גליון 2542

העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 1 | ע ו ־ נ ו ־ ייו !
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 2 | מה הסוד שלי?...יוגורט דנונה שטראוס! זה שהפסקתי לשחק כדורסל לא אומר שהפסקתי לשמור על עצמי. נכון, היום אין כבר ״התקפה מתפרצת ״,אבל יש משהו אחר דנונה שטראוס -זה
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 3 | מכוונים אין דרך חזרה אחרי צ׳רנוביל (העולם הזה .)7.5.86 ההתנגדות לאנרגיה גרעינית היא תופעה מובנת על רקע היחס לכל ההמצאות החדשניות בהיסטוריה האנושית. כזכור, היו
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 מכיוון• שמאז ומתמיד היה נושא הארכיאולוגיה ועתיקות ארץ־ישראל קרוב לליבי, פתחתי ב־ ,1968 עם פירסום הכתבה הראשונה על שוד העתיקות של משה דיין
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 5 | בזמנו הוצא הבנק מטיפולו של המבקר. בטענה שהביקורת עלולה לפגוע בסודיות הבנקאית. באותה תקופה נמצא בלומנטל מעברו השני של המיתרס, וכבכיר בבנק לחם לסלק ממנו את
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 6 | במדינה העם סטאטוס קח ואריס? שעוז הקיץ. הצגות קולנוע בליל־שגת. שידורי בדורנל בשבת. הסטאטוס מתחיל לזוז פעמים רבות הוזהרו העסקנים הדתיים: לא כדאי לכם לפגוע
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 7 | אנסז־1ד?: 7*3 .בער• חזו לעבש וער! אנט דולצין אשה עצמאית. בוועידת מיפלגת־העבודה ישבה לצידו של בעלר. כשראש־הממשלה, שימעון פרס, דיבר מעל בימת בנייני האומה נגד
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 8 | חניות ביניים אינך צריך להגיע לשדה התעופה עם עלות השחר כדי לטוס לניו־יורק ללא חניות ביניים. טי ס ת 747 של ט.וו.א ללא חניות ביניים יוצאת מתל־אביב בכל יום ראשון ב
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 9 | כ שבנק נכשל, מאבדים כסף. כ שצבא נכשל, מאבדים חיים ציון האחראיים להם, ובלי הסקת מסקנות אישיות כלשהן. מנגנון המבקר עוסק גם בצה״ל. אך זהו עיסוק שיטחי, הנוגע
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 10 | סקוטלנו יאוו״ מחפש את יורם לנו ס בוגו בקשו עם וצח צעירה ^ ורם לנד ס ב רג ר נמלט מאנגליה, שם הוא מבוקש מזה שבועיים על־ידי סקוטלנד־יארד ואינטרפול על רצח צעירה
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 11 | יפה גוסטין מקפה ״צליל איני זוכר מתי ששמעתי בפעם הראשונה על יפה גוסטין. אולי כשהיתה בקפה צליל בגבעתיים. אני זוכר שלפתע הכל הלכו לשם. קפה צליל היה א 1לפני שהומצא
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 12 | !זזזווג׳* . מי לא ריאיין את ראש־הממשלה. שימעון פרם, לקראת יום־העצמאות? גם צוות של הצהרון חדשות. אבל היה הבדל: אחד מהצוות של חדשות בא אל ראש־הממשלה כשהוא
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 13 | עתה פתק שבו מבקשים שתתפשט, והבגדים ימכרו גם כן במכירה יתכן כי הפתק נכתב בהשראת הכומתה האדומה וכנפי־הצניחה שתרם מררכי פעמיים, בהפרש של כמה ימים בלבד, במיסגרת
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 14 | מ 1נ1 ד 1ג מרק או קוננ ר הבוקריט האמויקא שר גו! דמיאניוק, המואשם בבישע־־מירחמה כך מסובך וארוך, עד שלא הבנתי מאומה! כל זה התרחש כבר אחרי ההחלטות של הערכאות
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 15 | בפגישתי הראשונה עם דמיאניוק התרשמתי שהוא איכר בכל המובנים. דיברנו בין הירקות והפירות שהוא גידל. בשלב הזה אמרתי לו שאני מוכן לעיין במיסמכים הקשורים לנושא. אך
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 16 | אי לן ה לו ,1׳שוארי־רשעבו שהצטו־ו דעם הפלסטיב ורשוות־החוץ שר אעדר, מסט־ עד עצמו ועד המציאות בפת״ ח, באשי 1ובעם הכרסט־נ בנדר. אידו נננס רתוק החוק האוסר מיכגשים
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 17 | שנים. אחרי מילחמת 1967 הצטרף לקבוצת מצפן. כאשר זו התפלגה, הצטרף לקבוצת מאבק, עם רמי ליבנה. הטרוצקיסטים החליטו שאלה הם מאואיסטים. הקבוצה מתה אחרי המעצרים של
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 18 | 1״ 1׳ גרס&י; ,,ישראלי־דשעבר (המשך מעמוד )17 העולם השלישי, עם מדינות אירופה, עם סקטורים של דעת־הקהל בארצות״הברית עצמה, אלה חזיתות במישור הבינלאומי. המאבק נגד
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 19 | 1717־1 ו חנוו 1ח! (סיפור מהחיים) מכלא נווה־תירצה בימים אלה, וכי חביבה זו מחפשת אותה. יהסי-מין בג>ת־הש>מוש היתה נערה שקטה ומופנמת, עבדה כפקידת־בנק ולא יצאה
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 20 | לא רק לדוגמניות ולמלבות״יופי מיועד אולפן לאה פלטשר בליבו של הכרך הסואן תל־אביב. ברחוב אבן־גבירול .50 מצוייה פינת חמד מטופחת להפליא ושקטה שבה שוכן האולפן של גב,
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 21 | זה ...ונם זה...ונם זה...ונם זה ...וגם זה 1...נם זה 1...נ ם זה...וגם זה1...ג זה1...ג 0זה. אחיי, בני דתמשה טיסת אל־על 361 מלונדון לתל־אביב לפני שבוע היתה הטיסה
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 22 | ההבדל בץ תיאטרון לילדים רתיאטחן לזקנים, ניצני ם ר הנאים בבית־סיפרם !הנשים היפזת במישפחת הפירסזמאי קהל פלד גם היא כלתו של הפיר־סומאי, משמשת כיום מורה לאנגלית.
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 23 | ה שונים ר ת היר ה עיניהם סטודנ- ית־הספר קמרה צני. הפעם שינו מהרגלם. רונית רוקדת בבלט הישראלי, ואת כישוריה כרקדנית הפגינה על המישטח. השניים מתכננים לנסוע בשנה
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 24 | חסונות וחר אית נשוא הומדע אמריקאי וחיה זו 15 שנים בנידיווק היא לא ברקיו דטרויט. ביריד מצאה עצמה איתן בחברת 20 סופרים אחרים שספריהם פורסמו משך השנה האחרונה ואשר
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 25 | ו ־וחז 1 £־11 1| | 1¥ידידה הטוב, המשורר יהודה עמיחי, בעת ביקורו 11 #111 באוניברסיטת לונג־איילגד, בכיתה שבה מלמדת רחל איתן, הגאה עתה מאוד על הופעת התרגום האנגלי
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 26 | יהודי פלסטיני, י שראלי־ל שעבר״ מדינות, המשתמשים בקבוצות אלה ככלי נגד אש״ף. לא רק כדי להביא דיסקרדיטציה של המאבק הפלסטיני, כדי להכתים אותו בפשעים, בטרור נגד
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 27 | האם יתכן הדבר שהתביעה לקיצוץ בממדים הללו יש בה יותר משמץ של פחד מעוצמתה של האשה? אין יחס לשורש הבעיה ^ פילו שהסיפרות הרפואית מו־צאת קשר עקיף בין שומן־יתר לבין
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 28 | ארי פרנקל: אדי קניאל: אפרים לפיד: ,,נותנים לירד נ/ה שמגיע, ,נועם קניאל מתחתן ״חשיפת הטייסים ב,כנפיים׳ נ גם הוא בן־אדם!״ ולא יחזור בקרוב ר -לא היחה החלקה! בימים
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 29 | ש או מ רי ם ...מ ה הן בו ח רו ת ...מהה או ה רי ם ...מ ה הן או מ רו ת ...ח ה הם< לאה רבין: חיים רמ1ן: . .אניראו 1צ ה להיות עוד קוריוז!״ . ,רקח דנו שנים ,.עם
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 30 | ד ף חד ש קטלוגי פרטיים של דאגה הרהורים בשולי כמה סיפרי שירה* יש מידה לא מבוטלת של פולחן־עבר־ומרחק בסיפרות הנכתבת כיום בארץ. יעקב שבתאי חוזר אל שנות הארבעים
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 31 | נופי מלאכים כבר מלאו שלושים יום לפטירתו של שמשון הולצמן, מבחירי הציירים שידעה אמנות ישראל ואחד מאחרוני דור הנפילים שלה. זה שלושים יום שמקומו הקבוע בקפה פראק
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 32 | א ס יש ברשותך ס בוני ת שצבעה מטא לי, מני עלה טי פו ל מיו ח ד במוצר מיו ח ד -צ&עו 0ט 41.ז1£עו של קרטל וקס. בצבע מטאלי אץ אפשרות להסיר שכבות בבמבונית הצנועה נצבע
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 33 | הוחס1ו 1פ שור אינם ממהרים לגלות את ליבם לאיש, בן הזוג המתוסכל יצפה למלים שיוסיפו לו מדי שקט וביטחון, אך השור יסביר שהוא את בנימיני רגשותיו מבטא במעשים ולא
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 34 | — ״יהודי פלסטיני, י שראלי־ל שעבר״ ת ש 1ץ העולם דוח (המשך מעמוד )32 ניצים ויונים בשני הגושים. גם בפרקטיקה היומיומית ניתן לראות פאראדוכסים, ואנשי־ימין יכולים
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 35 | ביום הרביעי מחלתי לטלוויזיה-הכללית על בל תחלואיה 13 ,ועדיה והתחלופה התדירה במנהליה. הכל בזכות שידורו של פרק אחד בסידרה הבריטית יס, מיניסטר! במהלך הפרק הופך
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 36 | .״יס. מיניסטר!״ והמשך מעמוד )35 התבטלות של נבחרי־ציבור, אפילו כניעה, לפני הפקידות הממשלתית, השולטת במידע. ברור שהסידרה גובלת בהגזמה, אבל האלמנט הזה, של עליונות
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 37 | לולא חזד על עצמו, יתכן שלא היה נתפס. ואילו שתק... השיטה הסגירה אזתו ׳ על הנערה מאחור, סתם את פיה והשכיב אותה, כשגבה כלפיו. באותו חודש תקף גם צעירה שעברה לתומה
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 38 | שי ח ר צר־ש הל?1רדיז? למחלקת־הבידור של קול ישראל בראשותו של יגאל בן־שך. על תוכנית ההוקרה לגשש החיוור ששודרה ביום־העצמאות. אם בכל העולם קברו את הרדיו, עם פריחתה
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 39 | וק איש אחו אמו..באק־אוך והרו. אבר זה קוה באנגליה. בארץ כולם נשארו בתוכנית,ח״ם שכאלה״ אף אהד לא קס ^ יום החמישי יוקרן החלק השני ^ של חיי׳ יפה ירקוני. ביום
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 40 | הפסקת־ א ש זמנית 1רומאן־גירושין־חתונה ו״ייר רולימזתדזיח כמו במישפטים כמוו רחילחמד במילחמה ר מ ל מי לחמה במילחמה. במישפטים, אבל כשהילד חוגג יום־וזולדת שמיני,
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 41 | צריך לדעת וחתו חלילה איפה לנשור מי-שחשב שעולי־רוסיה, הנושרים בווינה או באיזה חור אחר בדרך, יודעים מה הם עושים, טועה טעות מרה. כדי להצליח בחיים צריר לדרור,
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 42 | אני אוהב את אשתי ליטוף לכם, אהוביי. הכל הולך בא אליכם שוב, והפעם, יקיריי. נושא עסיסי -פרידות שלא מרצון. לפעמים לכולנו מתחשק ״נו, שיילן כגר, שייצא לו לחופשה של
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2542 - 21 במאי 1986 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד