גליון 2536

העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 2 | 1ייייי ובדס מצ טבר כרטיס שממיסמאותאלפים
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 3 | מכתבים בתבת השער הקדמי: 50 מיליון שכנים על הסיפור הבדיוני, שבו תוארה התארגנות הפלסטינים בשטחים הכבושים לשם התנגדות פאסיבית מאסיבית (העולם הזה .)5.3.86 בסיפור
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 4 | 4 4 4 4 144 מכחכים (המשך מעמוד . )3 בכך קדם לו אביו. הלורד אדווין סמואל, בנו של הנציב העליון הבריטי הראשון, הרברט סמואל. אחרי שירות כקצין זוטר בחיל־התותחגים
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 5 | הטכנאים האמריקאיים אשר יבנו את תחגת־המימסר של קול אמריקה יהיו האורחים הראשונים במלון החדש, שאותו מתכנן מושב עין־יהב בערבה. המלון יוקם בהשקעה של שלושה מיליון
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 6 | ח״ר המילואים אבוהם ברדוגו (מימין) נדון למאסו בבועל. חלק מההרינים המישבט״ם היו בלתי־חוקיים. למזלו של בודוגו הוא שורדיו וראי(מיל׳) אברהם ברדוגו עמד ^ /דו ם לפני
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 7 | וזהי ההזדמנזת הגדולה ד שבור את כבדי הכפיה תמסח המר• העבד ^ ותר מן המעשה המחפיר עצמו מרגיזה עזות המצח שבו. זוהי חוצפה, פשוטו כמשמעו. לכל אדם בישראל :״כך אני
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 8 | הנדון במדינה (המשך מעמוד )7 על־ידי מעשה פשוט ומעשי זה מכריז הציבור: זהו! עד כאן! נמאסתם! ני רואה בתגובה זו את התופעה החיובית ביותר שהיתה במדינת־ישראל מזה שנים.
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 9 | הפה הגדול ש ל מודעי והיד ה ק צר השלפרס 1ד\גז¥11 שמיר התנגד. אין ספק שזו היתה תחילת דרכו של פרס לרדת מן העץ הגבוה שעליו טיפס, כאשר הודיע שהוא נחוש בהחלטתו לפטר
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 10 | או רי א בנ רי מנתח אח הוקע הנסתו שר הס־כסוך ביו שני האישים, על סמו המיסמכים והתרשמות! האישית ^ ש פגרים המסרבים למות. אולי מפני שלא היו בהם חיים מעולם, אלא רק
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 11 | ״אם אתה מדבר עם ערפאת, תגיד לו שיתנצל לפני המלך!״ אמרה לי אישיות ירדנית בכירה( .אמרתי לאיש שאיני מתווך בין ירדן ואש״ף). יש כאן הבדל אישי נוסף. דעתו האישית של
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 12 | 4י י * 1י 1 שימלת 69 הדולר עול אופירה נבון והמסע לאוסטרליה של ח־־כ אליהו בן־אלישר אופירה גבון, רעייתו של שר־החינוך־והתרבות יצחק נבון, הופיעה בגפה לאירוע חגיגי
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 13 | שלה צמודה העלוקה המפורסמת. בשעה זו כבר לא היה ניתן לשחרר את הרכב, וכך נאלץ עמירב הנרגז לבלות את הלילה בתל־אביב. בעיית־לינה לא התעוררה, מכיוון שהוריו של עמי- רב
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 14 | הד,,ר משה איזק, פסיכיאטר וואש־מחרקה, שהקים את המרכז הראשון וסיוע רקודבנות־אונס, מיוזמי הכינוס הבינלאומי לדיון באונס, מרבד על דרכי הטיבול בנאנסות, על השיפור שחר
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 15 | החולים. גם החוק הנוגע לנושא שונה. כיום אין דרוש סיוע נוסף לעדותה של הנאנסת בבית״המישפט, ואפשר, על סמך העדות בלבד, להרשיע את הנאשם באונס. פעולה לשינוי דיעות
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 16 | _ ״האונס אינו קשור למיך (המשך מעמוד )15 במישפטים — מדוע היא הלכה איתר בלילה? זה לא צריך להיות טיעון, כמו שלא צריך להיות טיעון כזה אם אני פוגש מישהו והוא לוקח
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 17 | הייתי סוכן הקג״ב. איר אני יודע? קראתי את זה בשבועון אמריקאי בשם אי״ר (״דוח מודיעיני ביצועי״) המופיע מטעם לינדון לה־רוש(מתחרז עם גוש). למרבה המזל, אני בחברה
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 18 | ה אומר׳...הה הן אומרות...מה הם אוחר[ ם...נ1ה הן אונ7רות...הה אורי פ1רת: ש1קי ריס: דן שיינמן: 920.השקרים שאני. שמש, ים וחתימת -גוום ..תקנות עווני־הדין לפירסום
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 19 | ם או מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת ...מהה *ו מ רי ם ...בז ה הן או מ רו ת ...מ ה הם ; דפנה יזרעאלי: מיכאל בן־עמי: רפי פרבר: האיווביס חוששים בחות ,״נשים מנהלות חשות
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 20 | _ בין המלך והיו״ר (המשך מעמוד )11 של היחסים בין העם לבין עניינו, זכויותיו, הנהגתו וכוח־ההחלטה הפלסטיני הלאומי והעצמאי שלו.״ • ״לאיש אין הזכות לחלק את עמנו
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 21 | ס 1ף עננ ת ה סי כ סו כי פעת הקמצן בני אסף לומד בכיתה ה׳ .ארבע וחצי שנים של צרות. הוא עושה צרות למורות. המורות עושות לי צרות. אני עושה לילד צרות בגלל המורות,
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 22 | ענת טופול1אין־ טיפס בסערהה מו מחהל שי ע ר מסיבת הרעבים במסיבת־דיסקו רועמת חגגה המיסעדה התל־אביבית פרושקי את יום־הולדתה העשירי. סועדיה ומוקיריה באו ורקדו,
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 23 | רקדנית שהיתה בצוות־הליווי של הזמר דורון מזר בתח רות הקדם־אירוויזיון, רוקדת במסיבת יום־ההולדת של זפר מואיש חן. בתצלום למטה, רוקדת יחפה: אתי חזז, שבאה לחופשה
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 24 | בית הספר ״הכרמל׳ חוגג יובל! בל״ ג בעומר ת שמ״ו, יו ם שלישי, י ״ ח אייר ת שמ״ו , 27.5.86 , החל מן השעה 7בערב ייערך כינו ס הבוגרי ם של בי ת הספר ״ הכ ר מל״
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 25 | קולנוע אנט> סוב>מו> בנו ס ח 7זוג>>>\7 כוכבים מהטאחינים למיזרחי ובחזרה תמימות־דעים בספרדית, צרפתית, איסלקית ואנגלית חרש־חרש הסתיימו בארץ צילומיה של קו־פרודוקציה
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 26 | קולנוע 11 וי 1בץ רש&ס ג1ר (המשך מעמוד )25 מאוזן: )1קיבוץ ליד קיסריה)5 : ״שורות לוחמות״ ,בלבנון למשל )10 :בור למידרך ענבים: ז)1 זהב מזוקק וטוב; )13 קרס באף; )14
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 27 | הורוסהוס מרים בנימינ׳ מזל החודש: טלה אגוור מגלהסודות לכוכב מרס(מאדים) ,שליט מזל שלה, חשיבות מרובה באסטרולוגיה. מיקומו וקשריו עם כוכבים אחרים יאפשרו לאסטרולוג
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 28 | כבר אין צורר לרוץ לחנויות מיוחדות לביגדי־הדיון. האופנה הענשווית היא בגדים גדורים ורחבים, המתאימים גם לבערות גיזרה ע גו לה ונד ההרות תתסמנו ך* דוגמניות הרזות
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 29 | | 9ה||||ף ןך1 אנדה זימנד מהרצליה־פיתוח ב מראה־השכבות של מעצבת האופ־ 1 ! #1/ 11111 חולצת־סריג שחורה, בעלת קי- נה נילי שוויג: חולצת גולף ומעליה שוטים לבנים,
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 30 | דף חדש אמנות ל שם אמנות עוד פגישה בסידרת המיפגשים בין ראש־הממשלה לבין סופרים ואנשי־רוח המזדהים עם מיפלגת־העבודה. וגם הפעם קשה למצוא דופי בראש־הממשלה המבקש,
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 31 | ״יצא אפס קצהו לשוטט בדרכים ולגלות.. הרפתקותיו המופלאות של אפס־קצהו (סיפור בהמשכים) אפס־קצהו נולד בקופסת ״קרן־קיימת״ כחולה. הדבר הראשון שראה, כשבקע סוף״סוף
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 32 | ח1־ע 11ת פנינה הרבה מאוד מהיפות של ישראל חייבות את כבר התחילו לבוא אליי בטענות איר אני מעזה שצא לכתוב במשך זמן כה ארוך על הכוהנת הגדולה של ה ...אני לא זוכרת
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 33 | מילחמת ומה קורה בחזית מישפחת גאון? עוד לפני שבועיים ישנו יהורם ואורנה גאון במיטה אחת. נכון להיום, יהורם גר בקומה הראשונה של הווילה ברמת״השרון. אורנה גרה בקומה
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 34 | 7ו1ח? הכנסת אכלה אנתהו ךןוו \ ןןןןךח״כ בני שליטא הסתובב בתום המישחק כשרק מגבת למותניו וחיפש את המיקלחות. הוא נראה בדיוק כמו סנאטור רומי. בתצלום למסה: יעקב
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 35 | אמיתיים מקבוצות ירושלמיות ותל־אביביות. כתבי־ספורט רבים באו לסקר את המישחק. רבים מהם לא הבינו כלל איך לתאר אותו. מה שהלך באותו הערב על המיגרש לא היה ניתן לתיאור
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 36 | עווכת 03111:1גור לענייני־מישפט כותבת על הטרגדיה של חבוה־למיקאוע ך* וף־סון י מצא יוסי בר את השלווה. מאז שגילה כ־ לאשתו לא ידע הכתב הפלילי את נפשו. הוא חיטט
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 37 | חח (19 ורדה ויוסי בחתונתם האלה לא הוזכרו ברע ;ימותיו אלא אקראי. הוא הקדיש ימים ארוכים לאיסוף החומר הזה ולעריכת הרשימות. לשם כך לקח חופש מהעיתון. דוב יוד-
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 38 | הזא מת לפני 3שנים! (המשך מעמוד )37 שלי. לא השמצתי אותו בחייו, אף על פי שהושמצתי כל הזמן, ובוודאי שלא אעשה זאת אחרי מותו״. על חברותיה שהקיפוה אמרה :״יהד הן
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 39 | החגיגה האורלית נפש, ידעתי מה רב סיבלם. ואף־על־פי־כן לא יכולתי להתגבר על הרצון לפגוע באמם, פגיעה שמשמעה פגיעה גם בהם. היה ברור לי, שכל מתח שאמא מצויה בו מקרין,
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 40 | שחק א תה בעצמך! שבוע טוב לכם, מלוטפיי הנפלאים. פורים עבר בהצלחה מרובה. ילדיי התחפשו לפאנקסטים, מזג־האוויר היה תואם־חג, הלילות היו קרירים ומקרבי־גופות. באחד
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 41 | שיחר לפני שלוש שנים נערך סקר, ובו התברר שרק ב־ 50 אחוזים מבתי־הספר יש חינוך מיני, וגם הוא נעשה באופן חלקי. לפי המלצה של מישרה־החינוך יש לדחות ככל האפשר את נושא
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 42 | מתיחת ה־ו באפריל של העולם הבא העיתון החי ביותר במדינה זוהי מתילדה לוטרשטיין שנמתחה ב־1 באפריל על־ידי ד ר שחרץ, המנתח הפלסטי הנודע של ״העולם הבא״. גליון מס׳ •
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 43 | ביצהר חו ש בי ם לא רק כיצד ל ה פי ק שמן ב אי כו ת הג בו ה ה ביותר, אל א גם כיצד ל ע שות לך חיי ם ק לי ם ונו חי ם. וזו ה תו צאה: אריזה נו חהוחד שני ת, עםא טי מ
העולם הזה - גליון 2536 - 9 באפריל 1986 - עמוד 44 | המחיר 2.30 שקל חדש וכולל מע׳מ< בושת העיתונאי שהתאנד אחיי שניסה לוצות את
חזרה לתחילת העמוד