גליון 2539

העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 1 | שנה 50 המחיר 2.30 שקל חדיש (כולל מע״מ< ם־פור הנשק
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 3 | מכחכים בדרך רעץ־חרוד על האירועים בדרך לחברון (העולם הזה )22.4.86 מחסומים בכביש. אלוף היורד במסוק. פלוגות .בריונים בחסות השילטון. כל אלה הופיעו בספרו של עמוס
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 נדהם תמיד מחדש מההיסטריה המסתתרת מאחרי המסעות המאורגנים נגד העישון. מה זה עיסקו של מישהו אם אני מעשן. אני כבר ילד גדול ויודע לבד מה טוב
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 5 | בשדה הקיבוץ ע1מד דחדיד. ושמו נישואי־תערובת סחהו סתו״ס! ן* ירסימים שונים מעידים כי פחד גדול נפל על התנועה ₪0הקיבוצית. מכת־הטבע החדשה אינה בצורת או פעולת־חבלה,
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 6 | במדינה כך זה נראה בשדם: ישראל ששה את העבודה השחורה של אמריקה, וברעם עשה את העבודה השחורה של ישראל העם ושוב: חבת! מגוי וגמור עם מיפלגת העבודה לחזור על מחדליהם
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 7 | בואש־השנח 1957 ביוסם.העולם הזה״ נ חנ ה נלהבת על נו ע ם (עשמאל). הנה קטעים ממנה: לא היה זה טיל בודד. מרגע זה החל הכוח של אברהם לספוג אש ארטילרית ואנטי־טנקית
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 8 | אם יהושע בן־ציון ישב בכלא, גם לא מכבר התפשרו המפרק של בנק ארץ־ישראל־בריטניה ובנק ישראל עם הבנקים השווייציים, שעיכבו תחת ידיהם את כספי הבנק הישראלי, והללו
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 9 | מנהלי־הבנקים צריכים רשבת שם וכי רק על בסיס ידיעה זו הסכימו המלווים להעניק הלוואות אלה. זזם ההגיון הפנימי של הדברים מחייב מסקנה זו, משום שקשה להניח שבנקים
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 10 | הא תתעופף ״שחף״? בשבוט הבא יוחלט במינהל-התעומה אס לחדש את רשיון־חהסעלה הזמני של חברת,שחוק; הרוצה לקיים טיסות סדירות מתל־אביב לאילת. יוסי הודי, הבעלים של שחף.
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 11 | עניין של סקס־אפיל איני יודע מה דובר בארוחת״הבוקר האחרונה של ג׳ורג׳ שולץ עם שימעון פרס. אך פרס למד, בוודאי, מה שלמדתי בוושינגטון לפניו: שאין לאמריקאים חשק לעסוק
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 12 | אורי אבנרי: נמה מחשבות על האימפויה האמריקאית, האימפריה הישראלית והקשר ביניהן וגם המדינה הגדולה שנפגעה פחות מכל אחרת. עליונות אמריקאית זו נמשכה בדיוק חמש שנים.
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 13 | כדי לקיים מישטר כזה, יש צורך באוייבים. כשאין אוייבים, צריכים להמציא אותם. כך המציא רוזוולט את האוייב הספרדי. כיום מדבר רונלד רגן על ״האימפריה המרושעת״ ,היא
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 14 | _ ס 1ף האימפריה (המשך מעמוד )13 ביקורתו מאחיו הסופרים — ומילותיו נכונות באותה המידה עצמה לגבי עמיתיהם בישראל .״ככלות הכל, רוב הסופרים מקבלים משכורותיהם מן
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 15 | זלמן וינ ד ה, הידוע בשם זדמן־שוש׳ ,הומוסקסואל וקוקסינר, מסבו בגילוי־וב מדהים על לדוחו, על חסי! עם אמו שגבטוה ואביו המתנכר לו, על בדידותו, על עבודתו בזנות וער
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 16 | ״אם אתאבד, העולם יפסיק ללכת?״ (המשך מעמוד )15 יראת־שמיים. וכמו שבכית־ בהצגה והזרהיתי. איך בית מתפורר. איך מישפחתי התפוררה. אמי עברה חמש לידות שליליות וחמש
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 17 | זלמן־שושי מול הראי בביתו .בשביל להיות זונה דרוש חום. וזה בא דרך גבר!׳ • זה מצא חן בעיניך? קיבלתי חום, חשבתי שזה חלק מהחיים. • סיפרת להורים? לא היה מתי. הם לא
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 18 | סני וההברגה הדיבורית בוחובות התווקן מחבריו, שחרנו למיברגה החושה. נוחו וק שמואר ונטמן. האם האסיו־דשענו •וניע שוב נעסקן בקנה־מיוה אוצי? ^ שיצא שמואל רכטמן
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 19 | מנדלוביץ. שירש את מקומו של רכטמן במועצת־העיריה, כשזה הלך לכלא. רבים ברחובות מודאגים מחזרתו העקשנית של רכטמן לחיים הציבוריים. הם זוכרים את הנזק שגרם לעיר,
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 20 | אינך צריך להגיע לשדה התעופה עם עלות השחר כדי לטוס לניו-יורק ללא חניות ביניים. טיס ת 747 של ט.וו.א ללא חניות ביניים יוצאת מתל-אביב בכל יום ראשון ב־ 10.40 בבוקר.
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 21 | אורחים תמיד לקראת פסח הם באים הנה, הקרובים מחו״ל. נמאס להם כנראה מהחורף בארצותיהם הקרות, והם באים אלינו כדי לקבל• מכת־שמש, מנת מרק עם קניידלך ומנה של מישפחה.
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 22 | יהודית נגר עברה לגור באילת ומדגמנת שם עבור מעצבת־האופנה המקומית, ביל׳ ה״מן ״הרעיונות היו כולם שלי,״ היא נזכרת בגאווה ובלא פחות גאווה היא נזכרת כי הדברים ״נמכרו
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 23 | העוד בצבע השוקולד, החלה עוברת כדוגמנית־הבית של בילי היימן, אותה הכירה לפני שנתיים, בתצוגה בתל־אביב. הדוגמנית המיקצועית היחידה באילת גם משתתפת פעם בשבוע, בשבת
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 24 | שעווה לעוו שעווה מיוחדת לטיפול במוצרי״עור הוא חומר שמקורו באנגליה ושימושו המקורי היה לניקוי אוכפים ורתמות של סוסי־מירוץ. שעווה זאת משיבה את החיוניות לכל
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 25 | מיטנט, טאטוט־ט ש באטנטלנל דבו. לא תמיד הוא בא מאמויקה.ש אם באוץ נאטנטים בחנויוח וחומו׳ בניין | \ 71 1 ¥י 7י המצאה אמריקאית, אולי 1 1111 | 1 / /מכיוון שיש להס
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 26 | אחד מת. רנני זה זוק דשני חומצה בעין ך ^ינו הרננדם, ענק שרירי, יפה־ ^ תואר, בעל חגורה ענקית וגלימה אה —לה —סופרמן, עמד בעיניים מזרות־אימה, כשזיק של טירוף מרצד
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 27 | קולנוע העולם השניה. גולן למד בימוי ורוויל למד מישהק. גולן הציע לו תפקיד במסע בעיקבות השמש. כמה ימי־הסרטה בברלין. רוויל שנא את ברלין. אבל אהב את מנחם ורצה מאוד
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 28 | להוציא את הנשמה! (המשך מעמוד )26 בינו לבין שונאיו. אם כי לאחר מכן, וודאי שאותם שונאים מושבעים י יהיו הראשונים לחתייצב בתור לרכישת הכרטיסים למופע. שם יוכלו לשבת
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 29 | שזי אלימלך (מימין) היתה מוכנה להודות בהריגה כדי שחבוה, אויה א״ש(משמאל) ישא אותה או לנחות יעשה הודאה 1הויגה תשות 1ט1אץ! ^ נ י מובנה לעשות את העיסקה הזאת אם
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 30 | דף חד ש ,ד!? חדש׳׳ מארח שלמה שבא: הגיע הזמן להקים סוף־סוף את תל־אביב בפסח זח נחוג שוב יום הולדתה של תל־אביב, אבל הגיע הזמן להודות: תל־אביב עוד לא קמה. יש בה
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 31 | הנידונה היא התייחסותה של אשתו, דבורה, אל החבורה. מלכתחילה מגיבה בת־מושב מושרשת זו על הצטרפותו של אחיה לחבורה בשינאה כבושה; אבל אחר כך היא מזמינה אותם להשתכן
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 32 | אם אתאבד, השלם יפסיק? חוווו ! הזה 2539 (המשך מעמוד )17 • חברות גם אין לך? לא. גם לא. • איך מציגים אותך על הבימה? זלמן־שושי. • מה אתה לובש בהופעות? כובע עם
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 33 | הורוסהוס מדים בנימיני מזל החודש: ע 11ו לרויין נעל העגל שקט ונוח, אך בפנים הוא סוער ותוסס ויודע בדיוק מה הוא רוצה. לפעמים אינו טורח להבהיר לאחרים מהי עמדתו לגבי
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 34 | קחו העניינים לידיים! שלום ליקיריי המלוטפים, קשה לי איתכם וקשה לי בלעדיכם. השבוע האחרון עבר עליי בהרגשה די כבדה, בעיקבות שני מיכתבים מאנשים שונים, המדברים על
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 35 | שידור מאחורי המירקע דויד לוי אינו רוצה למרות פניות חוזרות ונשנות מסרב דויד לוי, סגן ראש־הממשלה ושר־הבינוי־והשיכון, לבוא ולהשתתף בתוכנית מיפגש בטלוויזיה הערבית.
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 36 | ; ה *והרים...מה הן *וחרות...מה ה *וחרים...מה הן *ונזרות...מה ה יעקב גיל: רפי סויסה: יו 1ק ב לזרברבוים: אני מניו את ההדגשה מה לעשות שאסיר• ״תפקיד י הוא לסנק של
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 37 | אומרים...הה הן אומרות...הה הם אומרים...מה הן אומרות...חה הם הרבישר אל דאו: ע הילל: בנצי נחמן: ..אצלנו במדינה אתשואלת, אצלנו זו מישכחה .,ם םם 2דולו לתואו ואשוו,
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 38 | ^ ^י ^ ךץךךךי ^ הוטה בא דו־איוץ כשהוא מצוחצח. מגוהץ ומסורק -המראיין, דעומתו, היה יחף בנאומו הנרגש והחריף של יצחק מודעי, ביום השישי שעבר, נכחו עיתונאים,
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 39 | ה ס טייל 1ת 1ארח ביום הרביעי שעגר התאספו קציני מישטרה ושוטרים מהשורה עם רעיותיהם בבוסתן־הזי־תים באשקלון. ההתכנסות החגיגית היתה ב* למיטתה לתקופה של חצי שנה. מה
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 40 | אלוף ספצחי הטנקים עד ביר־חסנה היו כ־ 50 קילומטר. מלבר חיסול חמישה טנקים בדרך, לא היו בעיות נוספות. הגרוד של אברהם איגף את ביר־חסנה מימין, התפרס על המצוקים
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 41 | שמעתי שדברים מאוד מוזרים קורים בביתו של שר־הביטחון, יצחק רבין. כמשדובר בביטחון, אני מייד עושה בירורים כרי לדעת מה קורה. מסתבר שבשבועיים האחרונים ראו השכנים של
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 42 | 1חזזזד 1ל ד רז העיתון החי ביו תר ב מדינ ה גליזן מס־ • 51 שרכים אלכם פז ובנצי לופו ההווים המאמצים מבקשים לחוש החקירה בפלשת חטיפת ילדי תיגן ״נעשה לנו עוול,״
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 43 | י * ׳זייל*׳ 0 | 1ך•
העולם הזה - גליון 2539 - 29 באפריל 1986 - עמוד 44 | שנה 50 המחיר 2.30 שקל חדש (כולל מע״מ1 מ־סמר אנו שי מז עז ע:
חזרה לתחילת העמוד