גליון 2546

העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 2 | פ>אם\־י 0ו ם\1 \ז. ג ־\זי ז גן י לנ דג ־ ב ־י גי ־י ם: אנימנהלהברה יהפקיף מחייבותי לנסיעיהרביהבבלרהב׳הארץ. לנץ בחרה׳ בפיאס תאמה.כ\ ,בליהתאמה שלי אוילאח. כי
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 3 | מכוזבים ״ס 1ף ס 1ף הלוחמים הנכנעים אמא ננקתה״ בתבזת השער הקידמי: חושד בכ שרים עוד על פרשת ראש השב״ב (העולם הזה .)4.6.86 קראתי את התחקיר שמיר נתן את ההוראה ואני
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 4 | ס בי בן• ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר 136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך־מישנה: דוב איתן
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 5 | בטלוויזיה ממשיכים להתכונן בטלוויזיה הכללית ממשיכים לבדוק, באופן דיסקרטי, כיצד יש להיערך לקראת הפעלת שי־דורי־הבוקר. בדיקות אלה נעשות חרף הוראה מפורשת, בכתב, של
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 6 | במדינה העם י1ם־י 1ם חג בין־מישחקי־הבדורגל, חג• השבועות ועיד־אל־פיטר, כמעט געצרו הגלגלים בישראל ״כל הגלגלים יעצרו /כאשר ידך החזקה רוצה בכד!״ כך נאמר בשיר, שהושר
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 7 | מעל לסרט ״שואה״ מרחפת שאלה גורלית: היכן היו המנהיגים היהוד״ם* המחדל הנורא *¥רב השמדת הגטו היהודי בוורשה הגיעו שני מנהיגים /יהודיים — אחד ציוני ואחד לא־ציוני —
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 8 | ׳חידת־מירואים שרמה איימה לעלות על מאה־שעוים * א*ן מחתות אנטי־חודית האחואית לשרפת נתי־הננסת טרמפיסטים שלים על העגלה חרדים עצורים בירושלים כל העצורים שוחררו
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 9 | קאפוטות קרועות בישיבת רמת־חחייל ״דוסים החוצה!״ לאחר מכן התחיל ללמוד באופן הפגנתי דף גמרא אצל הראשון־לציון, הרב הספרדי הראשי. מאז לא חדל מלעשות מחוות ללא־ספור
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 10 | במדינה חייג בני שליטא טוהו מאשמת השוחד המיני. עכשיו נטוש מאבק ער הלוואה למימון הגנתו דוגרים י*ץ ום גיזבר אינו אוהב לתת \64 / /כסף,״ אמר צבי רנר, גיזבר ה־מיפלגה
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 11 | 1111111 במילחמהבמ 1במילחמה. היאלאתהיהחד ־ צדדית חי לחמת או ר מ חו ך• אם אלה הפנים שהשיקו אלף ספינות?״ \ 1/ /שאל המשורר. הוא התכוון לפניה של הלנה היפה, שגרמה
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 12 | • מיומממע ת . כשאברהם שפיר א אינו סומך ע ל ניסי -מה יאמר שר־האוצר? ומה יגיד הח״בלמ שו ררת? בפורום של המועצה ל־תיכנון חברתי, שהוקמה ביוזמת השר גד יעקובי,
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 13 | הגיע במועד שנקבע, ישב וחיכה, ואילו גוטמן והירידה, שדיברו במשך שבועות על ארוחת־ה־שחיתות המתוכננת להם, פשוט שכחו. ביום החמישי נערכה ב־מישכן־הכנסת ארוחה לכבודו של
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 14 | רננה ברק מסנרת את הסינור המלא מאחורי הקלעים: 17011 לכן, הסביר ביילין, תבע המערך את תפקיד סגן־שר־האוצר, ופרס מבקש שאמורא, ימלאו. אמוראי התפשר, תוך כדי שמירת
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 15 | סירב, ודרש תחתיו את מינויו של שר־האוצר לשעבר, יגאל כהן־אורגד, לתפקיד. כהן־אורגד, מקורבו של משה ארנס, הפעיל על שמיר לחץ מסיבי דרך ארנס, מיטיבו. מאידך, הופעל על
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 16 | רא 1כ1י*פדיד! את האמת?! בהתחלה• התבלבלתי. שנה שלמה אני מסתובב בחוץ ופתאום הפינה הכי יפה בעיר - אצלי בבית. בסלון. כבר בערב הראשון עשיתי על הצחזזיה ״סיבוב בכורה״
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 17 | אבא בתחנת ה״מטרר הסרט של קלוד לנצמן על השואה הוא יצירה מונומנטלית. זוהי המילה האחרונה על פרק זה בהיסטוריה. כל מה שנאמר עד כה על הבד על הנושא נעלם כלא־היה,
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 18 | • הם אומרים...מה הן אומרות...חה ה אומד• ..מה הן אוחרות...מה מוחמר בסיוני: הפרופסור דניאל גור: א 1ריאל דין: ,.גם ר מיו ב ה־ מחש ,,ה בי ת ה ! של* הוא ..קורבו ח
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 19 | אומרים...מה הן אומרות...הה ה *ומרים...ב1ה הן *ומרות...נחה ה גדי יגיל: שדד ברנבלום: כוכבי שמש: ״אני מגדרשלושה ״מבריחים לאורו הגבול ״ניצחון המאווקאים מעלה
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 20 | במדינה זיו התלם מיפרגות דו ד המלך , 10הרצ לי ה פי תו ח ירוק בצבע חום אביב־־ קיץ 986ו כשהם קטנים, הם נראים מגוחכים. אד מה קורה כשהם כדלים לפתע? הנך מוזמנת לראות
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 21 | גם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה1...גט זה ...וגם זה 1...גם זה...וגם זה 1...גם זה...וגם זוז... ה 1י א ר צי שופט־שלום זיכה איש חברה־קדישא בן ,64 שביצע מעשה מגונה
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 22 | מדוע אין מקברים את השחקן הוותיק ב,.הנימה״ לסביות מציגות בגאווה את בעליהן ־ ןךי 1ןחמןךין הקוסם, ששמו בתעודת־הזהות הוא ישראל | | 1 ! 1/1 #אוקסמן, צוחק מסירובה של
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 23 | המכונה ״קומנדו סוניה״ ,מזכירת הוועדה לביקורת סרטים ומחזות, ־מת בידי אלון גרבוז, מנהל הסינמטק בתל״אכיב. וניה דויד בררת ׳ פני פאריס בפינת הדירה המפוארת עמדו
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 24 | רינת אלדר, חברת נבחרת ״2ו המופלאות״: ״אני חושבת שאני חושבים שהיא יפה. ואם הרבה אנשים חושבים כך, אז אולי יש בזה משהו, סבורה רינת. למרות העובדה שהיא עצמה מעולם
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 25 | כך, היא בעצם מרוויחה פרטיות. הנה, עד היום אף אחד לא יודע מי החבר הפרטי שלה, וכל עוד זה תלוי בה גם לא יידעו בקרוב. הפרטיות נוחה לה, מפני שהיא לא כל״כך בטוחה
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 26 | דף חד ש דא לעילא ולא לתתא* המושגים ״הישוב הישן״ ו״הישוב החדש״, אשר פעם ביטאו מציאות חברתית ותרבותית, התרוקנו זה מכבר מתוכנם. זה הקרוי ״ישוב ישן״ — העדה החרדית,
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 27 | מבקרינו. הנאלצים לפעול, לא אחת, על פי קודקס קבוצתי מיוחד, התובע התחשבות ברמות שונות של האינטרסים הזרים: האישי, הכיתתי הישיר והעקיף. כל. זאת, כמובן, על חשבון
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 28 | במדינה (המשך מעמוד 120 בארבעת המייסדים, שישבו בשולחן־ הנשיאות, צפו דרוכים 27 נוכחים בריוק 26 :גברים ואשה אחת. קשה היה למצוא מכנה משותף בין מרכיבי הקהל המחר —
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 29 | מישר חדו, גיבוו בושת ער, הביא והושעת שימעון חרמון נוצח. ענשיו, בשעת העירעוו, הערה חומו! (למטה) טענה מרעישה: לא הוא זה שהוג, אלא אחיו המנוח האח מאיר חרמון מכה
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 30 | — אחי המת רצח תשבץ ה עו ל ס 913 מאוזן: )1מתרעם ( .5 :)4,2נפוצה שמועה ( )10 :)3,3תפר)11 : עלוב )13 :אביון; )14 אות־הנצחון; )15 נחיצות רבה)16 : צורך; )18 עמית
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 31 | הורוסהוס נזדים בנימי!׳ מז ר ה חו ד ש: זי זי זיזיזיזיזיזי• יזיזיזי את עצמו אם הוא שגה או גרוע יותר -פגע במישהו שלא במתכוון -וזה קורה לו לא פעם, בגלל ההרגל לומר
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 32 | קולנוע פסטיבלים לראות בירושלים ססטיבל של פסטיבלים מתמקד בשואה פסטיבל ירושלים (מה־ 28 ביוני עד ה־5 ביולי) משתרל שוב לאמץ לעצמו דגם של .פסטיבל של פסטיבלים״
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 33 | אהבו אות> גערה מתבגרת שנזנ חה על״ידי אמה השתיינית ממררת חיי העובדים הסוציאליים, והופכת חיי כל מישפחה־אומנת, המוכנה לארח אותה, לגיהנום עלי-אדמות. בעיותיה של הנע
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 34 | א׳ כממ׳ ס / לרות׳ מרגיש מבוגר הוא בן ,22 מרגיש מבוגר מגילו, מתעניין בתחומים רבים, רחב־אופקים, רגיש, יצירתי, עם ראש על הכתפיים. הוא עוסק במחשבים, מגדיר את עצמו
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 35 | ב תו ם ה עורב הד־אעגגג גטד בזעסביגן יג\1־י־ג\־\\1ז, מגגזגזת אי ת ה ארג\ א\ז ץ־איגת גזת^יעה גגן גגי־גזגזגגגז גז&סגטד־ייס ך* יום השני בצהריים התיישבה * 1התובעת
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 36 | — סיכום ביניים (המשך מעמוד )35 כי הסניגורים מעוניינים להוכיח שאין זה שיער־אדם, ואם בכל זאת זהו שיער־אדם — הרי אין זה שיער מראש של המנוחה. פירור מהחומר שבתוכו
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 37 | הראל, קצינת־מישטרה בכירה. במהלך השיחזור של רצח מלבסקי שימשה חרותה בתפקיד הקורבן, ואביבה גרנות הציבה אותה, משכה אותה וגררה אותה, כדי להדגים מה עשתה חווה יערי
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 38 | _ י סיכנם ביניים (המשך מעמוד )36 כל הפאתולוגים שללו את האפשרות כי מכונית הרסה את המנוחה. עד כאן הישגי התביעה במישפט. סיכווה האיש של לימור בתה שר חת דו־דוב,
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 39 | כמה מיצרכים לבית. כל מה שידעתי זה שאמא שלי נסעה לטיול. במכולת לא חדלו לדבר על איזו תאונה של נהגת עם ילדים. שאלתי מה קרה לנהגת. אמרו לי :״את לא יודעת? היא מתה!״
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 40 | גזג ד־ עו מחכים נטד 0י הרס אותי שלא הייתי נוכחת בחתונתם של אסי דיין ואשתו החדשה, סמדר. אז ברגע שהם הגיעו ארצה טילפנתי אליהם כדי לברד אותם ולשמוע מה חדש. את
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 41 | 0111111 1110 01010101 סאת שורסית יריב תקופה שוב מוסיקלית דיסטנפלד ואבוטבול עשרה ימים הייתי בחו״ל, וכשחזרתי ראיתי שוב שאסור לעזוב את הארץ הזאת אפילו ליום אחד.
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 42 | י אלימות נגדית(המשך מעמוד )9 בתי־הכנסת בידי הנאצים, את -ליל־הבדולח״ המפורסם, פוגרומים בפולין ושריפת סיפרי״קודש ברוסיה. גם חילו־ניים־כביכול נאחזים פלצות, וחשים
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 43 | אזהרה — מ שרד הבריאות קובע כי ה עי שון מזי ק
העולם הזה - גליון 2546 - 18 ביוני 1986 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד