גליון 2519

העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 2 | פסק זמן חדש בטעםמר -מ תו ק קורק מאגי ן 121 1
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 3 | מכחבים מחק את המיותר איפה הכסף * על תגובת שימעון פרס לפניית מלך מארוקו ( ה עול ם הזה .)4.12 ברגע הראשון, כשקראתי את כותרת־המישנה של הנדון האחרון (מלך בשר ודם)
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 אין כל צורך להתרגש מהפיספוסים הנוראיים של הטלוויזיה בירושלים, כאשר מתרגמים שוגים בתרגום מאנגלית לעברית. רק השבוע שמעתי מפי חבר, עיתונאי
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 5 | מקום״ ,ובכינוס של אירגוז ״הנוער הציוני׳ בבירה ישב על כיסאו של צי צימוקי. גם ש 1חט נפסל בו־זמנית מבקש הרפז להיכנס לוועדה״המרכזת של ההסתדרות, ולהיות המועמד
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 6 | במדינה העם מחדד הדמים צהי-ל אוהב,.להסיר! לקחים״. אחרי מעשה. כם הפעם שתי המילים השגורות והרות־האסון ביותר בלכסיקון של צה״ל הן: .להפיק לקחים״. שתי מילים אלה
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 7 | סיעת ה שימו ש ך* אופן רישמי קוראים לה ״סיעת ^ המערך״ .מבקריה משמאל קוראים לה ״ליכוד ב לאחרונה נוספה לכך הגדרה חרשה :״סיעת השרותים״ או, בלשון פחות עדינה ,״סיעת
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 8 | הוא התמנו ומנות שוב את עוזה החשוו -איו נער מנגנון הומייה באיצטלה לאומית -וק במיקוח הגיעה המישטוה למה שהגיעה ־ האם תמשיך עד הסוו? **זות־המצח של סגן שר־הביטחון
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 9 | הפועלים, שהקים כביכול חברות פיקטיביות בחו׳׳ל. מדיברי אנשי־הליכוד ניתן היה להבין שהם מבקשים קיזוז. אבל אין כל קשר בין הונאת־ י הקרקעות למירמות נוסח מפא״י. אלה
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 10 | גרפיקאי/ת את/ה י 1דע/ת מה זה סדר־צילום. תענוג יקר. עכשיו אותו סדר בפחות כסף. כשתשמע/׳ את מחיר המינימום הראשון שתשלמ/י אצלנו ־ תשמח/׳ שהכרנו ׳ 111 צפ1־י1־
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 11 | 1171־11 .ע ר בי נוי ניז ה 1<1ע ר בי בורו בעיניי לא היה זה רעיון חדש. אלא אר התאמת הרעיון הישן למציאת החדשה שנוצרה לפתע. ימים מעטים לאחר־מכן סיירתי בגדה הכבושה.
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 12 | איך חילץ ה מל צר את יצחק ר בי! מהבוץ 1 ,מה היה קורה אילו שמו״ של מאיר כ הנ א הי ה ציו!? שר־הביטחון יצחק ר־ 1 בין הזמין בשבוע שעבר 1 חברת־הכנסת מרים תע־סדדגלזר
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 13 | ראש־עיריית תל־אביב שלמה להט התכבד לפתוח בערב הדלקת הנר הראשון של חנוכה את תחנת־הרדיו החדשה בכבלים רדיו־סיטי. לילית נגר הופיעה בפי( :נת־הנוסטלגיה,
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 14 | ט׳אפר אל־מצרי, השמד להתמנות נואש עיו״ת שנם, מסט־ ער רבטיו ועל הווו שבה הושגה הנ שוה בין סוחו׳ העיו והשילטון הישראלי. , חוויות הילוות שלו בשתי מילחמות, יחסיו עם
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 15 | • וחיית פה כל השנים? • אתה מדבר אנגלית טובה מאוד. למדתי אותה בבית־ספר תיכון כאן, ובאוניברסיטה בביירות. • מה למדת באוניברסיטה? מינהל־עסקים. • כששאלתי אנשים
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 16 | _,,איני פוחד מהתנקשות״ מבצע לחודש בלבד (המשך מעמוד )15 • אתה דיברת איתו, עם שפעה? בענייו הזה? לא הפעם. אבל דיברתי איתו הרבה פעמים בשלוש. וחצי השנים האחרונות,
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 17 | אסיר ישראלי בבריטניה נז1בן לוותר על כל אסיר ערבי בד מו! שו ב ת רעב ל ע בו רלכלא קרוב יותר למישפחתו התנאים הטובים שם בגלל *\ :שים שמעולם לא ישבו ב־ \ 1כלא,
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 18 | ה הם אומר׳...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן *ומרות...מה ו אבי קרונופרד: חנה קוסמן: אייב רוזנפלד: ..אני קצת חושש מהקונת ..אילו וחבו אות -אור .,כינוס
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 19 | אומרים...מה הן אומרות...מה ה אוחר•...מה הן אומרות...מה ה * מ שה עמיר: קראוס רוסרט: ״דאיסה מקסימה, חכמה ,״מדוע תייר מעדיוף את ״החיקוי שר טוביה חמה
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 20 | ת רום ברוחב לב במבצע הטלויזיה הישראלית ג׳ חנוכה כ״ז בכסלו תשמ׳יו 10 בדצמבר 1985 תרומתך תסייע בהקמת קרן למצבי חירום, וברכישת אמצעי מיגון, מכשירי מצוקה, אמצעי
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 21 | חמחרים שידור צל״ש התענוג השביעי לצחוק עד דמעות נולד לאורי זוהר ,50 ,בדרן חוזר בתשובה ולאשתו, אליה ,44 ,ילדם השביעי, דויד, שאיפשר לזוהר (שהוא עתה אב לשישה בנים
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 22 | איפה הגיסרים סלם? •ברוך שלא עשני מבקר־קולנוע. כך אני פטור מלכתוב על המירקם הקולנועי של סרט, על איכות הצילום, על טיב העלילה, על עומק המישחק. אני יכול סתם לכתוב
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 23 | ^ קמדקלבמ או
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 24 |
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 25 |
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 26 | חלום אמריקאי בבית מרס... ור.של הצלחח ...אנחנו ממשיכים חדר רינו תוצרת חוץ כולל ארון דלתות הזזה, מכתבה, סידרה כלי מיטה +מיטה מרופדת מתרוממת1 . מטבח 10 מטר רץ, עץ
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 27 | הנה כמה מילים בענייני בשר ודגים. פילה — עניבה פאלש פילה — עניבה מדומה דג פילה — דג מגורם (שהוצאו ממנו איררותיו) לוקוס — דקר(את זה דווקא ידעתי, במו) מי שלא יצא
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 28 | סוליקר לפני ציור שלו בביתו ״הייתי הר־אדם, שקלתי 90 קילו...״ ^ ני ממש בעננים,״ אומר יהודה פוליקר. ההצלחה נחתה עליו די במפתיע. פיתאום הוא כוכב. נושא להערצת רבים,
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 29 | במרכז החדר, עליה זרוקים מצעים ׳ בבלגן, ארון בגדים פשוט, אותו קנה בשוק־הפישפשים, המון תקליטים, מסודרים על מדפי־ברזל, ערימת בגדים על כיסא, טלפון על המיטה, כן־
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 30 | — ישל 1לב זהב — (המשך מעמוד )29 רבר ראשון. והיא אמרה שלא תפריע לי. עד שפעם אחת עמדתי לצאת לחזרה, והיא אמרה: עוד פעם חזרה? הבנתי שכאן זה מתחיל, וזה היה הסוף
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 31 | —— הנדן! (המשך מעמוד )11 ממשלת־ישראל דחתה את הרעיון מכל וכל, ולמעשה בלי ויכוח ודיון. היא דחתה אותו ב־ ,1967 כפי שדחתה אותו ב־ . 1949 היא דחתה בעיניים פקוחות
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 32 | חנ 7מבר! אותה גלזן מדווחת מניו־יורק: וזשלייקס חוזרים לאופנה. הסוודרים הם מודפסים ו החליפה היא עדיין פריט־לבוש נחוין 1ו רצוי, לפחות לחתונה. ץ ה יהיה החורף של
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 33 | לסוודרים, בשלל צבעים, מתוספים מיכנסיים גבריים, ארורים, כחולים. צהובים, חומים, בעיקר בגיורת פנסם. פריט נחוץ ורצוי. הולכים בה למישרד, לובשים אותה בערב חגיגי וגם
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 34 | האמריקאית המורכבת ממהגרים, הופך הגיבור, קצין־מישטרה קשוח, גיבור מלחמת וייט־נאם שזכה שם ליותר עיטורים מכל שוטר אחר, לאיש הדור הראשון של מישפחת מהגרים פולנית,
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 35 | קולנוע איך לעזור להעולד סרטי ראמבו מדבר סינית קוסמטיקה קלה עבור מלוכסגי־העיגיים איך אפשר לשכוח סרט כמו ראמבו? מפיקי הסרט לא ישכחו אותו, מפני שהיה מיכרה־זהב,
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 36 | יש ר 1לב זהב 7ווו 4ן ^ נ | 9 /העו^ס גו ה מאונן ז. הפלא הפרטי של אנדרסן ()3 .3כל שנה הכל מתחיל ונגמר בים ()5,4 .9שמענו שנתן את הכל לאשה האחרת, געל נפש! ()4 .10
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 37 | 111111 מאפשרת לבעליה להתנהג כמו הקשת האופייני, המטיח את האמת הפרצוף. ההיפף. הוא אינו מסוגל לפגוע בזולת ולבטא את מחשבותיו בחפשיות. היא גם אינו מצטיין באופטימיות
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 38 | הסיפור הזה הוא על אבא של בזק, כלומר על אהרון רובינשטיין בן ה־ ,80 שסוף־סוף הבין איזה יחסים צריכים להיות בן גבר מבוגר ועשיר ובין אשה צעירה. לפני שנים רבות הוא
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 39 | 7/7(777ז77(/ע( מ!7ע(/ע סאת שורסית יריב זכוכית פעם, מזמן ויהלומים זה היה אחרת פשוט קשה להאמין מה שיכול לקרות לאמנית מוכשרת, המחליטה לפתוח סדנה דווקא ליד
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 40 | שלוש גובות התגרו השבוע נו חב׳ האוץ. שלושת הקורבנות נוצתו באנזויוח. המניע־ם ורציחות אלה אפונים בעובר חיזור 111101911 *לץ תי הגופות היו מוטלות ב־ ** מרחק של 20
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 41 | בלילה דאגה אשתו של חביב. בעלה, לדבריה, לא היה הטיפוס שנהג להיעדר מביתו בלילות. היא חיכתה עד הבוקר, ואז רצה לאביה, המתגורר בסמוך. האב מיהר ללכת למישטרה. אחיו של
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 42 | ד 1י ך 1היה יגאל רוזנברג, לו ניש־ 1\ 1 ש | 1אה חני כשהיתה בת ,17 מיד לאחר שנבחרה כמלנת״המים של העולם הזה. ך | ך 11111 היה הפרקליט האמריקאי אלו שוורץ, בנו של
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 43 | השלישיה המזמרת 5י ג: צ 3י עג3 ליות, וכללה את אילנה סיבוני(מימין) ,תמי בן־עמי(באמצע) ונטע רמון. ץ ץ ימינה של הכלה היפהפיה )/עמדה אשה רזה ואלגנטית, לבושה בחליפת
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 44 | — דקל בתוך הביצה מה היה המניע להצתה בלונדון, שבה נספתה גרושתו של מוטלה קידו יחד עם בעלה אנשי סקוטלנד־יארר, החוק/ריס את פרשת השריפה בשדרות־לינדן שבצ&ון לונדון,
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 45 | חנונבתשד הק־טצ־ם ^ שהתאהבה דיכה התל־אביבית ברוני הקיבוצניק, היא השלימה עם כך שהיא משאירה מאחוריה, בעיר הגדולה, את כל חלו־מות־ילדותה על תיאטרון וקולנוע. ב־ 1983
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 46 | רזוזדדנלתלז 1ה היה התרגיל הגדול אם חנו בסר סיווג ביטחוני מוגבר ומטה - עבור מ״ו דקטע הבא!!! העיתון החי ביותר במדינה מאת כתבנו המיוחד יאיר נרו עמי־שם היה ש אפשר
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 47 | מידע עדכני באמצעות הטלויזיה שלך. למץ יש מוח של גאון יש לך שאלה? תפעיל א ת המוח כשאתה קונה טלויזיה של מץ, אתה מקבל לא רק טלויזיה גרמנית מעולה שהושקעו בה ידע רב,
העולם הזה - גליון 2519 - 11 בדצמבר 1985 - עמוד 48 |
חזרה לתחילת העמוד