גליון 2549

העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 1 | דר!).7.1986 . מנוסת את התמונה הבלעדית: ואש השבייכ אבחזם שרום, בידו עוז׳, מייד אחדי הריגת השבויי לידו, מימין: יצחק מרדכי ת צ לו ם: ענ ת ס רגו ס
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 2 | מבצע פופים מיוחד חפש את האופניים בתוך הקופסא! אם מצאת בה את תלוש הזכיה אחד מ־ 50 זוגות אופניים אוו 8 שלך
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 3 | מכחבים מצב האומה על דמויותיהם של ממלא־מקום ראש־המשלה והיועץ המישפטי החדש, כפי שהשתקפו מעל שערי העולם הזה (.)2.7.86 השער הקידמי והשער האחורי של העולם הזה מן
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 4 | מכוזבים (המשך מעמוד )3 השר, כי למרות הקיצוצים הנוראים בתקציב, החליט להעמיד תוספת תקציבית של כ־ 200 אלף שקלים לטובת מיפעלים סיפרותיים חשובים. סכום זה לא בא מן
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 5 | אייזנברג לעיסקי מרפ אחיות פרטיות לריאליות ת עינן ל ך ד1חפים את טמיר ללונדון ידידיו של דויד קימחי, הרוצים להבטיח שימשיך לשמש כמנכ״ל מישרד־החוץ גם אחרי הרוטציה.
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 6 | ר ז נו ט נ זי ם ^ וף״בוף גילתה לישכת עורכי הדין בישראל אומץ־לב בלתי- רגיל ועשתה כמה מעשים נועזים ביותר. ראש־הלישכה. עורך־הדין מנחם ברגר, שלח מיברק־גינוי חריף
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 7 | שיחת סודה עם יוסף צ׳חנובר, הקשור כיום בבנק דיסקונט, ודן איתו בבעיית רקנאטי. לפתע הצטרף אליהם שמיר, חייכני ולבבי. לא ניכר עליו כלל המתח של הימים האחרונים, בגלל
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 8 | במדינה מדיניות שרות דאוייב ממשלת-ישראל עומדת עתה בראש המחגה של שרגאי ישראל, המבקשים לקשור את ישראל לדרום־אפריקה עיוורון מוזר היכה את ישראל. מדינת־היהודים הוכחה
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 9 | בנוכחותו של ראש־הממשלה, היו רוב החברים מוכנים להתייצב נגדו בגלוי. לא רק בישיבת ״שרינו״ הוא איבד גובה. גם בלישכת המיפלגה. פרס, שהצליח במשך השנתיים האחרונות לטפח
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 10 | במדינה מחנה -רסה מסעחת סומ 1ת מרינה־הסינית הכשרה הטובה ביותר בעיר זו לא המצאה שלנו זו בחירה של ציבור לקוחות אניני טע ם אשר בחרו בנו (המשך מעמוד )8 החשה
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 11 | נא דא דדאוג. איש מהם דא יבצע חארא־קיו־י אם בכלל — לפני המוסדות האלה. אין הם אחראים לפני הציבור הרחב, הריבון הפיקטיבי של המדינה. רשה רודפת פרשה. כל אחת גרועה
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 12 | השרים׳קראו לפרס :״פטר את יצחק מודעי וטוב!״ ובנו וטל הח״כ הציל ט 1בע בעת נאומו המתוח של שימעון פרם במליאת הכנסת בשבוע שעבר, בפרשת־השב״ב, אמר, בין היתר :״כשמונה
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 13 | סנדרה קים זופת האירוויזיון בת ה״ 14 וחצי מבלגיה, התקבלה בארץ כאילו היתה לפחות נצר מישפחת־המלובה בארצה. למרות גילה הצעיר, לא עייפה הקטנה וכסוסת־הציפורניים
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 14 | אורי אבנרי מדווח מווינה ,,ד־״׳ י / 7יהס 1ס עו ל ! לז־ ד־ ״יי ס ד ך* סופר האוסטרי המפורסם \ 1הציע לי כותרת לסיפור־שער סנסציוני :״הסוס של ולדהיים מגלה את הכל!״
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 15 | כך שראש־הממשלה האוסטרי בשנות ה־ ,30 אנגלברט דולפוס, נרצח בידי הנאצים. דולפוס, מיני־דיקטטור (הוא היה קטן גם בקומתו) היה בעל נטיות פאשיסטיות, אך הוא שנא את
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 16 | חיים קוסמן: דאה רבץ: .,להבא לא אשתמש ..אם לאשה יש מקצוע בביטויים נארה גסים!״ למה שלא תעבוד*׳׳ השבוע נוסף מישפט חדש לסלנג הפוליטי- :לא שם קצוץ!״ האחראי לפנינה
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 17 | £אומד•...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן *ומרות...מה הם א רמי לבנה: גיתית שובר: גדי קרפל: ,׳ש ארך ואחת סיבות ״לא ידעו לאכול אות׳ ״אנחנו מלמדים ילד שאנשים
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 18 | לאזניך בלבד קנה עכשיו טלויזיה מץ וזכה בזוג אזניות סטריאופוניות חינם. לאזניך בלבד. קנה טלויויה מץ ושל בי <8תשלומי טלויזיה״ 109 - 22ש״ח לחודש מלל מע״מ טלויזיה״
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 19 | לא מת 0123 ך*־ 25 בינואר 1980 אבא שלי לקח את הבן שלי, בן ה־,11 וביערות הכרמל הוא הרג אותו ואחר״ כך התאבד. עופר היה בן ,11 ואבא היה בן .59״ אילמלא השימוש בגוף
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 20 | 1017 במדינה ^ # 9 1העו* בריאות בעל־הברית אין חכמ כבעל הגסיון במאבקן המיקצועי של אחיות בתי־החולים אין בעלי־ברית נאמנים יותר מאשר החולים לשעבר. הפירסומאי יורם
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 21 | הנה כמה פסוקים שכדאי להרהר בהם: ״מכיר אני את הישראלים. יתכן שמותר לי לומר גם להם אמיתות אחדות. ישראל החדשה מייצגת כיום כמות גדולה של כישורים שהם מורשת אבות
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 22 | ן 11ך ך ¥אחת משחקניות ההצגה הקיץ האחרון, שמחה לאחר 1 1 11111 הבכורה שימחה כפולה -השימחה האחת על הבכורה - השימחה האחרת על נישואיה עם בועז בורר, הנראה הדוק
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 23 | רונטרים במקום שיירת המכוניות, העושה דרכה בסופי־שבוע מירושלים לתל־אביב, עלתה הפעם שיירת המבלים בכיוון ההפוך אל הסינמטק הירושלמי. ההפתעה היתה גדולה. מאות ואולי
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 24 | בקס מלכת 1986 מטעם המי בחסות משרד התיירות ב תכני תהא מנו תי ת: _ גדי יגיל ענד ה חזה טוביה צפיר יגאל בשן עוז׳ חיטטן יונתו מילד כמו צועני 12 מועמדות יפהפיות
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 25 | * ל א מת לשווא — (המשך מעמוד )19 למזלנו, שמענו על קבוצת הורים לילדים אוטיסטים בתל־אביב. יצרנו איתם קשר, וכך נוצר הסניף החיפאי של אלוט. ביוזמת ההורים שבסניף
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 26 | דף חדש ,,לענת השג,״ עריץ לא שכלה על ה״ש־־בסקות״ מאת אנטון שמאס אנטון שמאס, משורר ישראלי ממוצא ערבי־נוצרי, הוא בבחינת יוצא־דופן בקרב הסופרים הערביים אזרחי
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 27 | היא באה כדי ליטול מן הדמויות את שלמותן האנושית ואפילו את זהותן הברורה. אנו עוקבים אחרי מעשי־שבירה אלה בקושי ובכעס. שמאס מפריע לנו ליהנות מסיפורו בכוונה ובזדון.
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 28 | הור 01נ! 01 מרים בוימינ׳ מזד החודש; סרטן עולה עולה האונה העולה העפעפיים העליונים כבדים וכאילו נופלים. האף קצר ועבה, והחלק העליון, המקביל לעיניים, נוטה פנימה.
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 29 | במדינה משפט מי יהיה השופט? בתל־אביב יכול שוטר־תנועה לכוון עגריין־תנועה לשופט מחמיר או מקל לפי רצונו ״מי יהיה השופט?״ שואל בחרדה כל נאשם בעבירות־תנועה,
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 30 | ׳*ם ו ת מוו ^ מ ד1ות ה 117פ> 1ת חנ ה ש טיינ ר: ה א לגנ טי ת למרות שהחבר של חנה שטיינר הוא מארגן תצוגות אופנה, אין היא רואה את עצמה כדוגמנית לעתיד :״זהו מקצוע
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 31 | מ*ם $6״ ה מנ ע מ דנ ת השוופליות מלכת המלים :6 את> קלו שה: קפ> אקזוגו* כשאתי קלושה ( )18 פוסעת ברחוב, קשה להישאר אדישים אליה. יש לה יופי אקזוטי ופראי משהו והיא
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 32 | תחרות הפרסים הגדולה קו־ אופ במרכז התמונה הצטלם עם שקיתקו-אופ בטיול וזכה בטיסותוחופשות בארץ ובחו״ל אתם יוצאים לטיול או לנופט, בארץ או בעולם, ערבו א ת קניותיבם
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 33 | וון 1 1 1 1 1 ^ 1 אנשים עסוסים הראש היהודי ממציא לנו פטנטים איך מוכרים, למשל, תנור־אפיה, בארצות אחרות? מפרסמים שהוא גדול, חוסך בחשמל או בגאז, מתנקה בקלות, שומר
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 34 | וווו קולנוע מע\ודזרר יומן הצב (לב, תל־אביב, אנגליה) זבן בחנות־ספריס ומחברתסיפרי־ילדים משתפים פעולה במיבצע נועז לשיחרור צבי״ים מן האקוואריום שבו הם כלואים, אל
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 35 | ראיון בלעדי של רחל המרחרח ע יהורם, אורגה ובני גאון על הגירושין כמו קבורה, ואחרי זה חוזרים לאט־לאט לחיים. אחרי תשע שנות־נישואין, נח תם ביום הרביעי, ה־ 25 במאי,
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 36 | (המשך מעמוד )35 בהסכם. הגירושין הוחלט שהילדים שייכים לשנינו. למעשה, יהיו שני בתים, ממש אחד מול השני, והילדים יוכלו לעבור מבית לבית. כל זה עשינו בעזרת ייעוץ של
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 37 | תמחרים ניתוח הציונות נ חוג בירושלים, יום־הולדתו הסס של עמום אילון, עיתונאי ותיק (הארץ) ,החושב עצמו כיום יותר כסופר והוגה״דיעות. אילון, יליד אוסטריה, כתב את
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 38 | היא אהבה גברים ונסו. הבחווים בתר־אביב השתגעו אחויה, ואחרנר גם הגברים בשלם. האם זה עלה לאחד הגברים בחייו? גיתית 01 :באגס להשתלט בעזרתה על רכושו של איזראלוב.
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 39 | פנים רבות לגיתית גיתית בציורי שרה אם ן5 ניתוח פלאסטי באף איזראלוב וגיתית(יושבת: אמו של איזראלוב) שתי דירות ומכונית מיושנת גיתית בנסיון לשוד ובנסיון לרצח,
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 40 | כינו ס מ חזו רי ם ביום השישי האחרון נערכה מסיבה ענקית בביתם של יטה כסיר ובעלה, אורי גרבנאו. עד עכשיו אני לא יודעת אם זו היתה מסיבה לרגל הולדת התינוקת של הזוג,
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 41 | 777/7777/7/771 עג מ!7/ע(/ע זוכרים את הדוגמנית הבלונדית קלרה רץ, שחיה שלוש שנים עם הדוגמן קמיל נייקרק וקצת קצת לפני החתונה הוא נסע לבלגיה והיא נסעה אחריו, ושם
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 42 | שידור צר״ש סוחרי המוות • לחנן עזרן, על הכתבה המרתקת ששידר ביומן אירועים בליל־שבת על סוחרי־הנשק הישראליים. עזרן הראה באילו שיטות עובדים סוחרי־הנשק, הביא
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2549 - 9 ביולי 1986 - עמוד 44 | שנה המחיר 2.50 שקל חדש (כולל מע־מ) ואיו! ברעד שר יהוו ואורנה גאון רוחי המוחית אורנה גאון בוכה ברבנות
חזרה לתחילת העמוד