גליון 2533

העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 3 | מכוזבים 1 בן מסביר את אביו על דויד פרנקפורטר, האיש שהרג נאצי שווייצי ( ה עו ל ם הזה .)26.2.86 דעתי היא שמעשה ההתנקשות של אבי. דויד פרנקפורטר, בנאצי גוסטלוף,
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 4 | ממזכי עם בוא הזיכרון על ביקורו של אורי אבנרי בירדן (העולם הזה .)12.3.86 אך נתקל מבטי בשער העולם הזה האחרון, והמחשב בראשי החל מתקתק. את התצלום הזה כבר ראיתי
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 5 | במדינה העם חאראקירי את מי — --היכו החרבות בוועידת-חרות __ הפעם האחרונה שבה ביצעה קבוצה גדולה של בכירים חאראקירי בצוותא היתה בשנת ,1904 בעת מילחמת רוסיה־יפאן,
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 6 | שלושה שהובסו בוועידת־חרות. בשיחה עם דפנה ברק.. :אחרי בגי? אין בגין[״ הדוקשו,הפוופיווו שנו שו אבו! התהפכתי על הצד השני והמשכתי לישון עד 8בבוקר. אז קמתי,
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 7 | להפריע? בסופו של דבר הוא־ יצטרך להתמודד עם כולנו. אפשר לומר שיש לו פור מפני שהוא בני בגין — אז זה גם מפני שהוא חכם ומזכיר בהליכותיו את אביו. איו 3וו־ישואר ^ ני
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 8 | המשך דיווחו של אורי אבנר־ער ביקורו ופגישות! בעמאן וירח! ״ממנוע״ (אסור) שולטת כאן, כמו המילה \1ז £ 8 8 0 7 £׳ו\ בגרמניה. ,לאללה, למולדת, למלך!״ הכינו המרכזית
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 9 | מוסלמית אחרת. כתוצאה מכך יש עכשיו ענף של מישפחת אל־כילאני בכל ארץ ערבית. רשיד עלי היה שייך לכילאנים העיראקיים. יש כילאנים בשכם וגם במארוקו. בסודאן, בתימן ועוד
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 10 | עוד סטילים כתב־עת מיקצועי לענייני צבא בלונדון מעריך שזירת־הפיגועים העיקרית בעתיד הקרוב תהיה בים, ולכן הוא צופה שצה״ל יגדיל את מיספר הסטיליס שלו. אחרי בירורים
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 11 | רואות את פסו ח- ך* ל חיי חלמתי על זה. והנה הוא לפניי: קיר הסלע האדום, חזית בניין־האוצר החצוב בסלע החי של פט־רכבתי על סוס במשך חצי שעה, לאורך הקניון הצר של
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 12 | לראות את פטרה בית אופייני של עשיר, הח צוב כולו בתון הסלע. גוב הו כשני מטרים, ותיקרתו שטוחה. הבוכים הם (המשך מעמוד 111 בית עשירים חדרים צדדיים לילדים ולנשים.
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 13 | | 1ך 0 1ך! 1ל ו 1התמונה הזאת צילמתי מעל גבי הסוסה שושנה. 1 1 1 1 1 1 1היא מראה אחדים מהתיירים הרבים במקום. השוואת גובה האנשים לגובה קירות הקניון נותנת מושג על
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 14 | הבלוף המוסכם אחו מחדרי־ניהור זועקים, עבודות במחיוי־הבסד, הלוואות בויבית־נשה נינוח לרא גבול בהוצאות -מתבקש משרם־המיסים להניח לפחות 150 מיליון דולו מכספו על
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 15 | בם את * 15 חלקה של סולל בונה בענף, ושכרם של תושבי ישראל ייצא מרווח. • ״מרבית עבודותיה של החטיבה הקבלנית הינן חוזיות, אולם בשנים האחרונות, כדי שלא להקטין את
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 16 | מהו סוד קיסמו של אריאל שרון? למי שלא עמד עליו ועל.הסיבות לפופולאריות שלו, הנה הסיפור הבא: בעוד הכל מפלסים דרכם ביציאה מבנייני- האומה, לאחר הפתיחה.
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 17 | השר משה ארנם. נווה איבד מנימוסיו הטובים, השתולל, צווח והשתלב באווירה הכללית. שני בכירים, השר גד יע־קובי וסגן השר עדי אמוראי, פקדו באותם הימים עצמם את
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 18 | מקסים רוי: שבח 1ייס: דן אדמגנר: אחי התנוון שיש ,,גם אותי מקניטים ער ,.ר בן־ ג וו יון היה, לבגין נמה ממשיכים!״ כך שאני בוובסוו!״ ננואה, חוש דיחמי!״ ״יש לך
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 19 | אורי ל1י: טולין זיינברג: צבי שראל: ..אדם שאנל שני דגים ,״הלורד היחיד באוץ ..משסות טובה יוחד תביא אוכל עכשיו וק אחו!״ הוא גם יליד הארץ!״ מודים טובים ותו!״ האיש
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 20 | מזכירה עם כיסוי ארצי אנו מספקי קשר טלפוני בסנונית לאנשי עסקים שאינם מוכנים לקבל אותו בלי מזכירה צמודה. המזכירה: מחייגת עבורך ומשיגה אותך בכל הארץ. מסננת עבורך
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 21 | אמא מודרנית להקדים רפ1אה למכה יום אחד סיפר לי בני בן ה־ ,10 כשחיוך מאוד ממזרי על פניו, שחברו לכיתה הביא לבית־הספר חוברת של פלייבוי מלאה בצילומים של נשים
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 22 | מנסימוס תחמשת -במ־נימום נסו 0 1 *1ך ך 1מבקשים מחבר טוב לגלח את השיער ריבועים־ 1 1 /1 11111 111 /ריבועים ולובשים בגדים בגווני שחור ולבן. אם מתחרטים, אפשר להשלים
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 23 | כשמה כמה מיכחולים בכיסים. הבן לובש לבן, מרכיב עליו צווארון מסרט אדום או חובש כובע״טמבל ועונד הרבה מדליות. ך׳ ״ 188 !81 0 013 8 8 81 0 8 7 1 1 | י | 1 | 1לובשים
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 24 | ניסים פונקו(מימין) ממשיך לספר כיצד פונקו.. :הייתי בטוח שלא אצא משם שנים בבל ש והערב ^ הרי שהורשע ברצח אביו, בגיל ,20 ריצה נסים פרנקו חמש שנים בכלא רמלה, עד
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 25 | חידתו וסמים ונכדא בנלא התורני ח׳ ,והחלטת׳ להתאבד על החיים!״ אותם, הוא שאל אם אני רוצה את השזיפים, ואני עניתי .״בסדר, תשאיר לי אותם.״ כמה׳דקות אחרי שהוא הלך,
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 26 | ר או בן (״ רובי״) רי ב ריז, איש מחנה שמיו בתנועת־החוות, מ שנונה השבוע,.נסיך, מסבו על סננה הפילוג בתנועת־החוות בעיקבות הוועידה, טסביו־איך1ה לגדול בבית של אצי׳ל
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 27 | אישיות בסניפים, וחיזרו אחרי כל קול. במרכז זכה ריבלין במקום טוב לקראת סוף רשימת הפאנל. הוא היה מאושר, ואת פניו הציפו דמעות״שימחה כשנודע לו על בחירתו. הוא הרגיש
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 28 | אופקי חדשי — ל א מגיע לי משהו! (המשך מעמוד )27 תנועת־החרות למישרת נשיא־המדינה. ברגע שיצרתי לעצמי, יש מאין, תוך עבודה בלתי־מתפשרת בשטח למען התנועה, והגעתי לרגע
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 29 | כל הצירים, אנשי תנועת־החרות, ידעו על מה מדובר. • אתה לא מרמה את עצמך? היו מועמדי־קש, שלא חשוב אם ידעו או לא. • יצחק שמיר, בנאומו הת- קין! בלילה האחרון, אמר
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 30 | דף חדש תת־תרבות בצבע ארגמן הלהיט הסיפרותי הגדול בארצות־הברית כרגע הוא צבע הארגמן, סיפורה של המספרת הכושית אליס ווקר. רומאן זה זכה לתפוצה רחבה ביותר
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 31 | תיאטרון דרמה לא דרמאתית ההצגה חפצים של א״ב יהושע עברה תמורות בדרכה מן הכתב אל קרשי הבימה. המחזה הוא סיפורו של בית מתחסל. אס אלמנה המנסה לכפות על בנה המרצה
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 32 | 313 0*1113 # 0 1 ^ 4 0 /1 לא מגיע לי משהו 2534 (המשך מעמוד )29 אני ירעתי על אצ״ל, גם הייתי משמש כבלרר. • בגיל 6היית משמש בבלדר? בזמן המנדאט הילרים היו יותר
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 33 | ה 811ט 13ג ס שנה זו טובה בעיקר לתכנון העתיד גם בנושא הכלכלי. לא רצוי לשתף אנשים נוספים בתוכניות, כל תוכנית שמתבשלת, כדאי לשמור בסוד, שכן חלק מההצלחה תלוי בגורם
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 34 | עונה פ״נוו משוחחת עם שחקו הקורמע האוסטרי, קלאוס מדיה ברנדאואר 0701)9נינו״והו *ץ פיסטו״ חשף לעיני העולם /<//כישרון אדיר. קולונל רדל אישר זאת מעבר לכל ספק, שעה
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 35 | ?!ולנוע הטר>פ של ס?ור>פ בימאים אהבות אפריקאיות מי שולט ומי גשלט לפני שנתיים ישבנו באותו המקום ובאותה השעה ועם אותו ריח חריף־מתוק של הצלחה. גם הפעם, כמו אז,
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 36 | טרטל בוקס ב רגע רסס ונגב־ תוך 15 דקות היא מבריקה. ״טו־סל וקס״ החברה המובילה בפיתוח מוצרים לטיפוח הרכב גאה להציג מוצר חדשני: וקס בו־רנע!)ט//ו£\/זו1אוו/ו ללא
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 37 | שתי גדות לירדן! (המשך מעמוד )9 בטרקלינו מצאתי ספר עבה מאוד. פתחתי אותו בסקרנות ומצאתי שזהו ספר של אילנות־יוחסין של כל מיש־פחות רמאללה. וכל אילן חוזר עד לפני 13
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 38 | עשי כרצונך, אבל - אד תפגעי בבעלה שלום, יקיריי. מה אתם אומרים על החיים? אני, למשל, נקלעתי אתמול שלא מרצוני למריבה של זוג הנשוי כמה שנים, ושהמריבות בביתם שכיחות
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 39 | שידור צר״ש הצוות כמעט נעצר • לאיתן אורן, כתב הטלוויזיה, על כתבה מרתקת בנושא גניבת נשק מצה״ל. אורן הצליח לראיין גם סוחרי־נשק — שניים מהם הצטלמו באופן שלא יזהו
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 40 | יותר טוב מחדשה לפני חצי שנה עזבה את הארץ ליאה קניג, שחקנית הבימה, לכיוון ארצות־הברית וקנדה. בחלק הראשון של ביקורה שם היא נחה, ואחר כך גם הופיעה קצת לפני יהודים
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 41 | 7077707/7707מ07/117 סאת שורמית יריב פינ ת־ ה אנבד עזד מנחם בגי! כשנודע לאיילת שהסבא המפורסם, מנחם בגין, לא יגיע לשמוח בשימחתה, פרצה איילת בבכי מר מאוד. פנינה
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 42 | רזזזדד 1לדדז העיתון החי ביותר במדינה גליון מס־ • 45 שרכים אלפס פז ובנצי רופ1 נמשכו הגשם ים להפסקת תפיחת הרבנות הראשית טוענת כי התפילות להורדת גשמים, שנשאו
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 43 | פרנלץ ו&דן שאת לובשת. הרבה צב עי ם, הרבה ש רוכים, ממש יש חשק לשלוח רגליים. ...אז ק חי ״בון בוף, ב י, בינינו, מי ל א או הבת שב ש מס תבלי םלה על הרגליים רו אי
העולם הזה - גליון 2533 - 19 במרץ 1986 - עמוד 44 | ח׳ אדר ב תשכרו 19.3.1986 , מיסטר 2533 המחיר 2.30 שקל חדש (כולל
חזרה לתחילת העמוד