גליון 2538

העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 1 | המחיר 2.30 שקל חדש (כולל מע־מ) למכור את רכוש הבנקים־ גל״ל ^״^88 ן ן*י״*י ץ ן מ!ד >זי מ פי ע לי ם מאיר ה מיז ר
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 2 | מעורר! ^ן 11 11ן:1 ^ך^י ״יייי**#
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 3 | מכחכים המחיר לזכר חללי צה״ל. לקראת יום־העצמאות אני מבקשת להזכיר את המחיר אותו שילמנו. כפי שהוריע לאחרונה אגף־השיקום של מישרד־הביטחון, הרי מיום קום המדינה ועד
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 4 | מכחנים 1ג לי 7ונע• 1 ,.העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואד 136 העורך הראשי: אות-אמרי עורך־מישנה:
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 5 | אל חיים הרצוג הגיעו תלונות על יחס משפיל לאזרחים הערביים, שהיחס אליהם שזנה לגמרי מאשר לנוסעים אחרים. למשל: הוצאת הנוסעים ממכוניותיהם בכניסה לשטח נמל־התעופה, לשם
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 6 | ב עי קסת רזו־ וחנ 1ל מניו ת־ הבנקי ם: ך* דבר העיקירי שיש לומר על 1 1דוח ועדת־בייסקי הוא זה: לא היה בו שום צריך. עוד לפני שהתמנתה הוועדה כחוק, פירסם העולם הזה (
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 7 | ניתן למצוא פיתרון לבעיה זו דבלי למוטט את המערכת הבנקאית — סיסמה המשמשת עתה כאמתלה כרי להנציח את הגזל. הדבר ניתן להיעשות בכמה דרכים חלופיות. הדרך הראשונה היא
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 8 | במדינה העם מה נשתנה? המסקנה החמורה ביותר: •ברי־האוצר לא הבינו דבר וחצי דבר. מה השתנה? יתכן שיהמימצא החמור ביותר בדוח ועדת־החקירה על מפולת מניות־הבנקים — רוח
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 9 | 1111־ 11 ים בין ס ד דוג, פ 1ד ד 1כד ב דאקל ונ ע 1גחת1 ^ עולם כולו היתה מדינת־ישראל המרינה היחידה שתמכה ללא הסתייגות בהפצצה האמריקאית על טריפולי. בבריטניה,
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 10 | המישטוה עצרה את עוורהו־ן גיורא זירבושט״ן(משמאל) ונטלה ממנו טביעת־אצבעות. הוא היה יוחד מדי חרוץ. מהונן להיות סניגור ^ אשר שמעו כי עורך־הדין ^ גיורא זילברשטיין
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 12 |
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 13 | עו סז ח ט $ ׳1-ממיי 01.1:411 ?
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 14 | למחרת היום שאלו אותי, כרגיל, את השאלה הבנאלית :״איך הרגשת?״ הרגשתי כמו שהרגשתי כשהייתי בן ,9נער יהודי יחידי מול אלף תלמידי־גימנסיה, וסירבתי להרים את ידי ולשיר
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 15 | ס ת סלומון אבו פגשתי לגמרי >1במיקרה. ראיתי אותו בנמל־הת־עופה בן־גוריון. הופתעתי לראות אותו בבגדים אזרחיים, כשהוא מוריד ארגזים ממכונית מיסחרית שעליה מתנוסס השם
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 16 | ונו הוא נראה השבוע, ליד המשגיח במיפעל הבשו לש. זו היתה החלטת היועץ המישפטי לממשלה דאז, אהרון ברק. הבדיקה הזו כוללת שלושה דברים: זריקת אמת (פנטוטל) ,מכונת־אמת
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 17 | ץ* י סולידוכס היא משחת שיניים מעולה * /שטעמה מרענן וריחה נעים. סולידוכס שומרת על בריאות השיניים ובעלת פעולה מיוחדת נגד אבן שיניים. ולא פחות חשוב -הילדים
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 18 | הבלוף המוסכם נמרוד אשר(משמאל, בטקס בחיות מלכת־הו ,)/מבניו ובי־החובלים, נקלע, כעובד זמני, לסיפוו אלו לילה ולילה, אחת מבושיות ^ילל בונה״ ,שעמדה ב־1986 כפעם השניה
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 19 | עשרה נדורי־טל מצופים שוקולד ״עלית״ לעשרת שחקני ״מכבי; אלופי המדינה ננדווטל תעשיינים, ספורטאים, ראשי הספורט הישראלי אנשי תקשורת ואורחים רבים, ביניהם מזכייל
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 20 | ז ה...וג םזה...וג םזה...וג ם זה...וג ם זה...ו ג 1ה...וג 41 111411 111 41 י המציל נפש אחת עכשיו התברר סופית שיש אלוהים. בדיוק 20 שניות לפני שתקעו/י לעצמי כדור
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 21 | מכרםחז רי, השחקן העובי מענו, שגיר נעמ״ם דמויות שר קצין צה״ל, מסכו על דרכו מתיאטרון ערבי לתיאטרון עברי, על הסידרה ״מישל ספרא״ ,על בעיות־הנחות של ,1על 1וקופת ל
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 22 | מישל. הוא עשה זאת בצורה אמינה ביותר, עד שרבים אמרו ש״אי״אפשר להאמין שהוא ערבי״. ח׳ורי מספר שהיה לו קשה מאוד לזכות בתפקיד הראשי. כשזומן למיבחני־בד לסידרה, רצו
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 23 | —יי ״מדי־צבא ל א עושים לי כרום!״ איתן עמיחי הדברת נודיקיס ב1/״מ מומחים להדברת תיקנים(ג׳וק־ם), תולעי עץ, חרק־ ספרים ובגדים. ומת-גן, וח׳ מודיעין 8ו,ת.ד2272 . טל
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 24 | • אתה הרגשת שאתה צריך להוכיח את עצמך יותר? בהתחלת הדרך בעיות המישחק שלי נבעו מכך שהייתי מראה את העבודה שלי יותר מדי, הייתי משחק במקום להיות, היה לי נוח יותר
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 25 | ג ־אגר ה תיז העל או ר חי ה פ תי תי־זהב. יוסי ל א יד ע שי ש לו יו ם־ הו לדתו מירי ת הי ה עי תונ אי ת רבריסטופר מירי זמיר, מי שהיתה מלכת- היופי וסגנית מיס־עולם
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 26 | בחצאית מיני צמודה וקצרה ובגופיה חושפת טבור קיבלה הדוגמנית יהודית נגר, הידועה בכינויה ״ג׳א־גר״ ,את אורחיה הרבים שבאו לגלי־דריית הבלון כדי לחגוג יחדיו את
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 27 | — צי הצדדים !1 חישב, רק על ההנאה! מדורי היקר ואני החלטנו, שהגיע הזמן לפנות אל אותם החשופים והמפורסמים, ולחשוף גם את עברם הפחות חשוף. פניתי אל כמה מפורסמים
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 28 | לשוש נמאס והיות אובייקט מיני. היא היבשה משהו חוש. היא שינתה את שמה והפנה ועד ת השדרים אשה בעלת פרופורציות נכונות בין הזרועות, הצוואר והרגליים, יכולה להצליח
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 29 | שר־האוצר החדש טעם בפעם הראששז בחייו קוניאק אך מה הוא עשה ב־ 1בלירה? עם שרה דורון? בעת השקת הכוסיות בטקס חילופי־הגברי במישרד־ה־אוצר, נטל שר־האוצר החדש, משה
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 30 | לודנזילה לאוצר! בישיבה המתמשכת עד פדי גיחוך שקיימו הליבדלים במו- צאי־השבת לפני שבוע, היה לפתע רגע דרמאתי. יצחק מודעי, מאוכזב מכך שחבריו למיפלגה לא התייצבו
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 31 | הורוסהוס תלויים ברצונותיו, גחמותיו או שתלטנותו של השותף. אם כך, איך תיראה השנה הקרובה, מיום ההולדת הנוכחי עד הבאו מרים בנימינ• עבודה וקריירה מזל החודש: בשטח זה
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 32 | _ הורוסקופ (המשך מעמוד )30 השורים ומלמד אותם שוב בדיד הקשה להצטמצם, לחסוך ולחשב היטב כל הוצאה. מצב זה גורם להם, לשורים, דאגות. המפה מראה על הוצאות רבות ולא
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 33 | דף חדש יגאל תומרקץ: ב מרכז ה שוליים ראיון עצם׳ עם צאת הספר האלבומי המרשים המוקדש ליצירת יגאל תומרקין (במרכז השוליים, אנגלית, הוצאת מסדה) ,פנתה מערכת דף
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 34 | אז למה ספרו הרי את יצירתן, את עבודתן שלן השלמת. כשאתה גומר עבודה אחת -פסל אחד, אנדרטה אחת, תמונה אחת -אתה עובר לשניה. כן, אבל כאן יש מין סיכום־ביניים. בשבילי
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 35 | — ״אני ל א מאמין י ש־־ת ה שרירים — ונויו בץ הוווו! 0גו ר ,מאוזן: (המשך מעמוד )31 ארוך צילם את מרכוס בשעת הכיפוף. במשך חמש דקות מסתכל מרכוס על הכף ומבטו גורם לה
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 36 | זח1נ זחותת שמזת״ העולם הזה 2539 ״ חגרה להפצה תל־אביב, יד חרוצים ,7 טל ,377056
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 37 | קולנוע 7ז1ר>אנ> ע ם נשמה יהודית רמו (הוד, תל־אביב, ארצות־הברית) -הרעיון שדוף כל־כך, עד שהוא הופך לפארודיה של עצמו: שרות ביטחון זעיר וסודי ביותר, שנועד לבצע
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 38 | *0מ 3ול ספורטי -סידרת הטיפוח החדשה של קרליין מציבה סטנדרטים חדשים במוצרי הטיפוח בישראל; בושם צעיר ויענן, תחליב גוף בדיה תואם, סבון נהלי ומטליות להסרת איפור.
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 39 |
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 40 | שידור המעריצים נסש עד אילת צל״ש לתוכנית אחת בגלי־צה״ל יש מעריצים קבועים, המוכנים ללכת אחריה באש ובמים. לרוע מזלם היתה התוכנית הפופולארית בחופשה ארוכה של חמישה
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 41 | ז ה או מרים ...מ ה הן אומרות ...מההאומרים -״ ח ה הן אומרות ...מ ה יצחק מודעי: רזת גיסים: רפי גינת: ״בעוד חודשיים יבינו ״?ה פטליסטי שגם ״עשיתי את המכסימום שזוהי
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 42 | 1אומר׳...מה הן אומרות.,.הה הם <>ווחרים...חה הן אומרות...מה ה< איימי ארווינג: מנחם דדבו־מ!: זלמן־שושי וינדר: ,,הרגע המרגש בח״ היה .,צוין שיהיה סוד ובשביל ,,אני
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 43 | **ץ לום, לא תפסתי אותן אצל אבא שלך. נשיקה לליאור. אני מתגעגע אליו נורא. תזכרי שהוא הבן שלי. אני מתכונן להישאר באמריקה הרבה זמן. דרך אגב, התחתנתי עם סמדר
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 44 | יפה ואסתטי, היא הסכימה. צלם הסרט יוסי ויין ואני שמרנו עליה, הקפדנו שלא לחשוף את גופה יותר מדי, רק את החזה ואת הגב היפה שלה״. מזה כחצי שנה מצליחה סמדר יפה
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 45 | חתונה תיקשוותית גירעון לב־ארי בלי ילדי ובמי וגר זאב עם כבש, ומפיקה בטלוויזיה עם מנהל־הרדיו, וכר וכר. אחרי רומאן ממושך נשא בשבוע שעבר גירעון לב־ארי 50 מנהל
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 46 | סאת שולמית יריב היו זמניס ...אשה מיוחדת במינה יואל נוימן היה מהפליי־בויס הראשונים של ארץ־ישראל. כסף היה לו כבר מהמישפחה, ובמשך הזמן ידע גם איך להגדיל את הכמות.
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 47 | 1דז 1!11ז•1ה 1ר העיתון החי ביותר במדינה גליון מס־ • 50 שרכים אלכם פז ובנצי רופו הפעם 1ה ענו נו גבול!״ -מוחים השווייצי על החוסם שואל והקים וצועת ביטחון על גבול
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 48 | חד ש! מהיום־דיאט ספו״ט! ׳**יין 1 מ שקה חדע 1דל קלוריות ממ שפח ת קוקה-קולה. הטעם הטוב נ ש או והמשקל שלן נ שמו. רזרזו־ררז ר;וץ ררז!ת ל״>/ור וץ ו1/דזאות דזליח
העולם הזה - גליון 2538 - 22 באפריל 1986 - עמוד 49 | אסי דיין היכה את אשתו הקודמת 1- וכעבור יומיים נשא אשה
חזרה לתחילת העמוד