גליון 2526

העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 2 | פסק זמן חדש ב טע ם
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 3 | מכחכים כתבת השער הקדמי: עת לעשות השנוטה של אנינה על תסריטי״זוועה של המישטר ב מדינה (העולם הזה .)15.1 עם כל הכבוד לקורא רביד, ועם כל החשיבות למאבק בגיזענות, יש
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 4 | והעולם הזה. הוא בא לא רק לנקות את הש״ב ושל אז) מן החשד, אלא גם להוכיח כי עצם השמעת החשד על־ידינו היתה מזימה נוראה ואפלה, שנועדה להפיל את המישטר הדמוקרטי
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 5 | את העתירה יגיש המחזאי יצחק לאור עצמו, ויצטרפו אליו איגוד המחזאים והליגה להגנת זכויות האזרח. נזיפה לצ 1ר מקורביו של שימעון פרס זועמים על שר־הקליטה, יעקב צור,
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 6 | במדינה העם פגישה לשם פגישה ממיפגש למימי. ש הארץ תרעש. המדיניות הוסבת לבית־פגישות וזה מועיל בעיקר לגפגשים עצמם. מדינאים אוהבים ״פגישות״ .ויותר מכל הם אוהבים
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 7 | ויאסר ערפאת, בחברת עוזריהם וביחי דות, היה ברור לשניהם שאין תזוזה. אי־אפשר להשיג רוב במוסדות אש״ף לקבלת 242 בהיעדר כל תמורה, ובלי הסכמת אש״ף אין המלך חוסיין
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 8 | חווה י ע רי ניהלה רו מ אן עם חבר־כנסת מפורסם, בכיר ונשוי את הרעיון ש ל ,.גיהוץ״ הגופה קיבלה חווה יערי מפסק־די; קודם ך* שמועות המסתננות מבית ו 1המעצר
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 9 | ,העולם הזה״ שיחזו את המיקרה במקום הרצח כדי לעמוד על סבירותו של שתי הגירסות האם זה אפשרי? צוות ״העולם הזה־ יצא למקום מציאת הגופה בחוף תל״ברוף בתל־אביב, בנסיון
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 10 | היא מכרה את נישנזתה (המשך מעמוד )8 המירקחת רוחמה בשכונת גאולה בירושלים. אחרי תקופת־מה התחילה אביבה גרנות לעבוד כפקידה בהסתד רות הרוקחים בירושלים. לפני ארבע
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 11 | ענן ש ל בלתי צבעוניים או פף את שי מ ש! פר סבמסש * )114-114-1 ך* כל בגלל מסמר קטן, אומר השיר. ואחר־כך בא סיפור שלם 1 1ששכחתיו. בכל אופן, המסמר הקטן נפל מן הפרסה
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 12 | 11*111111 יחזקאל קרתי, הניצב הפורש. סיפר שלעולם אין סוג רים במישטרה תיק־רצח. עם הזמן מתגלות עובדות חדשות. למשל: לאחרונה התגלתה גופה של אשה בבאר. זו זוהתה כבחו
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 13 | הבחין כדמות מוכרת, הגוחנת ליר אחר מגלגלי־מכונית. היה זה השר־לשעבר מרדכי (,מוט־קה״< ציפורי שניסה להחליף גלגל במכוניתו. כמי שהורגל בנהג צמוד, המופקד על תקרים
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 14 | ^ ליעלי וולטמן, מנהל מישרד מבקר־ההסתדרות, חוגג. וולטמן, המסתייע במידע פנימי הזורם אליו כדי לנגח יריבים. טובע בימים אלה בערימה מתעצמת של מיסמכי הפועל תל־אביב.
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 15 | אותה עמותה, אך ״כנראה שמזכיר הפועל. צחי אשכנזי. ואולי גם אחרים, התירו לו לאסוף תרומות, ונמסר לי השבוע כי הוא הכניס כספים בימים אלה״. הוא אשר אמרנו: הפועל הוא
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 16 | הפועל ל א פועל (המשך מעמוד ) 15 פזיז. הוא לא האמין, אחרי שהכיר מקרוב את דרכי עבורתו של רודין, כי הישועה או הגאולה להפועל תבוא מעמוס רודין. הוא ראה בו נושא־כלים
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 17 | חדר־הילדים של בני 1; 8£ז £8$יםא )<.1הוא מושג גרמני, שאינו ניתן לתירגום. משתמשים בו גם בשפות אחרות. קינדר־שטובה הוא ״חדר־ילדים״ ,אך פירוש המושג הוא הרבה יותר
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 18 | ת ה אומר ...מה הן או מ רו ת ...ה אומר מ ה הן או מ רו ת ...מ ה יצחק נבון: דויד ארמון: אריאל ויינשטיין: ..מודע וצהרבטו .,ביקשו ממני להאזין ״לא שיקשקת׳ נשקואת*
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 19 | אומר•...מה הן אומרות...הה הם אומד הה הן *וחדות...מה ה ץ אורגד !רדימזן: נחי לאור: אביבה פיבק:1 ..הנועו הווה מחסום רנד ״אכשו רהתרבש בטוב־ ״אני חצה שהמרצוים
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 20 | _ קורא יקר ^ 1 2 2 פאב־ מ ס עד ה £ז עו\ 0 8 /ז 5ו 8 - 8ע ק אכול כפי יכולתך!! ג־ 12 שקלים חדשים הילדים״״־ חינם!^ה מ י יו ם (המשך מעמוד )4 כל שבת מ 12-עד 4אחרד׳צ
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 21 | הפגישה השבועית שלי עם השילטוטת !1111111 במיסגרת חוסר־ההבנה שלי את כלכלת הארץ! הקשיבו נא לסיפור הנא: בשנת 1974 ביקשתי, וגם קיבלתי, משכנתה 25000 לירות ( 2.5ש״ח).
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 22 | ב 11נ 1ל 1ג 113כ־ ינסף פו ל ק: 111.׳ בתוך ג 1נ 1־ו־ מיעזגה מזה שלושה שבועות הוא גמצא במה שקרוי בפיו: תקופת פריגיידר. תקופה מאוד לא נעימה. שאין לדעת או אפילו
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 23 | • גג 44 01 ״בשעה טובה^ 18 , עכשיו אפשר לדבר איתך מגיע לי מזל טוב, קניתי אמרלד בקרוב, מאחורי כל מנהל מצליח תמצא ״אמרלד מערכת התקשורת החדשנית ממשפחת״תדקס״ לעסק
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 24 | ו\ו 70 *212 מקבוצת לודזי
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 25 | פרנקו&דן
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 26 | 1711־׳71ו־^יד!׳1־וין׳91ו׳ו^ו־ו׳ויו־ו*1 טלויזיה כולל שלט מחיר לחודש כולל ״מוח״ מטבע ךןך ־״ו למץיש מו ח של ג און י ש לך ש אל ה? ת פ עיל אתה מו ח יש לן 3דרכים
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 27 | החי נפולת תחושות ך* ניו־יורק גילה מחקר בין יורדים 1 1מישראל כי בעייתם העיקרית של היורדים היא, לדיבריהם, בדידותם ה חברתית :״בין השחורים, אנחנו לבנים: בין
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 28 | הסוודר לחורף 1985 הם ססגוניים, רחבים, ואורכם מחירו ומטה -בסיגנוו שיו/רת־מיני עמי חזוחדס בעיקר לשעות־הערב ולארועים חגי גיים. לדוגמה: סריג בעל גוון כסף עם חצאית
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 29 | | 7ד י 1ךיף | ך ה היא רק התיסרוקת, אבל ה 11 סוודר הוא בסימון גיאומט ון! בשלושה גוונים -כתום, אדום, צהוב. בציור: סוודר דומה לו ולה, דומה אך לא זהה. את הסוודרים
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 30 | ח״כ מי כאל אי תן מסביו מדוע הוא מתנגד רשנש־מוות, רנהנא, רוויתוו ער עברהיוון המיזוח* ורפרובוקציות בהו־הבית, רער״תם שר כבי־טרוויזיה כמו בנימיו בגין הבן ולשפיכת
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 31 | זאב בגין ב מי שדר ״מוקד״ בטלוויזיה ובדבריב שאמר על אריאל שרון. זו היתה שתיקה רועמת. האמת היא שההופעה שלו היתה מרשימה, לדעתי. אני לא מכיר אותו אישית, ומעולם לא
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 32 | —י,,איננו תלויים בכוכבים!״ תשבץחעו ^ סחוחת־דו* (המשך מעמוד ) 31 •י ש רושם שאתה אומר את הדברים האלה כדי להסיט את תשומת־הלב מן הליכוד ומפרשת הקרקעות שנקשרה בשם
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 33 | החרות חלה הידרדרות אידיאו לוגי הידרדרות זו מילה סובייקטיבית. • התרחקות? יש התרחקות, וזה טיבעי. אני מנסה להחזיק את העוגן. • ראינו את בנימין זאב בגין בטלוויזיה
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 34 | הביווא׳ ארן חוו רו סיבו יעונ ה ביינו! איך עשה סוט־אינסטנט עו אהבה אינסטנט של יועצת־מין רדיופונית, נש־ת־באוים ושקרן פאתורוגי טזורי טונדס ך * א 1984 אלן רודולף
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 35 | קולנוע הוליווד האקדמיה מ תלבט ת מה דינו של סרט •טכבר הוקרן בטלוויזיה? האקרמיה לאמנות הקולנוע, שהיא המוסד המעניק את האוסקר והמכין את המועמרים בקאטגוריות השונות,
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 36 | אני בתוך פו־יג׳ידר! (המשך מעמוד 122 אי תן ע מי חי הדברתס די מי ס בע״ מ תומחים להדברת תיקנים(גיוק־ם), תולעי עץ, חרק־ ספרים ובגדים. רמת-נן, דת מודיעין ,18ת.ד2272
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 37 | הורוסהוס מרים בניהיני מזד החודש: אונק עורה במזל דל לבני מזל דלי תכונות המאפיינות אותם ומייחדות אותם לעומת שאר המזלות. בד־רן־כלל הופעתם נאה, הם מקובלים בחברה
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 38 | לרות• מאוד אוהבת ילדים, וקרובה לאמנות, שירים וציור. לא אוהבת שיגרה, אוהבת מאוד את החיים.״ כתוב לה לת״ד ,22109 תל־אביב, עבור ע. חמודה ופיקנטית היא המודה,
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 39 | שידור צל״ג הצטרפו לחגיגה • לגיורא צור, כתב מבט, שהצטרף ביום הראשון בערב, לחגיגה המוזרה שהשתלטה באותו היום על כל העיתונות הכתובה. החגיגה היתה סביב הולדתו של
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 40 | היא מכרה את נישמתה (המשך מעמוד 110 בשכירות, ולימים נתבעה לשלם את הנזקים שהושארו בדירה. בין השתיים היו, כנראה, גם קשרים פינאנסיים עלומים. עד לפיצוץ הפרשה היתה
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 41 | וצח או התאבדות? המי מצא י ם מצביעים \1ל רצח מאז שעזבה אותו אשתו, לא יכלו היה האיש הלא״צעיר להסתגל שוב לחיי בדידות. הוא עזב את דירתו המפוארת ברמת־השרון והשכיר
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 42 | מכרה את נישמתה י (המשך מעמוד )40 קשה לשלם למישהו בכלא כדי שיב ריח לה סכין. החוקרים החלו בורקים אם לא היה בבית־המעצר עוד מישהו הקשור אליה. ומאחר שישראל היא ארץ
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 43 | נפשות׳ והם נתנו לנו את הגט באותו היום. כשחזרנו הביתה זו היתה הפעם השניה שאני קיבלתי מכות משמעיה. ממש הייתי על הריצפה. איך אני מעזה להתגרש ממנו? ואז, אחרי שעילף
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 44 | כל אחד והאתגר שלו ביום השישי האחרון התפרסמה בידיעות אחרונות כתבה גדולה אודות אשת־העסקים שרה ברוכין, נציגתו של הברון אדמונד דדדרוטשילד בארץ. קראתי על 500 זוגות
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 45 | סאת שורמיתיריב ואץ ב>נ>נו שום מנצחים עצ>צ>ם אם אתם עוברים עכשיו ברחוב ורואים דבר קטן ויפה, לבוש חליפת־עור שחורה מהממת, דעו שזו טלי יאיר, החברה של אריי! סיני,
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 46 | אי דלח סיד באנרגי ה העיתון החי ביותר במדינה גליון מס־ • 38 עורכים ארכס פז זבנצי לופז בטקס חנוכת בית הדסה -ה מעון לנשים מוכות — בחברון, אמר סגן ראש־הממשלה :״מאז
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 47 | ראיתי גבר מדלי ק 1 .ל ם11 אזהרה -משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות גברים
העולם הזה - גליון 2526 - 29 בינואר 1986 - עמוד 48 | י׳־ט שבט תשכדו 29.1.1986 , מיססר 2526 שמעיה1שרה 8נניד 1x3לרבנות משני בתי־סוהו שונים שנה 50 המחיר 1.85 שקל חדש (כולל
חזרה לתחילת העמוד