גליון 2532

העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 2 | שמוח־ 5־*־ד־ד* 5מ* 0ונ< סוי 81_£1א*ם ו£8י^ו* £3ז״£1י20 ?11^ 8 010* 1 טא 01£א*1:וא**:זג נ 013 ן ןן ץו^ז!יזח?זן והשנה שוב קטפה חברת ״דובק״ את מדליות הזהב !
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 3 | בית־הדין המישמעתי, ימונו תחתם קצינים בדרגת תת־ניצב בלבד. חוקרים. אבד לאט בעיקבות פירסום במדור תשקיף. בשבוע שעבר, כי הרישטרה אינה מסיימת את חקירותיה: שבע פנים
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 4 | מכחכים בדי פנ׳ שז א ט ני ט שפכתי במיטה בבית־המלץ בעקבה, והפעלתי את מכשיר״הטלוויזיה. רציתי לשמוע את מהרורת־ההדשות של ליל־שבת בטלוויזיה הישראלית, הנקלטת בעקבה
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 5 | 1111־: 11 מסקנות ה בי קי ר בן 7הי מי בירזרץ דאמר החל ! > \ ת המציאות ששמה ירדן הסבירה לי בצורה המרתקת ביותר אישיות ממשלתית בכירה, אחד האנשים המעניינים ביותר
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 6 | במדינה העם בלי בגי! מגוב ריקבון ועפר, בדם וביזע יוקם לגו;זע ;און וגדיב ואכזר... כאשר חיבר זאב ז׳בוטינסקי את שיר־בית״ר, שביטא את כמיהתו ל״הדר״ ,הוא לא חלם על
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 7 | ע 1ר ך ..הע 1ד הורד, מדחו־ועד בי ק 1ר 1בי ר דן: ף* ציתי שזה יהיה ביקור־ שקט. 1התכוונתי לשהות כמה ימים בירדן. לשוחח עם מי שרציתי לשוחח — אישים ירדניים
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 8 | סגיעונת בעמאן (המשך מעמוד )7 ותיקן את עצמו :״פרח הכסף של ירושלים!״ הזהירו אותי מראש שאבו״יוסוף (שיניתי את השם) הוא ״יותר קיצוני הייתי בשכם, הייתי צועד יח עם 50
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 9 | 896•: הניבו המונזיח בעיר הישנה: ביתן עגול ועליו הכתו ודגל המדינה, תנועה שקטה ומסודרת לבדו למשא־ומתן? מה אומרים האנשים בגדה? האם תהיה רוטציה בממשלת״ישראל? מה
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 10 | מכחכים השירה על פי עמיחי עוד על התייחסות למשוררים צעי רים (העולם הזה .)5.3.86 למכתבו של יהודה עמיחי: יש הבדל גדול מאוד(תהומי??) בין דיברי־שבח הנאמרים ״בראיון
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 11 | מבחר תפריטים מגוון • יין חופשי • טיפולי יופי לכלה בהיכל היופי ענת בדיפלומט עוגת כלולות/בר-מצוה מפוארת • סידורי פרחים באולם כדאי לצלצל ולשאול את המחיר 03-294422
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 12 | בנמל־התעופה קיבל אותי נציג מישרד־החוץ המצרי, מפני שנועדה לי פגישה עם שר־החוץ המצרי למחרת־היום. כדרכם של המצרים, ישבנו ושתינו קפה במשך קרוב לשעה, עד שנגמרו
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 13 | כמובן, ולגבי המצרי הרגיל ברחוב, פשוט לא קרה כלום. מי שמע ידיות? ^ מחרת היום, אחרי שעסקתי /בכמה הכנות לנסיעתי לירדן, לקח אותי הנהג במכונית־הפאר אל הארמון של
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 14 | שימשן פרס מבקש להציל את ״סולל־בונה״ ,השקועה ב־500 מילין! דולר חובות. הזא מינה ועדה שתקבע כיצד להושיעה בעזרת כספי משלמי־המיסים. הוועדה הכינה דו״ח מטייח - הבד1ף
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 15 | בעולם, מבקשת ועדת־פוגל להעניק לקונצרן סיוע ממשלתי ואחר נרחב, כדי להביא להבראת הקונצרן. לשון אחר, שכל הדיוט יבינו: לא חלילה סולל בונה ואף לא
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 16 | — הבלוף המוסכם — מה עושה את האישה טובה במיטה? מה עושה את הגבר טוב במיטה? שני ספרים מאת ונדי לי, אשר עזבה את בי.בי.סי. וראיינה 150 מומחים ויודעי-דבר כדי למצוא
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 17 | הצהות־ההון של חבוי־הננסת נועדה למנת 1שחיתות וניגוד־אינטוסיו . 0 אבל זו היא אחיזת־עיניים בלבד השלישית של הוועדה שותפו בה נציגים ממישרד־המישפטים, והכנת
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 18 | כיצד התנהג בילדותו יוזם מידחמת הלבנון, ו מדוע התעלפה עוז ר ת־ הפקהב טלוויזי ה חבר־הכנסת פינחס גולדשטיין המקפיד על נוכחות תדירה במישכן הכנסת, מלבד גיחותיו
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 19 | במסיבה העליזה שהתקיימה ביום הראשון, לכבור ההופעה ה־ 150 של כמו צועני, נכחו — מלבד זמרים, בדרנים ומי שקרויים ״אנשי השאו־ביזנס״ — גם אנשי־עסקים כגון דני גילדמן,
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 20 | —י הפיכה עם חיזך — 1£111 בץ 09x11:1רוד (המשך מעמוד )13 למחרת היום היינו אמורים לטוס בצהריים לעמאן, אך לא יכולנו להתאפק מלהסתובב לפני־כן בעיר. יצאנו רגלי —
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 21 | 1יד־ 1י מה זה קרה. אומנם לא בבת אחת ולא בהפתעה. במשך הזמן שמעתי רינונים מאחורי גבי. מישהו אמר למישהו אחר שאמר לי. אף פעם לא חברים קרובים, לא אנשים שהכירו אותי.
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 22 | חידושי1הגרביים ה :11 אבנים נוצצות, נוחים מודפסים וחוחים מעל לגרביים ך ך 1ך 1ו 1ץ ך *| גרבי־תחרה עם תחרות #1 - 1 11 11111 מגל הסוגים והצבעים, לאורד ולרוחב, היו
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 23 | ו \ ךוךן זה נשמע כמו חסידה, אנל הכווגה היא שניתן וון ך 1 1 1 11\ #11 1 #11 לגרוב את הגרב, כמו שהיא, על רגל אחת. תוספת נעל קיצית על עקב גבוה או סנדל חתיכי
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 24 | ד״ו־ יורי מדלם־ן, כירורג מנתח, שנתב ספר ביקורת על המערכת הרפואית בארץ, מסביר את דיעותיו על הרפואה ומספר על התנכלות המימסד לו ולרופאים שעבדו במחיצתו, נזכר
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 25 | עולה לו במישרתו ובקריירה שלו. נודלמן שימש במשך תקופה ארוכה כמנהל־המחלקה הכירורגית בבית״החולים הממשלתי באשקלון. יחד איתו עבד צוות של שמונה רופאים. הוא מקדיש פרק
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 26 | חצי זונה. חצי בתולה (המשך מעמוד 125 כשסבא שלי היה רוקח ברוסיה, לא היה אפשרי מצב כזה שחומר רעיל עומד על המדף כך שאפשר להתבלבל איתו. הוא היה נעול מאחורי אזעקות
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 27 | כאן יש אישפוזים פיקטיביים, ממלאים מחלקות בכוח, כדי להצדיק תקנים שנקבעים לפי מיספר המיטות. יש גם חוסר־יעילות — חולה שוכב חמישה ימים, במקום לגמור תוך כמה שעות.
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 28 | חצי חנה. חצי בתולה (המשך מעמוד )27 ממורמר ולא מאוכזב. זה הטבע של החברה ושל האנשים, ושל היהודים במיוחד. יש לנו פגמים שאין בשום עם אחר. זה הגורל. אולי אני
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 29 | ספורט כדורגל סוס שחור מדנמרק תדריך מוקדם למישחקי מכסיקו: מה צפוי במיפגש 24 הנבחרות בעוד שלושה חודשים יתמקדו מיליוני חובבי ספורט ברחבי העולם במירקעי הטלוויזיה
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 30 | דף חדש עם היטלו־ בבית־הקפה כשם שאנו כבר יודעים כיום כי לא כל הדרכים מוליכות לרומא, כן תהיה זו הכללה גסה לטעון שכל התופעות שמנינו ער כה ברשימות אלה על גילויים
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 31 | ,דף ז חדש״ מארח דוד אבידן: הקרב האבוד ער ראש־הפירנדדה לפני שבועות אחדים צילצלה אליי עיתונאית לרגל הופעת אנתולוגיית• שירת־נשים, בת 25 משוררות .״תגיד לי ״,שאלה
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 32 | להתאים עצמם במהירות לנסיבות המשתנות, הם אינם מפונקים. הם רב״צדדיים ביותר, מעניינים וחברותיים, ומוכנים לת רום מזמנם וממירצם לחברה. הג שר הנמוך מזל החודש: דגם זה
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 33 | קולנוע פסטיבלי הרומנים ברחו מן הפר ס מעשה בחיזור: *יריד תמורת דיור אחת השערוריות הפחות ידועות שליוו את פסטיבל ברלין האחרון היא פרשת הסרט הרומני שקיבל ציון
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 34 | ה אומר׳...מה הן אומרות...ה ה אומר׳...הה הן אומרות...מה ה ..גולדה לא ואויה לנ מו אני זונות את השאלה .,אני מחפ שת מינ סה גולדה ראויה לגינוי!״ אבל לא את התשובה!״
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 35 | דב שידנסקי: גלי עטרי: אבי אלון: ..הוועד למען דמיאניוק האיחויץ יון -הפרצה חני ..המחשב לא הצריח לדחוק פיברק את הישיש הספרדי!״ גדולה המזדמנת לאמן!״ את
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 36 | בני דוה שר מנחם בגין, נמו צחק שמיו (מימין, עם ודנ בווש) ,ובניו שר ווו זה, נמו בנימין זאב בגין (מאחוו) מצאו עצמם בסביבה זרה 1ע 1״ נח ג טי ך !\ 1111191ד\ ך ף*
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 37 | הכובע את בגין הצעיר כמועמד ליו״ר וועדת־המנדאטים מול אריאל שרון, ואת משה ארנס כמועמד ליו״ר הוועדה המתמדת, מול לוי עצמו — וכך היו לוי מפסיד בכל החזיתות. למרות
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 38 | שני שרמות -דתי וחילוני -לוחמים ער נבשו שר אריק איינשטיין -ושתי נשים מייצגות את הצדדים . י ך [ ך ך 1של אחד הזוגות המפורסמים ביותר בארץ. הכלה: 111 1 1 1 1
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 39 | שני 11171711/ 1 אריק ואלונה עם בתם הב כורה שירי. מאוחר יותר נולדה הבת השניה, יסמין. מישנחה ראשונה שתי הבנות יפהפיות. שירי נישאה לפני שנה, בחתו־נת״השנה, לפישל,
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 40 | שיחר צל״ש הסנדק לצוות נכון לעכשיו בגל״ץ, ששידר ביום הרביעי בבוקר, עם פתיחת התוכנית ב־ 9בבוקר. את נעימת הסרט הסנדק, ועל רקע הנעימה השמיע את דבריו של דויד לוי על
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 41 | ד׳ ר שרה ומיס וייספיש אלמונית עקשנית לפני חצי שנה פירסמתי במרור זה סיפור על הפלייבוי התל־אביבי אורי עליזי, ועל בחורה יפה ועליזה ומלאת־חיים, שנראתה רוקדת איתו
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 42 | מתי לוטרשטיץ 0העיתון החי ביותר במדינה גליון מס־ • 44 שרכים ארכס פז ובנצי לופו בנימוק כי בי שראל אין נוהגים לענות אסירים -דחה נציב בתי־הסוהר את בקש תו של איוואן
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 43 | טרטר את מכוניתו ב־״טרטל 031׳ טפל במכוניתך עכשיו! סוטל אותה! בחר וקס, פוליש או שמפו מהסדרה החדשנית והמושלמת של ״טלטל וקס״• טי טל אותה, ומכוניתך תהיה
העולם הזה - גליון 2532 - 12 במרץ 1986 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד