גליון 2543

העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 3 | מכחכים כל מה שרצית לדעת על הראיון עם אילן הלוי, איש ש־רות״החוץ של אש״ ף בפאריס (העולם הזה .)21.5.80 הראיון עם אילן הלוי, איש אש״ף בפאריס, לא היה סתם ראיון,
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 4 | מכחכים נדי מי׳ שו א 7זני ג1 המילים ״נאצי יהודי״ הם צירוף מיפלצתי בכל שפה. ועל אחת כמה וכסה בשפה הגרמנית. אך כאשר מתארים את מעשיו והשקפותיו של מאיר כהנא,
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 5 | המושב השני של הוועידה, לבחירת מרכז חדש למיפלגה. רעיון זה נשקל בגלל ההערכה, שמנוי וגמור עם יצחק שמיר ואנשיו להתחמק מכינוס המושב. וללא התערבות מישפטית הוא לא
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 6 | פרשת־השבוע לפרשות בימי בן־גור־יון. גם תוכן הפרשה עצמה היתה דומה מאוד. אחד מסימני־ההיכר של תקופת בן־ גוריון היה מעמדם של שרותי־הביטחון. שרותי־הביטחון, ובעיקר
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 7 | במדינה לחלוטין, והשתלב במדינת־החוק. אומנם גם יורשי בן־גוריון לא העזו לחוקק חוק כולל להסדרת פעולתם של שרותי־הביטחון(כפי שדרש אורי אבנרי פעמים רבות בכנסת) ,אך
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 8 | צחק החריט לנטוש את המרכז ! הדיבור; אחו התפוצות השינאה נגדו1 ורשפט יצחקי עם בתו לימור בפתיחת הוועידה הורדות. ספרי וגאסטון מלכה **זוז הרבה זמן לא היתה בארץ
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 9 | ויו ׳ 4 4 4 4 4 4 4 4 ה חץ ה מנד קד סמל הוא כמעט מיני. באמצע 1 1מזדקר חץ קשוח, דמוי איבר־מין גברי, האמור לסמל את המיפלגה החדשה. משמאל ומימין יש שני חיצים
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 10 | מישפט לינץ־ הוותיק. איש מערכת מעריב ומנכ״ל רשות־השידור לשעבר. היתה אחת הסיבות העיקריות למסירת תפקיד מנכ״ל־המיפלגה בידו. היה זה דווקא יצחק ברמן שגילה את לפיד
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 11 | ו 1־ 1־ : 11 כן, אתה פראייר< .ו 1מה? כן, הרגשנו כמו פראיירים! ^ ני מזדהה לגמרי עם החייל הקרבי, שהת־הרגשנו שאנחנו, המטומטמים, יצאנו לעצור \ 1לונן בראיון אנונימי
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 12 | --ו זז ממממזס סר רדדררדד דז־ דז דןת ״ ו ו ץ1ן1 מה גילתה האסטדדלוגית חשופת־הכתפיי לאריאל שרון זמה הביא הבן מתנה למ שה שחל בשבוע שעבר, כאשר נערכה באולם הבימה
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 13 | מזובשה- א בו ת ר בי ם רהצרחה • רקדני מזובשה הצטלמו עם ראש־הממשלה שימעון פרס, השתתפו בקוקטיילים ועשו כל מה שעושים כדי שיידעו הכל שהם בארץ. אחרי שהכל ידעו על״כך,
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 14 | במדינה מנגנון פקיד כמו דולב האם עופד־מדיגה צריך לשגות את השקפותיו בכל פעם שמתחלפת ממשלה? ^ הנסיעה באוטובוס מפואר וממוזג — על חשבוננו על חשבוננו ! /ארו ח ת בוקר
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 15 | הבהאים הם,המורמונים של המוסדמיס״ - אר בארץ אין איש מתנכל להם. לא כן באיראן ן * בהאים ציינו לא־מכבר יובל \ 1מקאברי: הוצאתו להורג, באיראן, של המנהיג הבהאי ה־ 300
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 16 | דייגי עזה בטוחים שוומימשל החליט להרוס אותם: מ׳ שמנליג ־חוק מדי, מאבד את סירתו ומשלם קנס 1גובה המתיו של ביתו זוהי אחת הבעיות שבגללו קבע השבועווה בנבנישתי ש־המצב
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 17 | הירד רגב אל״היסיי (,)61 יו״ר אגודת־הדייגים בעזה, בעליהן של שתי סירות. בישראל, בעיקר לבתי־החרושת לשימורים. היום הצטמצמה התפוקה לשלוש־ארבע טונות, והעונה התקצרה
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 18 | !״? 0אונ 1דיס .״ נור 011^ !.ר ! ת ג 11ג 1ז<מאונ 1רי ט 119 <זונ ! ךגת.., 0רן 09 0 מרדכי וירשובסקי: מאיר פעיל רות קרייצר: ״איו לי איש יחסי־ציבור ״רצתי החוצה
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 19 | 1א1ניור...0 ,מה הן;£י!ווומרות״0 ,ה הס <ז!מדימ״.נזה הן ^ונזרות״״מה ה [ נדה יעקובי: זאהי ארמלי: ישראל יצחקי: ,,בניתי בוגע שהמישחק ״וצ*ת׳ להיות מעידה הם וצח ! אות
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 20 | — להיות בהאים הבער הנכה הקדם 20 קלטות שר טרוניות נגד אשתו, ואחינו יוה בה למוות ניגשתי אליה, הצמדתי את האקדח לגבה ויריתי כדור ראשון בגב. יריתי בגב, כי אני יודע
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 21 | י. 1.י״י^.?.י.י.י.י.י.ז.י.י.ז.י.י.ז.י.ייי.י.י.״ .י י ׳ מה קרה אני קורא את הצהרותיו של הרב הראשי הספרדי, הראשון לציון, מרדכי אליהו, ומזדעזע. הייתי מזדעזע אילו
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 22 | הסתד רו הפולני ם בתור 1 11ץ 1ך ך 1עיפעפה לכל עבר בעיניה הכחולות -שהחליפו לאחרונה את ציבען בזכות עדשות״מגע ציבעוניות. הגוון 1-11.4 111 החדש לא הצליח להסתיר את
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 23 | | 1 ^ 1־ 1| 1*11ךיךךןץ | הבדרן־שחקן שמצא מיקלט באילת, מברן 111 1^ / 1 1 1 1 /1את רות שפייזר, מבעלות המקוס. המזוקן שבתמונה הוא הגיטריסט המצויין מרסל דדי, שהופיע
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 24 | אותם עם מישלחת שרים שהגיעה ממרינת־הבובות בופוטוצואנה שבד־רום־אפריקה. אלה נדלקו על התכשיטים והציעו להמבורגים להצטרף ל- פרוייקט־אמנות מיוחד, שאותו הגתה רות דיין,
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 25 | | 1ך *1111*141 111111 אמיתי ונגויו טורקיז, על שרשרת | ^ 1פנינים בשחור ולבן, השזורות זו בזו. 111111 111/ מתחת, פיסות עור לבן משולבות באבנים בוהקות. נם העגילים
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 26 | חבר הקונגרס האמריקאי תומכי ישראל קוראים להשלמת מרכז הלימודם של אוניברסיטת ברגהאם־יאנג . 0 .א . ?4 1 0 2 1 . ,אימספסז 1/711 יחמ^םסנוז׳ ׳, 1חיוי /ז 1,4 .0 , ?4 .
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 27 | . 0א 104 1* 17105,׳ 14.0 .״ ס ^ מכסממל ש 8ס ס^מ ״ ״ *0 .ז מ3מ \ ע- 5 ^ 4מ 0א י.0. ,א^£נ61א*1ם 306 0 7 1 0 4 , >4 .0 .א * 0ט/י ,א*80£ם .א 0£080£ . 0 .א 0 4 ,ט
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 28 | העול ה1ה סאבי והדוגמנית 2543 ה דו ג מני ת בי אנקהש הגי עהל בי קו רקצר בי שראלהחמה מדנמרקהקרה, נקלטהע״י הפר סו מ אי יעקבפ רנ קו וכבר קי בלהאתע בו דתההרא שונ ה.
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 29 | אוראנוס פועל בשטת הזבנג וגמרנו. לא * שומעים אותו, לא יודעים שהמכה תגיע * - ולפתע היא נוחתת. כך שפרידות או שינויים * שהתרחשו בהשפעה זו קרו באופן פיתאומי1 . לא
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 30 | דף חדש מנגד מרסס תובע שזלמן ישלם תחת הכותרת ״מרכוס תובע ממכבי פתח־תיקווה 22 אלף דולר״ ,קראתי בעיתונות כי שוער מכבי פתח־תיקווה משה מרכוס פנה באמצעות פרקליטו
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 31 | ^.׳.יר^1וי1וי < ז ז*ז ו /ןזז **\ 1רוו ץ יכר־ 1ו 1ת בואפתיקה לעיתים, במאות העמודים של מילחמה ושלום, [ יוכלו לקנות להם, מתוך חוויה שבהנאה מושלמת זיכרונות מאפריקה
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 32 | הורוסקופ ף* גיל 22 טעם שמואל נתן ולרא שונ ה את טעמו של משפט־רצח. אז הוא נאשם ברצח ושוד של נהג־המונית חיים בן־עזרא. בית־המישפט בבאר־שבע זיכה אותו מאשמת־רצח. אר
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 33 | גם?ה ...וגם זה...וגם ז! לא לצלמים עברתי ברחוב דיזנגוף בתל־אביב וראיתי שבגלריה פרג: מה שהיה פעם קולנוע ארמון־דויד, יש תערוכת תצלומי ירושלים. מתוך נוסטלגיה לעברי
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 34 | ! להיות בהאים! אהבה בחורשה ובפרדס. במכונית ובחדרהמדתות שלום מלוטפים נפלאים שלי. האם שמתם לינכם למזג־האוויר ההפכפך שנפל עליבוז בכל יום ראש אחר. אנשים לבושים
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 35 | פסטיבל הסרטים ה־ 39 בקא! הסתיים בשלנם. הי 1אינמים, אך לא היו פצצזת, חסר חהר־הסבבים, אך היתה שמש זוהרת. רק חלוקת הפרסים היתה סקאנדל, כי הפרס היה ממר מראש! ף
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 36 | שלושה 1מים בילתה שושנה עם ארנסט יפת כשהיה זק 1ק לה -זמאז היא מנסה לחזור לחיים שיף -עכשיז היא גרה בווילה המשותפת לחיים ולה. ומנסה להחזיר גם אותו לשם ^ דנסט יפת
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 37 | השהיה הגדולה נחפרה, אן עוד לא רוצפה. חדר־המיטות הענקי לא הוש״ לם. שושנה קנתה בשוק־הפישפשים רהיטים במחיר 30 אלף דולר, ושיפצה אותם. זה היה צריך להיות הקן
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 38 | אמא אמא של ׳נעת היא סימה, עגלגלה, המנהלת בית מאוד מסודר עם ארוחות קבועות ודשנות, וה טוענת בחיוד :״ליפעת יש נטיה קלה להשמנה, לכן היא שומרת משקל!״ אמא שר סניו
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 39 | ׳117־17 ללמדה מיקצוע של ממש. אחר הכל, כבר למרה רינת שמדנה שנים ריקדה וארבע שנים פסנתר. פזית כהן הובילה את אמה המתרגשת, יונה. יונה שומרת המסורת אינה רגילה
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 40 | הסיפור הזה הוא מהסניף הבראזילי של ישראל. שרי, בתו הצעירה והבלונדית של קונסול־ישראל בריו־רה־ז׳ניירו, אלי תבררי (שימו לב ליוה) ,מתחתנת ב־ 31 באוגוסט עם המנהל
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 41 | 1001010101 1מ 0111111 סאת סי ת י רי ב שנה מאוד מוצלחת לסינים יש שנת־החזיר, שנת־הדגים, שנת־הפיל ועוד שנים משונות כאלה. אצלנו זה אחרת לגמרי. אצלנו זה הולד
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 42 | הסקאנדל הגדול — — (המשך מעמוד )35 לסרטים מיסחריים וסוניה בראגה (השחקנית הבראזילית מנשיקת אשת העכביש) ,שדאגה ששחקנית אחת ממולדתה שאיש לא יזכור את שמה, פרננדה
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 43 | הקטיפות הרגישות בפרט. בדיקות מעבדה ואשפרה מיוחדות הם רק חלק מן התהליכים אשר יעניקו לסלון שלך מראה חדש גם לאחר שנים. אגף ריפוד שהוא מעבדה 3000 עובדי במפעל
העולם הזה - גליון 2543 - 28 במאי 1986 - עמוד 44 | ארנסט יפת הפסיד לא רק את סישרתו. אלא גם את
חזרה לתחילת העמוד