גליון 2537

העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 1 | שמואל פלאטו־שרון בצבע
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 3 | בזכחכים להקפיא את הטלוויזיה הצעה של ישראלי המתייר בצרפת. למרות העובדה שלצופי־הטלוויזיה בצרפת, נדמול לי, יש הרבה פחות בעיות עם הטלוויזיה שלהם מאשר לנו בארץ, הם
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 4 | 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 * 4 4 4 4 4 4 # 4 4 4 4 4 4 4 4 4 כלומר, הוא לא אסר דבר על כל שאר העיתונים במדינה, והבדיל בץ שבועון זה ובין כל כלך_ התיקשורת האחרים. יוסי
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 5 | זד־ווי־אף״ ,אירגון׳הנוער הציוני בארצות* הברית, הקשור בסוכנות היהודית, הופקדו באיי״קיימן, בבנק חסר־ביטוח. גאולה מתונה מל בוועידת התחיה מסתמן פיחות במעמדה של
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 6 | במדינה השטחים הכבושים תואר שגי ושלישי העם רמת-ההשכלה הולכת ומתרחבת, עד כי קשה למצוא אנאלם בתים מכל מלמדיי השבדתי ישראל יצרה תקדים באשר הפציצה את תוניס.
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 7 | 1111־ 11 המנסבר ־ נגמר ־, אני ח אג אמ ץ ץ בות״היוצרים על כותרת זו אינה שלי. ( היא מגיעה לעזר וייצמן. לעזר יש כישרון נדיר להגדיר אנשים במילה אחת, המדגישה את
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 8 | הצבא לא בא, המישטוה לא היתה. הבויונים שד הגוש ונהנא יכלו לעשות כאוות זנשם. והם עשו זאת התרוצץ אנה ואנה .׳י לשם, ולשם מה החלטתי שלא להיכנע לטרור, ופסעתי קדימה,
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 9 | ן -ך * ך *וךן |ו ^ ך *ןךן ״בוגד! מנוול! רוצח״ילדים!״ צעק איש־הגוש 111.1/11 111 /על אבנרי, שהתעלס ממנו. מימין מנסה אחד הבריונים להכות את אבנרי במכשיר כלשהו.
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 10 | סיכום מנשב החזרף של הכנסת מושב ליצים חוק — צחוק להרוויח בחוץ עבודה זדה ף* משלת האחדות הלאומית ה- ^ /ע סי ק ה במושב החורף רק את האופוזיציה. רוב חברי האופוזיציה
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 11 | כאשר קמה התנועה הערבית המתקדמת, היתה שאלתי הראשונה :״האם סמי מרעי מצטרף?״ ״ועוד איך:״ אמרו לי, ובכך סולק כל ספק מליבי. אהבתי את סמי מרעי. אי־אפשר היה. שלא
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 12 | מישרד־החוץ ש תל את המדליפה אצל ראש־הממשלה 1שחל ינדב מחליפות !,לח״כ המערך נראה ששימלת ה־ 69 דולר, שרכשה אופירה נבין, כפי שדווח כאן בשבוע שעבר, היא החביבה עליה
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 13 | 9י*1ד פ ר1 1ר ב1 מה מעסיק נימים טרופים אלה את השר יוסק׳ה שפירא ן שפירא, נציג מורשה בממשלה, שלא התברך בתיק או בבושר״תיווך כמו הרבנים יצחק פרץ ואברהם שפירא, בחר
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 14 | ך* י סולידוכס היא משחת שיניים מעולה שטעמה מרענן וריחה נעים. סולידוכס שומרת על בריאות השיניים ובעלת פעולה מיוחדת נגד אבן שיניים. ולא פחות חשוב -הילדים ״משתגעים״
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 15 | גי סי ג׳ ק סון, המנהיג מסי 1שר השחורים באוצות־הבוית, מ סנו בואיון משותף מיוחדבמינו לעורר ״העולם הזה״ ולעורר ייארפגיריי על יחסו ליהודים, לישראל, לבעיה
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 16 | אינגי אוייב -אל יהפכו אותי ך אוייבר(המשך מעמוד )15 ליטי. ג׳קסון הגיע רחוק במערכת־הבחירות האחרונה, למרות שתקנון המיפלגה היפלה אותו לרעה. הוא לא התקרב, כמובן,
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 17 | האמת היא שהוא יכול היה ליטול לידיו את ליוזמה המוסרית של מדיניות ההכרה ההדדית, ולהשיג תאוצה. תצלום שצולם בלבנון הראה אותנו מתחבקים. ובכן, כשאתה נכנס לבית יפאני
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 18 | ,,אינני אוייבר (המשך מעמוד )17 ג׳קסון: ובכן, ישראל מקבלת יותר נשק, אבל יש לה פחות ביטחון. ישראלים בונים בתים בגרה המערבית, אבל הם חיים בפחד גרול יותר. זה מזכיר
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 19 | שיחר צל־ש לא מסיים! • לעמום כרמלי, כתב הטלוויזיה בחיפה, על מיסמך אנושי מרתק על האבטלה בצפון. כרמלי ליווה כמה ממובטלי אתא ומיספנות ישראל בעת הפגנותיהם הסוערות.
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 20 | ..אינניאוייבר(המשך מעמוד )18 תחילה לא הבינו החיילים השחורים לאן הגיעו. אבל כאשר היהודים ראו את השחורים, הם תפסו שאינם נאצים. לרבים מהם היתה זאת הפעם הראשונה
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 21 | זהו. הפעם אף אחר לא יתפוס אותי עם המכנסיים למטה. כבר שבועות אני יודעת שפסח מתקרב ועשיתי את כל ההכנות הדרושות לעניין זה: דאגתי להודיע לחברים שלי, שגם הפעם, כמו
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 22 | מלוואח תימני לכבוד ההצגה ה־ 501 ותרגילים על כיסא־גלגלים לכבוד שותף חדש חפרה תימנית א מיתית בכר ם \ 1ך 1ך | 1גילתה מצב-רוח עליז בחפלה התימנית שהתקיימה במיסעדה
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 23 | כניסתו של מומו נקודה כשותף לעסקים. מומו נקווה, ישראלי שחי בארצות־הברית זה יותר מעשר שנים, הוא אלוף העולם של הספורטאים הנכים. בכניסה למסיבה שנערכה במועדון־
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 24 | הט אומר מ ה הן אומרות...מה ה אומר• ..מה הן אומרות...מה ה עדי אמוראי: ג, ניטה לה־ביאנקה: יהושוע מאירי: ..אני מת רא-רבוא ,.לא נעלבת שהעיתונות ״שפירא הווה לאשר
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 25 | ם אוהו הה הן אומרות...מה הם אומרים...חה הן אוחרות...מה הם ״ותו קר רטצץ מטוס מלחקור את וושינגטון!״ ..אני מחנה נ בו ם 4שנה ,,ואיתי איו התחלנו מכרום שאליהו הנבי א
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 26 | חניות ביניים אינך צריך להגיע לשדה התעופה עם עלות השחר כדי לטוס לניו־יורק ללא חניות ביניים. טי ס ת 747 של ט.וו.א ללא חניות ביניים יוצאת מתל-אביב בכל יום ראשון ב
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 27 | למשה נהיו אין נתובת. אשתו וושה מב־וז־המישנט לאסור עליו להיכנס לדירתה -וגם לדירת אהובתו ^ דיעה קצרה באחד העיתונים סיפרה על אשת פקיד־בנק שהגישה בקשה לבית־המישפט
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 28 | אהבה בים המלח (המשך מעמוד )27 משה התיישב על המיטה, רועד כולו. אני ניקיתי בינתיים את כל הטינופת ואספתי את הכלים השבורים. התיישבתי לידו ושאלתי אותו מה קרה ומאיפה
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 29 | מדים בנימינ• מזל החודש: ם לוה בני המזל מתחלקים לשלוש קבוצות שונות זו מזו בני המזל מתחלקים לשלוש קבוצות, אלה שנולדו בתחילת המזל שונים מאלה שנולדו בסופו. גם את
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 30 | דף חד ש מחחה ל,,פרוזה״ באמת אין זה הוגן שכל מלאכת קילוסו ושיבוחו של ה־ירחון(עכשיו כבר בהא היריעה על גבי העטיפה) לסיפרות ולאמנות פרוזה תיפול על שכם עורכו יוסי
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 31 | עוף השמיים המוליך את הקול. כלומר. הטלפון. ובכן, יום בהיר אחר מספר לי עוף השמיים הזדוני סיפור הנשמע כמו פואמה קטנה בפרוזה או כמשהו שמן המגילות הגנוזות. מעשה
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 32 | זוכרת שהזמנו אותך לשגע אותנו כדי שתקבלי את המטבח שהכי מתאים לך? עכשיו את מוזמנת לביתנו החדש. עברנו לאולם תצוגה גדול, מרהיב וממוזג. מקום בו תוכלי ליהנות ממבחר
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 33 | קולנוע יומן החדשות גור! פה, מל! שם סיור למנהלים, דולארים לסטודגטימ • עוד מעשה ציוני של מנחם גולן: בערך באוקטובר־נובמבר השנה תערוך חברתו של גולן, קאנון, את
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 34 | א׳ ענמהן לרות• היה בבל העולם 18ד *בא וחבר היא בת ,28 מקדמת־מכירות בחברה דולה, גובה 1.67ס״מ, שיער שאטני, :יניים חומות־ירוקות, מצהירה על יופי ,אומרים לי שאני
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 35 | עוב נסח הסתרקה אשת מיליונר־החומת מהארץ ך ין לרה אהרוני הגיעה לשיא מסו־ | 7יים: היו תלויים ועומדים נגדה עשרה צווי־עיכוב־יציאה מהארץ. בשבוע שעבר השיגה קלרה שיא
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 36 | שמואל נלאטושהן, בראיון הואשון שנתן לכתבת,העולם הזה״ אילנה אלון, עם נחיתתו בנמל־התעופה לוו ״ישב לידי אדם אחד, והוא כל הזמן הביט בי מוקסם. הוא ראה כיצד נכנסתי
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 37 | אנשים העצורים על־פי בקשת הסגרה. זה בניגוד לחוק האיטלקי. בכל 40 השנה של הרפובליקה האיטלקית היה עוד מיקרה אחד שאדם כזה שוחרר. זה היה עציר פוליטי, שנידון למוות
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 38 | החי אינמדה כסף זה לא הכר רודנית־לשעבר אימלדה מרקום שותפה לכל דבר ^ יקרתי במנילה פעמיים לפני * שהזמנתה של אימלדה מרקוס הגיעה אל שולחני: בשנים 1980וו 198 עשיתי
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 39 | במדינה תחבורה זהירות: נהגים! אחד מכל חמישה נהגים לדקה בבריאותו. משרד־התחבורה אינו מתרגש הנהג עצר את האוטובוס, ביקש את סליחת הנוסעים וירד לעבר הדוכן הקטן, שהוצב
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 40 | איך הוב געהערט אז סיגעוועזן א חאסנה אין ירושלים עיר הקודש. חוב איך געמחט א דרינג־דרינג צו דה פאטר אוף דה כאלה, הרב משה הירש; שר־החוץ דנטורי־קרתא. דרינג־דרינג.
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 41 | וס(חווו0(11111₪(11₪ ל>>ך> ;סינטרה אמיתית חלקית כבר בגיל 16 אמרו עליה שתגיע לגדולות, אבל אני לא בטוחה של״גדולות״ האלה דווקא התכוונו. מנדי ריים־דייוויס התפרסמה
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 42 | ר דז ד דז ח לו לו העיתון החי ביותר במדינה גליון מס׳ • 49 עורכים אלכם פז ובנצי לופו השר פוץ קיבל מחציח המסקנות בנוגע וששן־ קיץ ובאחד בספטמבר יוזז השעון שעה אחת
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 43 | א 1־ 1ד\
העולם הזה - גליון 2537 - 16 באפריל 1986 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד