גליון 2548

העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 3 | מכוזבים פיצויים ופולקלור על אלימות החרדים (העולם הז ה .)18.6.86 • המטרידים והמחבלים החרדיים חייבים )י* לשאת במלוא האחריות הכספית על מעשיהם ולשלם את מלוא הוצאות
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 4 | מכחכים אפס:אפס, אבר באמת (המשך מעמוד )3 זה נוגע כמו השלג דאשתקד, או ליתר דיוק, כמו העובדה שלאסקימו בצפון יש בערך איזה 100 מילים שונות למושג שלג. אז שיהיו לבירת
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 5 | 111־1־ 11 ק 1ב הד־יץ את ההר. אי ש דא יענו1ו־ בפ 1י1 ו עד ת חקירה! ך ץהירה צריכה להיות. ועדת־חקירה ממלכתית צריכה ו 1לקום. זוהי דרישה כה מובנת־מאליה, כה הכרחית,
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 6 | כדי להציל את עצמו, היה מוכן לגדף ולחרף (״העיתונאים נובחים...״ ״כנופיות״) ,להשתמש שלושים פעם ביום בשם הביטחון, להתעטף באיצ־טלה של הגנה על השב״ב ולטעון, למעשה,
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 7 | ובמצפון שקט. אין שמץ של ספק בכך שמנחם בגין, במקומו, היה עושה זאת. • ..בגין ושירטוו!״ ע 1ד 1ם: ף אכן, הפסוק ״אני מתגעגע למג ! חם בגין״ נשמע השבוע פעמים ללא־ספור
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 8 | ואש־השב״כ טוען נ׳ פעל בסמכות, ובכל זאת ביסש חנינה. המשמשת המישפנוית היחידה היא כי פעל עקב הודאה בלתי־חוקית בעליל בלח חוק ,בו נ לי ל ! מיסמכים. שניים מהמיסמכים
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 9 | בשבוע שעבר פתח ״העולם הזה״ במדור חדש, שמטרתו לשמש בימה לדיעות השונות מן הדיעו ת המתבטאות במדור ״הנדון״ ,ואף נוגדו ת להן. מדור זה יהיה פתוח לכל אי ש־ציבור, אי
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 10 | נחמקין נעלב שר־החקלאות אריק נחמקין הבהיר ליועץ־התיקשורת צבי רימון, כי בשום מיקרה לא יאפשר לו לטפל בהסברה הממשלתית על משבר המים. נחמקין נעלב קשות מפניי תו של
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 11 | אותי זה לא מצחיק! כבר נאמר לא־פעם: אין מקום להומוריסטים בארץ הזאת. המציאות מצחיקה מכל בדיחה, והיא יכולה להצחיק עד דמעות — תרתי משמע. הנה, למשל, בא לי הרעיון
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 12 | הח״ב שחשד כי מזכיר הממשלה אינו אלא אשה והשופטת שהמליצה על סטייק ומים אנגליה. עמיקם גודביץ: פת־ארגנטינה. אורנה קדוש, הר׳ר ריצ׳ארד קורנהויזר, יצחק ליבני וכוכבי
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 13 | טוב שיש קשרים • קבוצת־מורים שעברה ליד בית־ברל, מיבצרה של נדהמה תנועת־העבודה, לראות את ח״כ הליברלים פינחס גולד שטיין, פוסע בטיבעיות גמורה מהבניין. גולדשטיין היה
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 14 | איתי שילוד, בער הסבו הראשון שר ח״ר קובי ער מירחמת־הרבנון, מסבו עד חוו,ות,ו בקוב בתוכני ב״וות, ער האלמוניות המטושטשת שר דמות האו״ב, ער הוגשת הח״ר־ם שרימו אותם,
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 15 | • כן כמה אתה עכשיו? אני בן . 24 • בשקרו הדברים, היית בן 21־? 22 הביוגרפיה הצבאית שלי היא כזאת: הלכתי לגולני, הייתי חצי שנה בטירונות, אחר־כך הלכתי מייד לקורס
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 16 | לחייל הקרבי י ש תאווה למירחמה! (המשך מעמוד ) 15 כשאנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, ואני חושב שחוזרים מהשוק, זה לא עלה בדמיוננו בכלל. וזה מה שהיה. אנחנו כאילו היינו
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 17 | ן הישיבה היתה חשאית. מטרתה היתה לתכנן את המערכה 1נגד הליכוד. הפרוטוקול סומן ״סוד, ביותר״ .והאיש | שרשם אותו שלח אותו, בטעות. לאחד מראשי הליכוד ף* לישכתו של שר
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 18 | \ ו 41ו ו וון ^ 1 1^ 11 3 1 1 .1 1 11 11411י1 ( 1 4 1 4 ~ 11.111 יחיאל ספרא: יחיאל קדישאי: ..לרשום בתעודח־הזהות גם, חוזר בתשובה׳!״ : 1.,גיון חווה דגמן או ז
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 19 | הרב דדו־ גרוסמן: דוי ד רונדל: יחיאל גוטמן: ,,אני ר א מנת יב .,בגדל שרון בורחים ״השר צריו להחליט לו כיצד להתלבש!״ התעשיינים מירושלים!״ במקום היועץ המישנט!,״
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 20 | המים 86 מלכה המועמדות הסופיות בתחרות יפליגו עם קהי\ הצטרפו גם אתם לנופש שייט עם מלכות המים ! 11 וי* י י ׳ 1 $450 הכל מכל וכל +מיסיס. ״ מ ל חי ל רוז״ מ־נ חו לן
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 21 | שבתות, סובלנות כך כתוב בהודעה לעיתונות שקיבלתי: ״במטרה להחזיר לרחובות ישראל את שפיות־הדעת, יזם ה פורו ם הי שר אלי הפקת שתי כרזות ומדבקות־מכונית המטיפות.
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 22 | ספרלומ; , כמהשדריטלוויזיהעלומישראל ספו־למא, בן כמהפלה היום , ספרלמא כמה״משוגעים״ רצים אחריהכדורבכל קבוצה
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 23 | אתה עדיין לא ״מולטי־מולטי״? סימן שהגיע הזמן להסתער על הלוטו בשיטה חדשה: בחר נושא מ סויי ם, שאל את עצמך שאלות ואת התשובות מלא בטופס הלוטו. למשל, מהמספר הגופיה
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 24 | סמה התלהם הניצנים בסרט * ם ח 0היו עצננים הה1רנ1ענים להצליח בחיים בזסת חסה נגזר ך ך 1ך ורותי בן־אברהם, שהן החצי | ? ו 1 1 1ל #ן הנשי של רביעיית ארבע לב 1 1 4 4
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 25 | 1 1ך | ¥11 |1| 1ך שנאלצה מפאת הריונה לנטוש את תפ- #8 ^ 11^ 1 1 4 1 1קידה בהצגה לבגוד או לא לבגוד, זכתה בלטיפת״חיבה נשית מידי מחליפתה בתפקיד -דורית פלג. העך 1ל
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 26 | דף חדש ושואלים זה את זה האו דו יו אנד האו דו יו, האו איז לייף והאו איז ביזנס — ומניחים זה לזה לחיות במנוחה.״ החיים כגן־עדן עלי־אדמות. האשה הרזה והכל 1השמנים
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 27 | אחיזות־עיניים ממין זה. התמונה של הקרייריסט עומרי ניצן כלוחם גדול כנגד הגיזענות היתה יפה מכדי שתהיה אמיתית. בימים אלה נאמר לי כי הבי מה הודיעה על ״ערב מערכונים״
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 28 | רביעי במזל טלה מזל החודש: סר ט! הביוז 1שר אבא ואמא המזל הרביעי בגלגל המזלות הוא סרטן. מלבד החלוקה ל 12-המזלות יש חלוקה נו ספת. הכוונה ל״ 12 הבתים המופיעים במפה
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 29 | תאווה לנזילחמה! (המשך מעמוד )17 מאיזושהי לחימה קשה, וי ש איזו תחושה כללית שמכבדים אותך, את ההירואיות, שאתה עושה מילחמה חשובה. אתה יכול לשבת ולשתוק, מכונס בתוך
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 30 | אלין פרץ: ה סו ציו לוגי תלע תי ד מ קי ר און אלין פרץ, בעלת השער השחור, המסופר בתספורת קארה, והעיניים הכחולות, לומדת בתיכון בן־ צ בי בקיראון. היא ילדת סנדוויץ׳
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 31 | לו איז עמר: ה דוג מני תהצ עי רהמ או ד סיגל מוסינגר: החיפאית האלגנטית סיגל מוסינגר היא יפהפיה מהקר יות, בעלת שיער בלונדיני, אף סולד ועור שזוף. כתלמידה, המסיימת
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 32 | ! 1ש¥1 ה ש & ס 2548 ) 1רבת־פעלים ( )5 ;)3,3סינדרום; )10 מגש; )11 אל היערות במיתולוגיה היוונית; ) 13 עפר טיט; ) 14 תרופה; )15 כועס; )16 קיר; )18 שבט בישראל; )20
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 33 | עוזי שרטר, עומד לסיים את תפקידו פרקליטה דבורץ יערי־גרנות ולפרוש לגימלאות, ולכן אין הוא לוקח עוד תיקים מסובכים, שיתמשכו אל תוך השנה הבאה. דבורה ברלינר, אחת
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 34 | — תא 11ה למילחמה!! (המשך מעמוד )32 כמו ניתוח שקדים השבועות חולפים כאילו בלום לא קרה. סובבתי רגע את הראש לכיוון הטלוויזיה, ושם אני רואה את בוי ג ורג׳ ,מאופר
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 35 | נער בכפר־מידיה בהפגנה, שבוע אחרי העקירה דגל שחור על ענף זי ת פיתאום, ועל סמך מה? איך אפשר לבוא ולעקור את עצי־הפרי, את עצי״השלום המהווים מקור־פרנסה לתושבים?
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 36 | הו י קרה ורפהס?י -ב ל תי חזקי בעליל (המשך מעמוד )7 (המשך מעמוד )8 יתכן שהוא יהיה הקורבן העיקרי של הפרשה. המישפט הרשיעם וקבע כי ההוראה היתה בלתי חוקית בעליל,
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 37 | תמרורים הדוקטור מגוש־עציון נחוג בהרצליה, יום־הולדתו ה־ 60 של אוריאל אופק, ר״ר לספרות־ילדים (מאוניברסיטת טורונ טו הקנ דית) ,מתרגמם ומחברם של סיפרי־ילדים
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 38 | — 96 הששת של נורי (המשך מעמוד )35 לשווא. איך שהכניסו אותנו, הם מתחילים לאכול ארוחת־צהריים, ואנחנו ובמהלכם שבת רעב. ב־ 1981 הקים את רשימת האזרחים הערביים
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 39 | שידור צל״ש ברי מורא, בלי משוא־פנים • למחלקת החדשות של הטלוויזיה, שסיק רה השבוע את פרשת־השב״ב בצורה ענייני ת, תקיפה ואינטליגנטית, בלי מורא ובלי משוא״ פנים.
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 40 | מה נגיד עד הנגיד? גן או בת - זאת השאלה באמצע שנות ה־ 50 בלטו בחוג לכלכלה באוניברסיטת־ירושלים שני סטודנטים צעירים ומוכשרים מאוד. האחד היה גיורא חנוך, שהיה כבר נ
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 41 | /(/77מ7מ(/77ע(מ/קע/לע סאת סית יריב א ע\ ה דולצ׳ה ויטה א>ד>אל>ת על המים עם פתק לאיש־העסקים הידוע צ׳ארלם קלור היה הרבה כסף, והיו לו גם שני ילדים, בן ובת. כבר
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 42 | קולנוע שלא צ ע צו עי ם פ ס טיבל י רו ש לי ם הלבו לי שון סנטה קלאוס זאמסי -מה קרה? מדוע נעדר הגי מאי הפולגי (פאר. תל־אביב, פאג־קומדיה ארצות־הברית): טאסטית עם
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 43 | 11201X171 הם כותבים את ה תנ״ן של חדרי המיטות בעולם. כל שנה מחדש. שאלה: כיצד תופשים עמדת מנהיגות בעיצוב ובמכירות חדרי שינה בעולם מבלי לייצר דבר ולו חצי דבר!
העולם הזה - גליון 2548 - 2 ביולי 1986 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד