי חוזר המוטיב ״כי אני נולדתי כאן״ .כל ביטוי אמנותי מתייחס למקום. וזה לא משום הרצון ליצור משהו טהור
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 31 | שיחר צל ג שלג דאשתקד • למי שהיתה לו החוצפה להקרין בערוץ היחירי של הטלוויזיה הישראלית ביום החמישי סרט תיעודי בן קרוב לשעה על מישלחת־סקי אנגלית שחצתה את האלפים.
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 32 | ¥ה לא פשוט לדבר על קונת1 / /מים ומישגל נסוג מול פני האומה ״,אומרת יעל דן, המנחה של תצפית, על התוכנית שעסקה באמצעי- מניעה. ״אני חשבתי שיש רק דרך אחת לעשות זאת:
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 33 | ה עו * 8הזה . 1ממהרת אל המים ()3 .3כמו תרנגול בבני־ארם ()5,4 .9צורה לה לאסונה בהמית ()4 .10 מה טעם מצא ההולנרי במכללה האמריקאית ()4 . 13 היופי שבאטום ()3 .14
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 34 | הו רו ס הו ס אומר הכל. אופק קשת נשאר רווק לכל חייו, אפילו כשהוא נשוי. הוא לא מתקשר עם כל הלב, ועוד פחות מזה מוכן לקחת על עצמו את ההתחייבויות וההגבלות המאפיינות
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 35 | לרות׳ ניסים באחיר טיפוס מדליק ( )1140/85 היא רווקה תל־אביבית בת ,30 בלונדית, מתולתלת, ירוקת״ עיניים, גובה 1.70 מטר, נראית טוב. ״מסתכלים אחריי ברחוב, בחיי,״ היא
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 36 | קו?נזע המ >ע\פזזה ה לו חמת פסטיבלים זה קורה במנדו! מה שחיפה וירושלים עוד יכולות ללמוד אחרי 29 שנים יש לו, לפסטיבל־הסרטים בלונדון, אופי מוגדר משלו ובסיס איתן.
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 37 | ח שבו! נפ ש סלווה נקאוה־חראד ,26 ,גיבורת סוט על אהבה אסורה בין בחיטובים . ערביה וקצין־ניבוש ישראלי(מימין), מספרת על חייה, שאיפותיה וחלומה מיגבלות חמורות לצאת,
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 38 | באסיפות. נשאתי נאומים בוועידות של המיפלגה — על נושאים של האשה הערביה. לפי המובנים שלי אני פמיניסטית. אני מתייחסת לאשה כמו לגבר ולהיפך. ואיו לי תיסכולים של אשה.
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 39 | תמרורים בת האמריקאית והצרפתי נולדה לקנדים ברגן,39 , שחקנית הקולנוע האמריקאית (תאוות הבשרים) ,האלגנטית והבלונדית ולנעלה, הכימאי הצרפתי לראי מאל, ,53 בתם הבכורה,
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 40 | זהיקבד לנונה ביותר שאתה יכול להעניק ליליך, לאהוביך, לעצמך. אין צורך בטיפול ובדמי־אחזקה שנתיים.״ אלא שהמוסוליאום של ניו־ג׳רסי אינו עונה על דרישות מינהגי הקבורה
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 41 | ולא להתרגש1 לקרוא לאט אח₪ז ררנחלחשש בשבוע שעבר נערכה ל־ 400 איש חתונה מהודרת ברוב פאר והדר, כולל בקבוקי־שמפניה, שירדו מהתיקרה וכל שאר הנשפטים נוסח ישראל ,׳85
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 42 | ולכן הוא הצטרף אליה ושניהם ביחד עזבו את החתונה ואת הבת החוגגת. מייד דרינג־דרנגתי למידה לב, ושאלתי אותה איך הרגישה כשסולקה מהמקום. ״אנילא סולקתי משום מקום!״ ״אז
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 43 | דברה מיי ס די ם העיתון החי ביותר במדינה גליון מס • 29 עורכים אלכם פז ובנצי לופו גיוול בקווי התיקשוות שד ״נזק״ דובר חברת בזק מסר במסיבת־עיתונאיס בי בבדיקה שערכה
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 44 | ^ שרתון חז ק ה תערובת וירג׳יניה מעולה בבדיקה של ויז 0ו0£ 3£1_£01ו\ו !0עו, המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה סיגרית שרתון במדלית זהב על איכותה המעולה.
העולם הזה - גליון 2517 - 27 בנובמבר 1985 - עמוד 45 |
חזרה לתחילת העמוד